Hlavní navigace

Část domácností letos čeká výměna kotle na tuhá paliva. S nákupem nového pomůže stát

28. 1. 2022
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Od září 2022 začne platit zákaz používání kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. Modernější zařízení pomohou zafinancovat kotlíkové dotace. Domácnosti s nižšími příjmy na ně mohou získat až 95 % prostředků, ty ostatní maximálně polovinu.

Aktualizace 29.3. 2022

Aktualizace 7.4. 2022

Od září 2022 už nebude možné používat kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy a také kotle, u kterých není emisní třída určena. Pokud kotel nevyměníte, bude vám hrozit pokuta do 50 tis. Kč. Navíc už na tyto kotle nebude možné vystavit revizní zprávu.

Nový kotel není levná záležitost. To si uvědomuje i stát, který podporuje výměnu starých neekologických a neefektivních kotlů za nové prostřednictvím dotací.

Vláda 7. dubna 2022 podpořila návrh ministerstva životního prostředí na dvouleté odložení zákazu používání kotlů 1. a 2. emisní třídy a kotlů bez označení emisní třídy.

Podle ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové zbývá více než 150 tisíc domácností, které tyto zastaralé kotle zatím nevyměnily. Kvůli rostoucím cenám, drahým energiím a snaze zmenšit závislost ČR na ruském plynu jim chce stát dát na výměnu kotle více času.

Dotace podle příjmu

Kotlíkové dotace pro vlastníky či spoluvlastníky nemovitosti už tu s námi pár let jsou. Od poloviny loňského roku je možné čerpat dotaci i na výměnu kotle v bytech bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektech. Poměrně čerstvou novinkou je rozdělení nároku na žadatele s nižšími příjmy a ty ostatní.

Aktualizace

Podmínky u kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti se 29.3.2022 částečně změnily. Došlo k navýšení dotace na tepelné čerpadlo o 50 tisíc Kč na celkových 180 000 Kč.

Zároveň vstupuje v platnost časové omezení podpory směrem k plynovým kondenzačním kotlům. Kromě kotlíkových dotací toto omezení bude platné i v programu Nová zelená úsporám. Ministerstvo bude garantovat úhradu způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že již byla jejich výměna realizována, případně byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka, a to v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022, uvádí společná zpráva Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

Více čtěte: Změny u kotlíkových dotací: více peněz na tepelné čerpadlo a omezení u plynových kotlů

Domácnosti s nižšími příjmy

Právě lidé s nižšími příjmy budou moci od státu na koupi nového kotle čerpat dotaci až do 95 % uznatelných nákladů s tím, že o ni budou žádat na krajských úřadech, kde mohou využít i odborné poradenství.

Příjem žádostí by kraje měly spustit koncem jara, přesné termíny příjmu si budou kraje nastavovat samy. Domácnosti s nižšími příjmy se již na kraje mohou předběžně hlásit, uvedla pro server Měšec.cz Lucie Früblingová, tisková mluvčí Státního fondu životního prostředí ČR s tím, že u kotlíkových dotací budou kraje žádosti přijímat jen elektronicky. Věříme, že většina krajů ale bude zároveň poskytovat asistenci, aby i ty domácnosti, které nedisponují potřebným vybavením pro podání žádosti, si o dotaci mohly zažádat.

V tomto režimu budou moci požádat domácnosti s čistým příjmem, který za rok nepřekročí 170 900 Kč (14 242 Kč na osobu a měsíc). Příjmy ostatních členů domácnosti budou průměrovány. U dětí a studentů do 26 let se příjmy považují vždy za nulové. Domácnosti složené čistě z důchodců pobírajících starobní nebo invalidní důchod 3. stupně mají na 95% dotaci z hlediska příjmů nárok automaticky. Musí však splnit ostatní (technické) podmínky.

Za každé dítě v domácnosti se zvyšuje hranice příjmu celé domácnosti o 170 900 Kč. To znamená, že na 95% dotaci dosáhne například čtyřčlenná domácnost (dvě děti a dva dospělí), kde oba rodiče (nebo jen jeden z nich) vydělali za rok dohromady ne víc než 683 600 Kč čistého.

Při splnění podmínek mohou tito žadatelé čerpat prostředky na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.

Peníze je možné použít na:

 • kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189),
 • elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013),
 • plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013).

Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Dotace 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:
Podporované zdroje tepla Maximální výše dotace v Kč
Plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) 100 000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189) 130 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva  130 000
 Tepelné čerpadlo elektrické a plynové (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) 180 000

Na konci 29. března 2022 vstoupilo v platnost časové omezení podpory směrem k plynovým kondenzačním kotlům. Omezení je platné u kotlíkových dotací i v programu Nová zelená úsporám. Ministerstvo bude garantovat úhradu způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že již byla jejich výměna realizována, případně byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka, a to v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022, uvádí společná zpráva Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Státního fondu životního prostředí (SFŽP). 

Kromě pořizovací ceny zařízení patří mezi uznatelné výdaje například stavební práce, dodávky a služby související s výměnou, včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, akumulační nádoby / kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace.

Zájemci mohou dotaci použít i na proplacení nákladů zpětně. Uznatelné jsou výměny provedené po 1. lednu 2021.

Žadatelé mohou obdržet 60 % z částky dotace na předfinancování
výměny.

Máte-li ke kotlíkovým dotacím dotazy, můžete zavolat na zelenou linku 800 260 500.

Ostatní žadatelé

Ostatní žadatelé budou o dotaci na kotel žádat v rámci programu Nová zelená úsporám u Státního fondu životního prostředí. Žádosti se podávají na webu Nová zelená úsporám (NZÚ). Pro konzultace mohou využít krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí nebo zmíněnou infolinku. Tito žadatelé už mohou žádosti podávat od října loňského roku. Příjem žádostí v NZÚ probíhá pouze elektronicky a nově se elektronicky dokládají i všechny podklady k žádosti. Samozřejmě si uvědomujeme, že zejména pro starší osoby, kterým není elektronická komunikace zcela vlastní, může být podání žádosti komplikovanější, ale i na ty myslíme a jsme jim k dispozici na našich krajských pracovištích, uvedla Früblingová. 

Žadatelé dosáhnou v rámci NZÚ v souvislosti s výměnou kotle nejvýše na polovinu uznatelných nákladů. Za kombinaci s dotací na zateplení domu v rámci programu Nová zelená úsporám získají ještě bonus 75 000 Kč.

V tomto případě je možné prostředky čerpat na:

 • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj
 • na výměnu lokálních topidel sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
 • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem
 • u bytového domu na výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn

Peníze se dají použít na:

 • kotle na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+, pro kotle s ruční dodávkou paliva povinná instalace akumulační nádrže)
 • lokální zdroje na biomasu (sálavé a teplovzdušné: třída A+, s teplovodním výměníkem: třída A++)
 • tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění (min. energetická třída A++)
 • tepelná čerpadla vzduch-vzduch (min. energetická třída v režimu vytápění A++)
 • tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému
 • plynové kondenzační kotle (min. energetická třída A)
 • napojení na soustavu zásobování teplem
 • kombinovaná výroba elektřiny a tepla – pouze pro bytové domy

Na konci 29. března 2022 vstoupilo v platnost časové omezení podpory směrem k plynovým kondenzačním kotlům. Omezení je platné u kotlíkových dotací i v programu Nová zelená úsporám. Ministerstvo bude garantovat úhradu způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že již byla jejich výměna realizována, případně byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka, a to v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022, uvádí společná zpráva Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Státního fondu životního prostředí (SFŽP). 

Podpora bude poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Dotace max. 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:
Typ zdroje tepla Max. dotace rodinný dům (Kč) Max. dotace bytový dům (Kč / b.j.)
Plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A) 35 000 12 000
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+, pro kotle s ruční dodávkou paliva povinná instalace akumulační nádrže) 80 000 25 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 100 000 25 000
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění (min. energetická třída A++) 80 000 25 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (min. energetická třída v režimu vytápění A++) 60 000 80 000
Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 10 000
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (jen pro bytové domy) 30 000

Kromě pořizovacích nákladů jsou uznatelnými výdaji i náklady na instalaci nového zdroje a souvisejících prvků, úpravy spalinové cesty, měření a regulace a napojení a úpravy otopné soustavy a akumulační nádrže a ohřívače na teplou vodu.

skoleni_8_6

Nestíháte výměnu? Požádejte nejpozději do 1. září

O dotace bude možné požádat nejpozději 1. září 2022, kdy začne platit zákaz provozu neekologických kotlů. Se žádostí si navíc koupíte i čas navíc na výměnu kotle. Ti, kteří si o dotaci požádají a doloží to úřadům, nebudou v případě kontroly po 1. září 2022 platit sankci za nevyměněný kotel a dostanou další rok na jeho výměnu bez finančního postihu, slibuje Ministerstvo životního prostředí.

Jaké doklady jsou potřeba?

 • formulář žádosti o podporu
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
 • doklad o splnění podmínky na výši průměrného čistého příjmu na člena domácnosti (jen domácnosti s nízkými příjmy)
 • doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován (jen ostatní domácnosti)

Po provedení výměny je potřeba předložit (platí pro oba druhy žadatele):

 • účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)
 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
Co znamenají emisní třídy kotlů?
Zažitý název emisní třída hovoří o tom, že kotel dosahuje jen takových emisí, které odpovídají příslušné třídě podle normy ČSN EN 303–5. Na výrobním štítku kotle najdete jen celkovou třídu kotle, pro kterou dané zařízení splňuje hodnoty jak emise, tak i účinnosti. Z certifikační zkoušky přitom může vyplynout, že splňuje limit emise pro třetí třídu, ale účinnost jen pro druhou třídu. Celková třída kotle pak bude 2.
Na kotli nemám štítek. Co to znamená?
Kotle byly rozdělené do tříd až v roce 2000 s tím, že tehdy existovaly pouze tři třídy. Pokud tedy nemáte na kotli štítek, máte kotel starší. Kotel, u něhož není známa třída, nemůžete od září používat. Můžete si samozřejmě zaplatit zkoušku, která třídu zjistí, ale stojí poměrně dost peněz a nemáte jistotu, že emise i účinnost budou stačit aspoň na třídu 3, která bude od září 2022 nejhorší povolenou třídou. V současnosti už ani není možné kotel 3. třídy pořídit, nesmí se prodávat už několik let.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).