Hlavní navigace

Vyplatí se vám paušální daň? Podívejte se na výpočty

7. 1. 2022
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Paušální daň vás ušetří papírování, ale nevyplatí se všem. Nezáleží přitom jen na příjmech, ale i na tom, co vám může snížit daň z příjmů. Podívejte se na modelové výpočty.

Zanedlouho podnikatelům skončí možnost přihlásit se do režimu paušální daně pro tento rok. Jaké výhody nabízí, a o co naopak přijdete? Přinášíme modelové příklady, komu se vstup do paušálního režimu vyplatí a komu nikoli.

Proč ano?

Kouzlo režimu paušální daně spočívá v úbytku administrativy. Během měsíce platíte jen jednu zálohu, která pokryje daň, důchodové i zdravotní pojištění a po skončení zdaňovacího období nepodáváte daňové přiznání ani přehledy. Neplatíte doplatky a nepotřebujete účetní.

Proč ne?

Přesto se nastavení tohoto režimu nevyplatí každému. Závisí na výši příjmu, výši výdajového paušálu a také na tom, jestli máte nárok na daňové slevy a daňové zvýhodnění (a zda si je případně může uplatnit někdo místo vás). Jak totiž nemusíte platit nedoplatky, tak při paušální dani nedostanete žádný přeplatek na dani ani žádný daňový bonus.

Výhodnost paušální daně snižují i daňové novinky, tedy vyšší sleva na poplatníka i vyšší sleva na druhé a další dítě. V paušálním režimu máte daň až na výjimky stanovenou, a proto jsou všechny nároky na nezdanitelné částky a daňové slevy irelevantní.

(Ne)výhodnost režimu paušální daně si zkrátka musíte propočítat přímo pro vaši situaci. Pro lepší představu najdete níže v článku tabulky, které vám napoví.

Čas máte jen do 10. ledna

K paušální dani se můžete přihlásit tiskopisem Ministerstva financí Oznámení o vstupu do paušálního režimu, který podáte elektronicky přes aplikaci Finanční správy ČR nebo přes datovku. Máte-li radši papír, můžete podat formulář poštou nebo ho osobně zanést na podatelnu finančního úřadu.

Pokud teprve začínáte podnikat, vstoupíte do paušálního režimu k počátku měsíce, ve kterém jste zahájili činnost. Oznámení o vstupu do paušálního režimu pošlete na finančák spolu s oznámením zahájení činnosti.

Do paušálního režimu můžete vstoupit podáním zmíněného formuláře nejpozději do desátého dne v roce, ve kterém si přejete být v paušálním režimu (formulář musíte podat jen první rok), letos tedy nejpozději do 10. ledna 2022. Při splnění zákonných podmínek pak budete v paušálním režimu zpětně od 1. ledna tohoto roku.

Zdravotní pojišťovnu ani Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) nemusíte o přechodu na paušální daň informovat. Úřady by si informace měly předat.

Kdo se může přihlásit k paušální dani?

K paušální dani se můžete přihlásit, pokud vaše příjmy z podnikatelské činnosti za minulé období nepřesáhly 1 milion Kč, nejste plátcem DPH a nemáte registrační povinnost k DPH (výjimkou je registrační povinnost identifikované osoby).

Paušální režim mají naopak zapovězený osoby v insolvenčním řízení, společníci veřejné obchodní společnosti a komplementáři komanditní společnosti. Nemohou se k němu přihlásit ani osoby s příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů daněných srážkou dle zvláštní sazby daně.

Tzv. dohodáři se mohou k paušální dani přihlásit v případě, že pracují na dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou do 3500 Kč nebo na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do 10 tis. Kč.

Paušální daň 2022

Měsíční záloha na paušální daň se skládá z minimální zálohy na zdravotní pojištění, minimální zálohy na důchodové pojištění navýšené o 15 % a z odvodu na daň z příjmů ve výši 100 Kč.

Záloha na zdravotní pojištění pro rok 2022 je ve výši 2627 Kč měsíčně.

Záloha na důchodové pojištění pro rok 2022 je ve výši 2841 Kč měsíčně.

Výpočet záloh, minimálních a maximálních vyměřovacích základů a další podrobnosti najdete v článcích: 

Zdravotní pojištění 2022: Kolik si připlatíte na zálohách?

Sociální pojištění 2022: Na minimálních zálohách si připlatíte. O dost víc než loni

Pro účely výpočtu nové zálohy na paušální daň ještě navýšíme minimální zálohu na důchodové pojištění o 15 % a vyjde nám po zaokrouhlení částka 3267 Kč.

Připočteme-li stovku na daň z příjmů, vyjde nám, že záloha na paušální daň je pro rok 2022 5994 Kč měsíčně.

Zálohu musíte zaplatit do 20. dne měsíce, za který ji posíláte, na účet jednotlivých finančních úřadů s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu, kódem banky 0710 (ČNB).

Nezapomeňte také doplatit případné zálohy za rok 2021. Záloha na zdravotní pojištění má splatnost nejpozději do 8. dne následujícího měsíce po tom, za který se platí (tedy 8. leden 2022 pro prosincovou platbu). Zálohu na důchodové pojištění už jste měli mít doplacenou do konce minulého roku. Pamatujte také na to, že za rok 2021 ještě musíte podat daňové přiznání i přehledy.

Paušální režim a nemocenské pojištění

Mějte na paměti, že záloha na paušální daň neobsahuje platbu na nemocenské pojištění. Chcete-li se nemocenského pojištění účastnit, můžete se k němu přihlásit na formuláři Oznámení o vstupu do paušálního režimu.

Pokud už si nemocenské pojištění platíte a chcete v tom pokračovat, nic se nemění, zálohy ale posíláte dál na ČSSZ.

Chcete-li v paušálním režimu s nemocenským pojištěním skončit, musíte to oznámit přímo na ČSSZ (nikoli finančnímu úřadu).

I paušální daň má své výjimky

Pokud se stane, že podmínky pro paušální režim přestanete plnit nebo budete muset výjimečně podat daňové přiznání (např. proto, že daň nebude rovna paušální dani, neboť příjmy z podnikání převýšily 1 mil. Kč nebo jste obdrželi příjmy ze závislé činnosti, stali se plátcem DPH nebo společníkem či komplementářem), měli byste si pro jistotu vést alespoň evidenci příjmů a výdajů potřebnou pro správné stanovení daně v rámci daňového přiznání. Ta se vám ostatně bude hodit i v případě, že budete chtít požádat v bance o úvěr (o tom v dalším článku).

Zjistíte-li dodatečně po podání oznámení o vstupu do paušálního režimu, že jste nesplňovali jeho podmínky, musíte to (včetně zdůvodnění) oznámit finančnímu úřadu do 15 dnů ode dne, kdy jste tuto skutečnost zjistili. Podobně pokud dojde k tomu, že přestanete být poplatníkem v paušálním režimu, musíte to správci daně oznámit opět do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.

Musíte být také schopni správci daně doložit správnost úprav prováděných při přechodu na režim paušální daně a naopak, dle § 23 odst. 8 ZDP.

Chcete-li z režimu dobrovolně zase vystoupit, můžete vždy jen ke konci roku. Musíte o tom informovat správce daně, opět nejpozději do desátého dne následujícího roku.

Komu se vyplatí paušální daň?

Jak už jsme zmínili, výhodnost paušální daně ovlivňuje výše příjmů, výše výdajového paušálu a nárok na daňové slevy a daňové zvýhodnění (sleva na dítě).

Nechce se vám počítat? K výsledku se můžete dobrat snadno i pomocí kalkulačky Ministerstva financí.

Paušální daň se výrazně vyplatí především OSVČ se 40% paušálem, které nevyužívají žádné slevy či zvýhodnění na dani a mají vysoké příjmy, píše Daniel Morávek na našem sesterském serveru Podnikatel.cz v článku OSVČ mohou paušální daní ušetřit až 100 tisíc. Spočítali jsme, kdy se vyplatí.

OSVČ s 80% výdajovým paušálem podle něj naopak vždy na paušálním odvodu přímo prodělají. Výhodou pro ně může být jen snížení administrativy a absence platby za účetní.

Z výpočtů Dana Morávka vyplývá, že u 60% paušálu není situace tak jednoznačná. Záleží tedy na výši příjmů, slevách a zvýhodněních, na které má poplatník nárok, a v praxi i na faktu, jestli tyto daňové výhody (např. daňové zvýhodnění, sleva za školkovné apod.) může využít někdo místo něj, aby peníze „zůstaly v rodině“.

Ve výpočtech byla použita výše paušální daně pro rok 2022.

OSVČ bez dítěte

80% výdajový paušál

Roční příjem 250 000 500 000 750 000 800 000
Daň z příjmů v roce 2022 0 0 0 0
Sociální pojištění v roce 2022 34 092 34 092 34 092 34 092
Zdravotní pojištění v roce 2022 31 524 31 524 31 524 31 524
Celkové odvody v roce 2022 65 616 65 616 65 616 65 616
Jednotný paušál v roce 2022 71 928 71 928 71 928 71 928
Rozdíl pro OSVČ −6312 −6312 −6312 −6312
Roční příjem 850 000 900 000 950 000 1 000 000
Daň z příjmů v roce 2022 0 0 0 0
Sociální pojištění v roce 2022 34 092 34 092 34 092 34 092
Zdravotní pojištění v roce 2022 31 524 31 524 31 524 31 524
Celkové odvody v roce 2022 65 616 65 616 65 616 65 616
Jednotný paušál v roce 2022 71 928 71 928 71 928 71 928
Rozdíl pro OSVČ −6312 −6312 −6312 −6312

60% výdajový paušál

Roční příjem 250 000 500 000 750 000 800 000
Daň z příjmů v roce 2022 0 0 14 160 17 160
Sociální pojištění v roce 2022 34 092 34 092 43 800 46 720
Zdravotní pojištění v roce 2022 31 524 31 524 31 524 31 524
Celkové odvody v roce 2022 65 616 65 616 89 484 95 404
Jednotný paušál v roce 2022 71 928 71 928 71 928 71 928
Rozdíl pro OSVČ −6312 −6312 17 556 23 476
Roční příjem 850 000 900 000 950 000 1 000 000
Daň z příjmů v roce 2022 20 160 23 160 26 160 29 160
Sociální pojištění v roce 2022 49 640 52 560 55 480 58 400
Zdravotní pojištění v roce 2022 31 524 31 524 31 524 31 524
Celkové odvody v roce 2022 101 324 107 244 113 164 119 084
Jednotný paušál v roce 2022 71 928 71 928 71 928 71 928
Rozdíl pro OSVČ 29 396 35 316 41 236 47 156

40% výdajový paušál

Roční příjem 250 000 500 000 750 000 800 000
Daň z příjmů v roce 2022 0 14 160 36 660 41 160
Sociální pojištění v roce 2022 34 092 43 800 65 700 70 080
Zdravotní pojištění v roce 2022 31 524 31 524 31 524 32 400
Celkové odvody v roce 2022 65 616 89 484 133 884 143 640
Jednotný paušál v roce 2022 71 928 71 928 71 928 71 928
Rozdíl pro OSVČ −6312 17 556 61 956 71 712
Roční příjem 850 000 900 000 950 000 1 000 000
Daň z příjmů v roce 2022 45 660 50 160 54 660 59 160
Sociální pojištění v roce 2022 74 460 78 840 83 220 87 600
Zdravotní pojištění v roce 2022 34 425 36 450 38 475 40 500
Celkové odvody v roce 2022 154 545 165 450 176 355 187 260
Jednotný paušál v roce 2022 71 928 71 928 71 928 71 928
Rozdíl pro OSVČ 82 617 93 522 104 427 115 332

Zdroj tabulek: Podnikatel.cz

školení účto Kučerová

OSVČ s jedním dítětem

80% výdajový paušál

Roční příjem 250 000 500 000 750 000 800 000
Daň z příjmů v roce 2022 −15 204 (daňový bonus) −15 204 (daňový bonus) −15 204 (daňový bonus) −15 204 (daňový bonus)
Sociální pojištění v roce 2022 34 092 34 092 34 092 34 092
Zdravotní pojištění v roce 2022 31 524 31 524 31 524 31 524
Celkové odvody v roce 2022 50 412 50 412 50 412 50 412
Jednotný paušál v roce 2022 71 928 71 928 71 928 71 928
Rozdíl pro OSVČ −21 516 −21 516 −21 516 −21 516
Roční příjem 850 000 900 000 950 000 1 000 000
Daň z příjmů v roce 2022 −15 204 (daňový bonus) −15 204 (daňový bonus) −15 204 (daňový bonus) −15 204 (daňový bonus)
Sociální pojištění v roce 2022 34 092 34 092 34 092 34 092
Zdravotní pojištění v roce 2022 31 524 31 524 31 524 31 524
Celkové odvody v roce 2022 50 412 50 412 50 412 50 412
Jednotný paušál v roce 2022 71 928 71 928 71 928 71 928
Rozdíl pro OSVČ −21 516 −21 516 −21 516 −21 516

60% výdajový paušál

Roční příjem 250 000 500 000 750 000 800 000
Daň z příjmů v roce 2022 −15 204 (daňový bonus) −15 204 (daňový bonus) −1044 (daňový bonus) 1956
Sociální pojištění v roce 2022 34 092 34 092 43 800 46 720
Zdravotní pojištění v roce 2022 31 524 31 524 31 524 31 524
Celkové odvody v roce 2022 50 412 50 412 74 280 80 200
Teoretický jednotný paušál v roce 2022 71 928 71 928 71 928 71 928
Rozdíl pro OSVČ −21 516 −21 516 2352 8272
Roční příjem 850 000 900 000 950 000 1 000 000
Daň z příjmů v roce 2022 4956 7956 10 956 13 956
Sociální pojištění v roce 2022 49 640 52 560 55 480 58 400
Zdravotní pojištění v roce 2022 31 524 31 524 31 524 31 524
Celkové odvody v roce 2022 86 120 92 040 97 960 103 880
Jednotný paušál v roce 2022 71 928 71 928 71 928 71 928
Rozdíl pro OSVČ 14 192 20 112 26 032 31 952

40% výdajový paušál

Roční příjem 250 000 500 000 750 000 800 000
Daň z příjmů v roce 2022 −15 204 (daňový bonus) −1044 (daňový bonus) 21 456 25 956
Sociální pojištění v roce 2022 34 092 43 800 65 700 70 080
Zdravotní pojištění v roce 2022 31 524 31 524 31 524 32 400
Celkové odvody v roce 2022 50 412 74 280 118 680 128 436
Jednotný paušál v roce 2022 71 928 71 928 71 928 71 928
Rozdíl pro OSVČ −21 516 2352 46 752 56 508
Roční příjem 850 000 900 000 950 000 1 000 000
Daň z příjmů v roce 2022 30 456 34 956 39 456 43 956
Sociální pojištění v roce 2022 74 460 78 840 83 220 87 600
Zdravotní pojištění v roce 2022 34 425 36 450 38 475 40 500
Celkové odvody v roce 2022 139 341 150 246 161 151 172 056
Jednotný paušál v roce 2022 71 928 71 928 71 928 71 928
Rozdíl pro OSVČ 67 413 78 318 89 223 100 128

Zdroj tabulek: Podnikatel.cz

OSVČ se dvěma dětmi

80% výdajový paušál

Roční příjem 250 000 500 000 750 000 800 000
Daň z příjmů v roce 2022 −37 524 (daňový bonus) −37 524 (daňový bonus) −37 524 (daňový bonus) −37 524 (daňový bonus)
Sociální pojištění v roce 2022 34 092 34 092 34 092 34 092
Zdravotní pojištění v roce 2022 31 524 31 524 31 524 31 524
Celkové odvody v roce 2022 28 092 28 092 28 092 28 092
Jednotný paušál v roce 2022 71 928 71 928 71 928 71 928
Rozdíl pro OSVČ −43 836 −43 836 −43 836 −43 836
Roční příjem 850 000 900 000 950 000 1 000 000
Daň z příjmů v roce 2022 −37 524 (daňový bonus) −37 524 (daňový bonus) −37 524 (daňový bonus) −37 524 (daňový bonus)
Sociální pojištění v roce 2022 34 092 34 092 34 092 34 092
Zdravotní pojištění v roce 2022 31 524 31 524 31 524 31 524
Celkové odvody v roce 2022 28 092 28 092 28 092 28 092
Jednotný paušál v roce 2022 71 928 71 928 71 928 71 928
Rozdíl pro OSVČ −43 836 −43 836 −43 836 −43 836

60% výdajový paušál

Roční příjem 250 000 500 000 750 000 800 000
Daň z příjmů v roce 2022 −37 524 (daňový bonus) −37 524 (daňový bonus) −23 094 (daňový bonus) −20 364 (daňový bonus)
Sociální pojištění v roce 2022 34 092 34 092 43 800 46 720
Zdravotní pojištění v roce 2022 31 524 31 524 31 524 31 524
Celkové odvody v roce 2022 28 092 28 092 52 230 57 880
Teoretický jednotný paušál v roce 2022 71 928 71 928 71 928 71 928
Rozdíl pro OSVČ −43 836 −43 836 −19 698 −14 048
Roční příjem 850 000 900 000 950 000 1 000 000
Daň z příjmů v roce 2022 −17 364 (daňový bonus) −14 364 (daňový bonus) −11 364 (daňový bonus) −8364 (daňový bonus)
Sociální pojištění v roce 2022 49 640 52 560 55 480 58 400
Zdravotní pojištění v roce 2022 31 524 31 524 31 524 31 524
Celkové odvody v roce 2022 63 800 69 760 75 640 81 560
Jednotný paušál v roce 2022 71 928 71 928 71 928 71 928
Rozdíl pro OSVČ −8128 −2168 3712 9632

40% výdajový paušál

Roční příjem 250 000 500 000 750 000 800 000
Daň z příjmů v roce 2022 −37 524 (daňový bonus) −23 364 (daňový bonus) −864 (daňový bonus) 3636
Sociální pojištění v roce 2022 34 092 43 800 65 700 70 080
Zdravotní pojištění v roce 2022 31 524 31 524 31 524 32 400
Celkové odvody v roce 2022 28 092 51 960 96 360 106 116
Jednotný paušál v roce 2022 71 928 71 928 71 928 71 928
Rozdíl pro OSVČ −43 836 −19 968 24 432 34 118
Roční příjem 850 000 900 000 950 000 1 000 000
Daň z příjmů v roce 2022 8136 12 636 17 136 21 636
Sociální pojištění v roce 2022 74 460 78 840 83 220 87 600
Zdravotní pojištění v roce 2022 34 425 36 450 38 475 40 500
Celkové odvody v roce 2022 117 021 127 926 138 831 149 736
Jednotný paušál v roce 2022 71 928 71 928 71 928 71 928
Rozdíl pro OSVČ 45 093 55 998 66 903 77 808

Zdroj tabulek: Podnikatel.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).