Hlavní navigace

Podnikatelům s paušální daní se navýší odvody. Nejvíce těm v prvním pásmu

12. 6. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Podnikatelům se mají navýšit odvody na důchodové pojištění. Změna se promítne i do paušální daně. Podle propočtů se platby navýší nejvíce podnikatelům v prvním pásmu.

Podnikatelé budou na důchodové pojištění odvádět více peněz. Důsledek této změny se propíše i do paušální daně. Jaké odvody vláda v rámci paušální daně v jednotlivých pásmech navrhuje?

Změny u odvodů na důchod

V rámci plánovaných změn vláda chce postupně během tří let navýšit minimální vyměřovací základ z 25 % na 40 % průměrné mzdy, tedy zhruba na úroveň minimální mzdy. Kromě toho mají OSVČ platit pojistné nejméně z 55 % základu daně namísto současných 50 %.

Jak jsme propočítali na modelových příkladech, nejhůře se změna projeví u OSVČ s nižšími příjmy.

OSVČ nově zaplatí na důchodové pojištění o desítky tisíc více Přečtěte si také:

OSVČ nově zaplatí na důchodové pojištění o desítky tisíc více

Paušální daň nyní

Jak už jsme zmínili výše, paušální daň je rozdělena do tří pásem s různou výší měsíčních plateb. Ty se odvíjí od výše příjmu a druhu činnosti.

První pásmo je primárně určené pro podnikatele s příjmy do 1 mil. Kč, druhé pro podnikatele s příjmy do 1,5 mil. Kč a třetí pro příjmy do 2 mil. Kč. Svou roli pro umístění v daném pásmu hraje i druh činnosti. Ten se specifikuje podle toho, na jaký případný výdajový paušál zakládá nárok (není ale podmínkou, že by podnikatel musel výdajový paušál skutečně využívat).

Připomeňme, že výše výdajového paušálu je ve výši:

 • 80 % pro řemeslné živnosti nebo zemědělskou výrobu a lesní a vodní hospodářství,
 • 60 % pro ostatní živnosti,
 • 40 % pro svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání dle zvláštních předpisů,
 • 30 % pro příjmy z pronájmu.

1. pásmo

Do prvního pásma se může přihlásit podnikatel, pokud jeho příjmy ze samostatné činnosti za předcházející rok nepřesáhly 1 mil. Kč. V takovém případě nehraje druh činnosti žádnou roli.

Dále se do tohoto pásma může přihlásit i podnikatel:

 • s příjmy do 1,5 mil. Kč, pokud se alespoň na 75 % těchto příjmů dá uplatnit výdajový paušál ve výši 80 %, nebo 60 %,
 • s příjmy do 2 mil. Kč, pokud alespoň na 75 % těchto příjmů lze uplatnit 80% paušál.

Paušální záloha se pro první pásmo stanovuje tak, že za daň z příjmů se počítá se stokorunou, dále se započítává minimální záloha na zdravotní pojištění a minimální záloha na důchodové pojištění navýšená o 15 %.

Pro rok 2023 je výše měsíční platby 6208 Kč (2722 Kč na zdravotní pojištění, 3386 Kč na důchodové pojištění a 100 Kč na daň z příjmů).

2. pásmo

Do druhého pásma spadají podnikatelé, jejichž příjmy ze samostatné činnosti za minulý rok nepřesáhly hranici 1,5 mil. Kč bez ohledu na druh činnosti.

Druhé pásmo mohou využít také poplatníci:

 • s příjmy do 2 mil. Kč, jestliže se alespoň na 75 % z nich dá uplatnit 80%, nebo 60% výdajový paušál.

Měsíční platba v tomto pásmu je pro rok 2023 ve výši 16 000 Kč (3591 Kč za zdravotní pojištění, 7446 Kč na důchodové pojištění a 4963 Kč na daň z příjmů).

3. pásmo

Třetí pásmo paušální daně je určené poplatníkům s ročními příjmy do 2 mil. Kč bez ohledu na to, jakou činnost vykonávají.

Ti letos platí měsíčně 26 000 Kč (5292 Kč na zdravotní pojištění, 11 388 Kč na důchodové pojištění a 9320 Kč na daň z příjmů).

Paušální daň 2023: Nově tři pásma a tři typy plateb. Co se mění a pro koho? Přečtěte si také:

Paušální daň 2023: Nově tři pásma a tři typy plateb. Co se mění a pro koho?

Paušální daň nově

Protože je záloha na důchodové pojištění součástí paušální daně, plánované změny odvodů se odrazí i zde.

Podle předlohy se má § 14 odst. 3) zákona č. 589/1992 Sb. České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti změnit tak, že výše měsíčního vyměřovacího základu OSVČ v paušálním režimu činí pro:

 • první pásmo paušálního režimu částku nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu podle odstavce 5 věty první zvýšeného o 15 %,
 • druhé pásmo paušálního režimu 28 050 Kč (nyní 25 500 Kč) a
 • třetí pásmo paušálního režimu 42 900 Kč (nyní 39 000 Kč).

Ustanovení § 14 v pátém odstavci má stanovit, že měsíční vyměřovací základ OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí:

 • nejméně 25 % průměrné mzdy před rokem 2024,
 • 30 % průměrné mzdy v roce 2024,
 • 35 % průměrné mzdy v roce 2025 a
 • 40 % průměrné mzdy od roku 2026.

Pro podnikatele v prvním pásmu to znamená, že se jim část zálohy na důchodové pojištění bude odvozovat z vyššího minimálního vyměřovacího základu, který má v roce 2024 činit 30 % průměrné mzdy. Nyní samozřejmě nevíme, v jaké bude výši. Pokud si půjčíme letošní úroveň 40 324 Kč, odpovídá 30 % po zaokrouhlení částce 12 098 Kč a z té odvozená záloha pak bude ve výši 3533 po zaokrouhlení.  Do platby paušální daně se však záloha započítává navýšená o 15 %, jde tedy nakonec o částku 4063 Kč. Spolu s minimální zálohou na zdravotní pojištění (opět letošní částka 2722 Kč) a platbou 100 Kč na daň z příjmů činí nová výše platby celkem 6885 Kč měsíčně (letos 6208 Kč). Reálně bude vyšší, protože příští rok bude pravděpodobně vyšší průměrná mzda, kvůli které zálohy ještě narostou.

Budeme-li pokračovat stejným způsobem i pro rok 2025 (35 % průměrné mzdy), zvýší se platba na paušální daň v prvním pásmu po zaokrouhlení nejméně na 7563 Kč (ale kvůli růstu průměrné mzdy reálně více).

Pro rok 2026, kdy má činit minimální vyměřovací základ 40 % průměrné mzdy se platba na paušální daň v prvním pásmu při současných číslech zvýší na 8239 Kč (reálně ale více).

Podíváme-li se na rozdíl mezi současnou platbou a platbou v roce 2024–2026, činí rozdíl v příštím roce přes 8 tis. Kč ročně, v roce 2025 je pak platba vyšší o více než 16 tis. Kč ročně a v roce 2026 bude vyšší o více než 24 tis. Kč ročně.

Krácení penze za předčasnost nově: Jak se zpřísní postih za odchod do předčasného důchodu? (PŘÍKLADY) Přečtěte si také:

Krácení penze za předčasnost nově: Jak se zpřísní postih za odchod do předčasného důchodu? (PŘÍKLADY)

Platby u dalších pásem se také zvýší. U druhého pásma má vzrůst vyměřovací základ, ze kterého se výše započítávaných plateb na důchodové pojištění odvozuje, ze současných 25 500 Kč na 28 050 Kč. Což jen platbu zálohy na důchodové pojištění zvýší ze současných 7446 Kč na 8191 Kč měsíčně (o 8940 Kč více za rok).

U třetího pásma se pak má vyměřovací základ zvýšit z nynějších 39 000 Kč na 42 900 Kč, což platbu na důchodové pojištění zvýší z 11 388 Kč na 12 527 Kč (o 13 668 Kč za rok).

Opět tedy platí, že nejvýrazněji se platby navýší podnikatelům s nižšími příjmy, kteří jsou v prvním pásmu paušální daně.

Kromě výše zmíněných novinek obsahuje předloha také novinku, která stanovuje, že oznámení o vstupu do paušálního režimu bude formulářovým podáním, takže bude nově povinné využít formulář Finanční správy, jehož podobu bude stanovovat Ministerstvo financí vyhláškou.

Chcete vstoupit do režimu paušální daně?

ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).