Hlavní navigace

Finanční poradenství naruby

10. 3. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=view&id=323783
kielo@mailbox.hu
Někteří lidé jim říkají hanlivě „agenti s teplou vodou“. Někteří je označují špatně jako „pojišťováky“. Tzv. finanční poradci mají velkou zodpovědnost vůči svým klientům. Kvalitní poradce vám pomůže ušetřit mnoho financí, ale špatný poradce vám udělá vítr na bankovním účtu. Jako ten v našem článku.

Finanční poradenství je relativně mladé odvětví s obrovskou dynamikou růstu. Mezi finančními poradci je velká skupina opravdových profesionálů s širokým spektrem znalostí finančních trhů, kteří jsou podle klientových potřeb schopni sestavit osobní finanční plán. Ten klientovi finance v průběhu času zhodnocuje a na druhou stranu chrání proti negativním vlivům (nenadálé výdaje, smrt, invalidita).

Nicméně právě s ohledem na překotný vývoj odvětví, nedostatečnou dobu pro kultivaci prostředí a v podstatě minimální požadavky pro udělení licence finančního poradce (ekonomické vzdělání není podmínkou) se na tomto trhu pohybuje také relativně veliké množství figurek, jejichž předností nejsou znalosti, ale především prořízlá ústa a absence jakékoliv soudnosti. Tito „finanční experti“, využívajíce relativně vysoké finanční negramotnosti obyvatel ČR, obíhají jednotlivé české rodiny a pomocí několika naučených frází, ve kterých se to hemží slovy reforma, peníze pod polštářem, investice, daňové výhody, optimalizace apod., neváhají bez znalosti klientových potřeb a plánů uzavírat smlouvy pro klienta nevýhodné, pro poradce však provizně zajímavé. Finančním poradenstvím se dají vydělat opravdu veliké peníze.

Dlouhou dobu bylo chování zmíněných „finančních mágů“ především předmětem diskuzí na odborných finančních serverech a jen zřídka kdy byl některý z do očí bijících poradcovských prohřešků razantněji potrestán. Osoby působící na finančních trzích jsou ve vztahu ke klientům povinny dodržovat základní etické normy chování, které generálně upravuje Etický kodex finančních trhů ČNB a doplňují kodexy profesních asociací, v případě finančních poradců asociací AFIZ a USF. S uplatněním sankcí za porušení etického kodexu ovšem nikdo nepospíchal.

Zlom nastal 18. února 2008, kdy profesní Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR (AFIZ) zveřejnila tiskovou zprávu [DOC, 35 kB] o vyloučení finančního poradce Lukáše Štorka z řad členů asociace z důvodu hrubého porušení jejího kodexu a poškození klienta. Součástí zprávy byly také informace o „finančním poradenství“, které Lukáš Štork, působící pod hlavičkou společnosti OVB, poskytl klientovi – uváděnému iniciály J.Š. Právě klient J.Š. s pomocí poradenské společnosti Partners for Life Planning (dále jen Partners) podal na poskytnuté služby Lukáše Štorka stížnost.

Poradenství v podání Lukáše Štorka

Klient J. Š. od roku 2006 využíval služeb finanční poradkyně, která tou dobou pracovala pro společnost OVB. Nicméně v květnu 2007 část finančních poradců včetně zmíněné poradkyně za dosud právně nedořešených okolností odešla ze společnosti OVB a začala fungovat pod hlavičkou konkurenční poradenské společnosti Partners, přičemž s sebou si vzala také část klientského kmene. Podobně tomu bylo i u pana J.Š.

Obsluhu klientů si však také stále nárokovala společnost OVB, která disponovala také kontakty na své ex-klienty. Toho využil pan Štork, který navštívil klienta J.Š. a v rozporu s pravidly finančního poradce ihned na první schůzce bez analýzy aktuální finanční situace klienta a vyplnění investičního dotazníku radikálně přepracoval část portfolia produktů, které měl klient dříve sjednány.

  • Zrušil pravidelné investování do podílových fondů s již předplaceným vstupním poplatkem na celé období investice (13 let), aniž by klienta informoval o tom, že výpovědí přijde o již zaplacené vstupní poplatky. Nehledě na to, že klient v případě výpovědi investice před smluveným horizontem a v krátké době po zainvestování daleko více riskuje pokles ceny investice pod úroveň původního „vkladu“.
  • Přeinvestoval jednorázovou investici do rizikovějšího portfolia, aniž ověřil investiční profil klienta pomocí investičního dotazníku a aniž klienta na zvýšené riziko upozornil.
  • Doplnil další tři investiční životní pojištění (IŽP) s celkovou roční platbou 167 500 Kč, vše formou běžně placeného pojistného, přičemž pouze u jednoho navrhl zvýšení pojistné ochrany, ale jen pro případ úrazu. Zbylá dvě IŽP navrhl s minimální možnou pojistnou ochranou a s dobou trvání do 75 let věku klienta.

Uzavření několika smluv životního pojištění bez účelu zvýšení ochrany klienta, navíc s dobou splatnosti na 70 a 75 let, což v případě klienta nemělo logické opodstatnění, je z pohledu finančního poradenství vážný prohřešek. Lukáš Štork ve svém vyjádření pro odborný server Investujeme.cz uvedl, že účelem bylo rozprostřít prostředky do různě strategicky orientovaných podílových fondů, což je velice diskutabilní vysvětlení, jelikož přímá investice prostřednictvím otevřených podílových fondů je zpravidla poplatkově daleko výhodnější. Nehledě na to, že suma měsíčních plateb na pojistky daleko překračovala klientův rozpočet, který měl k těmto účelům k dispozici.

AFIZ ve svém hodnocení upozornil na to, že poradce byl v tomto případě s vysokou pravděpodobností motivován především provizním ziskem z takto uzavřených smluv, o čemž hovoří i fakt, že platby pojistného byly již ve smlouvách zaneseny závazně jako „běžně“ placené, tedy provizně zajímavější, ale klienta v podstatě ruinující.

Lukáš Štork se proti vyjádření asociace AFIZ ohradil s konstatováním, že se spíše jedná o konkurenční boj společnosti Partners proti společnosti OVB, jejímž je Lukáš Štork dlouhodobě nejvýkonnějším poradcem. Nicméně ani v nejmenším nepřipustil, že by svým chováním klienta poškodil, a i přes jednoznačné posouzení případu ze strany odborníků AFIZ si své zásahy do portfolia klienta dosud hájí jako správné.

Bohužel asociace více v tomto směru konat nemůže, další zůstává na posouzení České národní banky, která potřebné podklady obdržela. Pan Štork tedy své služby poskytuje nadále.

Jaké si lze z tohoto případu vzít ponaučení?

Osobního lékaře svých financí je třeba si pečlivě vybírat. Na trhu existují dvě skupiny finančních poradců. První skupina jsou přímo placení finanční poradci, za jejich služby klient zaplatí jako za kteroukoliv jinou konzultaci (právní, znaleckou apod.) Druhá skupina finančních poradců, nutno dodat ta větší, poskytuje své služby „zdarma“.

Princip finančního poradenství „zdarma“ má však svá jistá úskalí, na která by měl klient určitě pamatovat. Poradci druhé zmíněné skupiny s klientem ochotně sepíší smlouvy, nicméně placeni jsou provizemi od společností, jejichž produkty s klientem sjednali, přičemž například u životních pojistek mohou provize za sjednání dosahovat výše sto padesáti procent z toho, co klient za rok na smlouvě zaplatí. Tuto provizi samozřejmě nevyplácí pojišťovna ze svých prostředků, ale postupně si odpovídající částku strhne z klientem průběžně či jednorázově zaplacených částek pojistného. Proto také klient v případě zrušení smlouvy o životním pojištění v prvních dvou letech nedostane většinou ani korunu.

Toto všechno je potřeba si uvědomit a buď zvolit cestu placeného poradenství, anebo využít služeb poradců placených provizemi, kde však jejich doporučení může být ovlivněno výší odměny, kterou za doporučené smlouvy obdrží. V tomto případě není vůbec od věci porovnat si několik nabídek různých poradenských společností.

Pokud už se stalo a vy jste zpětně přišli na to, že jste v minulosti uzavřeli pro vás nevýhodnou smlouvu, obraťte se na společnost, jejíž poradce vás obsloužil, a poskytnuté služby reklamujte jako jakoukoliv jinou službu. Pokud společnost vaši reklamaci smete ze stolu, obraťte se na asociaci, které je poradce členem. V současnosti jsou na trhu dvě – AFIZ a USF. Může se také stát, že poradce nebude členem ani jedné z nich (členství není povinné), potom vám nezbývá než se obrátit na ČNB – hlavní dozorový orgán nad finančním trhem.

Jak se má chovat finanční poradce při schůzce s klientem

V průběhu schůzky si poradce musí dělat poznámky o tom, jaké jsou vaše potřeby a očekávání od jeho služeb, a v případě, že vaše prostředky budou investovány, poradce je povinen s vámi vyplnit investiční dotazník, pomocí kterého zjistí váš investiční profil, tedy váš vztah k riziku. Tyto dokumenty poradci podepisujete, a proto se nebojte požádat si o kopii, kterou můžete případně později použít při reklamaci.

Závěr

Nebojte se finančních poradců, opravdu existuje nespočet způsobů, jak efektivně pracovat s vašimi penězi, a ti dobří je znají. Jen buďte opatrní, konzultujte poskytnuté rady s dalšími odborníky, ze schůzek si dělejte poznámky, nechte si dostatek času na přečtení smluv, než je podepíšete, zaměřte se na upozornění a podmínky psaná malým písmem a nenechte se k ničemu tlačit s myšlenkou tak co, když tak to pak zruším. Jde o vaše peníze.

Autor je odborným redaktorem serveru Investujeme.cz

Máte svého finančního poradce?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).