Hlavní navigace

Kam investují čeští dolaroví milionáři?

2. 6. 2017
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Někteří považují za výhodné investice do start-upů, jiní mají raději investiční pozemky. Jak vůbec vypadá typický český milionář?

Milionáři mají často jiný způsob uvažování než ostatní. V rámci průzkumu, který realizovala J&T BANKA, byli osloveni čeští a slovenští dolaroví milionáři. Mezi ně počítala banka osoby, které mají investiční majetek v hodnotě alespoň milion amerických dolarů, ale maximálně 100 milionů českých korun. Jako investiční majetek se počítají akcie, finanční prostředky v hotovosti či investice a další prostředky, které mají okamžitou likviditu. Kam čeští milionáři investují a co považují za dobrý obchod?

Typický český milionář? Padesátník s VŠ

Jako typického českého milionáře si můžeme představit muže ve věku 52–53 let. Tím se liší od zahraničních dolarových milionářů, kterým je v průměru 58 let. Standardem bývá, že český milionář vystudoval vysokou školu a vlastní nějakou firmu. Není to restituent a ani nepodědil žádný majetek. Vše, co v současné době vlastní, vydělal dlouhodobým rozvojem svého podnikání.

Jaký je váš rozhodující zdroj bohatství?
Autor: J&T Banka

Jaký je váš rozhodující zdroj bohatství?

Pouze v 16 % případů se jedná o kombinaci vlastního úsilí a dědictví a ve 2 % případů jde pouze o dědictví, výhru či restituci. Naopak u běžné populace je téměř v polovině případů (45 %) hlavním zdrojem bohatství kombinace dědictví a vlastní práce. Pouze vlastní prací vybudovalo svůj majetek jen 14 % Čechů.

Průměrný český milionář také žil nějakou dobu v zahraničí. Většina shodně uvádí, že zahraniční zkušenost je často formovala a přinesla jim mnohem více než vystudování vysokých škol. Vzdělání je pro ně ale důležité a pokračují v něm i v tomto věku s tím, že přestat nehodlají nikdy.

Co mi pomohlo? Ztráty

Nejednoho by nejspíš napadlo, že milionář s prosperující firmou je symbolem úspěchu, rozkvětu podnikání a nikdy tomu nemohlo být jinak. Z průzkumu ale vyplynulo, že čeští milionáři vnímají své neúspěchy velice kladně a jsou za ně mnohem vděčnější než za své úspěchy. Vnímají je jako zkušenost, která je formuje a učí.

Zažili jste výrazný podnikatelský či investiční neúspěch?
Autor: J&T Banka

Zažili jste výrazný podnikatelský či investiční neúspěch?

Výraznou ztrátu investic zažilo 40 % milionářů. Může se jednat o neúspěchy na obchodním poli, v rámci partnerství apod. Pouze 3 % však zažila přímo krach svého podnikání. Žádné významné ztráty neutrpělo 39 % dotazovaných milionářů.

Oproti běžné české populaci je to však velký rozdíl. Téměř tři čtvrtiny (73 %) běžné populace nevnímá, že by v pracovním životě zažili nějaké významné ztráty.

Investujte do start-upů a pozemků

Co se týče investic, došlo oproti loňskému roku k mírné změně preferencí. Oblíbená zemědělská půda již není mezi milionáři natolik oblíbená a naopak od investic do této komodity upouštějí.

Důvodem je dramatické zvýšení cen zemědělské půdy kvůli jejímu skupování multimilionáři a velkými společnostmi. Panuje ale také obava z novely zákona o zemědělské půdě, která by umožnila předkupní právo půdy pro zemědělce, kteří na této půdě pracují. V roce 2016 preferovalo investici do zemědělské půdy 41 % českých dolarových milionářů. V letošním roce je to pouze 28 %.

Jaké investice považujete za nejzajímavější?
Autor: J&T Banka

Jaké investice považujete za nejzajímavější?

Na zajímavosti ztrácí také varianta investování do jiných firem, protože s rostoucími úspěchy jsou tyto firmy dražší a cenově se již pohybují jinde, což už pro tuto klientelu není lákavá nabídka.

Naopak ale roste zájem o investování do start-upů. Většina milionářů, kteří do start-upů chtějí investovat, je mladších 50 let. Takovou investici pak považují za velice potenciálně výhodnou. Náklady a investice nebudou tak velké jako při podpoře jiné firmy a zároveň mohou objevit nový talent, zajímavé produkty a obohatit tím i svůj vlastní podnik.

Zájem o start-upy je však u českých milionářů téměř dvakrát vyšší než u těch slovenských. I ti však do těchto projektů investují. Liší se ale způsob, jakým to dělají.

Jakým způsobem investujete do start-upů?
Autor: J&T Banka

Jakým způsobem investujete do start-upů?

Většina českých i slovenských milionářů se zatím do takové investice nepouští. Má pro ně stále nálepku jakési garážové firmy. Zájem o start-upy ale postupně roste.

Čeští milionáři takové podniky často spoluzakládají anebo pomáhají s jejich řízením. Naproti tomu slovenští milionáři preferují investice přes podílové fondy.

Investice do výzkumu? Ano, ale bez státu

V rámci start-upů nemají bohatší lidé problém ani s tím, aby zafinancovali výzkum a vývoj nových technologií. Jednoznačně ale preferují spolufinancování s jiným soukromým subjektem, a nikoli s vládou, státem nebo vládními organizacemi.

Investovali byste do technologických inovací a výzkumu?
Autor: J&T Banka

Investovali byste do technologických inovací a výzkumu?

Jestliže by se jednalo o spolupráci se soukromým subjektem, bylo by ochotno spolufinancovat výzkum 83 % českých a 78 % slovenských dolarových milionářů. V situaci, kdy by ale navazovali spolupráci s vládou či státem, bylo by k tomu ochotno pouze 31 % českých a 23 % slovenských milionářů. Důvodem je i současný obraz politiky, který v lidech nevzbuzuje důvěru a nedělá dobrý obraz.

Většinu investic drží doma

Čeští i slovenští milionáři mají většinu investic v rámci vlastní země, ve které žijí. Češi jsou však v tomto případě přece jen o něco více konzervativní. V zahraničí mají pouze 15 % svých investic. Naproti tomu slovenští milionáři mají v zahraničí dvojnásobek, a to 30 % všech investic.

Češi zároveň současné prostředí v republice vnímají jako velice pozitivní pro investice, a to dokonce nejlépe za poslední 4 roky.

Uvolnění koruny vítají

Uvolnění korunového závazku, ke kterému Česká národní banka přistoupila 6. dubna 2017 (informovali jsme o tom v článku ČNB uvolnila kurz koruny. Bude se probírat z narkózy, říká guvernér), vnímají čeští milionáři pozitivně.

Co pro vás znamená uvolnění korunového závazku?
Autor: J&T Banka

Co pro vás znamená uvolnění korunového závazku?

Pro 39 % z nich znamenal tento krok zlevnění zájezdů. Pro 37 % českých milionářů se uvolnění kurzu koruny rovnalo zhodnocení korunových úspor. Oproti tomu běžní lidé vnímali zhodnocení svých úspor jen ve 21 % případů. Pouze 16 % milionářů uvádí, že tento krok se jich nijak nedotkl a 2 % ani toto dění nesledují.

Pomoc ano, ale ne jen charitou

Čeští dolaroví milionáři se nebrání ani možnosti podpořit a pomoci ostatním. Ačkoli ze srovnání vyplynulo, že tak činí méně než běžní lidé.

Vyvíjíte vy nebo vaše firma činnosti směřující k začleňování různých generací do firmy?
Autor: J&T Banka

Vyvíjíte vy nebo vaše firma činnosti směřující k začleňování různých generací do firmy?

Téměř ve všech případech je obecná populace mnohem více nakloněna řešit tuto problematiku než čeští milionáři. Ti ale ve 37 % případů uvedli, že s těmito činnostmi pomáhají, avšak jiným, blíže nezjištěným způsobem.

Výchova dětí: hlavně je nezmrzačit

Důležitá otázka je pro české milionáře i výchova vlastních dětí. Dostatek peněz a nikdy nepoznaný nedostatek může ve výchově snadno přerůst v bezbřehé rozhazování a následné nevážení si toho, co máme.

Tip do článku - účto fakturace duben

To ale české milionáře netrápí. Mnohem více si dávají pozor na to, aby své děti „duševně nezmrzačili“. Respektive aby jim nenutili žádnou životní cestu proti jejich vůli, například studování vysoké školy apod. Čeští milionáři jsou naopak přesvědčení, že k tomuto dochází právě v českých školách. Snaží se tedy své děti podporovat v tom, co cítí, že by je zajímalo a co by samy chtěly vyzkoušet.

Jaké hodnoty jsou pro vás důležité?
Autor: J&T Banka

Jaké hodnoty jsou pro vás důležité?

Pouze 14 % uvedlo, že chce, aby si jejich dítě samo vydělalo na vše kromě základních potřeb. Většina rodičů podporuje děti v tom, aby si řídily vlastní čas, znaly hodnotu peněz a naučily se určité disciplíně a sebeovládání.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).