Hlavní navigace

Kdo má exekuci na důchod, zůstane mu více peněz už v říjnu, zaměstnancům až v listopadu

13. 10. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: profit
Už počtvrté byly letos valorizovány nepostižitelné částky a exekučně nezabavitelné minimum, které vždy zůstává dlužníkům. Kolik nově činí?

Letos došlo už počtvrté k valorizaci nepostižitelných částek a dalších parametrů exekučních srážek ze mzdy, podle nichž se určuje, kolik musí zůstat povinnému dlužníkovi a kolik připadne oprávněným věřitelům. Změna nastává od 1. října 2022, ale u zaměstnanců se projeví až v listopadu, když budou dostávat mzdu, plat nebo odměnu za říjen.

Ale například u důchodů se změny projevují ihned, již při srážkách z říjnové dávky důchodu. Důchodci s exekuovaným důchodem tak získali vyšší ochranu dříve než zaměstnanci.

Nezabavitelné minimum může být vyšší než jen součet nezabavitelných částek

Nezabavitelná částka na povinného dlužníka vzroste o 1687,50 Kč a nezabavitelná částka na vyživovanou osobu o 562,50 Kč. Ale to není vše. Nezabavitelné (exekučně nepostižitelné) částky se nerovnají vždy nezabavitelnému minimu. Pokud má dlužník mzdu nebo jiný příjem podrobený exekuci, není tomu tak, že mu zůstávají jen nezabavitelné částky. To jen mnohé zpravodajské prostředky odbudou informaci a ukončí výklad pravidel srážek ze mzdy třeba v půlce. Autoři článků vyloží jen to, čemu sami rozumí, nebo se jim nechce více počítat.

Záleží na výši příjmu a typu dluhu

Ještě jde o to, jak vysoký je čistý příjem, který je podroben exekuci. A o to, zda je exekuce nařízena a vedena pro přednostní, nebo nepřednostní pohledávky.

  • Sráží-li se ze mzdy v rámci exekuce pro nepřednostní pohledávky, zůstávají dlužníkovi jako nezabavitelné minimum jednak samozřejmě nezabavitelné částky (na samotného dlužníka a na vyživované osoby) a jednak dvě třetiny zbytku čisté mzdy, které zůstanou po odečtení nezabavitelných částek (samozřejmě pokud zbývají, jestliže je mzda povinného dlužníka v dostatečné výši). Tou dostatečnou výší se rozumí, že z exekuovaného příjmu ještě musí něco zůstat po odečtení nezabavitelných částek.
  • Sráží-li se pro přednostní pohledávky, dlužníkovi zůstává jako nezabavitelné minimum jen celková nezabavitelná částka a jen jedna třetina zbytku čisté mzdy (po odečtení nezabavitelných částek).

Přednostními pohledávkami jsou třeba daňové nedoplatky, nepřednostními třeba nedoplatky nájemného nebo plynu či elektřiny.

Pokud je tedy dlužníkův čistý příjem vyšší než nezabavitelné částky, pak se zbytek rozdělí na tři třetiny, přičemž věřitel přednostní pohledávky dostává 2 třetiny, tudíž dlužník jen 1 třetinu, a věřitel nepřednostní pohledávky jen 1 třetinu, tudíž dlužník 2 třetiny. 

Nad určitou částku už ale všechno připadá věřitelům.

Tou částkou dosud bylo 25 110 Kč a nově to bude 29 610 Kč. Tyto částky jsou pro všechny dlužníky stejné, na rozdíl od nezabavitelného minima, jehož výše se odvíjí od rodinných poměrů dlužníka – počtu vyživovaných osob. Všechno si budeme ještě podrobně ilustrovat na příkladech.

Kdy se bude zvýšené nezabavitelné minimum uplatňovat

Nová čísla určující míru srážek se budou týkat srážek ze mzdy a obdobných příjmů za říjen, zúčtovaných v listopadu, mzdy za listopad zúčtované v prosinci a příjmů za prosinec 2022, které budou zúčtovány v lednu 2023. A pokud jde o důchody, tak jejich říjnových, listopadových a prosincových splátek (dávek).

Co určuje míru srážek, tedy výši nezabavitelných částek a ostatního?

Parametry (limity) exekučních srážek ze mzdy, tedy zjednodušeno řečeno, kolik zůstává povinnému dlužníkovi a kolik je naopak sraženo ve prospěch oprávněných věřitelů, se odvíjí od:

  • výše (částky) normativu nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel užívaného pro účely státní sociální podpory. Bez ohledu na to, v jaké obci skutečně dlužník žije, a to i když nebydlí v nájemním bytě.
  • výše životního minima jednotlivce, bez ohledu na to, jaké jsou rodinné poměry dlužníka a jeho domácnosti. Nezabavitelná částka na dlužníka pak činí 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu činí 1/3 nezabavitelné částky na dlužníka.

S počítáním srážek je to letos složitější než jindy, a nejen kvůli častým změnám

Nynější aktuální změna vychází ze změny onoho normativu nákladů na bydlení, který byl od 1. 10. 2022 navýšen. A s tímto normativem jsou letos docela problémy.

Příslušný normativ nákladů na bydlení, každoročně nově vyhlašovaný, byl zprvu pro rok 2022 stanoven s účinností od 1. ledna 2022 ve výši 6815 Kč (nařízením vlády č. 507/2021 Sb.).

Dlužníkům v exekuci se pro rok 2022 zvyšuje nezabavitelné minimum Přečtěte si také:

Dlužníkům v exekuci se pro rok 2022 zvyšuje nezabavitelné minimum

Jenže záhy, ještě v lednu 2022, byl navýšen o dalších 1120 Kč, a to zákonem č. 17/2022 Sb. A v praxi se pak vyskytl spor, zda toto navýšení počítat jen pro účely nároku na státní sociální podporu (příspěvek na bydlení), nebo i pro konstrukci nezabavitelného minima při srážkách z příjmů.

Pro započítávání i pro exekuce, a tudíž pro vyšší nezabavitelné minimum dlužníků, bylo především Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo spravedlnosti, proti naopak byly některé soudy a exekutoři. Jenže rozhodující slovo pro výklad právních norem mají v ČR soudy, ministerstva mohou dávat jen doporučující metodiky.

A tak vznikal zmatek, že v některém soudním kraji jste mohli mít při stejných rodinných poměrech a výši příjmu nezabavitelné minimum vyšší, tudíž srážky nižší, a jinde zase naopak nižší nezabavitelné minimum, a tak i vyšší srážky. Výkladové spory ukončil Nejvyšší soud, který určil, že i následné navýšení normativu se při srážkách počítá, a tak normativ činil (a to dosud pro srážky z příjmů za leden až září 2022 činí) celkem 7935 Kč.

Kolik vám při exekuci zůstane z výplaty? Výše nezbavitelného minima u srážek ze mzdy už je vyjasněna Přečtěte si také:

Kolik vám při exekuci zůstane z výplaty? Výše nezbavitelného minima u srážek ze mzdy už je vyjasněna

Inflace komplikuje výpočty

I tentokrát při další změně však někdo může splést výši normativu, který započte, aby si zjistil nezabavitelné minimum, ale bude to jen jeho chyba, protože právní předpisy už jsou jasné.

Počítá se s částkou 10 185 Kč, ačkoliv vláda normativ zvýšila o 4500 Kč.

Ovšem dosavadních 7935 Kč + 4500 Kč není 10 185 Kč. Jak je to možné?

Současně totiž v nařízení vlády č. 289/2022 Sb. vláda určila, že pro výpočet parametrů srážek ze mzdy se z částky navýšení normativu počítá jen jedna polovina, tedy jen 2550 Kč.A tak kdo nepřečte celé nařízení vlády nebo si změny nevšimne, dojde ke špatnému výsledku.

Normativ se vypočte jako 6815 Kč + první navýšení 1120 Kč + druhé navýšení, ale jen v poloviční výši 2250 Kč = 10 185 Kč.

Když přidáme aktuální výši životního minima jednotlivce, můžeme už si vypočíst nezabavitelné částky:

Životní minimum 4620 Kč + normativ 10 185 Kč a tento součet dále : 4 × 3 = 11 103,75 Kč.

Nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu pak získáme vydělením nezabavitelné částky na povinného 11 103,75 Kč třemi, což činí 3701,25 Kč.

Nenechte se zmást třeba úplnými zněními právních předpisů. V zákoně o státní sociální podpoře 117/1995 Sb., v § 26 odst. 1 písm. a) v první tabulce nelze sečíst 6815 Kč a plné navýšení 5620 Kč, ale z toho nového (§ 1 písm. a) nařízení vlády 289/2022), které provedla vláda k 1. 10. 2022, jen polovinu.

Jaká jsou rozhodující čísla pro srážky ze mzdy
Dosud: od 1. 7. 2022, resp. od
zúčtování příjmu za červenec
2022 do 30. 9. 2022, resp. do zúčtování příjmu za září 2022
Nově: od 1. 10. 2022, resp. od zúčtování příjmu za říjen 2022 do 31. 12. 2022, resp. do zúčtování příjmu za prosinec 2022
Nezabavitelná částka na povinného (dlužníka) 9416,25 Kč 11 103,75 Kč
Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu (1/3 nezabavitelné částky na povinného) 3138,75 Kč 3701,25 Kč
Částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez omezení 25 110 Kč 29 610 Kč
Maximální výše 1/3 zbytku čisté mzdy 8370 Kč 9870 Kč

V dalších pokračováních si pak připomeneme postup při provádění srážek ze mzdy a příjmů, s nimiž se zachází při exekučních srážkách jako se mzdou, to vše samozřejmě s novými čísly. Vypočteme si další rozhodující parametry pro srážky, přinesme aktuální příklady a další vysvětlení a návody.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).