Hlavní navigace

Janotův balíček nám zvýšil daně a státu to opravdu pomohlo

Jiří Hovorka

Původní tzv. Janotův balíček byl téměř rozcupován, ale to, co z něj zbylo, začíná přinášet ovoce. Nejvýznamněji si stát polepšil na zvýšení DPH, nepatrné jedno procento dělá zázraky.

Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Schodek státního rozpočtu se za prvních sedm měsíců roku 2010 dostal na částku 69 miliard Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2009 došlo k jeho snížení o 7,2 miliardy Kč. Pozitivní vývoj má původ jednak v oživení hospodářské situace (loni česká ekonomika klesla o 4,1 %, letos roste o více než 1 %), vliv na něj mají také úsporná opatření známá jako Janotův balíček. I když byly původní ostřejší ministerské záměry otupeny požadavky politických stran, je stopa těchto opatření v současném vývoji rozpočtu patrná.

Na druhou stranu porovnání roků 2009 a 2010 zkresluje, a ubírá tak na viditelnosti efektu letošního zlepšení, loňské rozpuštění rezerv jednotlivých ministerstev do státního rozpočtu. Se záměrem snížit vysoký státní schodek k tomu došlo v únoru 2009, a rozpočet tak byl zkreslen o 32 miliard korun, které ministerstva ušetřila v minulých letech.

Když dále porovnáme rozpočet v prvních sedmi měsících let 2009 a 2010, zjistíme, že tahounem lepší letošní bilance jsou zatím výdaje. Ty se totiž o 7,38 miliardy snížily (nejvíce stát omezil kapitálové výdaje, čili investice, o 5,29 miliardy), zatímco příjmy ve sledovaném období klesly o 0,2 miliardy. Tento trend by ale měl být ve zbytku roku korigován. U výdajů jen mírně, začne se totiž projevovat návrat mateřské na úroveň roku 2009, která bude zpětně dorovnána až během října. U příjmů se nadále bude projevovat jejich reálný růst, který „není vidět“ v důsledku zmíněného rozpuštění rezerv v roce 2009.

Plán vychází…

Růst příjmů státní kasy je patrný, jestliže se podíváme odlišně na vývoj v daňových a nedaňových příjmech. Daňové příjmy (do kterých se nepromítají rozpuštěné rezervy) za prvních sedm měsíců roku 2009 činily 492,39 miliard, letos vzrostly o 10,46 miliard na 502,85 miliard. A to se do nich započítává i vybrané pojistné na sociální zabezpečení, které se v souladu s vývojem nezaměstnanosti (leden až červen 2009 6,8 % – 8 %; leden až červen 2010 9,8 % – 8,5 %) snížilo z 209,87 miliardy v roce 2009 na letošních 204,06 miliardy.

Propad příjmů ze sociálního pojištění mohl být ještě větší, kdyby nedošlo tzv. Janotovým balíčkem k navýšení stropů pro jeho odvod na šestinásobek průměrné mzdy. Tím měl podle plánů státní rozpočet v roce 2010 navíc získat 3,1 miliardy, což těžko ověříme. Že to ale nemusí být daleko od pravdy, ukazují výsledky dalších přijatých opatření.

Poměrně jednoduše šlo naplánovat zvýšení u daně z nemovitosti. U té byla zdvojnásobena sazba, čímž by při zachování všech ostatních jejích parametrů došlo také k dvojnásobnému výběru této daně. S tím se však nepočítalo vzhledem k místním koeficientům, které v roce 2009 zavedla Topolánkova vláda, a které obcím umožňují zvýšit výběr podle vlastního uvážení. Některé obce, které v roce 2009 koeficienty zavedly, a zvýšily tak daň z nemovitosti, nechtěly podruhé v řadě svým občanům tuto daň skokově navyšovat. Proto místní koeficient pro tento rok stanovily opět na základní úroveň (1), a proto příjem z výběru této daně není zatím dvojnásobný, ale vzrostl o necelých 47 % (z 3,99 na 5,73 miliardy). Více: Daň z nemovitosti 2010: Víme, jak na ni

Nad plán ministra Janoty vyšlo zvýšení daně z přidané hodnoty (u obou sazeb o 1 %). Zatímco odhad tohoto opatření předpokládal zvýšení příjmů státní kasy za rok 2010 o 10 miliard, za prvních sedm měsíců příjmy z DPH vzrostly dokonce o 14,3 miliardy (ze 154,9 na 169,03 miliard). Mírně za očekáváním zůstal efekt zvýšení spotřebních daní. Zvýšení této daně u pohonných hmot, lihu, piva a tabáku mělo přinést 10,6 miliard navíc, za prvních sedm měsíců to bylo „jen“ 7,39 miliardy.

…a vyjde i přes povodně

Číslem letošního rozpočtu je 5,3 %. Pod tuto hranici by neměl poměr schodku k HDP letos klesnout. Když se podíváte na dosavadní plnění rozpočtu, zjistíte, že se vše zatím vyvíjí (i díky Janotově balíčku) podle plánu. Dokonce to vypadá, že by mohlo být i lépe. Příjmy se totiž daří plnit lépe než výdaje, a tak je saldo po sedmi měsících na úrovni 42,4 % plánovaného ročního schodku.

Přehled dosavadního plnění státního rozpočtu 2010 (v miliardách Kč)
Ukazatel rozpočtu Skutečnost leden – červenec 2009 Skutečnost leden – červenec 2010 Schválený rozpočet * Momentální plnění
Příjmy 586,8 586,57 1022,22 56,20%
Výdaje 662,96 655,58 1184,92 54,40%
Saldo –76,16 –69,01 –76,16 42,40%

Zdroj: Ministerstvo financí ČR
* jde o rozpočet před úpravou kvůli následkům povodní; u rozpočtu upraveného k 30. 6. 2010 tvoří příjmy 1043,19 miliard, výdaje 1206,10 miliard a saldo –162,91 miliard

Proto si možná položíte otázku, proč se momentálně odehrává mediální přestřelka mezi Věcmi veřejnými a zbytkem vládní koalice ohledně dalšího šetření? Je tomu tak kvůli nedávným povodním, které zasáhly převážně severní Moravu a Slezsko, a které vytvořily dodatečné výdaje ve výši 21 miliard. Právě tyto peníze chce ministr financí Miroslav Kalousek, pro zachování maximálního letošního schodku do 5,3 % HDP, vyvážit mimo jiné i tím, že budou zatím „zmraženy“ (a později, v případě nutnosti, použity) 2,5 % výdajů ministerstev (10,2 miliardy). Nejvíce mají ušetřit právě ministři za VV a dále již z médií vše znáte.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).