Hlavní navigace

Je diamant investice, nebo spotřeba?

25. 3. 2015
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Nadčasová investice, nebo propadák? Kromě symbolu diamantu jako odrazu lásky nově nastoupila propagace diamantů investičních.

Nejen děje filmových zápletek vytvořily a posílily symbol diamantu jako odrazu lásky, broušený diamant se stal součástí zásnubních, svatebních a jiných ceremoniálů, nově nastoupila propagace diamantů investičních. V případě investičních diamantů ovšem může jít o snahu rozpoutat vlnu zájmu a investiční horečku, ve které se sen o výnosech rozplyne jako pára nad hrncem.

Jak už to bývá, nejlepší prodejci nemohou mít na jazyku to, co mají na srdci. A tak ti, kdo vystupují na straně těch, kdo nabízejí diamanty, nás vehementně přesvědčují, že přece nemůže existovat lepší luxusní dárek nebo investice, než je diamant. Pod vlivem dlouhodobě promyšlené marketingové propagace ze strany kartelu De Beers je u spotřebitelů vytvářena a posilována víra, že broušený diamant je jedinečně cenným a hodnotným darem, že „diamant je navždy“.

Superlativy vyzdvihující diamanty jako investici

Diamanty nejsou přece pouze krásné a půvabné, ale představují i jistotu na horší časy. Můžeme hovořit o relativní bezpečnosti, diamant přece dokáže uchovat hodnotu, je to hmotné aktivum, kterého se můžeme dotknout. Je to koncentrované a nenápadné bohatství, které vydrží, lze ho ukrýt a přepravovat. Nenápadnost může být výhodou i s ohledem na skutečnost, že nemusíme nikomu přiznat vlastnictví – a můžeme se vyhnout legislativní činnosti státu a jiných zásahů do majetkových práv. Ne, toto opravdu není to reklama na diamanty, je to jen úvod k širšímu pohledu na věc. Proponenti investice do diamantů prostě hlásají tyto a další zaručené výhody. Také průměrný růst tržní ceny tohoto aktiva je prý několik procent ročně a díky neustálému růstu cen tak lze vydělat. Také se tvrdí, že celosvětová poptávka po broušených přírodních diamantech poroste rychleji než nabídka. Vždyť rozvíjející se ekonomiky budou vytvářet další a další koupěschopné zájemce, třeba jen růst čínské a indické střední třídy je ohromným potenciálem. Na straně druhé nabídku omezuje to, že přírodní diamanty jsou vyčerpatelným nerostem a že náklady na těžbu porostou. Kvalitní broušené přírodní diamanty tak mají být podle těchto superlativ nadčasovou investicí, má jít o významnou investiční alternativu. A když ceny diamantů porostou rychleji, než bude klesat kupní síla nekrytých měn, bude to investice, která ochrání před inflací. No je toho hodně, rychle, nakupovat, nebudou!

Pro a proti diamantům
Autor: Radovan Novotný

Pro a proti diamantů

Není všechno diamant, co se třpytí

Samotná tvorba cen diamantů je neprůhledná, zájemci jsou odkázáni na jakési cenové průvodce, jako je zpoplatněný Rapaport. Ceníky udávají aktuální cenu dlouhého seznamu diamantů klasifikovaných podle čtyř vlastností udávajících kvalitu. Konkrétní diamanty se vzájemně liší, ať už z pohledu barvy, hmotnosti, čistoty nebo brusu (4C). Cena konkrétního kusu je tak ovlivněna specifiky kamene. Vytvoření standardizovaných způsobů oceňování pro nehomogenní diamanty je úkolem značně obtížným až nemožným.

Diamanty tedy nejsou homogenní a vzájemně zaměnitelné entity a nejsou tak komoditou, která může být nakupována a prodávána při nízkých spreadech. Rozdíl mezi nabídkovou a poptávkovou cenou (spread) v případě investičních diamantů činí desítky procent. Navýšení velkoobchodní ceny broušeného diamantu prodejcem může dosahovat až 50 %, naopak diskont snižující aktuální cenu při prodeji činí okolo 30 %. Vedle velkých obchodních marží možný výnos ovlivňuje i nutnost platby daně z přidané hodnoty, kterou jako drobní investoři musíme při fyzické koupi diamantu od obchodníka, který je plátcem DPH, zaplatit. Pokud naopak budeme prodávat, prodáme pravděpodobně za cenu velkoobchodní a dříve zaplacená marže i DPH se stanou nenávratně vynaloženými náklady, snižujícími dosažený výnos.

Broušený diamant je tedy spíše než investicí uchovávající kupní sílu luxusním spotřebním zbožím nebo něčím, co vytváří pocit držení něčeho hodnotného. Zásadní nevýhodou investičních diamantů je skutečnost, že diamanty nejsou likvidní.

Vždy musíme najít kupce pro ten náš konkrétní unikátní kus, a jak velí zákon schválnosti, právě když budeme potřebovat prodat, kupci se nepohrnou. Prodejci investičních diamantů sice lákají na záruku zpětného odkupu, jenže ta se po pečlivém přečtení podmínek ukáže být značně virtuální. Pro garanci zpětného odkupu bývá totiž uplatňován omezený časový interval a spread mezi nákupní a výkupní cenou se pravděpodobně ukáže být krajně nevýhodným. Schopnost splnění garance také souvisí s důvěryhodností prodejce a jeho schopnosti dostát svým závazkům.

Neprůhledný trh a ceny diamantů

Historicky byly ceny surových diamantů ovlivňovány kartelem De Beers, který usiloval o ohraničování nabídky a udržení dominantního tržního podílu. Obchodní politikou byla snaha udržet ceny a maximalizovat zisk odvětví jako celku. Když kartel prodával surové diamanty, uplatňoval výrobní kvóty a jeden distribuční kanál. Snahy o ovládnutí distribučních kanálů a zainteresovanost nejvýznamnějších dodavatelů surových diamantů, aby prodávali prostřednictvím De Beers, byly dlouho úspěšné. Když ale ve druhé polovině 20. století začali na trh vstupovat noví hráči, monopolní systém ovládaný nejstarší kartelovou dohodou se začal hroutit.

Dnes bývají vyslovovány hypotézy, že ceny diamantů jsou pod vlivem trhu oligopolní struktury udržovány uměle vysoko a že nabídku ovlivňují zúčastněné firmy mající dominantní postavení. Chování firem v oligopolní struktuře trhu je ovlivněno vzájemnou závislostí, může docházet k utajeným jednáním a dohodám na společné cenové politice a udávání směru vývoje celého odvětví. Je zřejmé, že konkurenční těžební firmy sdílejí stejný zájem – udržení vysokých cen zamezením úplného otevření trhu. V zájmu hráčů působících na oligopolním trhu je tak uplatňování zásahů umožňujících zamezování nekontrolovaného přílivu kamenů na trh, vedoucímu k poklesu nebo kolísání cen.

Průměrné dodávky surových diamantů (2006-2009). Zdroj dat: Danilov, Yuri: Impact of crisis on proportions in global diamond business.
Autor: Radovan Novotný

Průměrné dodávky surových diamantů (2006–2009). Zdroj dat: Danilov, Yuri: Impact of crisis on proportions in global diamond business.

Finančním investicím zaměřeným na diamanty pšenka moc nekvete

Z investičního pohledu je ideální situací stav, kdy bude pro investiční aktivum existovat likvidní trh, stanovení cen bude transparentní, budou snadno dostupná tržní data a transakční náklady budou relativně malé. Za takové situace budou také pravděpodobně k dispozici investiční produkty, jako jsou podílové fondy, ETF nebo deriváty, navázané na vývoj všeobecně uznávaného tržního indexu. I když existují snahy, aby se z diamantů doprovázených certifikátem stala obchodovatelná likvidní komodita, plně se to nedaří. Není-li každý kámen unikátní, diamantová burza nemůže fungovat stejně jako běžné komoditní nebo akciové burzy, pro diamanty neexistují spotové ani futures trhy.

Vytvoření finančního produktu v podobě ETF na diamanty je vzhledem k výše popsaným skutečnostem velmi komplikované a na rozdíl od drahých kovů neexistují žádné „časem prověřené“ fondy nebo ETF zaměřená na diamanty. Dostupné informace o existujících snahách v oblasti zakládání investičních fondů investujících přímo do diamantů moc o úspěších nesvědčí.

Finančním investicím do diamantů pšenka moc nekvete. Na NYSE byl v listopadu roku 2012 uveden PureFunds ISE Diamond/Gemstone ETF (GEMS), zaměřený na akcie společností, které diamanty těží a zpracovávají. Jeho životnost byla krátká, v lednu 2014 vstoupil do likvidace.

Historie vývoje PureFunds ISE Diamond/Gemstone ETF (GEMS)
Autor: Yahoo

Historie vývoje PureFunds ISE Diamond/Gemstone ETF (GEMS)

Jiným příkladem je uzavřená investiční společnost Diamond Circle Capital PLC (LON:DIAM), usilující o dlouhodobé zhodnocení portfolia broušených diamantů. Jednalo se o burzovně kótovaný cenný papír, který byl z burzovního seznamu vyškrtnut. Něco takového se stane buď pro porušení předpisů, nebo neplněním finančních specifikací stanovených burzou cenných papírů.

Historie vývoj kurzu Diamond Circle Capital PLC (DIAM)
Autor: Google Finance

Historie vývoj kurzu Diamond Circle Capital PLC (DIAM)

Existují snahy o „komoditizaci“ diamantů, kdy se tvrdí, že lze vytvořit srovnávací koš diamantů, které jsou podobného brusu, barvy, čistoty a karátové velikosti. Diamanty zařazené do homogenní a zastupitelné skupiny pak prý mohou být použity k vytvoření koše diamantů, vytvářejících index či benchmark pro oceňování diamantů, a na ně navázaných finančních nástrojů. I když lze tyto snahy označit za převratnou myšlenku, otázkou je míra důvěry, které tyto a další snahy o vytvoření finančních investic zaměřené na diamanty reálně získají.

Existují i průhlednější alternativní investice

Při bližším zkoumání mnohé z uváděných důvodů upřednostnění diamantů jako investičního aktiva obstát nemusí. Pro alternativní finanční investice zaměřené na komodity je na trhu k dispozici mnoho ETF z oblasti energií či materiálů, které jsou díky homogennosti a veřejnému obchodování více „průhledné“. Používané cenové indexy a tržní informace jsou zde nutně dostupnější a věrohodnější. Stále se točíme kolem toho, že diamanty jsou zatíženy problémem nehomogennosti a vzájemné nezaměnitelnosti.

dan_z_prijmu

Závěr, že „zásoby diamantů přece ubývají a poptávka přitom stále stoupá“, je zatížen velkou nejistotou. Ve víře v kapitálové zisky v případě investování do diamantů nezbývá než věřit, že nabídka bude setrvale odpovídat poptávce tak, aby nedocházelo k cenové volatilitě a ceny skutečně setrvale rostly.

Spoléhání se na setrvalý cenový růst znamená přijetí rizika, že situace na trhu bude ovlivněna něčím nečekaným. Například může dojít k záplavě trhu surových přírodních diamantů z nových dolů, nebo ceny mohou být ovlivněny technologickým pokrokem ve výrobě syntetických diamantů představujících náhražky. Jiným příkladem mohou být výprodeje z řad stávajících držitelů diamantů, kteří je kupovali „navěky“.

Autor článku

Autor se věnuje šíření poznání, uplatňování procesního i finančního řízení podniků, optimalizaci investic, strategickému a manažerskému poradenství včetně lektorské činnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).