Hlavní navigace

Kdo dostane v práci volno k účasti na letním dětském táboře?

22. 5. 2014
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

S blížícími se prázdninami přichází i čas letních dětských táborů. Mnozí zaměstnanci budou žádat o uvolnění z práce, aby se mohli věnovat práci s dětmi. Jaká jsou pravidla?

Pracovní volno přísluší podle zákoníku práce zaměstnancům k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, popřípadě středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež. (Jde o tzv. jiný úkon v obecném zájmu ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. h) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.) Čtěte více: Jak to má správně vypadat na letním dětském táboře? Zaměstnanci mají právo na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však na 3 týdny v kalendářním roce, pokud tomu ovšem nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele (s poukazem na takové provozní důvody může zaměstnavatel volno zaměstnanci nepřiznat).

Další podmínkou poskytnutí volna je, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Podmínka soustavné a bezplatné práce se nevyžaduje, jde-li o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež. To tedy znamená, že volný čas si neprodlouží každý. Zaměstnanci, kteří se do práce s dětmi a mládeží nezapojují soustavně po celý rok, ale jen v době konání tábora, anebo tak činí v průběhu roku za úplatu, si musejí k účasti na letním táboře vzít kupř. řádnou dovolenou, leda by šlo o tábor pro zdravotně handicapované děti. Čtěte více: Jak si vybrat starou dovolenou z roku 2013?

Zaměstnavatel si ale může postavit hlavu

Zákoník práce nedefinuje některé použité pojmy – praktické posouzení toho, zda jsou na straně zaměstnavatele dány vážné provozní důvody bránící zaměstnance uvolnit, jakož i soustavnosti práce s dětmi nebo mládeží závisí tedy na konkrétních okolnostech. Čtěte více: Potřebujete kratší pracovní dobu? Zaměstnavateli to musí vyhovovat

legislativni_zmeny_21

Zaplaceno dostanete od provozovatele tábora

Zákoník práce umožňuje (dovoluje), aby kolektivní smlouva, případně vnitřní předpis zaměstnavatele rozšířily délku pracovního volna i nad třítýdenní limit. Dříve – před 1. lednem 2007, t.j. před účinností nového zákoníku práce, se tato možnost týkala jen tzv. podnikatelských subjektů, kdežto aktuální zákoník práce umožňuje, aby větší rozsah pracovního volna poskytly i tzv. nepodnikatelské subjekty, tedy zaměstnavatelé státní a veřejné správy a služeb. V kolektivních smlouvách a vnitřních předpisech mohou zaměstnavatelé rovněž založit právo zaměstnanců na placené volno (t.j. s náhradou mzdy nebo platu), jinak se poskytuje volno neplacené (t.j. bez náhrady mzdy nebo platu). Čtěte více: Neplacené volno vám nesmí nařídit Otázku odměny za práci s dětmi na táboře nebo hmotného zabezpečení zaměstnanců během tábora je třeba řešit s provozovatelem tábora.

Závěr

Zaměstnavatel uvolňuje na dětský letní tábor zásadně jen ty zaměstnance, kteří se mládeži věnovali celý rok; ostatní si musejí vzít dovolenou.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).