Hlavní navigace

Mění se pravidla pro platby pojistného. Co si musí OSVČ ohlídat?

11. 1. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Ze změn u povinného pojistného se některým OSVČ může zamotat hlavu. Je jich více. Přinášíme přehled, který pomůže nová pravidla pro placení sociálního pojištění vyjasnit. Poradíme i, kdy změnit výši záloh.

Zhruba milion osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) si na začátku roku musí ohlídat platby povinného pojistného. U důchodového pojištění jsou nová pravidla, u zdravotního se tradičně od lednové splátky mění minimální výše záloh. Mění se i splatnost a minimální výše pojistného na nemocenské pojištění. Změny u sociálního pojištění přinesla novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Důchodové pojištění se nově hradí v měsíci, ke kterému se vztahuje. Ještě do konce roku 2018 platilo, že měsíční zálohy jsou splatné v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Totéž platilo i pro úhradu pojistného na nemocenské pojištění.

Nově OSVČ musí zaplatit zálohu na oba tyto typy pojištění OSVČ kdykoli v měsíci, ke kterému se platba vztahuje. Nová splatnost tedy bude v termínu od prvního do posledního dne kalendářního měsíce. Za datum splatnosti se i nadále považuje den, kdy byla platba pojistného připsána na účet okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), u které je OSVČ zaregistrována, vysvětluje Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Jak s prosincovou platbou?

Na začátku roku navíc platí speciální přechodné ustanovení. Aby OSVČ neplatily v lednu 2019 dvě zálohy na pojistné na důchodové pojištění, je přechodným ustanovením dáno, že záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019 se považuje za zálohu za tento měsíc. Záloha za prosinec nemusí být uhrazena vůbec, říká Buraňová.

ZMĚNY ROKU 2019

Projděte si, co se letos mění pro zaměstnance, zaměstnavatele i seniory.

K úhradě prosincové zálohy za rok 2018 může dojít až v souvislosti s vyčíslením doplatku pojistného při zúčtování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018. OSVČ měly možnost zálohu za prosinec dobrovolně uhradit v období od 21. do 31. prosince 2018, tedy po splatnosti zálohy za listopad 2018. Pozdější úhrada není možná. Kdo pošle dvě zálohy v lednu, bude mít obě započteny v přehledu za rok 2019. Pokud jste tedy nestihli prosincovou zálohu na sociální pojištění zaplatit na konci prosince, doplatíte ji bez sankce po odevzdání přehledu za rok 2018.

Toto přechodné ustanovení se ale nevztahuje na platby za nemocenské pojištění. Aby na přelomu roku nemocenské pojištění OSVČ nezaniklo, je nezbytné, aby OSVČ uhradila pojistné na nemocenské pojištění za prosinec 2018 do 21. 1. 2019 alespoň ve výši 115 Kč (minimální pojistné pro rok 2018) a do konce ledna zaplatila ještě jednou platbou pojistné za leden alespoň v minimální výši 138 Kč (nově stanoveno na rok 2019), dodává Buraňová.

Od kdy platit víc?

Jak už z předešlé citace vyplývá, minimální výše zálohy na nemocenské pojištění vzrostlo ze 115 na 138 korun. Stejně tak letos roste i minimální výše zálohy na důchodové pojištění, a to při výkonu hlavní činnosti o 199 korun na 2388 korun. Čtěte podrobnosti: Sociální pojištění 2019: Na minimálních zálohách si připlatíte o dvě stovky

U důchodového pojištění se ale výše platby mění až v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém OSVČ podá přehled za rok 2018. Pokud tedy přehled podáte v dubnu, zálohu musíte zvýšit až od května. 

Stejná pravidla platí i pro ty, kdo jako OSVČ vykonávají vedlejší výdělečnou činnost. Minimální měsíční záloha důchodového pojistného v takovém případě pro rok 2019 činí 955 korun.

U „zdravotka“ se mění jen výše

zdravotního pojištění pak ke změnám pravidel nedošlo. OSVČ, které platí minimální zálohy, si ale tradičně na začátku roku musí pohlídat změnu její výše. V roce 2019 vzrostla minimální záloha na zdravotní pojištění o 184 korun na 2208 korun. Čtěte podrobnosti: Zdravotní pojištění 2019: minimální záloha rekordně vzroste

Zvýšit si odváděnou částku musí všechny osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platí současné minimum 2024 Kč, případně platí více, ale méně než 2208 Kč, dodává Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí.

Částku v nové výši je nutno odvést již v lednové platbě pojistného. Termín splatnosti se u pojistného na zdravotní pojištění nemění, pro OSVČ je nadále od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu tedy musí OSVČ odvést od 1. ledna 2019 do 8. února 2019, vysvětluje Tichý.

Nemocenské pojištění neskončí tak rychle

Od začátku ledna se změnila také pravidla, podle kterých automaticky zaniká dobrovolné nemocenské pojištění. V případě, že OSVČ neuhradí v řádném termínu alespoň minimální pojistné na nemocenské pojištění, ale doplatí ho do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž mělo být řádně zaplaceno, účast na nemocenském pojištění nadále trvá a nebude ukončena.

Novinka se týká už splatnosti pojistného za leden. Pokud by nastala například situace, že OSVČ uhradí pojistné do 31. 1. 2019 „ve staré“ výši 115 Kč, má ještě do konce února možnost zaplatit, resp. doplatit pojistné na nemocenské pojištění, ale pouze do minimální výše 138 Kč, a účast na nemocenském pojištění jí nadále trvá, vysvětluje Buraňová. Pokud by OSVČ nedoplatila, nemocenské pojištění by zaniklo. OSVČ by se v případě zájmu k nemocenskému pojištění opět musela přihlásit.

Pohlídejte si číslo účtu

Čísla účtů pro platbu důchodového a nemocenského pojištění se liší. Liší se navíc i čísla účtů, na které ČSSZ přijímá platby a ze kterých odesílá peníze na důchody nebo třeba na výplatu nemocenské. To může některé lidi zmást, jak na to ČSSZ upozornila v prosinci, kdy registrovala vysoký počet plateb pojistného na sociální zabezpečení provedených chybně na výdajový účet ČSSZ (27–127×xx/0710).

Pojistné se přitom platí na příjmový účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), který začíná předčíslím 1011, 11017 a 21012. Správné číslo účtu pro váš okres najdete na webu ČSSZ.

dan_z_prijmu

Výdajový účet ČSSZ může nabídnout automaticky aplikace internetového bankovnictví zpravidla v těch případech, kdy plátce pojistného v minulosti obdržel výplatu dávek nemocenského pojištění. Proto je třeba, aby si lidé, kteří zadávají platby na pojistné na sociální zabezpečení (důchodové a nemocenské pojištění) prostřednictvím internetového bankovnictví, vždy řádně zkontrolovali číslo účtu, na který ji odesílají, radí Buraňová.

O peníze ale lidé, kteří si účty spletou, nepřijdou. ČSSZ platby zaslané na chybné číslo bankovního účtu vrací a zároveň informuje majitele účtu o chybně provedené úhradě pojistného. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).