Hlavní navigace

Kam zadarmo pro radu, když máte dluhy a nevíte, co s nimi?

27. 7. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Když už vám dluhy přerůstají přes hlavu a vy nevíte, jak z nich ven, můžete využít poradny. Je potřeba ale rozlišovat mezi komerční službou, za kterou zaplatíte, a bezplatnou poradnou, která služby poskytuje v rámci obecného prospěchu.

S dluhovým poradenstvím se v posledních letech pomyslně roztrhnul pytel, ale jen pár „poradců“ či subjektů chce radit či radí zdarma. Většinou (až na výjimky) bylo cílem některých vykutálených dluhových praden získat z dlužníků ještě poslední peníze a podat za ně návrh na zahájení insolvenčního řízení s povolením oddlužení bez nejistého výsledku.

Na druhé straně, sedět hodiny s dlužníkem, procházet jeho finanční život a sepsat za něj návrh není zrovna typ práce, kterou by každý chtěl dělat zadarmo. Kromě poraden toto umí i advokáti, ale ti si za služby nechají zaplatit podle svého tarifu.

Zadarmo i u advokáta, ale jen pro chudší

Od 1. září 2017 novela zákona o advokacii umožnila nárok na bezplatnou právní pomoc. Ta je tak dostupná pro osoby, které mají příjem do trojnásobku životního minima. Mají právo na to, aby jim Česká advokátní komora určila advokáta k poskytnutí ústní právní porady. Poplatek činí 100 Kč, nárok je na 2 hodiny poradenství ročně. Ustanovení o bezplatné právní pomoci nabylo účinnosti od 1. 7. 2018.

Dluhové poradenství, ale ne insolvenční návrh

Důležitým bodem je, že od 1. 7. 2017 je účinná novela insolvenčního zákona. Od této doby může být návrh na povolení oddlužení sepsán a za dlužníka podán pouze třemi typy osob:

  1. Návrh si můžete podat sami, pokud máte právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu nebo jste vykonali zkoušku insolvenčního správce.
  2. Advokáti, notáři, insolvenční správci, exekutoři, kterým za to náleží odměna 4840 Kč za jednotlivce a 7260 Kč za manžele (ceny jsou s DPH). Tuto odměnu lze uplatnit pouze v insolvenčním řízení, tedy nemůže být požadována dříve, např. před nebo v době podání návrhu.
  3. Dluhové poradenství a podání návrhu na oddlužení bezplatně poskytují také organizace, které získaly akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení od Ministerstva spravedlnosti.

V praxi se může stát, že jeden subjekt může být akreditovanou osobou i poskytovatelem sociální služby odborné sociální poradenství. Pokud využijete akreditovaných osob, je to pro vás-dlužníky finančně výhodnější než využití služeb advokátů, notářů apod.

Z novely insolvenčního zákona zákaz poskytovat dluhové poradenství sociálními službami nevyplývá. Ale přesně definuje, že úkony spojené s podáním návrhu na povolení oddlužení mohou být učiněny jen akreditovanými subjekty.

Pokud např. využijete dluhové poradenství na sociálním pracovišti vaší obce či v místní charitě, radit vám mohou, ale návrh za vás podat nesmějí, pokud nemají povolení od Ministerstva spravedlnosti.

Kam pro radu?

Tipy na bezpečné a bezplatné poradny nejen pro dlužníky a odkazy na weby s dluhovou problematikou.

Kontakty na dluhové poradny

  • Projekt Mapa exekucí – rozcestník na hlavní dluhové poradny působící v ČR
  • Aliance proti dluhům – kontakty na obecní, soukromé a církevní dluhové poradny v regionech

Asociace občanských poraden (AOP)

Vznikla jako nástupnická organizací Sdružení pro vybudování sítě občanských poraden, které bylo založeno v roce 1997 a v roce 1998 změnilo název na Asociaci občanských poraden. Zakládajícími občanskými poradnami byly radnice Děčín, Havířov, Praha – Jižní Město a Brno (Anenská). Nyní sdružuje 39 občanských poraden, jejich detašovaných pracovišť a kontaktních míst, celkem v 86 místech ČR, které ročně zodpoví přes 72 tisíc dotazů.

AOP byla zřízena pro rozvoj sítě občanských poraden. Občanské poradny poskytují nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné sociální poradenství v 18 oblastech a upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů.

Diecézní charita Brno – Celsus

Církevní neziskovka se zabývá komplexním dluhovým poradenstvím, které spočívá v poskytování odborného sociálního a právního poradenství se zaměřením na osoby s dluhy. Nabízí také bezplatné akreditované služby v oblasti oddlužení, tedy sepsání a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Působí pouze v Brně.

Iuridicum Remedium (IuRe)

Zapsaný spolek Iuridicum Remedium je neziskovkou, která se zabývá ochranou občanských svobod především právní cestou. Její právníci řeší jak konkrétní kauzy nespravedlnosti, tak hrozby plošného omezování práv občanů, např. změnou legislativy. IuRe poskytuje bezplatnou právní pomoc lidem v sociální nouzi, zejména seniorům; v druhém programu se věnuje digitálním právům, ochraně soukromí, podpoře alternativ ke copyrightu.

Remedium Praha

REMEDIUM Praha vstoupilo do nevládního prostoru jako jedna z prvních neziskových organizací na podzim roku 1991 ve formě psychosociální nadace podporující vznik a fungování krizového centra RIAPS. V roce 1998 nadace zanikla a její poslání převzalo občanské sdružení REMEDIUM Praha. Na sklonku roku 2013 valná hromada tohoto sdružení rozhodla o změně právní formy REMEDIA na obecně prospěšnou společnost.

Posláním této neziskovky je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. A má také dluhovou poradnu Remedium.

RUBIKON centrum

Neziskovka (právně: zapsaný ústav) pomáhá hlavně lidem s trestní minulostí. Úzce spolupracuje s Probační a mediační službou ČR, na jejímž založení má nemalý podíl. Má vlastní pracovní agenturu RUBIKON, která spolupracuje se zaměstnavateli na zprostředkování zaměstnání. V roce 2011 spoluzaložila Alianci proti dluhům. Má také sociální firmu Rubikon Centrum Servis, s. r. o., která se věnuje činnosti v oblasti úklidu.

Poradna při finanční tísni

Jde o nestátní neziskovku, právně obecně prospěšnou společnost. Její specializací je bezplatné zpracování návrhů na oddlužení (insolvenčních návrhů) – osobní bankrot podle insolvenčního zákona. Poradna byla založena zakládací smlouvou dne 6. listopadu 2007 mezi Sdružením českých spotřebitelů a Českou spořitelnou. Jejími dalšími partnery jsou Českomoravská stavební spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka, Raiffeisen bank, Stavební spořitelna České spořitelny, UniCredit bank, nadace Erste Stiftung a Fakulta podnikohospodářská VŠE.

skoleni8_12

Další tipy a odkazy

BezplatnaPravniPoradna.cz

Soubor textových příspěvků a formulářů pro rady v nejrůznějších životních situacích, včetně dluhů. Web je jedním ze soukromých projektů MUDr. Zbyňka Mlčocha.

Insolvencni-zakon.cz

Souhrn rad, doporučení a dalších nástrojů pro úspěšné podání návrhu na oddlužení. Web provozuje Ministerstvo spravedlnosti a jeho součástí je i kalkulačka splátek pro oddlužení pomocí splátkového kalendáře.

Autor článku

Autor se věnuje finančnímu poradensví v praxi a publikační činnosti na téma finanční gramotnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).