Hlavní navigace

Kdo vám uhradí škodu na vozidle?

10. 5. 2007
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Majitel automobilu může přijít k úhoně mnoha různými způsoby. V některých případech mu škodu na vozidle uhradí pojišťovna rychle a bez jakýchkoliv diskusí. Jindy se likvidace pojistné události protáhne. Někdy se ovšem majitel poškozeného vozidla náhrady škody nedočká vůbec...

Neštěstí nechodí po horách…

Počet motorových vozidel na našich silnicích rok od roku stoupá. Rodina či firma, která by nepoužívala alespoň jedno auto, je dnes výjimkou. Stále více také platí, že čas jsou peníze, takže všichni řidiči skoro pořád někam spěchají. Logickým důsledkem je rostoucí počet dopravních nehod, jejichž počet snížilo loňské zpřísnění trestů za páchání dopravních přestupků bohužel asi jen dočasně. Pravděpodobnost, že se řidič stane účastníkem dopravní nehody přinejmenším několikrát za život, je dosti vysoká.

Dopravní nehoda ale není jediný způsob, jak může automobil, resp. jeho majitel přijít k úhoně. Způsobů je nepřeberné množství – řáděním kriminálních nebo přírodních živlů počínaje a neopatrnou manipulací s nákladem nebo načerpáním nekvalitních pohonných hmot do nádrže konče. Vozidlo také může být poškozeno v myčce, v autoservisu nebo i kdekoliv jinde. Za poškrábáním laku zářícího novotou může být neopatrnost nebo často jen upřímná lidská závist.

Jakékoliv poškození automobilu pro jeho majitele obvykle znamená spoustu nepříjemností. Ty se jen málokdy podaří vyřešit rychle a bezezbytku. Téměř vždy je třeba počítat se ztrátou času, nervů i financí bez ohledu na to, kde a jak k poškození vozidla došlo, kdo jej zavinil a zda se viníka podařilo vypátrat. Dokonce i když se vše zdá být zcela jasné a nárok na náhradu škody nezpochybnitelný, může dojít k řadě komplikací.

Při nehodě si sežeňte důkazy!

Dopravní nehoda pro většinu lidí představuje značně stresující situaci, v níž se jen málokomu podaří zachovat chladnou hlavu. Každý se pak může dopustit chyb, které značně zkomplikují pozdější úspěšné uplatnění nároku na náhradu škody i tomu, kdo nehodu vůbec nezavinil. Některé chyby se přitom dodatečně napravují jen velmi těžko. Lepší tedy je se jich pokud možno vyvarovat.

Při dopravní nehodě je hlavně důležité zajistit, aby byl minimalizován prostor pro budoucí pochybnosti, jak k nehodě došlo a kdo ji zavinil. Podle platných předpisů nemusí dopravní nehodu vyšetřit policie tehdy, není-li sporu o viníkovi nehody a zároveň nedojde ke zranění osob, škoda na některém z vozidel nebo jeho nákladu nepřekročí částku 50 000 Kč a nevznikne žádná škoda třetím osobám.

Loňské zpřísnění dopravních předpisů způsobilo, že například lehce přiopilý řidič, který způsobí dopravní nehodu, je schopen poškozenému naslibovat hory doly, jen aby k nehodě nevolal policii. Když pak doma vystřízliví, často změní názor a poškozeného čekají velmi nepříjemné starosti s dokazováním, jak k dopravní nehodě došlo a kdo ji zavinil. Viník nehody nakonec může tvrdit, že v době, kdy k nehodě došlo, byl úplně někde jinde.

Přestože se nikomu nechce čekat i několik hodin na dopravní policii, vždy je lepší ji přivolat, nejedná-li se o vyloženě banální nehodu nebo nemáte-li důvěryhodné svědky, kteří v případě potřeby budou ochotni vaše tvrzení svou výpovědí podpořit. Údaje o vozidle a řidiči je třeba ověřit z dokladů a ne se spoléhat jen na to, co vám kdo řekne. V nouzi může hodně pomoci i fotografie místa nehody i jejich účastníků pořízená třeba jen mobilním telefonem.

Je třeba si také uvědomit, že jakkoliv se částka 50.000 Kč zdá být vysoká, zejména u nových vozidel k jejímu překročení stačí poměrně málo. Závažnost poškození vozidla přitom často vyjde najevo až při prohlídce v servisu. Navíc pro škodu vzniklou při nehodě třetí osobě žádný limit neplatí! Policii je nutno přivolat vždy, je-li při nehodě poškozeno vozidlo firemní nebo pořízené na leasing, dopravní značení nebo třeba něčí plot.

Když motor netáhne

Opatření si důkazů má klíčový význam i ve všech ostatních případech, kdy dojde k poškození vozidla. Stává se, že zejména u menších čerpacích stanic se honba za nízkými prodejními cenami a vysokým ziskem může odrazit na kvalitě prodávaných pohonných hmot. Česká obchodní inspekce každoročně řeší několik desítek případů, kdy pohonné hmoty kvůli obsahu nežádoucích příměsí nesplňují jakostní požadavky příslušných norem.

Může se jednat o „ředění“ nafty levnějším topným olejem, benzinu technickým benzinem, popřípadě obojího vodou. Někdy se snaží nepoctivě vydělat prodejce, jindy je na vině dodavatel paliv. Před časem se na několika velkých čerpacích stanicích do prodeje dostal benzín s naftou. Nekvalitní palivo řidič pozná tak, že motor nemá dostatečný výkon, vynechává nebo zhasíná.

Záleží na míře znečištění paliva a zkušenosti řidiče, zda vozidlo odstaví dříve než dojde k poškození palivového systému. Cena za opravu se v takovém případě může vyšplhat do desítek tisíc korun. Pak je jen na řidiči, aby prokázal, kde nekvalitní benzin či naftu koupil. Bez dokladu o nákupu pohonných hmot je to obtížné, protože svědecká výpověď rodinných příslušníků jako důkaz stačit nemusí, zvláště když prodejce své zavinění striktně odmítá.

Pak nezbývá než se obrátit na inspektorát České obchodní inspekce. Pomoci může i organizace hájící práva spotřebitelů nebo třeba nějaký investigativní novinář. Vždy však musíte mít v ruce důkazy o tom, kde jste pohonné hmoty koupili a že právě jejich nekvalita způsobila poškození vozidla. Poslední možností je domáhat se nároku na náhradu škody soudně. To ale obnáší spoustu dalších nákladů a času bez jistoty, jak vše nakonec dopadne.

Stěrače stírají, klakson troubí?

Pamatujete na scénku z filmu Vrchní prchni, kdy pan Svěrák v roli pana Pařízka za asistence své rodiny kontroloval funkčnost všech palubních systémů rodinné škodovky? Podobně své auto před jízdou kontroluje asi jen málokdo. Na druhou stranu alespoň zběžnou kontrolu technického stavu vozidla by měl čas od času provádět každý řidič. Zjistit, že chybí voda v ostřikovači a nefungují stěrače až v okamžiku, kdy se při předjíždění náklaďáku na čelní sklo snese sprška bláta, může být docela nepříjemným překvapením.

Podobně nebezpečná může být jízda vozidla se závadou na osvětlení, brzdách či řízení nebo třeba jízda na do hladka ojetých pneumatikách. Řidič takového vozidla si koleduje nejen o pokutu až 10 000 Kč, přidělení 5 trestných bodů a zákaz řízení až na jeden rok. Způsobí-li dopravní nehodu, pojišťovna může odmítnout uhradit náklady na opravu jeho vozidla, byť by bylo havarijně pojištěno. To navíc platí i pro úhradu škody způsobenou třetím osobám z povinného ručení.

Pojistné smlouvy obvykle obsahují i další ustanovení vylučující pojistné plnění např. v případech, kdy k poškození vozidla dojde v důsledku jeho provozního opotřebení, přetěžování, použití vozidla jako pracovního stroje nebo při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu či jízdě na uzavřeném okruhu. Pojistné se také nemusí vztahovat na škody vzniklé při údržbě a opravách vozidla nebo při nesprávné manipulaci s jeho nákladem.

Pozor na to, komu auto půjčujete!

Půjčit auto kamarádovi není nijak neobvyklé. Příště zase on může pomoci vám. Někdy ale takováto výpomoc může způsobit, že přijdete o auto i o kamaráda. Úplně stačí, když se vám auto vrátí ve stavu, který jste rozhodně nečekali. Špinavou karoserii lze umýt a upatlaný interiér se skřípěním zubů vyčistit, ale spousta jiných poškození se takto snadno nevyřeší. Nejhorší je, když váš – tou dobou už bývalý – kamarád tvrdí, že auto bylo poškozené už v době, když si ho půjčoval.

Chcete-li tomu předejít a nemůžete-li za kamaráda dát ruku do ohně, auto mu raději nepůjčujte. Když už ho půjčíte, vyplatí se oběma stranám nejen rychle si mezi dveřmi předat klíče a doklady od vozidla, ale při jeho předávání i vracení si auto prohlédnout a na případná poškození výslovně upozornit, a nejlépe se hned i dohodnout, kdo jejich případné odstranění zařídí a zaplatí.

Ten, komu své auto půjčujete, by také měl mít v pořádku řidičák. Jinak při silniční kontrole hrozí nepříjemnosti jemu i vám, nemluvě o tom, když takovýto řidič způsobí dopravní nehodu. Řízení vozidla řidičem bez platného řidičského oprávnění je jedním z dalších důvodů, proč pojišťovna může odmítnout plnit. Totéž platí i pro řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

Pokud si vaše auto někdo vypůjčí bez dovolení, půjde při vyšetřování hlavně o to, zda bylo vozidlo řádně zabezpečeno. Využije-li zloděj chvilky vaší nepozornosti, kdy jste ponechali klíčky v zapalování a šli si pro něco do zavazadlového prostoru, můžete se s výplatou pojistného plnění předem rozloučit. Podobně to může dopadnout, když necháte nezabezpečené vozidlo zaparkované byť třeba v zamčené garáži.

Svá práva musíte hájit!

Už od dob římského impéria platí, že každý musí svá práva hájit sám. Pokud vám vznikne na vozidle bez vašeho zavinění škoda, je jen na vás, abyste se domáhali její náhrady. Kdy, v jaké výši a zda vůbec se vám podaří uspět, bude záležet hlavně na vaší důslednosti a důraznosti. Vždy přitom budete muset dokázat, jak k vzniku škody došlo a kdo ji způsobil. Na viníkovi ji pak budete muset neprodleně a prokazatelně uplatnit.

Účto_tip_změny21

Jestliže ten, kdo škodu způsobil, odmítne její náhradu zaplatit třeba proto, že popírá své zavinění nebo uplatňovanou výši škody, nezbude vám, než se její náhrady domáhat. Jsou-li pro vás zákony španělskou vesnicí, bez pomoci advokáta se nejspíš neobejdete. To vás sice bude stát další peníze, ale kutilství v právních sporech se nevyplácí. Hrozí totiž, že nejen že nezískáte náhradu škody, ale budete muset zaplatit soudní výlohy i protistraně a nakonec budete rádi, když vás nikdo nebude žalovat pro křivé obvinění či pomluvu.

Při řešení škod na vozidle lze také využít asistenčních služeb včetně právní pomoci, jsou-li ovšem tyto služby součástí pojištění, které máte uzavřeno. Asistenci při řešení dopravních nehod a likvidaci pojistných událostí nabízejí i někteří prodejci vozidel, autoservisy nebo specializované agentury. V případě soudního sporu pak může pomoci pojištění právní ochrany, které pro motoristy v Česku nabízí několik pojišťoven (D.A.S. pojišťovna právní ochrany, Generali pojišťovna, UNIQA pojišťovna, Kooperativa, pojišťovna).

Anketa

Odmítla vám pojišťovna uhradit škodu na vozidle?

21 %
23 %
37 %
19 %
Odpovědělo 91 čtenářů.

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).