Hlavní navigace

Kolik stojí rozvod?

3. 11. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Jeden rozvod je vyřízený za 10 minut, druhý trvá léta. Víte, čím se vám může prodražit?

Z nějakého důvodu jste se rozhodli nechat se rozvést. V ideálním případě byste rádi, aby to nestálo moc peněz, ale ne vždy se podaří rozvést se u soudu na jedno stání a bez potíží.

Rozvod nesporný

Nejsnazší variantou pro všechny zúčastněné strany je, když se jedná o rozvod nesporný. A je to i nejlevnější možnost. K tomu ale musíte splnit několik podmínek.

 • Vaše drahá polovička se k návrhu o rozvod manželství musí připojit.
 • Vaše manželství trvalo nejméně 1 rok (počítá se ke dni zahájení soudního řízení).
 • Nežijete společně již déle než 6 měsíců.
 • Dohodli jste se na úpravě poměrů nezletilých dětí po dobu po rozvodu včetně výše vyživovací povinnosti a soud tuto dohodu schválil.
 • Dohodli jste se na úpravě vašich majetkových poměrů.

Obě tyto dohody musí mít písemnou formu a musí být i notářsky ověřeny. V případě nezletilých dětí je navíc nutné před podáním návrhu na rozvod manželství sepsat výše zmíněnou dohodu, ve které upravíte své vztahy k dětem na dobu po rozvodu. Jinak řečeno, v dohodě musí zaznít, komu bude dítě svěřeno do péče a jaká je vyživovací povinnost druhého z manželů. Tuto dohodu musí soud schválit, a poté ještě čekáte, až rozsudek nabude právní moci. Teprve v té chvíli můžete podat návrh na rozvod manželství.

Minimálně 2000 Kč

I přes fakt, že se jedná o rozvod nesporný, tedy jsou splněny všechny podmínky, není rozvod zadarmo. Musíte zaplatit soudní poplatek za návrh na zahájení řízení o rozvod manželství, který v současné době činí 2000 Kč. Za dohodu o úpravě poměrů nezletilých dětí po dobu po rozvodu neplatíte soudu nic.

V případě, že si veškeré dokumenty a písemnosti připravíte sami, nezaplatíte už nic víc než soudní poplatek. Stačí ale malá nepřesnost v návrhu a soud vám váš návrh vrátí k přepracování. Pak vás čeká odročení, další jednání atd. Pokud si nejste jisti, zda byste do dokumentů napsali všechny právní náležitosti, budete potřebovat advokáta. A tady částky naskakují velmi rychle.

Advokát si účtuje i 1000 Kč za úkon

Zaplatit si advokáta kvůli rozvodu má obrovskou výhodu. Vůbec se nenadřete, advokát vše sepíše za vás a bude potřebovat jen vaše údaje. Na druhou stranu si ale vše nechá královsky zaplatit.

Pokud se tak rozhodnete, naúčtuje vám advokát pravděpodobně paušální částku za každý úkon. Tím se myslí:

 • Sepsání dohody o úpravě vztahu k nezletilým dětem.
 • Návrh na rozvod manželství.
 • Sepsání plné moci.
 • Sepis návrhu na vklad a správní poplatek pro katastrální úřad v případě vypořádání nemovitostí.

Počet úkonů, které advokát vykoná, není nikde stanoven a není ani limitován. Záleží proto pouze na vás, jak se dohodnete a jakou částku sdělenou advokátem jste ochotni akceptovat. V běžné advokátské praxi si účtují i 1000 Kč za úkon, ale může to být i částka vyšší.

Někteří advokáti toto řeší pomocí paušální částky, takže vám dopředu sdělí, že nesporný rozvod vás bude stát např. 6000 Kč bez ohledu na to, kolik úkonů bude provedeno a kolik dohod bude sepsáno.

Pokud si budete přát, aby s vámi advokát přišel na soudní jednání, sáhnete do peněženky ještě hlouběji. Kromě odměny za právní zastoupení, která může být i 1500 Kč, zaplatíte ještě náklady na cestu a v některých případech si advokáti účtují i promeškaný čas, který touto cestou ztratili.

Příklad

Podmínky pro nesporný rozvod jste splnili, ale sami si netroufáte sepsat potřebné dokumenty. Nemovitosti si nedělíte a manželství bylo bezdětné. Z pozice ženy chcete mít u soudu oporu, a tak si přejete, aby vás advokát u soudu zastupoval. Zaplatíte tedy minimálně za tyto úkony:

1) Sepsání návrhu na rozvod manželství.
2) Sepsání plné moci.

Navíc platíte soudní poplatek 2000 Kč. Rozvod vás tedy může při částce 1000 Kč za úkon vyjít „jen“ na 4000 Kč.

Praní špinavého prádla se vám prodraží

Ne vždy se podaří, aby se manželé na rozvodu domluvili, souhlasili s ním a dokázali si sami uspořádat majetková vyrovnání atd. Pokud není byť jediná podmínka pro nesporný rozvod splněna, nastává rozvod sporný. V takovém případě už soud zjišťuje příčiny rozvratu manželství a u soudu se tak začíná „prát špinavé prádlo“.

V této situaci se již bez advokáta pravděpodobně neobejdete. Vzhledem k tomu, že sporný rozvod může trvat delší dobu, naskakuje i počet úkonů, které advokát bude muset vykonat. Rázem tak platíte za:

 • Sepsání návrhu na rozvod manželství.
 • Sepsání plné moci.
 • Sepis návrhu na vklad a správní poplatek pro katastrální úřad v případě vypořádání nemovitostí.
 • Sepsání dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí po dobu po rozvodu.
 • Sepsání každého dopisu, který advokát napíše (např. dopis, kterým obešle žalovaného).
 • Odpovědi soudu.
 • Konzultace dalšího postupu.

S každým dalším problémem, na kterém se v rámci rozvodu neshodnete, naskakuje i počet úkonů a konzultací, které budete advokátovi platit. A k tomu je nutné připočítat i náklady na jeho účast u soudu, která je v případě sporného rozvodu téměř samozřejmost. Cenu celého rozvodu ovlivňuje i výše vašeho majetku. Čím více majetku se bude muset dělit, tím déle bude soud trvat a tím více úkonů bude advokát činit. A tím se zvyšuje i částka, kterou zaplatíte.

Pokud uvážíme, že je každý úkon stále účtován 1000 Kč, může se rozvod vyšplhat i na desetitisíce.

Soud může váš návrh na rozvod dokonce zamítnout. To se stane v případě, kdy spolu žijete více než 3 roky, druhý z manželů s rozvodem nesouhlasí a soud uzná, že manželství není „hluboce a trvale rozvráceno“ a „lze očekávat obnovení manželského soužití“. I v takovém případě ale za veškeré úkony musíte zaplatit.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).