Hlavní navigace

Kdy máte a nemáte jako končící šéf nárok na odstupné?

17. 9. 2019
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Odvolán z funkce může být nejen vrcholný manažer, ale podle dohody i vedoucí na nejnižším stupni řízení. Můžete se svého místa i vzdát. Jaké situace vám pak zakládají nárok na odstupné a jaké ne?

Pokud jste v pozici vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr se zakládá jmenováním (podle zákoníku práce nebo podle zvláštního předpisu), nebo zaměstnance, který se zaměstnavatelem uzavřel dohodu o možnosti odvolání a vzdání se vedoucího pracovního místa, můžete být ze svého vedoucího pracovního místa odvoláni nebo se ho můžete vzdát.

Odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího zaměstnance ale váš pracovní poměr nekončí. Zaměstnavatel je povinen vám navrhnout změnu dalšího pracovního zařazení na jinou práci, která odpovídá vašemu zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Jestliže pro vás zaměstnavatel nemá takovou práci nebo ji odmítnete, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele. A současně platí, že je dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c) ZP. Odstupné poskytované zaměstnanci při organizačních změnách vám náleží jen v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání z místa vedoucího zaměstnance v souvislosti se zrušením tohoto místa v důsledku organizační změny.

Není-li jiná vhodná práce nebo ji odmítnete, nastává nadbytečnost automaticky

Z toho vyplývá, že poté, co jste byli ze svého vedoucího pracovního místa odvoláni nebo jste se ho vzdali, je zaměstnavatel povinen vám navrhnout nové pracovní zařazení na jinou práci, na níž vás může dále zaměstnávat. A která také odpovídá vašemu zdravotnímu stavu a kvalifikaci. V případě, že zaměstnavatel nemá takovou práci, která by odpovídala vašemu zdravotnímu stavu a kvalifikaci, nebo návrh na nové pracovní zařazení nepřijmete, nastává jednak překážka v práci na straně zaměstnavatele, jednak fikce výpovědního důvodu.

Znamená to, že zaměstnavatel vám může dát výpověď s odvoláním na výpovědní důvod, aniž by se pro naplnění tohoto výpovědního důvodu opravdu vyžadovalo, abyste se skutečně stali pro zaměstnavatele nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách. Jinak to zákoník práce pro platné rozvázání pracovního poměru výpovědí vyžaduje.

Jako končící vedoucí zaměstnanec tedy máte nárok, abyste byli placeni po výpovědní dobu, aniž byste pro zaměstnavatele pracovali. Ale nemáte nárok na odstupné. Odstupné poskytované při organizačních změnách vám náleží jen v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání z místa vedoucího zaměstnance v souvislosti se zrušením tohoto místa v důsledku organizační změny.

Proč tomu tak je?

Je tomu tak zřejmě proto, aby i v případě skončení pracovního poměru z důvodu fikce výpovědního důvodu podle § 52 písm. c) ZP byl zachován smysl a účel odstupného poskytovaného při organizačních změnách. Mimo jiné tehdy, rozvázal-li s vámi zaměstnavatel pracovní poměr výpovědí z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. c), protože jste se stali nadbytečnými vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Odstupné má v těchto situacích představovat jednorázový peněžitý příspěvek, který vám má pomoci překlenout sociální situaci (často složitou), v níž jste se ocitli proto, že jste bez svého zavinění (z důvodu organizačních změn u zaměstnavatele) ztratili dosavadní práci. Má se tedy jednat o plnění určené k tomu, aby vám formou jednorázového peněžitého příspěvku alespoň zčásti kompenzovalo (zmírnilo) nepříznivý důsledek organizačních změn. Poskytnutí odstupného v případě, že jste byli odvoláni z vedoucího pracovního místa (nebo jste se takového místa vzdali) z jiných důvodů než z důvodu zrušení vámi zastávaného vedoucího pracovního místa v důsledku organizační změny, by ovšem tento účel postrádalo a vás by neopodstatněně zvýhodňovalo před jinými zaměstnanci, jejichž pracovní poměr byl rozvázán výpovědí pro skutečné naplnění výpovědního důvodu podle § 52 písm. c) ZP.

dan_z_prijmu

Odstupné jen při organizační změně

Nejvyšší soud ČR proto v rozsudku dospěl k závěru, že při skončení pracovního poměru z důvodu fikce výpovědního důvodu máte právo na odstupné poskytované, jen jestliže jste byli z vedoucího pracovního místa odvoláni a jestliže důvodem odvolání bylo zrušení vámi zastávaného vedoucího pracovního místa v důsledku organizační změny.

Pokud jste se sami vzdali vedoucího pracovního místa nebo jste byli odvoláni z jiného důvodu, při skončení pracovního poměru pro fikci výpovědního důvodu vám odstupné nenáleží. Pokud je tedy skončení výkonu vedoucí funkce důsledkem organizační změny, nárok na odstupné máte. Ale pokud dochází např. k pouhé personální obměně na vedoucím místě, nárok na odstupné nevzniká.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).