Hlavní navigace

Víte, kolik let odvádíte důchodové pojištění? Bez odpracovaných let přijdete o důchod

19. 11. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Odcházíte příští rok do důchodu a těšíte se na zaslouženou penzi? Možná se těšíte zbytečně. Víte, kolik let jste odváděli důchodové pojištění? Jestliže vám „chybí roky“, nebudete mít na penzi nárok.

Abyste měli nárok na důchod, musíte splnit několik věcí. Tou první je především dosažení potřebného (důchodového) věku. Jestliže odejdete do důchodu před důchodovým věkem, jedná se o předčasný starobní důchod. Podmínkou pro vyplácení řádného i předčasného starobního důchodu je, abyste po zákonem stanovenou dobu odváděli pojištění. Ne všichni ale vědí, že když ke dni dosažení důchodového věku nebudete mít splněnou potřebnou dobu pojištění, nemůže vám být starobní důchod k tomuto dni přiznán.

K vyměření důchodu může případně dojít až následně od pozdějšího data, ke kterému už potřebnou dobu pojištění získáte. Problémem však je, že potřebná doba pojištění, po kterou jej musíte odvádět, abyste na penzi měli nárok, se postupně prodlužuje, což mnoho lidí neví. Zatímco v roce 2010 vám pro přiznání důchodu stačilo 26 let, od roku 2019 už je tato doba stanovena na 35 let.

Potřebná doba pojištění pro kalendářní rok, ve kterém je dosaženo důchodového věku. Zdroj: ČSSZ
Rok Potřebná doba pojištění
2010 26 let
2011 27 let
2012 28 let
2013 29 let
2014 30 let
2015 31 let
2016 32 let
2017 33 let
2018 34 let
2019 35 let
2020 35 let
2021 35 let

Odvádění důchodového pojištění (řídí se zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů) je povinné pro všechny a je jednou ze složek sloužících pro výpočet důchodu. Výše důchodů se počítá ze dvou základních částí. Za prvé ze základní výměry, která je stanovená pevnou částkou stejnou pro všechny seniory pobírající důchod, a za druhé z procentní výměry určené podle délky doby pojištění a výše výdělků.

O důchod se takto nevědomky mohou připravit ženy, které zůstaly v domácnosti, aby pečovaly o děti. Do doby pojištění se totiž započítává jen péče o dítě do 4 let věku, kdy za ženu důchodové pojištění odvádí stát. Jestliže žena zůstane doma i se staršími dětmi a domnívá se, že v domácnosti bude delší dobu, může se přihlásit k dobrovolnému odvádění důchodového pojištění, aby splnila onu podmínku 35 let placení pojištění.

Podle druhého odstavce § 29 zákona o důchodovém pojištění máte však nárok na starobní důchod také tehdy, když nesplníte požadovanou dobu pojištění 35 let, za předpokladu, že budete pojištění odvádět nejméně 20 let a dosáhli jste po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk.

Do předčasného důchodu odchází stále více lidí, někteří však nesplní potřebnou dobu pojištění

Jestliže plánujete odejít do předčasného důchodu, je možné, že nesplníte potřebnou dobu pojištění. Předčasných starobních důchodů v Česku podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) rok od roku přibývá. V roce 2019 předčasný starobní důchod pobíralo 643 tisíc lidí, což je skoro 27 % ze všech starobních důchodců. Přitom ještě před deseti lety tvořily předčasné starobní důchody pouze 19 % ze všech důchodů. Od té doby se ovšem situace dramaticky změnila. Jen loni počet nově přiznaných předčasných důchodů překročil čtvrtinu (29 %) z celkového počtu.

I v případě, že při odchodu do předčasného důchodu splníte předepsanou dobu důchodového pojištění, dochází k trvalému krácení procentní výměry vašeho důchodu. Měsíční výše předčasného starobního důchodu dosahovala v prosinci 2019 v průměru 12 261 korun, tedy o více než dva tisíce korun méně než průměrná výše řádného starobního důchodu, podotýká Markéta Pištorová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Důchod vám bude krácen po celou dobu jeho vyplácení

Při odchodu do předčasného důchodu vám bude důchod krácen v souladu s tím, kolik času vám zbývá do dosažení důchodového věku. Při nesplnění potřebné doby pojištění na plný starobní důchod můžete po dosažení určené nižší doby pojištění a vyššího zákonem daného věku pobírat poměrný důchod. Tato situace nastává například v případě, že jste pracovali část života v zahraničí. Pozor, jestliže pracujete v zahraničí a je vám srážena daň z příjmů, neznamená to vždy, že je za vás odváděno důchodové pojištění. Problém mohou mít zejména lidé, kteří pracovali v zemích, jež nejsou členy EU a EHP (Evropského hospodářského prostoru), nebo v zemích, se kterými Česká republika nemá smlouvu o sociálním zabezpečení.

Častěji odcházejí do předčasného důchodu muži

Mezi příjemci předčasného starobního důchodu je více žen než mužů. Což je ale dáno tím, že mezi seniory pobírajícími důchod jsou více zastoupeny ženy. Toto vyšší zastoupení žen mezi důchodci souvisí jednak s tím, že se v průměru dožívají vyššího věku, a také tím, že především v minulosti odcházely do důchodu dříve než muži. Relativní zastoupení mužů, pobírajících předčasný důchod je však vyšší. Předčasný důchod pobírá 29 % mužů, ale jen 25 % žen z celkového počtu seniorek pobírajících důchod.

Celkové výdaje na důchody v roce 2019 dosáhly hodnoty 472 miliard korun, což představuje 8,2 % hrubého domácího produktu (HDP). Počet příjemců důchodů, bez ohledu na druh důchodu, se v roce 2019 meziročně téměř nezměnil, došlo ke zvýšení jen o cca 500 osob. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobírala v Česku ke konci roku 2019 některý z důchodů více než čtvrtina populace (27,1 %), přičemž z toho přes 83 % lidí pobíralo starobní důchod.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).