Hlavní navigace

Kuřáci budou muset přitlačit

16. 8. 2001
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Od prvního srpna platná novela zákona o spotřebních daních způsobí výrazné zdražení cigaret. Jaké dopady bude toto opatření mít? Jde o snahu přiblížit se k EU, nebo pouze o trik, jak získat více peněz do státní kasy?

Prvním srpnem vstoupila v platnost novela zákona o spotřební dani. V té se mimo jiné píše o totální změně systému zdanění cigaret a tabákových výrobků. Pro klienta to bude v budoucnu znamenat, že kdekoliv si koupí krabičku cigaret, zaplatí stejně. Ať již to bude v trafice nebo v luxusní restauraci.

Pokusme se zanalyzovat, jaký dopad může mít zmíněné opatření, ponecháme-li stranou vliv na změnu ceny. V pozitivním světle je důležité zdůraznit, že podobné opatření může mít zcela zásadní vliv na kriminalitu spojenou s pašováním cigaret.

Chtějí-li totiž překupníci takto úspěšně podnikat, musejí se svého úlovku co nejdříve zbavit. S nižší cenou, než je ta všeobecně platná, budou příliš nápadní a se stejnou budou své pašované zboží prodávat podstatně déle. To samo o sobě zkomplikuje jejich život na tolik, že lze očekávat výrazné snížení kriminality v této oblasti.

Zatímco se obecně tvrdí, že nové ceny budou stanovovat úředníci Ministerstva financí, není tomu tak v žádném případě. Ministerstvo financí pouze dopočítá daň k ceně, kterou navrhne výrobce. Jelikož je cenotvorný princip znám oběma stranám, je i nadále stanovení finální ceny věcí výrobce a o regulaci cen v pravém slova smyslu nemůže být řeč.

Nová daň bude tvořena paušální částkou 7,20 Kč za krabičku o dvaceti kusech (tedy 36 haléřů za kus) a variabilní složkou, která bude činit 22 % z ceny udané výrobcem. Stanoví-li tedy výrobce jako jím požadovanou cenu 40 Kč, bude se krabička prodávat na trhu za 7,20 + 1,22×40 = 56 korun.

Nový způsob výpočtu daně může cenu krabičky cigaret i snížit. Obecně ale platí spíš opak a nové ceny se na rozdíl od cen v současnosti běžných naopak zvýší. Je ale důležité podotknout, že se ceny v některých případech opravdu dramaticky sníží. Bude tomu tak v restauracích a barech, ve kterých si v současnosti nechávají prodejci velmi tučné provize.

Jednotná cena cigaret bude tištěna na jejich kolky již ve výrobě, což v současnosti způsobuje tvrdé konkurenční boje mezi výrobci cigaret. Jde o to, kdo bude mít možnost stanovit cenu jako poslední v závislosti na nabídkách svých konkurentů.

V takovém případě by se mi zdálo rozumnější stanovovat cenu obálkovou metodou. Všichni výrobci by vyhlásili cenu ve stejný okamžik a nikdo by tudíž nemohl těžit zisk z prodlužování stanovení pevných cen ministerstvem financí.

Jako důvod pro provedené změny uvádí stát nezbytnost slaďování našich předpisů s legislativou Evropského společenství. Zatímco dodnes u nás v případě nejprodávanějších značek cigaret dosahuje daň 46 % prodejní ceny, v zemích Evropské unie je minimální povolenou hodnotou 57 %.

V této souvislosti je ale třeba uvést, že spotřební daně jsou již odedávna nejoblíbenějším instrumentem daňového systému, neboť se na rozdíl od daní přímých (např. daň z příjmu) nesrovnatelně lépe vybírají. Stát se navíc může hájit tím, že chrání zdraví obyvatel a tím je vychovává k tabákové abstinenci. Nejde ale o nic jiného, než o snahu naplnit zoufale prázdnou státní pokladnu.

Plánovaný vstup do EU nás pravděpodobně v budoucnosti donutí cigarety zdanit na úroveň daňového zatížení srovnatelného se zeměmi EU. Toto stanovisko země EU tvrdě hájí. Nejde ale ani tak o zajištění příjmů našeho rozpočtu, jako o zajištění rozpočtů členských států.

Představitelům EU jde pravděpodobně o to, že méně zdaněné cigarety produkované v ČR by mohly zdařile konkurovat identickým cigaretám prodávaným v ostatních zemích EU. Pro klíčové hráče tabákového průmyslu by pak nebylo příliš náročné převést výrobu do méně zdaněných končin, jakými může být třeba Česká republika. Země EU by pak mohly zažít nepříjemný výpadek v daňových příjmech. Jde tedy zase o peníze a tentokrát zase až na prvním místě.

FIN23

Zbývá se pozastavit nad nejveselejším aspektem celé daňové změny. Zatímco se od 1. září budou smět vyrábět pouze okolkované cigarety s uvedenou cenou, budou na trhu stále ještě cigarety vyrobené před tímto datem, které se smějí doprodávat konečnému spotřebiteli do konce května 2002.

Na trhu tedy budou současně cigarety jak s pevně stanovenou cenou, tak s cenou volně zvolenou prodejcem. Budou-li chtít drobní prodejci udat i nové zboží, pravděpodobně nasadí cenu velmi podobnou té pevně stanovené. Naopak benzínové pumpy a restaurace se budou pravděpodobně snažit získat co nejvíce zásob do konce letošního srpna, aby mohli toto zboží prodávat s obvyklou vysokou marží až do konce května příštího roku. Nezbývá, než zvědavě vyčkávat, kdy se ceny stejných cigaret v ČR opravdu sjednotí.

Kouříte tabákové výrobky?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).