Hlavní navigace

Kdo a za jakých podmínek půjčí na studium?

21. 8. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Sen o bezstarostném studentském životě si mohou někteří mladí pouze nechat zdát. Ubytování na koleji, skripta a jídlo přijdou studenta na několik tisíc měsíčně, na což mnozí prostě nemají. Co dělat, jestliže příjmy z brigády nestačí krýt veškeré výdaje? Jednou z cest je půjčka od banky.

Zanedlouho začíná na veřejných i soukromých vysokých školách v České republice nový akademický rok. Mnohé studenty tak pomalu začíná trápit pomyšlení na to, z čeho zaplatí ubytování na koleji, skripta, stravování v menze a jiné každodenní náklady. Studenti soukromých škol mají o starost více, a to školné, které na některých školách dosahuje až několik desítek tisíc za semestr. Ale co dělat, když peníze z brigády nestačí a hrdost nebo jiné důvody studentovi brání požádat o peníze rodiče? Banky by jedno řešení měly, a to úvěr na studium. Na rozdíl od kontokorentu řeší úvěr nedostatek peněžních prostředků mladého člověka dlouhodobě a s menšími celkovými náklady.

Kde a za jakých podmínek mohou studenti získat úvěr na studium?

Účelový nebo neúčelový úvěr na studium poskytuje v České republice šest bank – Česká spořitelna (Hotovostní úvěr pro studenty VŠ), Komerční banka (úvěr Gaudeamus), Oberbank AG (úvěr na studium), Poštovní spořitelna (Účelový úvěr na vzdělání), Živnostenská banka (Studentská půjčka) a Waldviertler Sparkasse von 1842 (Úvěr STUDENT). O půjčku si mohou požádat většinou studenti starší 18ti let s trvalým pobytem v České republice, kteří studují nejen v řádném denním programu na vysoké škole (státní i soukromé) v České republice nebo v zahraničí, ale i posluchači kombinovaného nebo dálkového studia. Zažádat o něj mohou i doktorandi, studenti programu MBA nebo víceletých odborných škol. U některých bank (Komerční banka, Waldviertler Sparkasse von 1842) si o půjčku na studium mohou požádat i středoškoláci.

Úvěr na studium může být buď hotovostní nebo nehotovostní. V prvním případě jsou finanční prostředky jednorázově nebo postupně převedeny na účet studenta, který s nimi smí nakládat podle svého uvážení a potřeb. Může je použít nejen na úhradu nákladů spojených ze studiem (školné, počítač, učební pomůcky apod.), ale třeba i na zahraniční studijní pobyt. Ve druhém případě jsou peníze převedeny rovnou na účet školy nebo vzdělávacího institutu a je jimi zpravidla hrazeno školné. Jsou-li přislíbené prostředky převáděny na účet studenta, je poskytnutí úvěru většinou vázáno na vedení studentského či jiného sporožirového účtu u příslušné banky.

Maximální výše úvěru se u jednotlivých bank liší. Pohybuje se od 150 do 500 tisíc korun. Nejzazší termín pro splacení úvěru většinou bývá deset let, u Waldviertler Sparkasse von 1842 dokonce 20 let. Většina bank vychází studentům vstříc a umožní jim začít se splácením jistiny až po dokončení studia, což ovšem neznamená, že se už během studia nic platit nemusí. Hrazení úroků z vyčerpaného úvěru bude banka požadovat vždy. Pokud banka odklad splátek nepřipouští, je mladým dlužníkům dovoleno alespoň splácet úvěr sníženou splátkou. Co se zajištění úvěru týká, spokojí se banky většinou s ručením rodičů studenta. V některých případech, například u studentů kombinovaného (dálkového) studia a studia MBA, není požadováno žádné ručení.

Jednou z podmínek založení úvěru na studium je předložení platného potvrzení o studiu, přičemž některé banky požadují, aby jim student toto potvrzení předkládal každý započatý rok studia.

Srovnání úvěrů na studium u jednotlivých bank

Která banka půjčí nejvíce? Jaká má nejvýhodnější úrokovou sazbu? Kolik zaplatí student za správu a vedení úvěrového účtu? Je možné splatit úvěr předčasně? Na tyto a jiné otázky odpoví následující srovnání úvěrů na studium u šesti bank působících v České republice.

Srovnání úvěrů na studium I
ČS – Hotovostní úvěr pro studenty VŠ Komerční banka – úvěr Gaudeamus Oberbank AG – Úvěr na studium
Druh úvěru hotovostní hotovostní/bez­hotovostní bezhotovostní/ho­tovostní
Maximální výše úvěru 300.000 150.000 Kč, resp. 500.000 Kč** 300.000 Kč
Doba splatnosti 1rok – 10 let 1 rok – 10 let 1 rok – 10 let
Čerpání úvěru jednorázové jednorázově/pos­tupně postupně
Roční úroková sazba 8,90 % 8,4 % (1–3 roky), 8,86 % (4 a více let) ?
Posouzení žádosti o úvěr zdarma zdarma 1.000 Kč - 1.500 Kč za zpracování úvěru
Správa a vedení úvěrového účtu 49 Kč měsíčně 50 Kč měsíčně zdarma
Zajištění do 100.000 Kč spoludlužnický závazek třetí osoby* například ručením třetí osoby, vkladem u KB či stavebním spořením u Modré pyramidy stavební spořitelny do 100.000 Kč ručitelské prohlášení a bianco směnka rodičů, nad 100.000 Kč zástava nemovitosti
Možnost mimořádné splátky/předčasného splacení ano ano ?
Náklady na mimořádnou splátku bez sankcí bez sankcí ?
Možnost odkladu splácení jistiny ano ano ano
Více informací Infolinka 800 207 207 Infolinka KB 800 111 055 www.oberbank.cz

* do částky 100 tis. Kč jsou úvěry poskytovány bez ručitelského závazku či jiné formy zajištění pouze se spoludlužnickým závazkem třetí osoby, u studentů kombinovaného (dálkového) studia a studia MBA lze úvěr poskytnout bez spoludlužnického závazku třetí osoby
** v případě, že student může začít splácet hned po poskytnutí úvěru
? tyto údaje nebyly do uzávěrky dnešního vydání známy


Srovnání úvěrů na studium II
Poštovní spořitelna – Účelový úvěr na vzdělání Živnostenská banka – Studentská půjčka Waldviertler Sparkasse von 1842 – Úvěr STUDENT*
Druh úvěru hotovostní/bez­hotovostní hotovostní hotovostní
Maximální výše úvěru 200.000 Kč 300.000 Kč 400.000 Kč
Doba splatnosti 1 rok – 10 let 1 rok – 10 let 1 rok – 20 let
Čerpání úvěru jednorázově jednorázově jednorázově/pos­tupně
Roční úroková sazba 8,80 % 10,01 % 7,90 %
Posouzení žádosti o úvěr zdarma zdarma do 2 % úvěr. částky, min. 200 Kč
Správa a vedení úvěrového účtu zdarma 50 Kč měsíčně 100 Kč čtvrtletně
Zajištění až do výše 150.000 Kč bez zajištění, ovšem student je pouze spolužadatelem ručitelské prohlášení rodičů studenta směnečné ručení nejméně jednoho z rodičů
Možnost mimořádné splátky/předčasného splacení ano ano ano
Náklady na mimořádnou splátku bez poplatku bez poplatku bez sankcí
Možnost odkladu splácení jistiny ano ano ano
Více informací Modrá linka +420 844 115 511 Infolinka 800 12 24 12 www.wspk.cz

* určen pouze studentům prezenčního studia

FIN21


Možná již brzy na studium půjčí i stavební spořitelny

Nejdříve od roku 2009 by si studenti v České republice mohli výhodně spořit na své budoucí studium na vysoké škole u stavebních spořitelen a případně si na něj půjčit s nízkým úrokem. S touto informací přišly ve čtvrtek 16. srpna jako první Hospodářské noviny, podle nichž již došlo k dohodě mezi ministerstvem školství a Asociací stavebních spořitelen. Ministerstvu financí se údajně návrh tohoto typu spoření na studium také velice zamlouvá.

Rodiče by svým dětem mohli začít spořit už od jejich narození. Děti by zároveň měly nárok na roční příspěvek od státu, jenž by dosahoval 25 procent z uložené částky. Až dospějí, mohli by si studenti ze svého spoření vybírat maximálně 6 500 korun měsíčně, což údajně odpovídá dnešním nákladům posluchače veřejné univerzity. Peníze by si studenti mohli vybírat kdykoliv, nemuseli by tedy čekat na uplynutí pětileté lhůty, jako je tomu u stavebního spoření. Pokud by student na vysokou školu nakonec nešel, peníze by se mu mohly převést na bydlení.

Anketa

Vzali jste si někdy účelový úvěr na studium?

5 %
13 %
17 %
65 %
Odpovědělo 100 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).