Hlavní navigace

Malí a střední podnikatelé mohou čerpat bezúročné půjčky na své projekty

17. 5. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Menší podnikatelé budou moci čerpat bezúročné půjčky. Ti z vybraných regionů navíc získají i příspěvek na úroky z komerčního úvěru, kterým je nutné projekt dofinancovat. Pro koho je nabídka určená a co je třeba splnit?

Malí a střední podnikatelé budou moci od června požádat Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (ČMZRB) o bezúročné úvěry. Nabídka vyplývá z výzvy programu Expanze Ministerstva průmyslu (MPO) a obchodu a ČMZRB, který má umožnit menším podnikatelům přístup k úvěrům na realizaci jejich projektů a rozvoj podnikání.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK ) bude na tuto podporu podnikatelů vyčleněno 8,8 mld. Kč, které by se měly rozdělit zhruba mezi 900 podnikatelských projektů.

Malí a střední podnikatelé s určitou činností

Podpora je určena malým a středním podnikatelům, kteří vyvíjejí aktivitu v oblastech, jako je např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, opravy a údržba motorových vozidel, vodohospodářství a zpracování odpadů, výzkumu a vývoje, informační a komunikační činnosti, profesní, vědecké a technické činnosti, administrativní podpůrné činnosti a ostatní činnosti (tj. např. opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu).

Kompletní výčet podporovaných činností najdete v příloze č. 1 k dané výzvě.

Definice drobného, malého a středního podnikatele vychází z Doporučení 2003/361/ES, podle kterého se za středního podnikatele považuje:

  • podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců,
  • podnikatel, jehož roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur nebo
  • podnikatel, jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů eur.

V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malé podniky vymezeny jako podniky:

  • které zaměstnávají méně než 50 osob a
  • jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů eur.

V rámci kategorie malých a středních podniků jsou drobní podnikatelé (mikropodniky) vymezeni jako podnikatelé,

  • kteří zaměstnávají méně než 10 osob a
  • jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony eur.

Podrobněji o definici MSP například na webu Czechinvest nebo příručka z webu europa.eu.

Z příručky k definici MSP
Autor: europa.eu

Z příručky k definici MSP

Jaké úvěry se nabízí?

Bezúročné úvěry se budou poskytovat na projekty do výše 45 % způsobilých výdajů. Konkrétně půjde o úvěry od 2 do 45 mil. Kč, maximálně se splatností na 7 let. Požádat ale půjde o odklad splátek jistiny, nejdéle na 3,5 roku.

Způsob zajištění není předepsán, je na dohodě mezi vámi a ČMRZB.

Pro podporované oblasti i příspěvek na úroky

Podnikatelé, kteří vyvíjejí činnost v okresech s vyšší mírou nezaměstnanosti (vyšším než průměrný podíl nezaměstnaných osob v ČR za únor 2017) navíc můžou získat i finanční příspěvek na úroky z komerčního úvěru.

Výše finančního příspěvku, který se bude vyplácet nejvýše jednou ročně, bude činit 7 % komerčního úvěru, max. 700 000 Kč. Vyplácet se bude až po vyčerpání minimálně poloviny zvýhodněného úvěru. Kompletní podmínky pro vyplacení příspěvku najdete v bodě 5.2 textu výzvy.

Mezi státem podporované regiony patří např.: Bruntál, Opava, Jeseník, Šumperk, Karviná, Olomouc, Hodonín, Břeclav, Liberec, Děčín, Ústí nad Labem, Most, Karlovy Vary, Sokolov, Louny, Kutná Hora, Nymburk, Kladno, Příbram, Mělník, Tábor, Český Krumlov. Kompletní seznam najdete v příloze č. 4 dané výzvy.

Které projekty takto můžete zafinancovat?

Bezúročný úvěr lze čerpat jen na projekty realizované v ČR, ale mimo území hl. města Prahy. Způsobilými výdaji musí být výdaje:

  • na pořízení a/nebo rekonstrukci nemovitostí,
  • na pořízení strojů a zařízení.

Cílem projektu nemůže být dosažení úspor energie nebo například provozní financování, musí jít o další rozvoj. Projekt musí předpokládat zvýšení tržeb (v případě příjemce podpory vedoucího daňovou evidenci zvýšení příjmu ze samostatné činnosti). Projekt dále předpokládá nákup moderní technologie v dané cenové hladině přiměřené potřebě ekonomické činnosti.

Podmínkou pro čerpání bezúročného úvěru je jeho částečné dofinancování komerčním úvěrem banky, která je spolupracujícím partnerem ČMRZB.

Úvěry až se sedmiletou splatností bude podnikatelům poskytovat naše banka. Nezbytnou podmínkou však je, že financování projektu bude doplněno bankovním úvěrem od některé s námi spolupracujících komerčních bank nebo leasingových společností, upřesnil Jiří Jirásek, generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Ten musí tvořit alespoň 20 % způsobilých výdajů a při předkládání žádosti tak musíte mít už od komerční banky příslib financování. Smlouva o bankovním úvěru na spolufinancování projektu ale nesmí být před datem podání žádosti o podporu ještě uzavřena.

Kromě příslibu komerčního úvěru je nutné mít v podané žádosti vypracovaný i podnikatelský záměr.

Další podmínkou je, aby alespoň 25 % způsobilých výdajů projektu bylo financováno  formou neobsahující žádnou veřejnou podporu, ani podporu de minimis či podporu z přímo řízeného nástroje EU, ať už z vašich vlastních prostředků, či formou externího financování.

dan_z_prijmu

Kompletní podmínky, které musí projekt splňovat, najdete v textu výzvy ve čtvrté části.

Kde a jak požádat?

Žádosti o bezúročnou půjčku přijímají všechny pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky od 1. června 2017 do konce března roku 2019.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).