Hlavní navigace

Jakou odpovědnost za své služby nese samotný finanční poradce?

20. 12. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Za některá rozhodnutí finančních poradců po nich můžete chtít náhradu. Žádný zákon vám ale nezajistí, že zprostředkovatelům půjde více o vás než o provize.

Setkat se s finančním poradenstvím dnes není nijak náročné. Firem, poskytující tyto služby, je víc než dost. Není ale také žádnou novinkou, že jejich úroveň často není nijak valná.

Na tiskové konferenci Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) uvedl předseda představenstva Igor Bielik na téma osobní odpovědnosti finančních poradců (kterou zakládá implementace směrnice MIFID do českého práva), že: pokud se finanční poradce dopustí pochybení, bude odpovídat v rámci míry tohoto pochybení tak, jak za to odpovídá už dnes, včetně případné náhrady škody. Čtěte více: Kdo bude veřejnosti „prodávat“ penzijní reformu?

Tento komentář vzbudil naši zvědavost. Že by nakonec tak úplně neplatily formulky upozorňující na to, že výnosy minulé nejsou zárukou výnosů budoucích?

Co je to MiFID?

MiFID je zkratka směrnice o trzích finančních nástrojů, která byla transponována do českého práva prostřednictvím novely zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a změnou prováděcích právních předpisů, které upravují pravidla při poskytování investičních služeb.

MiFID stanovuje tři hlavní, ale teoretické zásady, kterými by se měli investiční poradci řídit:

  • jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s vašimi nejlepšími zájmy,
  • poskytnout přiměřené a úplné informace, které jsou korektní, jasné a nejsou zavádějící,
  • poskytnout investiční služby, které berou v potaz vaši konkrétní situaci.

Pravidla směrnice by měla napomoci, abyste investovali tak, jak odpovídá vašemu investičnímu profilu včetně míry rizika, které jste schopni akceptovat. Poradce tak ze všeho nejdříve musí zjistit vaši situaci i to, jaký typ investora vlastně jste. Čtěte také: Důchodová reforma a finanční poradenství v krizi

Z vlastních zkušeností ale vyplývá, že ani tyto pokyny vám nezajistí, že budete se svou investicí spokojeni. A co hůř, pokud si nebudete shánět relevantní informace sami, často vám finanční poradce neosvětlí princip produktu natolik, abyste z toho byli schopni usoudit i to, že ho nepotřebujete.

Směrnice MiFID se ale nevztahuje na oblast pojišťovnictví, kterou upravuje zejména směrnice IMD a návazná česká legislativa (z. o pojišťovnictví, z. o pojišťovacích zprostředkova­telích). V současné době je velká snaha podmínky v pojišťovnictví (zvláště u rezervotvorných produktů, jako je investiční nebo kapitálové životní pojištění)  co nejvíce přiblížit standardu MiFID, řekl serveru Měšec.cz Jiří Šindelář, výkonný ředitel USF ČR. Čtěte také: Finanční poradce: svázán vzděláváním, etikou a vlastní výkonností

Směrnice MiFID se kromě životního pojištění dále nevztahuje např. na penzijní fondy, obchody s měnou nebo obchody s různými družstevními podíly či jinými nástroji, které nejsou cennými papíry.

Odpovědnost v uvozovkách

Abychom nezapomněli na úvodní citaci pana Bielika o odpovědnosti finančního poradce, zeptali jsme se na přesnější význam tohoto obecného tvrzení přímo v USF ČR.

V této souvislosti hovoříme o tzv. soukromoprávní odpovědnosti, která je dána vždy, pokud dojde k majetkové újmě na straně klienta, porušení právní povinnosti na straně zprostředkova­tele/poradce a příčinné souvislosti mezi nimi. Tedy platí, že bez daného porušení právní povinnosti by ke vzniku škody nedošlo, vysvětlil serveru Měšec.cz Jiří Šindelář s tím, že zprostředkovatel či poradce tedy odpovídá za to, aby vám byla sjednána investice tzv. „lege artis“, tedy pro vás přiměřená. 

Odpovědnost se nevztahuje na to, jak se poté daná investice vyvíjí. To už je investiční riziko, které nese klient, dodal Šindelář.

Konkrétní výši škody zde nelze nijak vyčíslit, stanovuje ji podle míry zavinění soud. Čtěte také: Před návštěvou finančního poradce

Máte uzavřeno životní pojištění, jaké vám vyhovuje?

Znalost, rada nebo provize?

Zmíněná odpovědnost, kterou můžete podle zákona vymáhat bohužel nezabrání tomu, aby podstatná část finančních  poradců neoplývala spíše komunikační dovedností než dokonalou znalostí produktů, které nabízejí.

skoleni_7_11

Díky tučným provizím, které poradci mají například z investičního životního pojištění, se také nebudou předhánět s tím, aby vás dostatečně důrazně upozornili na vysoké poplatky, které platíte pojišťovně a poradci. Možná vám ani nezdůrazní to, že v případě zrušení pojistky dostanete zpět to, co jste vložili, většinou až po více než 10 letech spoření. Pokud nevíte, že tento fakt máte vůbec někde hledat, pravděpodobně vás ani nenapadne, že by tak životní pojištění mohlo fungovat. Čtěte také: Finanční poradci: Ano, či ne?

Navíc to, jestli vůbec vyděláte nebo se „dostanete na své“, vám nikdo nezaručí. To, že si ale můžete nakonec uvědomit, že nabízený produkt není pro vás to pravé ořechové, není příliš v zájmu finančního poradce. A dokud budou mít za některé produkty zprostředkovatelé tak vysoké provize, ani MiFID nezaručí, že mezi vámi a poradcem bude z hlediska relevantních informací rovnocenný vztah. Čtěte také: Finanční poradenství naruby

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).