Hlavní navigace

Trestné činy proti majetku: Krádež a zpronevěra

6. 3. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Krádež a zpronevěra jsou nejčastějšími trestnými činy. Ne každý zloděj se ale dopouští trestného činu. Je-li škoda do 5 tis. Kč, jedná se pouze o přestupek... Jaké tresty hrozí za krádež a zpronevěru? Jaký je rozdíl mezi škodou "nikoli nepatrnou", "nikoli malou", "větší", "značnou" a "velkého rozsahu"?

V dnešním listováním v paragrafech trestního práva se po úvodních obecných ustanoveních dostáváme již ke konkrétním věcem. Začneme trestnými činy proti majetku:

Krádež patří ke skutkovým podstatám trestného činu (skutková podstata znamená v odborné mluvě popis protiprávního jednání v zákoně s uvedením sankce za takový skutek), které provázejí právní řád od jeho samého vzniku – tedy od prvních států.

Již v proslaveném Chamurappiho zákoníku z druhého tisíciletí před naším letopočtem, který platil v místech, kde kdysi byl Babylon, patří krádež k základním vymezením toho, co se netrpí. A také trestá – v této kruté době samozřejmě krutými tresty podle zásady Zub za zub, oko za oko. I když „třídně“ citlivě podle toho, kdo byl pachatelem – od pokuty a náhrady škody, až po propadnutí hrdlem! A také trestem velmi symbolickým (a z hlediska prevence i velmi účinným) – useknutím ruky, která chňapla po něčem, po čem neměla…

Kdo nekrade, okrádá rodinu? – Jak se vyvíjela kriminalita v České republice v loňském roce? Ubylo, nebo přibylo krádeží? Jaká byla škoda způsobená majetkovou trestnou činností?

Ale vraťme se k našemu platnému Trestnímu zákonu. Ten v § 247 definuje krádež takto:

Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a

  1. způsobí tak škodu nikoli nepatrnou,
  2. čin spáchá vloupáním,
  3. bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí,
  4. čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo
  5. byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li uvedeným činem škodu nikoli malou. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  1. spáchá-li tento čin jako člen organizované skupiny, nebo
  2. způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

Konečně pak odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem škodu velkého rozsahu.

Zpronevěrou je: Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem škodu nikoli malou. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  1. spáchá-li čin jako osoba, která má zvlášť uloženu povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
  2. spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
  3. způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

Zbývá jenom vysvětlit pojmy charakterizující výši škody.

Tip do článku - účto fakturace duben

Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5 000 Kč, škodou nikoli malou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 25 000 Kč, větší škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 50 000 Kč, značnou škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 500 000 Kč a škodou velkého rozsahu se rozumí škoda dosahující nejméně částky 5 000 000 Kč.

Při stanovení výše škody se vychází z ceny, za kterou se věc, která byla předmětem útoku, v době a v místě činu obvykle prodává. Nelze-li takto výši škody zjistit, vychází se z účelně vynaložených nákladů na obstarání stejné nebo obdobné věci nebo uvedení věci v předešlý stav.

Anketa

Je postih krádeží dostatečný?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).