Hlavní navigace

Které dluhy mají při exekuci srážkami ze mzdy přednost tak, že věřitelé dostanou své peníze ze mzdy dlužníka nejdříve?

6. 1. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Které pohledávky jsou ze mzdy dlužníka strhávány přednostně a jak funguje novinka v podobě paušální náhrady nákladů provádění exekuce, kterou si bude srážet zaměstnavatel? Jak se vypočítávají exekuční srážky ze mzdy?

I pro rok 2022 se mění parametry exekučních srážek ze mzdy. Od 1. 1. 2022 se zvyšují nezabavitelné (exekučně nepostižitelné) částky, a také další veličiny potřebné pro výpočet srážek ze mzdy a obdobných příjmů.

Meziroční změny základních parametrů pro srážky ze mzdy
2021 2022
Nezabavitelná částka na povinného v Kč 7872,75 Kč 8006,25 Kč
Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu v Kč (1/3 nezabavitelné částky na povinného) 2624,25 Kč 2668,75 Kč
Částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez omezení (tzv. 100%ní částka výpočtové základny) v Kč 20 994 Kč 21 350 Kč
Vypočtená maximální výše 1/3 zbytku čisté mzdy v Kč 6998 Kč 7116 Kč

Vedle toho přichází novinka spočívající v tom, že mzdy dlužníka si ukrojí, i když jen malinko: maximálně 50 Kč měsíčně, i samotný zaměstnavatel, protože si bude srážet náhradu nákladů za provádění exekuce

Jak se počítají srážky ze mzdy a zohledňují nezabavitelné částky

Srážky se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od hrubé mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti a pojistné odvody. Z takto vypočtené čisté mzdy zaměstnance (povinného) se odečte základní nezabavitelná částka, která je součtem nezabavitelné částky na samotného a nezabavitelných částek na jím vyživované osoby.

I tomu největšímu dlužníkovi, na kterého je uvalena i několikerá exekuce srážkami ze mzdy, musí vždy zůstat (a tedy oprávněným věřitelům nikdy nepřipadá) alespoň toto nezabavitelné minimum ve výši součtu nezabavitelných částek (to je tzv. základní nezabavitelná částka). A pokud ještě něco po odečtení nezabavitelných částek z čisté mzdy zůstalo, tak také další částky, jak jsou dále uvedeny (a to jedna nebo dvě třetiny onoho zbytku čisté mzdy převyšujícího základní – celkovou – nezabavitelnou částku, podle toho pro jaké pohledávky je nařízena exekuce na mzdu).

Po třetinách

Pokud zbylá čistá mzda (tzv. výpočtová základna) – po odečtení základní celkové nezabavitelné částky – je rovna nebo nižší 21 350 Kč, zaokrouhlí se směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách.

Maximální výše jedné třetiny z 21 350 Kč je 7116 Kč. (Dosud činila maximální výše jedné třetiny zbytku čisté mzdy 6998 Kč z 20 994 Kč).

Případný zbytek 1 nebo 2 Kč odečtený od zbytku čisté mzdy při jeho zaokrouhlování směrem dolů na částku dělitelnou třemi) náleží povinnému.

Zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelných částek až do částky, nad kterou se sráží bez omezení (21 350 Kč), se rozdělí na tři třetiny.

Částka přesahující hranici 21 350 Kč se srazí bez omezení.

1. třetina (zbytku čisté mzdy po odečtení nezabavitelných částek) je určena pro vydobytí nepřednostních pohledávek oprávněných osob (a přednostních pohledávek, pokud k jejich úhradě nepostačuje 2. třetina).

2. třetina (zbytku čisté mzdy) slouží pouze k vydobytí přednostních pohledávek, a pokud takové nejsou, vyplatí se povinnému.

3. třetina (zbytku čisté mzdy) se vždy vyplatí povinnému.

Pokud 2. třetina nestačí k uspokojení přednostních pohledávek, převádí se část přednostních pohledávek do třetiny 1. Částka zbytku čisté mzdy přesahující částku, nad kterou se sráží bez omezení, tedy plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy se připočte ke 2. třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k uspokojení přednostních pohledávek; zbývající část se připočte k 1. třetině.

Součet vypočtené (1.) třetiny, případně dvou třetin (1. a 2.), a částky přesahující částku, nad kterou se sráží bez omezení, je tedy postižitelnou výší příjmu. Nepostižitelnou výší příjmu je tedy součet vypočtené (3.) třetiny, případně dvou třetin (2. a 3.), a (základní) nezabavitelné částky (a případný zbytek 1 nebo 2 Kč odečtený od zbytku čisté mzdy při jeho zaokrouhlování směrem dolů na částku dělitelnou třemi).

Přednostní pohledávky

Přednostními pohledávkami jsou:

 • pohledávky výživného;
 • pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví;
 • pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy;
 • pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění,
 • pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
 • pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,
 • pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,
 • pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény,
 • pohledávky za náhradní výživné.

Ostatní pohledávky jsou nepřednostní. Jedná se např. o nezaplacené vyúčtování služeb a dodávek spojených s užíváním bytu nebo nemovitosti jako elektřina, voda, plyn. Spadají sem i tak časté nezaplacené pokuty (přirážky k jízdnému) za jízdu načerno (bez platné jízdenky) ve veřejné dopravě. Nepřednostními pohledávkami jsou i dluhy povinného dlužníka z půjček, úvěrů, přečerpaných kreditek apod.

Novinka mezi přednostními pohledávkami

Postavení přednostní pohledávky má nově (od 1. 1. 2022) i paušální náhrada náhrada nákladů pro plátce mzdy.

Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy se uspokojuje před všemi ostatními pohledávkami z první třetiny (zbytku čisté mzdy po odečtení nezabavitelných částek), která, je určena pro vydobytí nepřednostních pohledávek oprávněných osob (a přednostních pohledávek, pokud k jejich úhradě nepostačuje druhá třetina).

Pohledávka paušálně stanovené náhrady nákladů plátce mzdy je tak prioritní a má přednost před ostatními pohledávkami, avšak jen při srážkách z 1. třetiny zbytku čisté mzdy, ale ne při srážkách z 2. třetiny zbytku čisté mzdy.

skoleni_8_6

Může ovšem získat přednostní postavení dokonce i vůči výživnému, které nebylo uspokojeno z 2. třetiny, a jeho pohledávka se převádí k uspokojení do 1. třetiny (zbytku čisté mzdy).

Příklad

Ženatý zaměstnanec se 2 nezaopatřenými dětmi pobírá čistou mzdu 17 000 Kč. Na dítě z prvního manželství je mu sráženo výživné ve výši 4000 Kč. Jeho nezabavitelná částka činí 8006,25 Kč na samotného povinného dlužníka a 2× částku na vyživované osoby 2668,75 Kč (na manželku a dítě z druhého manželství), tedy celkem 13 343,75 Kč, zaokrouhleno na 13 344 Kč. (Na oprávněné dítě se nezabavitelná částka nezapočítává, protože právě pro výživné určené jemu je nařízena exekuce.)

Když se uvedené nezabavitelné částky odečtou od jeho čisté mzdy, zbude z ní 3656 Kč.

Tato částka (3656 Kč) se rozdělí na 3 třetiny po 1218 Kč a zbudou 2 Kč.

Výživné je přednostní pohledávkou, ale k jejímu uspokojení nestačí 2. třetina (zbytku čisté mzdy) určená pro uspokojení přednostních pohledávek, takže se výživné bude uspokojovat i z 1. třetiny (zbytku čisté mzdy). K uspokojení splátky výživného však nestačí ani 1218 Kč (z 2. třetiny) + 1218 Kč (z 1. třetiny) = 2436 Kč. Na výživném tak bude vznikat dluh.

Nicméně z 1. třetiny (zbytku čisté mzdy) je třeba uhradit i 50 Kč paušální náhrady nákladů pro plátce mzdy, pokud jde o novou exekuci, tedy jestliže bylo vydáno usnesení o nařízení exekuce v r. 2022.

Takže na výživné bude sraženo 1218 Kč (z 2. třetiny), ale k tomu jen 1168 Kč (t.j. 1218 – 50 Kč) z 1. třetiny, takže celkem bude na výživné sraženo 2386 Kč (a ne 2436 Kč). 50 Kč připadne zaměstnavateli.

Zaměstnanci zůstane nezabavitelné minimum 13 344 Kč a 3. třetina zbytku čisté mzdy 1218 Kč a zbytek 2 Kč (vzniklý zaokrouhlováním), tedy 14 564 Kč celkem.

V příštím článku si vše znovu připomeneme a budeme ilustrovat na dalších názorných příkladech.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).