Hlavní navigace

Máte při cestách po Evropě nárok na zdravotní péči?

11. 7. 2007
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

Stačí vám na cestování po Evropě Evropský průkaz zdravotního pojištění vydaný v České republice? Nebo je přeci jen lepší sjednat si i komerční cestovní připojištění? Jaké nároky máte vlastně ze zákona? A kolik zaplatíte za ošetření v zahraničí?

Kde platí Evropský průkaz zdravotního pojištění?

Po vstupu České republiky do Evropské unie mají čeští pojištěnci v zemích EU a Evropského hospodářského prostoru nárok na nezbytnou zdravotní péči po dobu jejich pobytu v těchto zemích na účet své české zdravotní pojišťovny. Konkrétně je poskytování zdravotní péče v rámci Evropské unie upraveno nařízeními Rady EHS 1408/71 a 574/72 EHS, která provádějí i státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a Švýcarsko.

Černou Horou, Chorvatskem, Makedonií, Srbskem a Tureckem pak Česká republika uzavřela mezistátní Smlouvu o sociálním zabezpečení, podle které má český občan v těchto zemích nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči ze svého českého pojištění.

Do států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Chorvatska tak můžete vycestovat pouze s modrým Evropským průkazem zdravotního pojištění, který vám vydá vaše zdravotní pojišťovna. Pokud plánujete návštěvu Černé Hory, Makedonie, Srbska nebo Turecka vyzvedněte si ještě před cestou ve své zdravotní pojišťovně speciální formulář, který úhradu z její strany garantuje. Po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění máte na území jiného členského státu nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči po dobu Vašeho pobytu v této zemi na účet své české zdravotní pojišťovny, a to za stejných podmínek, jaké mají místní pojištěnci. Má to ovšem háček. A ne jeden…

Nárok na zdravotní péči máte, ale…

Dříve, než začnete zatracovat komerční cestovní pojištění s tím, že vám přece stačí modrá průkazka vaší pojišťovny, podívejme se, co se skrývá pod kouzelnou formulací „za stejných podmínek jako místní pojištěnci”.

První podmínkou je nutnost čerpat zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů. Dále se připravte na to, že budete muset zaplatit stejnou spoluúčast jako místní pojištěnci, přičemž finanční částka, kterou za ošetření zaplatíte, vám pak nebude zdravotní pojišťovnou proplacena zpět. Pokud se navíc necháte ošetřit v nemocnici, která není napojena na veřejný systém, budete si většinou muset zaplatit péči celou.

Pro uplatnění nároku na zdravotní péči se vždy musíte prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění nebo potvrzením, které jej dočasně nahrazuje. Pokud si ho ale zapomenete doma, máte smůlu a pravděpodobně si budete muset vše zaplatit sami. V takovém případě si uschovejte všechny účty a po návratu zpět do ČR se obraťte na svoji zdravotní pojišťovnu. Ta by vám měla tyto náklady proplatit do výše, kterou by uhradila instituce ve státě, kde ošetření proběhlo. Připravte se ovšem na to, že si budete muset na své peníze určitou dobu počkat.

Zřejmě největší nevýhodou Evropského průkazu zdravotního pojištění je fakt, že náklady na zdravotní péči si v zemích, kde existuje pokladenský systém, nejdříve musíte v místě ošetření uhradit sami. Až poté je přeúčtujete příslušné české zdravotní pojišťovně. Nárok na zdravotní péči dále nekryje náklady na přepravu zpět do České republiky ani náklady na repatriaci ostatků. Převoz zpět domů si tak musíte zaplatit ze svého.

Že by to cestovní pojištění nebylo až tak zbytečné…

Příčí se vám i pouhá myšlenka na to, že by jste si měli lékařskou péči v zahraničí částečně hradit ze svého? Nebo vás ve snech pronásleduje neodbytný chorvatský lékař, který se domáhá zaplacení astronomického účtu za ošetření neopatrného člena vaší rodiny? Uzavřete si ještě před odjezdem komerční cestovní zdravotní připojištění. Jaké jsou jeho výhody a nevýhody oproti nároku na zdravotní péči ze zákona?

Srovnání zákonného pojištění a komerčního cestovního pojištění
Nárok ze zákona Nárok ze sjednaného připojištění
Výhody časově neomezený (po celou dobu zákonného pojištění v ČR) asistenční služba
neomezený částkou plnění hradí i náklady na spoluúčast
zpravidla nehraje roli příčina úrazu hradí i náklady na péči ve zcela privátních zařízeních
nehraje roli, zda se pojištěnec již dříve na stejnou nemoc léčil hradí i náklady na převoz do ČR a repatriaci ostatků
stejné zacházení, jaké mají místní pojištěnci
Nevýhody hrazení spoluúčasti podle tarifů země ošetření časově omezený nárok
nároky lze uplatnit jen ve zdravotnických zařízeních napojených na místní systém veřejného zdravotního pojištění nárok zpravidla omezený i částkou maximálního plnění
nehrazení převozu do ČR ani repatriace ostatků není-li sjednána zvláštní pojistka pro rizikové sporty, nárok může být omezený na onemocnění či úraz z obecných příčin
stejné povinnosti a omezení, jaká mají místní pojištěnci lékař není povinen přistupovat k pojištěnci, který předložil pouze doklad o komerčním připojištění, jako k místnímu pojištěnci (může například vyžadovat přímou platbu)

Jak vysoká je spoluúčast v jednotlivých zemích EU?


Belgie

Upozornění: Při ambulantním lékařském ošetření musíte zaplatit poskytnutou péči ihned v hotovosti.

Spoluúčast a poplatky za ošetření
Lékařská/stoma­tologická péče všeobecně do 25 % tarifu, u některých úkonů až 40 %
Léky skup. A (těžká onemocnění) žádná spoluúčast
skup. B (nezbytné léky) 25 %, max. 10,60 EUR, u zvlášť velkých balení až 15,90 EUR
skup. C (méně nezbytné léky) 50 %, max. 17,70 EUR
skup. CS (běžné léky) 60 %
skup. Cx (např. hormon. antikoncepce) 80 %
léky vydávané na předpis max. 2,00 EUR za předpis
Nemocniční péče denní spoluúčast 40,59 EUR za první den. Od druhého dne 13,32 EUR (některé osoby, např. nezaopatřené děti, pouze 4,73 EUR).
jednorázový paušální poplatek dle typu péče 32 EUR,
paušální spoluúčast na léky 0,62 EUR/den
Převoz 100 %

Bulharsko

Spoluúčast a poplatky za ošetření
Lékařské ošetření 1 % minimální mzdy za každou návštěvu či vyšetření (minimální mzda k 1.5.2007 cca 180 BGN)
Léky při ambulantním ošetření 0 %, 25 %, 50 %, nebo 75 % ceny podle typu chronické nemoci
75 % nebo 100 % podle typu léku u akutních onemocnění
Hospitalizace 2 % minimální mzdy denně po dobu max. 10 dnů v roce (minimální mzda k 1.5.2007 cca 180 BGN)

Dánsko

Spoluúčast a poplatky za ošetření
Stomatologické ošetření všeobecně 100 %
některá preventivní ošetření: děti do 18 let bez spoluúčasti, osoby do 26 let 35 %, osoby nad 26 let 60 %
Léky 100 %, 50 %, 25%, 15 % podle výše celkových nákladů (při ročních nákladech do 465 DKK je spoluúčast 100 %, při vyšších nákladech se spoluúčast postupně snižuje)
děti do 18 let: 50 %, 25 %, 15 % podle celkové výše nákladů

Estonsko

Spoluúčast a poplatky za ošetření
Hospitalizace až 25 EEK za den a lůžko max. po dobu 10 dnů trvání nemoci (netýká se dětí do 18 let včetně případů těhotenství a narození dítěte a ošetření vyžadujícího intenzivní péči)
Odborná péče až 50 EEK za návštěvu
Léky – podle typu léku 20 EEK za předpis + 0 % ze zbytku stanovené ceny
20 EEK + 25 % ze zbytku stanovené ceny
20 EEK + 10 % ze zbytku stanovené ceny (platí také pro děti od 4 do 16 let, osoby v pracovní neschopnosti podle zákona o národním důchodovém pojištění, pojištěnce starší 63 let)
50 EEK + 50 % ze zbytku ceny, děti do 4 let 0 %
Stomatologické ošetření Bez spoluúčasti pro děti do 18 let včetně
100 % dospělí (vytržení zubu a odstranění abscesu zdarma)
Ambulantní péče až 50 EEK za návštěvu soukromého lékaře doma
až 50 EEK za návštěvu u specialisty

Finsko

Upozornění: Léky si ve Finsku budete muset nejdříve uhradit sami.

Spoluúčast a poplatky za ošetření
Lékařské ošetření 11–22 EUR, příp. extra poplatek až do výše 15 EUR za péči v době mimo ordinační hodiny
Stomatologická péče ve zdravotnickém zařízení podle místa ošetření až 35 EUR (osoby do 18 let bez spoluúčasti)
Nemocniční péče 26 EUR/den u základní péče (osoby mladší 18 let platí tuto částku max. 7 dnů za rok)
22 EUR za ambulantní ošetření v nemocnici
72 EUR za ambulantní chirurgický zákrok
Podle finského práva máte nárok na proplacení následujících nákladů uhrazených v hotovosti
Lékařské ošetření soukromým lékařem do 60 % sazby
Lékařské ošetření ve zdrav. středisku spoluúčast 13,46 EUR, ze zbytku refundace až do 75 %
Stomatol. ošetření soukromým lékařem až 60 % z pevně stanovené max. výše nákladů
Léky 42 % nákladů, 75–100 % nákladů u některých léků

Francie

Upozornění: Ambulantní ošetření si musíte nejdříve uhradit sami. Cena konzultace dosahuje cca 21 EUR u praktických lékařů, u specialistů pak zaplatíte mezi 25 až 37 EUR za návštěvu. Léky si také musíte nejdříve uhradit sami.

Spoluúčast a poplatky za ošetření
Lékařské ošetření 30 % nákladů + 1 EUR za návštěvu
Laboratorní testy 40 % nákladů + 1 EUR
Léky 65 % nákladů za léky s modrou etiketou
85 % nákladů za léky s oranžovou etiketou
35 % nákladů za léky s bílou etiketou
0 % za nezbytně nutné léky (přeškrtnutá bílá etiketa)
Nemocniční péče Hospitalizační paušál 16 EUR/den za stravu a/nebo 20 % nákladů po dobu max. 30 dní (u vážných onemocnění bez spoluúčasti)

Irsko

Upozornění: Pokud chcete, aby vám byla poskytnuta bezplatná péče v rámci irského systému, je třeba na to lékaře upozornit.

Itálie

Spoluúčast a poplatky za ošetření
Lékařské ošetření až 36,15 EUR za návštěvu
Léky až 100 %

Kypr

Spoluúčast a poplatky za ošetření
Návštěva lékaře/stomatologa 1,20 CYP

Litva

Spoluúčast a poplatky za ošetření
Léky – podle typu léku 0 %, 10 %, 20 %, 50 % (z ceny podle ceníku léků)
100 % za léky, které nejsou uvedeny v ceníku léků

Lotyšsko

Upozornění: Léky na základě předpisu vydaného ošetřujícím lékařem musíte v lékárně nejdříve zaplatit v plné výši. Poté lze požádat o refundaci vynaložených peněz.

Spoluúčast a poplatky za ošetření
Ambulantní ošetření Praktický lékař 0,5 LVL, specialista 2 LVL
Návštěva doma 100 % (invalidé a osoby nad 80 let 2 LVL, děti do 18 let zdarma)
Operace prováděné ambulantně 3 LVL
Denní stacionář 0,5 LVL + poplatky za výkony od 0,5 za RTG po 9 LVL za elektromagnetickou rezonanci
Hospitalizace(spo­luúčast za 2. a další dny) Regionální nemocnice 5 LVL/den
Specializovaná centra a nemocnice 4 LVL/den
Místní nemocnice 3 LVL/den
Ostatní nemocnice a zdravotnická centra 1,5 LVL/den
Onkologie a rehabilitace 1 LVL/den
Maximální spoluúčast za jedno onemocnění nebo úraz 80 LVL
Léky 0 % (léky pro záchranu života),
10 % (léky při ohrožení života),
25 % (chronická onemocnění, léky pro udržení stavu),
50 % (léky pro zlepšení zdravotního stavu)
Poplatek lékárně 0,1 LVL
Osvobození od spoluúčasti Osoby, které již uhradily maximální roční spoluúčast 150 LVL, děti do 18 let, těhotné ženy a ženy v šestinedělí, psychiatrická péče, dialýza, infekční choroby, záchranná služba

Lucembursko

Upozornění: Pacient si v první fázi hradí ambulantní léčbu a léky sám. Poté může požádat o refundaci vynaložených prostředků.

Spoluúčast a poplatky za ošetření
Lékařské ošetření – návštěva doma 1. návštěva 20 % sazby (lze účtovat jen jednou za 28 dní) + 10 % za každou další návštěvu
Lékařské ošetření v ordinaci 10 % za ošetření (max. 5,12 EUR)
Stomatologické ošetření do 44,94 EUR ročně bez spoluúčasti, nad tuto částku 5 % za výkon
Léky 0 % , 20 %, 60 %
Hospitalizace 12,03 EUR/den (max. po 30 dnů v roce)

Maďarsko

Spoluúčast a poplatky za ošetření
Praktický lékař 600 HUF, mimo ordinační hodiny 1000 HUF
Další ošetření na základě doporučení praktického lékaře 300 HUF
Stomatologická péče urgentní ošetření zdarma, jinak podle druhu ošetření
Léky podle konkrétního typu léku a nemoci
Hospitalizace 300 HUF/den po dobu 20 dnů
Od poplatku jsou osvobozeny děti do 18 let, péče v těhotenství a při porodu a akutní ošetření zachraňující život.

Malta

Spoluúčast a poplatky za ošetření
Stomatologická péče akutní 0 % (rozsah velmi malý), další ošetření 100 %
Léky 100 %

Německo

Spoluúčast a poplatky za ošetření
Lékařské/zubařské ošetření ordinační poplatek 10 EUR lékaři/zubnímu lékaři za čtvrtletí
Léky a obvazový materiál 10 % ceny, min. 5 EUR, max. 10 EUR
Zdravotnické prostředky spoluúčast ve výši 10 % ze stanovené ceny, dále 10 EUR za předpis
Nemocniční péče spoluúčast 10 EUR za den po dobu max. 28 dnů v kalendářním roce
Osoby do 18 let věku nehradí žádnou spoluúčast za léky, obvazové materiály, léčebné prostředky a nemocniční ošetření. Léky, obvazové materiály nebo léčebné prostředky předepsané k léčení symptomů souvisejících s těhotenstvím též bez spoluúčasti.

Nizozemí

Spoluúčast a poplatky za ošetření
Stomatologické ošetření většinou si pacient hradí sám
Léky individuální pro různé typy léků
Nemocniční péče příplatky za nadstandard

Polsko

Spoluúčast a poplatky za ošetření
Návštěva u rodinného lékaře, který má smlouvu s Národním fondem zdraví zdarma
Léky a zdravotnické prostředky 100 %, 50 %, 30 %, 0 % nebo paušální úhrada 3,20 zl
Stomatologie Bezplatně je pouze malá část výkonů, u většiny výkonů spoluúčast 100 %

Portugalsko

Spoluúčast a poplatky za ošetření
Lékařské ošetření 2,10–8,75 EUR (podle typu zařízení a podle toho, zda jde o akutní ošetření) – nepovinné pro děti, těhotné ženy a jiné znevýhodněné skupiny osob
Léky dle druhu 5 %, 31 %, 63 %, 85 %, některé zdarma
Hospitalizace bez spoluúčasti

Rakousko

Spoluúčast a poplatky za ošetření
Léky 4,70 EUR za položku na receptu
Hospitalizace max. 10 EUR/den
Zdravotnické pomůcky 10 % nákladů, min. 25,60 EUR (u brýlí a kontaktních čoček min. 76,80 EUR)

Rumunsko

Spoluúčast a poplatky za ošetření
Stomatologické ošetření Osoby nad 18 let až 60 %
Léky 0 %, 10 %, 50 % ze stanovené ceny
Děti a těhotné ženy osvobozeny od spoluúčasti.

Řecko

Spoluúčast a poplatky za ošetření
Léky 25 %, u léků na chronické nemoci 10 %
Neakutní ošetření v nemocnici 3 EUR

Slovensko

Spoluúčast a poplatky za ošetření
Léky 5 Sk za recept + různá výška spoluúčasti v závislosti na zařazení léku do kategorizačního seznamu léků
Zdravotnické pomůcky 20 Sk za poukaz
Ambulantní lékařská služba první pomoci a ústavní pohotovostní služba 60 Sk
Dopravní zdravotní služba (mimo zásahu záchranné zdravotní služby) 2 Sk za km jízdy a osobu

Slovinsko

Spoluúčast a poplatky za ošetření
Lékařské ošetření 5 %–25 % (první pomoc bez spoluúčasti)
Stomatologické ošetření 15 % (ošetření + výplň), až 75 % protetika
Léky 25 %, 75 %, 100 % podle zařazení na seznamu hrazených léků
Hospitalizace 15 – 25 %
Převoz v neakutním případě 70 %

Španělsko

Spoluúčast
Léky 40 % (vyjma důchodců)

Švédsko

Spoluúčast a poplatky za ošetření
Lékařské ošetření 100–300 SEK (podle místa a typu ošetření)
Ambulantní akutní ošetření cca 250 SEK
Léky cena do 900 SEK: 100 %
cena 900–4300 SEK: 10 %–50 %
nad 4300 SEK bez spoluúčasti
Hospitalizace 80 SEK/den

Velká Británie

Spoluúčast a poplatky za ošetření
Stomatologické ošetření £ 43,60 (prohlídka + 1 nebo více výplní)
£ 194 (prohlídka + 1 nebo více výplní + 1 nebo více korunek)
Léky £ 6,85 za recept
Výjimky: osoby starší 60 let, děti do 16 let, studenti od 16 do 19 let, těhotné ženy a ženy do jednoho roku po porodu, osoby, které berou speciální léky a mají potvrzení o osvobození od spoluúčasti

Jak vysoká je spoluúčast v dalších vybraných zemích?


Norsko

Spoluúčast a poplatky za ošetření
Lékařské ošetření – všeobecný lékař 125 NOK přes den, 210 NOK v noci
Návštěva lékaře doma 170 NOK přes den, 280 NOK večer, noc, víkend
Ošetření specialistou 265 NOK, RTG 200 NOK
Stomatologie 100 % spoluúčast
Léky modrý recept 36 %, max. 510 NOK/předpis
Jinak barevně provedený recept 100 %
Hospitalizace zdarma
Převoz 120 NOK za jednu cestu
Maximální spoluúčast 1660 NOK za rok u běžných ošetření
Děti do 12 let vše zdarma

Švýcarsko

Upozornění: Ve Švýcarsku existuje paušální sazba spoluúčasti, která pokrývá až 30 dnů poskytování péče.

FIN21

Spoluúčast a poplatky za ošetření
V současné době je ve výši: CHF 92 pro dospělé
CHF 33 pro osoby do 18 let
Stomatologická péče 100 %

Chorvatsko

Spoluúčast a poplatky za ošetření
Speciální zdravotní péče včetně jednodenní chirurgie, speciální stomatologická péče, ortopedické a jiné pomůcky 15 %
Náklady na lůžko a stravu při hospitalizaci při chronických onemocněních, některé léky 25 %
Náklady na lůžko a stravu při hospitalizaci při akutních onemocněních 30 %
Některé léky, stomatologická zdravotní péče v mobilní a fixní protetice dospělých osob 50 %
Děti do 18 let, přeprava záchrannou službou, rychlá stomatologická pomoc, zdravotně nezbytná nemocniční péče vyjma nákladů na lůžko a stravu, některé léky 0 %

Zdroj: Centrum mezistátních úhrad: Průvodce – Zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech.
Průvodce naleznete na internetových stránkách www.cmu.cz.


Pozn. redakce: text byl aktualizován dne 22. srpna 2007

Anketa

Dle mého názoru je Evropský průkaz zdravotního pojištění na cestování po Evropě...

22 %
68 %
10 %
Odpovědělo 63 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).