Hlavní navigace

Janotův balíček nám zvýšil daně a státu to opravdu pomohlo

4. 8. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Původní tzv. Janotův balíček byl téměř rozcupován, ale to, co z něj zbylo, začíná přinášet ovoce. Nejvýznamněji si stát polepšil na zvýšení DPH, nepatrné jedno procento dělá zázraky.

Schodek státního rozpočtu se za prvních sedm měsíců roku 2010 dostal na částku 69 miliard Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2009 došlo k jeho snížení o 7,2 miliardy Kč. Pozitivní vývoj má původ jednak v oživení hospodářské situace (loni česká ekonomika klesla o 4,1 %, letos roste o více než 1 %), vliv na něj mají také úsporná opatření známá jako Janotův balíček. I když byly původní ostřejší ministerské záměry otupeny požadavky politických stran, je stopa těchto opatření v současném vývoji rozpočtu patrná.

Na druhou stranu porovnání roků 2009 a 2010 zkresluje, a ubírá tak na viditelnosti efektu letošního zlepšení, loňské rozpuštění rezerv jednotlivých ministerstev do státního rozpočtu. Se záměrem snížit vysoký státní schodek k tomu došlo v únoru 2009, a rozpočet tak byl zkreslen o 32 miliard korun, které ministerstva ušetřila v minulých letech.

Když dále porovnáme rozpočet v prvních sedmi měsících let 2009 a 2010, zjistíme, že tahounem lepší letošní bilance jsou zatím výdaje. Ty se totiž o 7,38 miliardy snížily (nejvíce stát omezil kapitálové výdaje, čili investice, o 5,29 miliardy), zatímco příjmy ve sledovaném období klesly o 0,2 miliardy. Tento trend by ale měl být ve zbytku roku korigován. U výdajů jen mírně, začne se totiž projevovat návrat mateřské na úroveň roku 2009, která bude zpětně dorovnána až během října. U příjmů se nadále bude projevovat jejich reálný růst, který „není vidět“ v důsledku zmíněného rozpuštění rezerv v roce 2009.

Plán vychází…

Růst příjmů státní kasy je patrný, jestliže se podíváme odlišně na vývoj v daňových a nedaňových příjmech. Daňové příjmy (do kterých se nepromítají rozpuštěné rezervy) za prvních sedm měsíců roku 2009 činily 492,39 miliard, letos vzrostly o 10,46 miliard na 502,85 miliard. A to se do nich započítává i vybrané pojistné na sociální zabezpečení, které se v souladu s vývojem nezaměstnanosti (leden až červen 2009 6,8 % – 8 %; leden až červen 2010 9,8 % – 8,5 %) snížilo z 209,87 miliardy v roce 2009 na letošních 204,06 miliardy.

Propad příjmů ze sociálního pojištění mohl být ještě větší, kdyby nedošlo tzv. Janotovým balíčkem k navýšení stropů pro jeho odvod na šestinásobek průměrné mzdy. Tím měl podle plánů státní rozpočet v roce 2010 navíc získat 3,1 miliardy, což těžko ověříme. Že to ale nemusí být daleko od pravdy, ukazují výsledky dalších přijatých opatření.

Poměrně jednoduše šlo naplánovat zvýšení u daně z nemovitosti. U té byla zdvojnásobena sazba, čímž by při zachování všech ostatních jejích parametrů došlo také k dvojnásobnému výběru této daně. S tím se však nepočítalo vzhledem k místním koeficientům, které v roce 2009 zavedla Topolánkova vláda, a které obcím umožňují zvýšit výběr podle vlastního uvážení. Některé obce, které v roce 2009 koeficienty zavedly, a zvýšily tak daň z nemovitosti, nechtěly podruhé v řadě svým občanům tuto daň skokově navyšovat. Proto místní koeficient pro tento rok stanovily opět na základní úroveň (1), a proto příjem z výběru této daně není zatím dvojnásobný, ale vzrostl o necelých 47 % (z 3,99 na 5,73 miliardy). Více: Daň z nemovitosti 2010: Víme, jak na ni

Nad plán ministra Janoty vyšlo zvýšení daně z přidané hodnoty (u obou sazeb o 1 %). Zatímco odhad tohoto opatření předpokládal zvýšení příjmů státní kasy za rok 2010 o 10 miliard, za prvních sedm měsíců příjmy z DPH vzrostly dokonce o 14,3 miliardy (ze 154,9 na 169,03 miliard). Mírně za očekáváním zůstal efekt zvýšení spotřebních daní. Zvýšení této daně u pohonných hmot, lihu, piva a tabáku mělo přinést 10,6 miliard navíc, za prvních sedm měsíců to bylo „jen“ 7,39 miliardy.

…a vyjde i přes povodně

Číslem letošního rozpočtu je 5,3 %. Pod tuto hranici by neměl poměr schodku k HDP letos klesnout. Když se podíváte na dosavadní plnění rozpočtu, zjistíte, že se vše zatím vyvíjí (i díky Janotově balíčku) podle plánu. Dokonce to vypadá, že by mohlo být i lépe. Příjmy se totiž daří plnit lépe než výdaje, a tak je saldo po sedmi měsících na úrovni 42,4 % plánovaného ročního schodku.

dan_z_prijmu

Přehled dosavadního plnění státního rozpočtu 2010 (v miliardách Kč)
Ukazatel rozpočtu Skutečnost leden – červenec 2009 Skutečnost leden – červenec 2010 Schválený rozpočet * Momentální plnění
Příjmy 586,8 586,57 1022,22 56,20%
Výdaje 662,96 655,58 1184,92 54,40%
Saldo –76,16 –69,01 –76,16 42,40%

Zdroj: Ministerstvo financí ČR
* jde o rozpočet před úpravou kvůli následkům povodní; u rozpočtu upraveného k 30. 6. 2010 tvoří příjmy 1043,19 miliard, výdaje 1206,10 miliard a saldo –162,91 miliard

Proto si možná položíte otázku, proč se momentálně odehrává mediální přestřelka mezi Věcmi veřejnými a zbytkem vládní koalice ohledně dalšího šetření? Je tomu tak kvůli nedávným povodním, které zasáhly převážně severní Moravu a Slezsko, a které vytvořily dodatečné výdaje ve výši 21 miliard. Právě tyto peníze chce ministr financí Miroslav Kalousek, pro zachování maximálního letošního schodku do 5,3 % HDP, vyvážit mimo jiné i tím, že budou zatím „zmraženy“ (a později, v případě nutnosti, použity) 2,5 % výdajů ministerstev (10,2 miliardy). Nejvíce mají ušetřit právě ministři za VV a dále již z médií vše znáte.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).