Hlavní navigace

Lhůta pro podání daňového přiznání se znovu prodlužuje. Sankce už ale běží na pozadí

8. 6. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmu se opět posouvá. Tentokrát do 18. srpna. Do tohoto data mohou podnikatelé a živnostníci podat daňové přiznání bez sankce.

Ministerstvo financí kvůli koronaviru nejprve prodloužilo možnost podat daňové přiznání k dani z příjmu do 1. července 2020. Nyní se tedy lhůta opět prodlužuje, a to až do 18. srpna, kdy je možné daňové přiznání podat bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.

Podnikatelé a živnostníci díky tomu získají ještě více času pro podání svých přiznání a na zaplacení daně z příjmu, čímž jim ponecháme důležité finanční prostředky k překonání těžkého období, uvedla po pondělním jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová

Opatření prodlužuje lhůtu pro uplatnění sankcí. Jinak řečeno, daňové přiznání je možné podat později s tím, že Ministerstvo financí plošně promine pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu a úroku z prodlení, a to nejpozději do zmíněného 18. srpna 2020.

Pokud jste tedy měli daňové přiznání odevzdat k 1. dubnu 2020, běží vám v období do 18. srpna lhůta, za kterou je vám účtována sankce. V případě, že daň neuhradíte do konce prodlouženého termínu, budete muset zaplatit pokutu vyměřenou už od 1. dubna 2020.

Odsouvá se také daň z nabytí nemovitých věcí

Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmu je součástí třetího liberačního balíčku, který vláda připravila na podporu ekonomiky zasažené koronavirem.

Balíček vedle toho prodlužuje prominutí DPH na bezúplatná dodání ochranných prostředků do 31. července 2020. Až do 31. prosince 2020 se odsouvá také povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí. Vláda dále automaticky promine úroky na všech daních za období od začátku nouzového stavu do 31. prosince 2020 v případech, kdy bude správcem daně povoleno posečkání v souvislosti s koronavirem, uvedlo ministerstvo financí.

dan_z_prijmu

Odložení platby daně z nabytí nemovitosti je zcela logický krok, neboť panuje široká politická shoda na jejím zpětném zrušení. Vzhledem k délce standardního legislativního procesu však hrozilo, že někteří kupující budou muset daň uhradit a po nabytí účinnosti zákona jim bude oproti žádosti na finanční úřad vrácena. Této zbytečné administrativě se chceme vyhnout a necháme peníze kupujícím rovnou, vysvětlila opatření Schillerová. 

Platbu daně z nabytí nemovitých věcí už vláda jednou odložila v rámci Liberačního balíčku II., a to do 31. srpna. Novým rozhodnutím chce překlenout období až do nabytí účinnosti zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, které vláda plánuje.

Co obsahuje Liberační balíček III

  • Faktické odložení přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce letošního roku (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).    
  • Prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, zejména roušek, respirátorů, dezinfekčních prostředků apod., u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020.    
  • Faktické posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. 8. 2020. Toto datum bylo zvoleno s ohledem na prodloužení lhůty pro projednání řádné účetní závěrky korporací (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).   
  • Automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem.    
  • Prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných do konce roku 2020 (žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.).
  • Faktické posunutí lhůty pro oznámení osvobozeného příjmu do 18. 8. 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním).    
  • Prominutí pokuty za opožděné podání vyúčtování zaměstnavatele (daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti), pokud k podání vyúčtování došlo do 31. 5. 2020.    
  • Faktické posunutí lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2018 těm subjektům, u nichž došlo v průběhu roku 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence apod. Termín pro podání a úhradu daně se posouvá do 18. 8. 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).