Hlavní navigace

Daňové přiznání za rok 2014: vyplňujeme dle modelového příkladu

24. 3. 2015
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: isifa.com
Na dalším modelovém příkladu si ukážeme, jak vyplnit formulář daňového přiznání snadno a rychle.

V dnešním článku se zaměříme na to, jak správně vyplnit odčitatelné položky a daňové slevy. 

Modelový příklad

Dnes budeme vyplňovat formulář daňového přiznání za pana Pěničku, který si vydělává jako OSVČ 40 000 Kč měsíčně. Provozuje autorskou činnost, takže nepodniká podle živnostenského zákona, ale podle autorského. To znamená, že má nárok na výdajový paušál jen ve výši 40 %. I přesto mu výdajový paušál nabízí lepší alternativu než skutečně dosažené výdaje.

Kromě toho pronajímá byt po své matce, což mu ročně vyneslo při velice nízkých nákladech zisk z pronájmu ve výši 60 000 Kč. I zde proto uplatní výdajový paušál, tentokrát ve výši 30 % z příjmů.

Pan Pěnička má malé dítě ve školce a manželku, která je zaměstnaná. Kvůli výdajovému paušálu nemá nárok na slevu na dítě. Uplatnit ji ale může jeho manželka, takže o daňovou výhodu nepřijdou. Pan Pěnička si může odečíst alespoň novou slevu za umístění dítěte ve školce. Na školkovném za minulý rok zaplatili 6900 Kč. (Způsob, jak uplatnit slevu na dítě, najdete v modelovém příkladu Daňové přiznání za rok 2014: Vyplňujeme krok za krokem.)

Za loňský rok zaplatil pan Pěnička na úrocích z hypotéky 24 000 Kč. V mládí si také sjednal životní pojištění, kam si loni odvedl 12 000 Kč. To se mu v minulosti vyplatilo, protože je kvůli úrazu v invalidním důchodu (I. stupeň). Platí si i penzijní pojištění, a to ve výši 18 000 Kč ročně.

Pro náš příklad je dále důležité, že pan Pěnička loni také daroval na charitu 30 000 Kč

První strana

První strana nebude žádný problém. Vyplníme, kterému finančnímu úřadu formulář podáváme, dále své IČ a DIČ. Poté ještě zaškrtneme, že nám daně nezpracovává poradce a nemáme povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem.

Následují osobní údaje a úplně dole informace o tom, zda máme zahraniční příjmy a jestli nespolupracujeme s dalšími osobami.

Příloha č. 1

Protože má pan Pěnička příjmy jako OSVČ, začneme vyplňovat daňové přiznání od první přílohy. Potřebné údaje se nám poté předvyplní i do dalších částí formuláře.

V úvodu je nutné zapsat, zda vedete daňovou evidenci, účetnictví či uplatňujete výdaje procentem z příjmů. Pan Pěnička uplatňuje výdajový paušál, proto zaškrtne třetí možnost. Dále pak vyplní ve druhém oddílu v části B, že vykonává autorskou činnost s uplatněním 40% výdajového paušálu. Doplní příjmy a formulář (používáte-li chytrý PDF formulář) z nich vypočte 40% výdaje.

Hodnoty se znovu uvádí do řádků 101 a 102 a rozdíl pan Pěnička zapíše na řádek 104. Tutéž hodnotu zapíše ještě do řádku 113 a 114. (Formulář „chytré PDF“ také hodnotu přenese do řádku 37.)

Pan Pěnička by mohl uplatnit slevu na dítě (a v budoucnu případně i vyživovanou manželku) za situace, kdy by měl příjem ze zaměstnání, který tvoří víc než polovinu základu daně. Dokud ale budou příjmy z podnikání jedinými nebo alespoň převažujícími příjmy z hlediska podílu na základu daně, možnost využít zmíněné daňové slevy ztrácí.

Příloha č. 2

Ve druhé příloze pan Pěnička uvede, že i u příjmů z pronájmu uplatní výdajový paušál ve výši 30 %. Používáte-li k vyplnění chytré PDF jako my, dopočítá 30% výdaje i dílčí základ daně formulář sám.

Druhá strana

Na druhé straně budeme vyplňovat mnohem více informací, a proto si tuto část formuláře projdeme krok za krokem.

Začneme ale až od druhé části, protože v té první tentokrát nemáme co vyplnit. Pan Pěnička nemá žádné příjmy ze zaměstnání.

řádek 36 a 36a – pan Pěnička nemá příjmy ze zaměstnání, napíše tedy 0

řádek 37 – rozdíl mezi příjmy a výdaji ze samostatné výdělečné činnosti, chytré PDF sem přenáší výši příjmů z řádku 113 přílohy č. 1, tedy částku 288 000 Kč

řádek 39 – dílčí základ daně z nájmu – opíšeme hodnotu z řádku č. 206 z druhé přílohy

řádek 38 a 40 nevyplňujeme, jsou určeny pro příjmy z kapitálového majetku a ostatní příjmy

řádek 41 – úhrn dílčích základů z řádků 37 až 40 (330 000 Kč)

řádek 41a – úhrn dílčích základů se zohledněním vyňatých příjmů ze zdrojů ze zahraničí (tedy opět 330 000 Kč)

řádek 42 – základ daně – spočtete jako součet hodnot z 36a + kladné hodnoty z 41a

řádek 43 se vyplňuje pouze v případě solidárního zvýšení daně

řádek 44 se týká poplatníků, kteří uplatňují ztrátu

řádek 45 – základ daně po odečtení ztráty. Pan Pěnička ztrátu neuplatňuje, proto bude hodnota shodná s tou z řádku 42

3. oddíl

Ve třetím oddíle si pan Pěnička může uplatnit nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky. Odečítat si bude úroky z hypotéky, penzijní připojištění, peněžitý dar a zaplacené pojistné na životní pojištění.

řádek 46 – zapíšeme hodnotu daru ve výši 30 000 Kč (dar může činit maximálně patnáct procent základu daně, minimálně musí dosáhnout hodnoty 1000 Kč nebo přesáhnout 2 % původního základu daně, cena za bezplatné darování krve je 2000 Kč za jeden odběr)

řádek 47 –  uplatnění zaplacených úroků na bytové potřeby. Zapíšeme počet měsíců, po které byl úvěr v minulém roce splácen, a výši zaplacených úroků, kterou najdeme v potvrzení od banky

řádek 48 – zde může pan Pěnička uplatnit příspěvky na penzijní připojištění, ale pouze ty nad částku 12 000 Kč, zapíše tedy 6000 Kč, protože celkově minulý rok fondu poslal 18 000 Kč

řádek 49 – pojistné, které pan Pěnička zaplatil na životní pojištění. Podle potvrzení z pojišťovny vyplní 12 000 Kč

řádek 54 – součet odečitatelných položek z řádků 46 až 53, tedy 72 000 Kč

řádek 55 – základ daně snížený o odčitatelné položky. Hodnotu z řádku 54 odečteme od řádku č. 45, vyjde 258 000 Kč

řádek 56 – případné zaokrouhlení částky z řádku 55 na celé stovky dolů

řádek 57 – z řádku 56 vypočteme 15% daň, která činí 38 700 Kč

4. oddíl

řádek 58 – opíšeme částku z řádku 57

řádek 59 se vyplňuje v případě solidárního zvýšení daně, což není náš případ

řádek 60 – pokud je potřeba, zaokrouhlujeme hodnotu z řádku 58 na celé Kč nahoru

Třetí strana

Na třetí straně se budeme věnovat daňovým slevám, na které má pan Pěnička nárok. Protože neuplatňuje slevu na vyživovanou manželku, první řádky tabulky č. 1 vyplňovat nemusí. Další stránku si opět projdeme postupně.

řádek 64 – roční sleva na poplatníka je pro všechny stejná – 24 840 Kč

řádek 65a a 65b – nevyplňujeme, protože v našem příkladu neuplatňujeme slevu na manželku

řádek 66 – pan Pěnička vyplní částku 2520 Kč, což je sleva pro poplatníky, kteří byli klasifikováni prvním či druhým stupněm invalidity

řádky 67–69 se věnují dalším daňovým slevám (viz popis na každém řádku), které ale nejsou pro náš příklad relevantní

řádek 69a – zapíšeme reálně uhrazené školkovné za rok 2014, tedy částku 6900 Kč (maximálně bychom za minulý rok mohli odečíst 8500 Kč, za letošní rok už se částka zvýšila na 9200 Kč)

řádek 70 – úhrn slev na dani, tedy součet řádků 64 až 69. Pan Pěnička zapíše 34 260 Kč

řádek 71 – nová výše daně po odečtení slev (ř. 60 – ř. 70), tedy 4440 Kč

Tabulka č. 2

V tabulce č. 2 pan Pěnička uvede údaje svého synka. Vyplní tedy jméno a rodné číslo. To ale jen pro účely slevy za umístění. Na daňové zvýhodnění (slevu na dítě) nemá kvůli uplatnění výdajového paušálu pan Pěnička nárok.

řádek 72 – na daňové zvýhodnění nemá nárok

řádek 73 – sleva na dani (částka z řádku 72 uplatnitelná do částky z řádku 71), opět zapíšeme nulu

řádek 74 – daň po uplatnění slev, tedy ř. 71 – ř. 73, opíšeme částku 4440 Kč

řádek 75 – daňový bonus – zjistí, když odečte hodnotu z ř. 73 od hodnoty z ř. 72. Pan Pěnička neuplatňuje slevu na dítě, a proto mu nemůže vyjít žádný daňový bonus

řádek 76 – nic nevyplňujeme

řádek 77 -  (ř.75 – ř. 76) nic nevyplňujeme, protože nemáme nárok na daňový bonus

Šestý ani sedmý oddíl vyplňovat nebudeme, protože pan Pěnička nepodává dodatečné daňové přiznání a neplatil daň zálohově jako zaměstnanci. Uvedeme jen výslednou daň do řádku 91.

řádek 91 – výsledek pan Pěnička vypočte jako ř. 74 – ř. 77 – ř. 84 – ř. 85 – ř. 86 – ř. 87 – ř. 87a – ř. 88 – ř. 89 – ř. 90 a zapíše částku 4440 Kč

Tip do článku - účto fakturace duben

Čtvrtá strana

Na poslední straně pan Pěnička jen uvede počet listů u jednotlivých příloh a připojí datum a vlastnoruční podpis. Přikládat bude první a druhou přílohu přiznání, potvrzení od příjemce daru, potvrzení od banky o zaplacených úrocích za úvěr na bydlení, potvrzení od pojišťovny a fondu o úhradách na penzijní připojištění a životní pojištění, potvrzení z předškolního zařízení o nákladech za umístění dítěte a nakonec potvrzení o tom, že je v invalidním důchodu.

Protože nemá daňový přeplatek, nebude vyplňovat ani oddíl "Žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob“.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).