Hlavní navigace

Mateřská pro OSVČ je almužna. Raději si na mateřství spořte stranou

20. 5. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Mateřská pro OSVČ je tak malá, že na pokrytí finančních potřeb rozhodně nestačí. Zvyšovat ji uměle se nevyplatí, raději si šetřete na mateřství stranou.

To, že se změnila pravidla výpočtu u mateřské pro OSVČ, není žádná novinka a informovali jsme vás o ní v článcích Rok 2011: Konec snu o maximální mateřské a Rok 2011: Další nevýhody pro OSVČ, tentokrát v nemocenském pojištění.

Jen pro připomenutí si nastíníme novinky, které prakticky znemožnily OSVČ uměle si navýšit mateřskou zvýšením záloh na nemocenské pojištění, které jsme popsali v článku Získejte maximální mateřskou. Návod, jak dostat přes 23 tisíc měsíčně.

Co se změnilo?

OSVČ si totiž musí od nového roku platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění ze stejného vyměřovacího základu jako platby na nemocenské pojištění. Sice si můžete platbou na důchodové pojištění určit měsíční vyměřovací základ a platbou na nemocenské pojištění si určit svůj měsíční základ. Pokud si ale vyšší zálohou na nemocenské pojištění určíte vyšší měsíční základ než je vyměřovací základ určený na platbu důchodového pojištění, omezí se pro výpočet dávky nemocenského pouze podle vyměřovacího základu, který jste určili zálohou na důchodové pojištění.

Pokud by si tedy chtěla budoucí maminka OSVČ vyšší zálohou na nemocenské pojištění přilepšit na mateřské, musí ze stejného vyměřovacího základu odvést zálohu i na důchodové pojištění – jako je tomu nyní u zaměstnanců. Pojistné na důchodové pojištění je ale stanoveno na 29,2 % z vyměřovacího základu, zatímco nemocenské na 2,3 % z měsíčního základu. Pro vyšší mateřskou by tedy bylo potřeba platit výrazně vyšší zálohy na důchodové pojištění. Důležité je, že bez možnosti vrácení přeplatku na důchodovém pojištění. OSVČ ztratí nárok na vrácení přeplatku na zálohách na důchodové pojištění po podání přehledu za kalendářní rok, ve kterém si navýšila měsíční základ nemocenského pojištění prostřednictvím současného navýšení zálohy důchodové pojištění, potvrdila serveru Měšec.cz před časem Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). 

Pro lepší představu, jako důkaz, že umělé zvyšování mateřské pomocí záloh na pojistném se nevyplatí, přinášíme další vyjádření od ČSSZ: Maximální započitatelný měsíční základ pro výpočet dávky (mateřské – pozn. redakce) odpovídá 1/12 maximálního vyměřovacího základu za daný rok. Pro roku 2011 to je částka 148 440 Kč. Tomu odpovídá měsíční platba na nemocenské pojištění ve výši 3 415 Kč. Současně by však musela být uhrazena i záloha na důchodové pojištění ve výši odpovídající tomuto vyměřovacímu základu, tzn. platba ve výši 43 346 Kč, vypočetla pro server Měšec.cz Jana Buraňová.

Co to znamená v praxi?

Jak si ale důsledky představit konkrétně v praxi? Jaká tedy záloha odpovídá konkrétnímu vyměřovacímu základu (bez nutnosti zvyšovat zálohu na důchodové pojištění), potažmo konkrétní výši příjmu OSVČ a s jakou lze pak počítat mateřskou?

Vyměřovací základy pro pojistné se u OSVČ stanovují podle daňového základu, který se uvádí například v Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.

Pro ujasnění

 • Daňový základ ve výši 120 000 Kč odpovídá příjmu zhruba 10 000 Kč (10 000×12),
 • daňový základ 240 000 Kč odpovídá příjmu zhruba 20 000 Kč (20 000×12) a
 • daňový základ 360 000 Kč analogicky odpovídá měsíčnímu příjmu kolem 30 000 Kč.

Pojistné se odvádí z vyměřovacího základu ve výši 50 % daňového základu a také měsíční vyměřovací základ pro zálohy na pojistné na důchodové pojištění je částka ve výši 50 % z částky daňového základu, která v průměru připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti v daném kalendářním roce, ve kterém byla samostatná výdělečná činnost vykonávána, vysvětlil Pavel Gejdoš, mluvčí ČSSZ. 

Měsíční příjem 10 000 Kč

Výše odpovídající zálohy na nemocenské pojištění tedy u zmíněných měsíčních výší příjmu bude:

 • daňový základ (DZ)…10 000 Kč
 • vyměřovací základ (VZ)…5000 Kč
 • pojistné na nemocenské (minimální VZ pro výpočet je 6185 Kč) 2,3 % x 6185 = 143 Kč
 • pojistné na důchodové =  minimální záloha 1807 Kč

Měsíční příjem 20 000 Kč

 • daňový základ…20 000 Kč
 • vyměřovací základ…10 000 Kč
 • pojistné na nemocenské 2,3 % x 10 000 = 230 Kč
 • pojistné na důchodové 29,2 % x 10 000 Kč = 2920 Kč

Měsíční příjem 30 000 Kč

 • daňový základ…30 000 Kč
 • vyměřovací základ…15 000 Kč
 • pojistné na nemocenské 2,3 % x 15 000 Kč = 345 Kč
 • pojistné na důchodové 29,2 % x 15 000 Kč = 4380 Kč

Pokud byste tedy chtěli platit na nemocenské pojištění více než odpovídá měsíčnímu vyměřovacímu základu, ze kterého platíte zálohu na důchodové pojištění, bude vám přesahující část platby na nemocenské pojištění vrácena jako přeplatek.

S jakou mateřskou počítat?

Vyměřovacím základem pro výpočet peněžité pomoci v mateřství, je úhrn měsíčních základů v rozhodném období, z nichž OSVČ zaplatila pojistné na nemocenské pojištění. Rozhodným obdobím je 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem nástupu na mateřskou, upozornil Gejdoš s tím, že z rozhodného období musí být vyloučena doba, po kterou OSVČ nevykonávala činnost nebo pobírala nemocenské dávky z nemocenského pojištění OSVČ po celý kalendářní měsíc nebo nebyla nemocensky pojištěna.    

Modelový příklad  

Příklad výpočtu při měsíčním příjmu 30 000 Kč, při nástupu na mateřskou od 1. 6.2011. OSVČ je účastna nemocenského pojištění od 1.5.2010 a platila si zálohu ve výši 345 Kč měsíčně. (Od ledna do května 2011 platila zálohy na pojistné na důchodové pojištění ve výši 4380 Kč.)

 • Rozhodné období pro výpočet PPM: červen 2010 – květen 2011 (365 dnů)
 • Pojistné: červen – prosinec 2010 (1,4 %) = 345 Kč/měs. (VZ 24 643 Kč x 7 = 127 501 Kč)
 • Pojistné: leden – květen 2011 (2,3 %) = 345 Kč/měs. (VZ 15 000×5 = 75 000 Kč)
 • Vyměřovací základ za rozhodné období: 127 501 + 75 000 = 202 501 Kč
 • Denní vyměřovací základ (DVZ): 202 501 / 365 = 554,8 = 555 Kč (zaokr.)

Tuto částku je nutné redukovat podle tzv. redukčních hranic. A protože do částky 825 Kč se započítává DVZ ze 100 %, je redukovaný denní vyměřovací základ také 555 Kč

 • Denní výše mateřské pak odpovídá 70 % z 555 Kč, tj. 389 Kč.
 • Měsíční výše mateřské (při 30 dnech v měsíci): 11 670 Kč

Zdroj dat: ČSSZ

Z uvedeného příkladu vyplývá, že účast na nemocenském pojištění již v roce 2010, kdy byla nižší sazba pojistného, podstatně navyšuje výši dávky vyplacenou v roce 2011, uvedl Gejdoš.

S čím počítat při minimální záloze na důchodové pojištění?

Pokud platíte jako OSVČ minimální zálohu na důchodové pojištění ve výši 1807 Kč, její výše odpovídá měsíčnímu vyměřovacímu základu 6185 Kč. Pak tedy máte možnost platit na nemocenské pojištění zálohu od 92 Kč (minimální záloha na nemocenské pojištění) do 143 Kč, což je právě záloha odpovídající vyměřovacímu základu pro zálohu na důchodové pojištění. 

Modelový příklad

Příklad výpočtu  při nástupu na mateřskou  1. 6. 2011 a účasti na pojištění od 1.5. 2010. Po celou dobu si OSVČ platí nemocenské pojištění ve výši 143 Kč měsíčně.

 • Rozhodné období pro výpočet PPM: červen 2010 – květen 2011 (365 dnů)
 • Pojistné: červen – prosinec 2010 (1,4 %) = 143 Kč/měs  (VZ = 10 215×7 = 71 505 Kč)
 • Pojistné: leden – květen 2011 (2,3 %) = 143 Kč/měs  (VZ =  6218×5 = 31 090 Kč)
 • Vyměřovací základ za rozhodné období: 71 505 + 31 090 = 102 595 Kč
 • Denní vyměřovací základ pro PPM: 102 595 / 365 = 282 Kč (zaokr.)                  

Základ opět redukujeme podle redukčních hranic s tím, že do částky 825 Kč se započítává 100 % DVZ, tj. redukovaný vyměřovací základ činí 282 Kč

 • Denní výše mateřské odpovídá 70 % z 282 Kč = 198 Kč
 • Měsíční výše mateřské (při 30 dnech v měsíci) = 5 940 Kč

Zdroj dat: ČSSZ

Rozhodné období 2011 udělá z mateřské almužnu

Mnozí si možná kladou otázku, jakou mateřskou tedy bude mít OSVČ, pokud bude její rozhodné období spadat pouze do roku 2011 a případně i dál. Jak můžeme analogicky vyvodit z výpočtů ČSSZ, udělají zákonné změny od letošního roku z mateřské doslova almužnu. V příkladu budeme uvažovat OSVČ, která platí pojistné na nemocenské pojištění 143 Kč, jak odpovídá minimální záloze 1807 Kč na důchodové pojištění.

 • Pojistné za rozhodné období roku 2011 = 143 Kč/měs.
 • Vyměřovací základ za rozhodné období  = 6218×12 = 74 616 Kč
 • Denní vyměřovací základ pro PPM: 74 616 / 365 = 205 Kč (zaokr.)         

Základ redukujeme podle redukčních hranic. Do té první do částky do 825 Kč započítáváme DVZ ze 100 %, tedy redukovaný denní vyměřovací základ činí 205 Kč. 

dan_z_prijmu

 • Denní výše mateřské odpovídá 70 % z 205 Kč = 144 Kč (zaokr.)
 • Měsíční výše mateřské (při 30 dnech v měsíci) = 4320 Kč

Jak vidno, pokud nemáte jako OSVČ vyšší příjmy, které stačí na minimální zálohu na důchodové pojištění, dosáhnete podle nových pravidel na žalostně malou mateřskou ve výši kolem 4320 Kč.

Co poradit? Pokud chcete i nadále pracovat na sebe, připravujte se na mateřství kromě nákupu plínek také spořením na horší mateřské časy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).