Hlavní navigace

Povodně - kdo to zaplatí?

17. 8. 2001
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Na území České republiky se již pravidelně vyskytují menší, či větší povodně. Jsou ty letošní většího rozsahu, než dřívější? Zaplatily pojišťovny své závazky? Pojďme si společně porovnat následky zmíněných škod za posledních několik let.

Nejničivější povodně zasáhly Českou republiku v roce 1997. Všichni si jistě vzpomínáme na rozčarování obyvatel povodí řek, kteří jeden den vlastnili luxusní dům a druhého dne již jenom hromadu cihel a písku. Tato katastrofa byla o to horší, že ji nikdo neočekával.

Bylo zaplaveno 34 okresů ve východních Čechách a na Moravě. Celkem bylo nahlášeno 177 tisíc pojistných událostí a škody dosáhly téměř 63 miliard korun. Bylo ztraceno na 50 lidských životů a 11 tisíc osob zůstalo bez střechy nad hlavou. Padlo za vlast 51 silničních a 15 železničních mostů.

Rok na to, pro změnu opět v červenci, byly škody další. Přívalové deště způsobily povodně na Rychnovsku a ve východních Čechách. Celkem bylo nahlášeno na 3 670 pojistných událostí s celkovými škodami 1,8 mld. Kč. V průběhu záplav přišlo 10 lidí o život.

Rok 1999 byl jedním z těch, které dopřály záchranářům konečně trochu klidu po prohýřených předchozích prázdninách. Došlo pouze k dvěma povodňovým stavům, a to počátkem března a v červnu na některých moravských tocích. Celkové škody ale byly v porovnání s předchozími roky zanedbatelné.

V březnu roku 2000 zasáhly povodně severní a východní Čechy. Řečí čísel došlo k 7 495 pojistným událostem. Celkové plnění přesáhlo 1,9 miliardy korun, ale naštěstí k žádné oběti na životě v souvislosti s povodněmi v tomto roce nedošlo.

V letošním roce nejsou škody zdaleka vyčíslené, ale již dnes se hovoří o částce přesahující 200 milionů korun.

Jak se zachovaly pojišťovny…
Celkem je možné s potěšením konstatovat, že ve většině případů byli lidé s prací likvidátorů škod spokojeni. V některých případech ale došlo k hořkému zklamání. Množství lidí si totiž neuvědomilo, že pojišťovna neplatí automaticky libovolnou škodu, ale plní ji pouze v těch případech, které jsou definované v pojistné smlouvě.

Bylo množství domácností, které pojistku proti škodám způsobeným záplavami neuzavřelo. Dále měla většina lidí uzavřené pojistky staršího data, které již dávno neodrážely současnou hodnotu majetku, ale pouze zlomek její částky. Pojistné smlouvy ze šedesátých let byly uzavřeny na krytí v tehdejších cenách, ale hodnoty nemovitostí se od té doby několikanásobně zvýšily.

V takovýchto případech pojišťovna vyplatila pouze poměrnou část svého plnění. Potom vzniká často problém, který nazýváme podpojištění. Byl-li tedy z poloviny zničen dům v ceně 2 mil. Kč a byl pojištěn na 100 tisíc korun, pojišťovna namísto 1 milionu vyplatila pouze 50 tisíc. Potěší, ale nenadchne. Nicméně jde o chybu klientů.

V současnosti lze standardně pořídit pojištění nemovitosti na časovou, nebo novou hodnotu. Rozdíl spočívá v tom, že plnění v případě nové hodnoty je ve výši současné ceny, za kterou je možné předmět pořídit. Časová hodnota naopak zohledňuje amortizaci a případné plnění se každoročně snižuje. Pojištění na novou hodnotu je tedy evidentně atraktivnější, je ale také dražší. A to byl kámen úrazu další skupiny případů. Po mnoho let platili vesele nízké pojistné, ale když přišlo na věc, odškodnění od pojišťovny bylo minimální.

skoleni_4_3

Zmíněné podpojištění lze dokumentovat také v číslech. Zatímco v roce 1997, jak již bylo zmíněno, dosáhly celkové škody 63 miliard korun, pojišťovny vyplatily pouze 9,7 miliardy. V roce 1998 pojišťovny vyplatily na plnění přes 570 milionů korun, zatímco celkové škody dosáhla 1,8 miliardy. Přitom pojišťovny splnily téměř veškeré své závazky. Zbytek neuhrazených škod platili poškození sami a nutno poznamenat, že vlastní vinou.

Nezbývá, než se poučit do budoucna a vhodným pojištěním se zaopatřit před podobnou událostí. Je dobré prohlédnout si znovu pojistnou smlouvu a v případě, že pojistná částka, na kterou je pojistka sestavena, nedosahuje současné hodnoty, zkontaktovat pojišťovnu a smlouvu obnovit. Také je třeba znovu zvážit veškerá rizika ve smlouvě uvedená a v případě potřeby smlouvu o některá z nich rozšířit.

Anketa

Máte pojištěný svůj domov?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).