Hlavní navigace

Darování pozemku -- pro a proti

2. 10. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Oltář, rozzářené tváře, snoubenci -- novomanželé, rodina. Zkrátka veselí. Start mladé rodiny do života ale není vždy zcela idylický. Velkým problémem zůstává bydlení. Řešením může být stavba vlastního domku za podpory celé rodiny. Babička přispěje hotovostí, strýček daruje pozemek... a konflikt s finančním úřadem je na světě.

Administrativní proces doprovázející darování pozemku se ve své podstatě příliš neliší od koupě pozemku. Stejná cesta k notáři, stejná cesta na katastrální úřad, jen smlouva není kupní, ale darovací. Zde je třeba si uvědomit, že i darovací smlouva je dvoustranným právním aktem. Na jedné straně stojí dárce, který dar poskytuje a na straně druhé obdarovaný, který dar přijímá. I mezi dárci a obdarovanými dochází k nejrůznějším roztržkám, ve kterých může být rozhodující kvalita sepsané darovací smlouvy. Rozmyslete si proto dobře, jestli se vyplatí ušetřit pár korun a napsat smlouvu samostatně, či je lepší připlatit si za právníka, který smlouvu připraví odborně.

Před sepsáním darovací smlouvy je třeba pořídit odhad ceny nemovitosti. Ten se použije jak pro potřeby darovací smlouvy, tak jako podklad pro výpočet darovací daně finančním úřadem. Vyhledáme tedy odhadce nemovitostí, předvedeme mu pozemek, zodpovíme jeho všetečné dotazy a necháme příslušný odhad zhotovit.

S odhadem v ruce přistoupíme k sepsání samotné darovací smlouvy u notáře a podání žádosti o vklad smlouvy do katastru nemovitostí. Lhůty pro zápis vkladu jsou často velmi dlouhé a liší se dle oblasti působení příslušného katastrálního úřadu. Pokud potřebujete celou záležitost uspíšit, je možné podat žádost o urychlení k rukám ředitele katastrálního úřadu. Důvodem pro takovou žádost může být čekání na uzavření hypoteční smlouvy, probíhající řízení o stavebním povolení apod. Na žádosti je třeba uvést číslo jednací, které je přiděleno při podání žádosti o povolení vkladu na katastr nemovitostí.

Podívejme se na problematiku daňovou, na daru asi nejméně příjemnou. Co je třeba učinit, abychom dostáli všem povinnostem vůči státu?

Daňové přiznání:
Jaké?
Přiznání k dani darovací.
Kdy?
Do 30 dnů od doručení smlouvy s doložkou povolení vkladu z katastru nemovitostí.
Kdo platí daň?
Nabyvatel (tedy obdarovaný), pozor však na to, že dárce je ručitelem, tzn. pokud daň nabyvatel neodvede, musí ji zaplatit dárce.
Kolik?
Základem daně je cena majetku snížená o prokázané dluhy váznoucí na nemovitosti, případně snížená o věcná břemena či jiné povinnosti vážící se k pozemku.

Pro účely daně se osoby, mezi kterými je smlouva uzavřena, dělí na tři skupiny:
I. příbuzní v řadě přímé (rodiče a děti) a manželé
II.
a) příbuzní v řadě pobočné a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety
b) manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s dárcem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na dárce
III. ostatní fyzické a právnické osoby

Sazby daně jsou stanoveny progresivně dle skupiny, do které nabyvatel patří. Nejnižší daně platí samozřejmě osoby v první skupině, nejvyšší ve skupině třetí.

Tabulka č. 534
Cena pozemku I. skupina II. skupina III. skupina
0–1 mil. 1 % 3 % 7 %
1–2 mil. 10 tis.+1,3 % 30 tis.+3,5 % 70 tis.+9 %
2–5 mil. 23 tis.+1,5 % 65 tis.+4 % 160 tis.+12 %
5–7 mil. 68 tis.+1,7 % 185 tis.+5 % 520 tis.+15 %
7–10 mil. 102 tis.+2,0 % 285 tis.+6 % 820 tis.+18 %
10–20 mil. 162 tis. + 2,5 % 465 tis. + 7% 1 360 tis. + 21 %
20–30 mil. 412 tis. + 3 % 1 165 tis. + 8 % 3 460 tis. + 25 %
30–40 mil. 712 tis. + 3,5 % 1 965 tis. + 9 % 5 960 tis. + 30 %
40–50 mil. 1 062 tis. + 4 % 2 865 tis. + 10,5 % 8 960 tis. + 35 %
50 a více 1 462 tis. + 5 % 3 915 tis. + 12 % 12 460 tis. + 40 %

Poznámka: procenta určují částku ze základu přesahujícího spodní hranici.

Daň vyměřuje finanční úřad. Vyplníme tedy přiznání, doplníme veškeré doklady (smlouvy, odhady apod.) a přiznání podáme.

Kdy platit?
Finanční úřad sám daň vypočte a vyzve nás k úhradě daně. Daň je splatná nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl doručen platební výměr o vyměření daně.

skoleni_13_10

Daň nelze vyměřit po uplynutí tří let od konce roku, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání. Pokud finanční úřad vyměří daň z odlišného základu, než poplatník uvedl v přiznání, mělo by být z vyměřovacího spisu patrno, podle jakých pomůcek nebo na podkladě čeho se správce daně při stanovení základu daně odchýlil a důvody těchto rozdílů. Proti stanovenému základu daně a dani se můžete odvolat, ovšem pozor, odvolání nemá odkladný účinek.

Co říci závěrem? Vždy je třeba zvážit, zda je lepší pozemek darovat nebo prodat, viz článek na Měšci z 20. června 2001 Jak nejlevněji převést nemovitost?. Vzhledem k tomu, že nemusí vždy jít o přehlednou a jednoduchou záležitost, zvažte využití služeb daňového poradce, který se vyzná jak v samotném zákoně, tak vám může usnadnit jednání s příslušným finančním úřadem.

Anketa

Platil/a jste již darovací daň?

Autor článku

Autor je daňovým poradcem (evidenční číslo 3861)....
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).