Hlavní navigace

Výhody zdravotních pojišťoven

29. 10. 2003
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Výběr zdravotní pojišťovny je právem každého pojištěnce. Volba té pravé z devíti pojišťoven působících na našem trhu vám může přinést nezanedbatelné výhody. V druhé části našeho miniseriálu představíme další čtyři zdravotní pojišťovny.

V první části seriálu o výhodách, jež poskytují jednotlivé zdravotní pojišťovny v ČR, jsme se v článku Jakou si vybrat zdravotní pojišťovnu? věnovali aktuální situaci na trhu zdravotního pojištění, vysvětlili jsme proč a jak si zdravotní pojišťovnu vybírat a představili jsme výhody nabízené Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Vojenskou zdravotní pojišťovnou v rámci jejich preventivních programů. Druhá část se zabývá nabídkou čtyř dalších zdravotních pojišťoven s celorepublikovou působností.

Jaké výhody nabízejí jednotlivé pojišťovny?

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV)

Výhody ZPMV
Školy v přírodě a lyžařské výcviky cílová skupina: děti 3 – 18 let *)
výše příspěvku: 500 Kč/rok
Ozdravné pobyty dětí u moře a na horách
(astmatici, alergici, ekzematici atd.)
cílová skupina: děti 4 – 12 let *)
výše příspěvku: částečná úhrada pobytu
Očkování proti klíšťové encefalitidě cílová skupina: bez omezení *)
výše příspěvku: 400 Kč/rok (3. dávka, přeočkování)
Očkování proti Haemophilus influenzae B cílová skupina: děti do 6 let nar. před 1.7.2001
výše příspěvku: 250 Kč
Očkování proti žloutence typu A a B cílová skupina: děti a mládež do 18 let *)
výše příspěvku: 500 Kč/rok
Vitaminy pro děti v období zvýšeného výskytu chřipek cílová skupina: děti 4 – 15 let
výše příspěvku: 50 Kč/rok
Příspěvek na pevné ortodontické aparáty (zubní rovnátka) cílová skupina: děti 7 – 18 let *)
výše příspěvku: 1 čelist – 800 Kč obě 1 600 Kč
Brýlové obruby cílová skupina: děti 2 – 18 let *)
výše příspěvku: 350 Kč/rok
Dětská ortopedická obuv cílová skupina: děti do 15 let
výše příspěvku: 250 Kč/pár, celkem 750 Kč/rok *)
Očkování proti meningokokovi C cílová skupina: mládež 15 – 19 let
výše příspěvku: 700 Kč
Preventivní prohlídka studentů SŠ, VŠ před studijním pobytem v zahraničí cílová skupina: studenti 14 – 26 let
výše příspěvku: 300 Kč/rok
Příspěvek na antikoncepci cílová skupina: ženy 17 – 40 let
výše příspěvku: 500 Kč/rok
Vitaminy pro těhotné ženy cílová skupina: těhotné ženy
výše příspěvku: 100 Kč/rok
Program pro aktivní sportovce – příspěvek na preventivní prohlídku cílová skupina: registrovaní sportovci 5 – 45 let *)
výše příspěvku: 200 Kč/rok
Prevence arterosklerózy – vyšetření krve cílová skupina: pojištěnci 35 – 44 let *)
výše příspěvku: 80 Kč/rok
Vitaminy pro dárce krve cílová skupina: dárci krve
výše příspěvku: 1 balení multivitaminů/odběr
Dárcům kostní dřeně cílová skupina: dárci kostní dřeně
výše příspěvku: do 50 000 Kč/rok na náklady vzniklé dárci v přímé souvislosti s odběrem.
Pro zasloužilé dárce krve cílová skupina: čestní dárci krve s min. 7 odběry
výše příspěvku: 4 020 Kč/rok na ozdravný pobyt nebo náhradní možnosti (brýle, čočky, stomatologie atd.)
Bezplatné plavání
(síť smluvní krytých plaveckých bazénů)
cílová skupina: bez omezení
výše příspěvku: úhrada vstupného

*) Podmínkou je, aby pojištěnec, resp. dítě a alespoň jeden z rodičů byli pojištěnci ZPMV (u některých příspěvků po stanovenou minimální dobu).

Rodinné balíčky

  1. Rodinám kompletně pojištěným u ZPMV pojišťovna poskytuje příspěvek ve výši 1 000 Kč ročně na účelové balíčky (zakoupení dětské cyklistické helmy + rekondiční cvičení pro rodiče nebo očkování proti chřipce a vitaminy).
  2. Dále poskytuje příspěvek pro novorozence k nákupu plen, dětské kosmetiky a výživy v hodnotě 100 Kč (je-li pojištěncem ZPMV ČR pouze matka) či 500 Kč (jsou-li pojištěnci ZPMV ČR oba rodiče).

Hodnocení:

Druhá největší zdravotní pojišťovna (měřeno počtem pojištěnců). Celorepubliková působnost se širokou sítí smluvních zdravotnických zařízení. Dobrá standardní nabídka výhod pro pojištěnce. Řada příspěvků je podmíněna délkou trvání pojištění.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

Výhody OZP
Očkování proti klíšťové encefalitidě cílová skupina: děti a mládež 3 – 26 let
výše příspěvku: 2×450 Kč – na 2. a 3. dávku
Přeočkování proti klíšťové encefalitidě cílová skupina: všichni pojištěnci
výše příspěvku: 450 Kč/ jedna očkovací dávka
Stanovení CRP před nasazením antibiotik cílová skupina: děti a mládež do 19 let
výše příspěvku: úhrada vyšetření
Očkování proti Haemophilus influenzae B cílová skupina: děti 1 – 5 let
výše příspěvku: 250 Kč
Očkování proti žloutence A, B cílová skupina: děti a mládež do 26 let
výše příspěvku: úhrada 2. a 3. dávky (celkem až 3 000 Kč)
Očkování proti meningokoku C cílová skupina: mládež 15 – 19 let
výše příspěvku: úhrada jedné očkovací vakcíny
Bezplatné cestovní pojištění léčebných výloh při cestách do zahraničí cílová skupina: děti a mládež od 1 měsíce do 26 let
výše příspěvku: bezplatné pojištění
Příspěvek na preventivní prohlídku před studijním pobytem v zahraničí cílová skupina: studenti VŠ ve věku 18 – 26 let
výše příspěvku: 500 Kč/2 roky
Příspěvek na pevné ortodontické aparáty (zubní rovnátka) cílová skupina: děti a mládež do 24 let
výše příspěvku: 1 čelist 1 500 Kč , obě 3 000 Kč
Příspěvek na kontaktní čočky cílová skupina: děti a mládež do 26 let
výše příspěvku: 1 000 Kč/rok
Program pro mladé sportovce – příspěvek na preventivní prohlídku cílová skupina: registrovaní sportovci do 18 let
výše příspěvku: 250 Kč/rok
Příspěvek na antikoncepci cílová skupina: ženy 15 – 45 let
výše příspěvku: 500 Kč/rok
Péče o matku a dítě po porodu – příspěvek na nadstandardní pokoj cílová skupina: matky s novorozenci
výše příspěvku: 500 Kč/den, max. 2 500 Kč
Prevence nádorových změn kůže cílová skupina: všichni pojištěnci
výše příspěvku: úhrada vyšetření 1× ročně
Příspěvek na laserové refrakční zákroky cílová skupina: pojištěnci 20 – 40 let s korekcí větší než +/- 3 DPT nebo anisometrií větší než 3 DPT
výše příspěvku: 4 000 Kč na jedno oko (celkem 8 000 Kč) jedenkrát za život +)
Příspěvek na operaci hemoroidů Longovou metodou cílová skupina: pojištěnci 40 – 65 let
výše příspěvku: 9 000 Kč +)
Prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku – vyšetření okultního krvácení ve stolici cílová skupina: pojištěnci 40 – 49 let
výše příspěvku: úhrada vyšetření 1× ročně
Prevence rakoviny prsu – mamografické vyšetření cílová skupina: ženy 40 – 45 let
výše příspěvku: úhrada vyšetření jednou za dva roky
Prevence karcinomu prostaty – vyšetření PSA cílová skupina: muži 40 – 60 let
výše příspěvku: úhrada vyšetření 1× ročně
Příspěvek na paruky při ztrátě vlasů v důsledku léčby onkologického onemocnění cílová skupina: všichni indikovaní pojištěnci
výše příspěvku: 1 000 Kč/rok po dobu léčby +)
Příspěvek na epitézu po amputaci prsu cílová skupina: ženy bez věkového omezení
výše příspěvku: 2 000 Kč/ 2 roky +)
Vitaminy pro dárce krve cílová skupina: dárci krve
výše příspěvku: 1 balení multivitaminů/odběr
Pro zasloužilé dárce krve a kostní dřeně cílová skupina: čestní dárci krve s více odběry, dárci kostní dřeně
výše příspěvku: 2 500 – 15 000 Kč na úhradu lázeňského pobytu, popř. náhradního plnění (brýlové obruby, zubní náhrady, léky hrazené pojištěncem, popř. cestovní pojištění)
Příspěvek na plavání cílová skupina: všichni pojištěnci
výše příspěvku: bezplatný vstup, popř. sleva ze vstupného
Příspěvek na plavání rodičů s dětmi cílová skupina: děti do 3 let
výše příspěvku: 600 Kč /rok – dítě a alespoň jeden z rodičů musí být pojištěni u OZP
Prevence osteoporózy – vyšetření ultrazvukovým denzitometrem cílová skupina: pojištěnci od 40 let
výše příspěvku: úhrada vyšetření 1× ročně
Ozdravné pobyty pro děti cílová skupina: děti s alergickými onemocněními, onemocněním dýchacích cest a ekzémy

+) Pojištěnec musí být pojištěn u OZP min. 2 roky

Doplňkové programy

  1. Program pro odvykání kouření – praktický lékař pomocí edukačního materiálu pomůže vyřešit závislosti na tabáku a doporučí nejvhodnější podpůrnou léčbu. Program mohou čerpat zdarma 1 x za život všichni pojištěnci OZP ve věku od 15 do 60 let.
  2. Preventivní prohlídky zraku – program mohou čerpat 1× za rok všichni pojištěnci OZP patřící do rizikových skupin zaměstnanců vytipovaných ve spolupráci se zaměstnavatelem.

Hodnocení:

Čtvrtá největší zdravotní pojišťovna. Celorepubliková působnost se širokou sítí smluvních zdravotnických zařízení. Velmi dobrá nabídka výhod pro pojištěnce, a to počtem a obsahem preventivních programů i výší příspěvků. Některé programy jsou pouze v nabídce této pojišťovny.

Česká národní zdravotní pojišťovna (ČNZP)

Výhody ČNZP
Očkování proti klíšťové encefalitidě cílová skupina: děti a mládež do 18 let
výše příspěvku: úhrada 2. a 3. dávky
Příspěvek na pevné ortodontické aparáty cílová skupina: děti a mládež do 18 let
výše příspěvku: 1 čelist – 700 Kč obě 1 400 Kč
Příspěvek na antikoncepci cílová skupina: ženy 18 – 35 let
výše příspěvku: 300 Kč/rok
Podpora mateřství (vitaminy MATERNA) cílová skupina: ženy 18 – 40 let
výše příspěvku: 200 Kč/těhotenství
Bezpříspěvkové dárcovství krve
(poukázka TICKET RESTAURANT)
cílová skupina: bez omezení
výše příspěvku: 100 Kč poukázka/odběr
Bezplatné plavání
(síť smluvní krytých plaveckých bazénů)
cílová skupina: bez omezení
výše příspěvku: úhrada vstupného
Program pro aktivní sportovce – příspěvek na preventivní prohlídku. cílová skupina: registrovaní sportovci
výše příspěvku: do 450 Kč/rok

Regionální preventivní programy

ČNZP přispívá svým pojištěncům (300 – 600 Kč ročně) na řadu dalších preventivních a zdravotně prospěšných aktivit v regionech ČR. Jedná se například o plavání dětí předškolního věku, cvičení pro ženy ve vodě, finanční příspěvek na návštěvu sauny, rehabilitační cvičení maminek po porodu s dětmi a mnoho dalších.

Doplňkové preventivní programy

  • Ozdravné pobyty pro děti s dýchacími a kožními onemocněními u Jadranského pobřeží.
  • Preparát OVOSAN (prevence rakoviny) se slevou.

Hodnocení:

Pátá největší zdravotní pojišťovna s celorepublikovou působností. Široká síť smluvních zdravotnických zařízení. Celoplošná nabídka výhod pro pojištěnce je ve srovnání s ostatními pojišťovnami poněkud omezená. Většina dalších preventivních programů je zajišťována regionálně.

Zdravotní pojišťovna METAL – ALIANCE (ZPMA)

Výhody ZPMA
Ozdravné pobyty dětí a mládeže pořádané MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a OU cílová skupina: děti 3 – 20 let
výše příspěvku: *)
Klimatické ozdravné pobyty dětí a mládeže
(astmatici, alergici, ekzematici atd.)
cílová skupina: děti 6 – 17 let
výše příspěvku: až 7 000 Kč
Příspěvek na plavání rodičů s dětmi
cílová skupina: děti do 5 let
výše příspěvku: *)
Očkování a přeočkování proti klíšťové encefalitidě cílová skupina: všichni pojištěnci od 2 let
výše příspěvku: *)
Očkování proti žloutence A cílová skupina: děti 2 – 5 let
výše příspěvku: *)
Příspěvek na pevné ortodontické aparáty (zubní rovnátka) cílová skupina: děti a mládež 10 – 18 let
výše příspěvku: 1 čelist až 800 Kč
Program pro sportovce – příspěvek na preventivní prohlídku cílová skupina: registrovaní sportovci od 6 let
výše příspěvku: *)
Příspěvek na pohybové aktivity a saunování ve smluvních zařízeních cílová skupina: pojištěnci od 6 let
výše příspěvku: *)
Příspěvek na perorální hormonální antikoncepci cílová skupina: ženy 16 – 30 let
výše příspěvku: *)
Příspěvek na masáže ve smluvních zařízeních cílová skupina: pojištěnci od 31 let
výše příspěvku: *)
Prevence rakoviny tlustého střeva cílová skupina: pojištěnci od 31 let
výše příspěvku: *)
Prevence vzniku aterosklerózy cílová skupina: pojištěnci od 40 let
výše příspěvku: *)
Prevence karcinomu prostaty – vyšetření PSA cílová skupina: muži od 45 let
výše příspěvku: *)
Prevence osteoporózy u žen cílová skupina: ženy od 50 let
výše příspěvku: *)
Vitaminy pro dárce krve cílová skupina: dárci krve
výše příspěvku: 1 balení multivitaminů/odběr
Pro zasloužilé dárce krve a kostní dřeně cílová skupina: čestní dárci krve s více odběry, dárci kostní dřeně
výše příspěvku: 1 000 – 4 500 Kč na úhradu stomatologické péče, nákupů v oční optice, lékárnách a prodejnách zdrav. potřeb a služeb v rámci podpůrně rehabilitačního programu
Bezplatné plavání ve smluvních bazénech cílová skupina: všichni pojištěnci
výše příspěvku: bezplatný vstup v období leden – květen, říjen – prosinec

*) Výše finančního příspěvku je dána délkou pojistného vztahu se ZPMA.Celková výše příspěvku za rok: 300 – 500 Kč.

FIN21

Doplňkové programy:

Projekt Zdravý podnik – Preventivní program na podporu zdraví zaměstnanců, v němž pojišťovna přispívá částečnou úhradou vynaložených finančních prostředků podniku v rámci sociálního programu podnikům s větším počtem klientů ZPMA.

.

Hodnocení:

Šestá největší zdravotní pojišťovna s celorepublikovou působností. Dobrá standardní nabídka výhod pro pojištěnce. Výše příspěvků je limitována celkovou částkou za „balíček“ za rok a její výše je dána délkou trvání pojištění. Ve srovnání s jinými pojišťovnami může být tento způsob financování preventivních programů pro některé pojištěnce nevýhodný.

Pokračování příště!

V třetí, závěrečné části seriálu se budeme věnovat nabídce tří zdravotních pojišťoven s regionální působností a závěrečnému zhodnocení.

Anketa

Kolikrát jste měnil/a zdravotní pojišťovnu?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).