Hlavní navigace

Kdy máte zaplatit daně aneb Daňový kalendář pro rok 2004

27. 1. 2004
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Začátek nového roku s sebou nese nové starosti - kdy po nás bude stát chtít zaplatit daně? Jaké daně se týkají běžného občana a které nemůže pustit k vodě živnostník, pokud nechce skončit na pranýři finančního úřadu?

Přestože většina daní v konečném důsledku dopadne na konečného spotřebitele – občana, nemusí si s jejich placením dělat větší starosti. Obyvatel či návštěvník českého státu nemusí mít nejmenší ponětí, jakou spotřební daní je zatížena láhev rumu (tedy, nyní již Tuzemáku), nepotřebuje vědět, jak a z jakého zboží vypočítá DPH. O to se postará obchodník.

Jsou ovšem daně, na které občan zapomínat nesmí, které se ho přímo dotýkají. A nejedná se pouze o daň z příjmů, kterou mu strhává zaměstnavatel včetně dalších povinných „poplatků“. Mezi dalšími, o které se musí postarat sám, jsou daně z nemovitostí a jejich převodu.

Nejbližší daňovou povinností pro nepodnikající občany je podání přiznání daně z nemovitostí do 2. února 2004. Daňové přiznání se týká pouze lidí, kteří nabyli v uplynulém roce nemovitost, přičemž rozhodující je stav zapsání v katastru nemovitostí k 1. lednu 2004.

Kompletní přehled povinností spojených s daní z nemovitostí přinesl před rokem Ján Simkanič v článku „Bydlíte ve vlastním? Do konce ledna musíte přiznat daň z nemovitosti!“. Protože se od té doby nic nezměnilo, vřele ho doporučuji vaší pozornosti, máte-li podezření, že musíte daňové přiznání podávat.

Daňová povinnost, která se týká každého zaměstnance, je vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Žádost podává zaměstnavatel na základě žádosti zaměstnance do 16. února 2004 a samotné vyúčtování by mělo proběhnout 20. února. Kdo, jak a co vše může ve vyúčtování daně uplatnit, vám shrneme v samostatném článku v příštím týdnu.

Petr Procházka - Pojišťovna ČS
Chcete si snížit daňový základ životním pojištěním a nevíte jak na to? Zeptejte se v Poradně Životní pojištění v roce 2004 Petra Procházky, ředitele úseku pojištění Pojišťovny ČS. Pojišťovna ČS je 4. největší pojišťovnou v ČR a od letošního roku se na životní pojištění specializuje.

Největší událostí daňového roku je nepochybně podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Pokud si poplatník daně nesežene finančního poradce (nebo alespoň otisk jeho razítka), musí přiznání podat do 31. března 2004. K dani z příjmů se musí přiznat až na výjimky všichni, netýká se zejména osob, jejichž příjmy plynou pouze ze závislé činnosti od jednoho nebo postupně od více zaměstnavatelů. (Další výjimky.)

Do osmi dnů po podání daňového přiznání se musíte „přiznat“ své zdravotní pojišťovně a provést vyúčtování záloh zdravotního pojištění. Do konce dubna je pak třeba vypořádat sociální pojištění.

Květen je ve znamení daně z nemovitostí. Do 31. května 2004 je splatná daň v případě daňové povinnosti do výše 1 000 Kč, je-li povinnost vyšší, stačí zaplatit čtvrtinu částky. Další splátky následují 30. června 2004 (ano, jeden měsíc po první), 30. září 2004 a 30. listopadu 2004.

Poslední daní, která se bezprostředně dotýká nepodnikajících občanů, je daň darovací, dědická a z převodu nemovitostí. Daňové přiznání je třeba podat do 30 dnů od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, v případě movitých věcí (netýká se daně z převodu nemovitostí) do 30 dnů od účinnosti darovací smlouvy nebo nabytí dědictví.

Když nezaplatím?

Nezaplacení daně a nepodání daňového přiznání se nevyplácí. Finanční úřad může navýšit daňovou povinnost až o 10 %, k čemuž nabíhají sankční úroky.

Jak zaplatit?

Daň se platí na účet místně příslušného finančního úřadu s předčíslím účtu podle placené daně.

Daňový kalendář pro rok 2004
LEDEN
pondělí 26.  – spotřební daň  – splatnost daně za listopad 2003
 – daňové přiznání za prosinec 2003
 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za prosinec 2003 (pokud vznikl nárok)
 – daň z přidané hodnoty  – daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2003
ÚNOR
pondělí 2.  – daň silniční  – daňové přiznání a daň za rok 2003
 – daň z nemovitostí  – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2004
pondělí 16.  – daň z příjmů  – podpis prohlášení k uplatnění nezdanitelných částek a podpis prohlášení k provedení ročního zúčtování záloh
 – podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
pátek 20.  – daň z příjmů  – vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2003
úterý 24.  – spotřební daň  – splatnost daně za prosinec 2003
středa 25.  – spotřební daň  – daňové přiznání za leden
 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za leden (pokud vznikl nárok)
 – daň z přidané hodnoty  – daňové přiznání a daň za leden
BŘEZEN
čtvrtek 11.  – spotřební daň  – splatnost daně za leden
pondělí 15.  – daň z příjmů  – čtvrtletní záloha na daň
čtvrtek 25.  – spotřební daň  – daňové přiznání za únor
 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za únor (pokud vznikl nárok)
 – daň z přidané hodnoty  – daňové přiznání a daň za únor
středa 31.  – daň z příjmů  – přiznání k dani a daň za rok 2003
DUBEN
pátek 9.  – spotřební daň  – splatnost daně za únor
čtvrtek 15.  – daň silniční  – záloha na daň za 1. čtvrtletí
pondělí 26.  – spotřební daň  – daňové přiznání za březen
 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za březen (pokud vznikl nárok)
 – daň z přidané hodnoty  – daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
KVĚTEN
pondělí 10.  – spotřební daň  – splatnost daně za březen
úterý 25.  – spotřební daň  – daňové přiznání za duben
 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za duben (pokud vznikl nárok)
 – daň z přidané hodnoty  – daňové přiznání a daň za duben
pondělí 31.  – daň z nemovitostí  – splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 1 000 Kč včetně)
 – splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb, dále jen „samostatně hospodařící rolníci“)
ČERVEN
středa 9.  – spotřební daň  – splatnost daně za duben
úterý 15.  – daň z příjmů  – pololetní a čtvrtletní záloha na daň
pátek 25.  – spotřební daň  – daňové přiznání za květen
 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za květen (pokud vznikl nárok)
 – daň z přidané hodnoty  – daňové přiznání a daň za květen
středa 30.  – daň z příjmů  – přiznání k dani a daň za rok 2003
 – daň z nemovitostí  – splatnost 2. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)
ČERVENEC
pondělí 12.  – spotřební daň  – splatnost daně za květen
čtvrtek 15.  – daň silniční  – záloha na daň za 2. čtvrtletí
pondělí 26.  – spotřební daň  – daňové přiznání za červen
 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za červen (pokud vznikl nárok)
 – daň z přidané hodnoty  – daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
SRPEN
pondělí 9.  – spotřební daň  – splatnost daně za červen
středa 25.  – spotřební daň  – daňové přiznání za červenec
 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za červenec (pokud vznikl nárok)
 – daň z přidané hodnoty  – daňové přiznání a daň za červenec
úterý 31.  – daň z nemovitostí  – splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč)
ZÁŘÍ
čtvrtek 9.  – spotřební daň  – splatnost daně za červenec
středa 15.  – daň z příjmů  – čtvrtletní záloha na daň
pondělí 27.  – spotřební daň  – daňové přiznání za srpen
 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za srpen (pokud vznikl nárok)
 – daň z přidané hodnoty  – daňové přiznání a daň za srpen
čtvrtek 30.  – daň z nemovitostí  – splatnost 3. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)
ŘÍJEN
pondělí 11.  – spotřební daň  – splatnost daně za srpen
pátek 15.  – daň silniční  – záloha na daň za 3. čtvrtletí
pondělí 25.  – spotřební daň  – daňové přiznání za září
 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za září (pokud vznikl nárok)
 – daň z přidané hodnoty  – daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
LISTOPAD
úterý 9.  – spotřební daň  – splatnost daně za září
čtvrtek 25.  – spotřební daň  – daňové přiznání za říjen
 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za říjen (pokud vznikl nárok)
 – daň z přidané hodnoty  – daňové přiznání a daň za říjen
úterý 30.  – daň z nemovitostí  – poslední splátka daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč)
PROSINEC
pátek 10.  – spotřební daň  – splatnost daně za říjen
středa 15.  – daň z příjmů  – pololetní a čtvrtletní záloha na daň
 – daň silniční  – záloha na daň za říjen a listopad
pondělí 27.  – spotřební daň  – daňové přiznání za listopad
 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za listopad (pokud vznikl nárok)
 – daň z přidané hodnoty  – daňové přiznání a daň za listopad

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Kolik daňových přiznání letos budete podávat?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Šefredaktor odbormných komutních webů Poradci-sobě.cz a Realiťáci-sobě.cz. Šéf obsahu EMA data.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).