Hlavní navigace

Jaké smluvní pokuty mají seriózní nebankovní společnosti?

21. 5. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Jak dopadly smlouvy vybraných úvěrových společností? Podívali jsme se na zoubek pokutám šesti nebankovních úvěrových společností.

Jaké jsou pokuty u úvěrových společností při opožděném splácení? V některých případech můžou být i nemravné. Posuďte sami. 

COFIDIS

V případě opožděného splácení dosahují pokuty částky 250 Kč za každý započatý měsíc, ve kterém se klient se opozdil se splátkou o více než 12 dní. Klient musí také zaplatit úroky z prodlení a paušální pokutu ve výši 1000 Kč. 

Pokud se klient ocitne s prodlením o více než dvě úvěrové splátky (dva měsíce), hrozí mu pokuta ve výši 20 % z dlužné částky. Tento fakt není ale pro běžného člověka uveden zcela srozumitelně, neboť se firma odkazuje na jiné články ve smlouvě a pro klienta to nemusí být zrovna přehledné. 

PROFI CREDIT Czech

Webové stránky nabízejí  ke stažení Smluvní ujednání smlouvy o revolvingovém úvěru. V případě opoždění o více než 15 dní hrozí pokuta ve výši 8 % z dlužné splátky. Pokud dojde k opoždění o více než 30 dní, pokuta naroste na 13 % z výše dlužné splátky. Pokuta je splatná do 10 dnů od vystavení faktury. 

Problémy nastanou v situaci, pokud klient nebude splácet více jak dva měsíce. Pak zde hrozí pokuta ve výši 50 % z celkové částky, kterou si klient sjednal. Veškeré spory se s touto společností nejspíše budou řešit v rozhodčím řízení. Z internetových diskuzí lze vyčíst, že uplatňování této 50% pokuty z celkové částky u neplatičů je u této společnosti obvyklé. Zajímavé je také to, že klient dává souhlas, aby inkasní agentura mohla na dveře vylepit informaci o pohledávce v případě nesplácení. 

CETELEM

V případě zpoždění o více než 30 dnů může společnost Cetelem naúčtovat smluvní pokutu ve výši 20 % z každé splátky. Při spuštění vymáhacího procesu dosahuje pokuta 400 Kč a při nutnosti opakovaného započetí vymáhání pohledávky klient už zaplatí 800 Kč. Pokud klient nezaplatí do jednoho měsíce, budu mu v následujícím měsíci od 1.-15. dne odeslána upomínka, která je zpoplatněna 300 Kč.

V případě odložení úhrady splátky na žádost klienta, kterou klient neprovede ve stanoveném termínu, může společnost Cetelem naúčtovat smluvní pokutu ve výši 4 % z odložené částky. Nesplacený úvěrový zůstatek se poté úročí podle platné úrokové sazby. V situaci odstoupení od smlouvy, která může nastat ze strany společnosti Cetelem v případě, že klient neuhradí 3 měsíční splátky, klientovi  hrozí úroky z prodlení ve výši 0,08 % z dlužné částky denně. 

Cetelem klientovi během splácení může v podstatě kdykoliv změnit úrokové sazby a to „v případě změny objektivních skutečností, např. změny úrokových sazeb bank, či v případě změny obchodní strategie.“ V praxi to však CETELEM prakticky neuplatňuje.

Provident Financial

Společnost požaduje týdenní splátky, což může být pro klienta matoucí (nespočítá si, kolik zaplatí měsíčně). Znění smlouvy je jednoduché a smluvní pokuty zde nejsou. Úroky z prodlení jsou úročeny repo sazbou ČNB + 7% body. 

Konkrétně je smlouvě uvedeno: „…Providentu v případě prodlení zákazníka s placením splátky celkové dlužné částky vzniká nárok na zákonný úrok z prodlení, jehož výše odpovídá roční výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů.“ Jiným slovy, absence smluvních pokut a sankcí je kompenzována výrazně vyšším úrokem. Na druhé straně přesně víte, co zaplatíte.

Home Credit

První upomínka je u této společnosti bez poplatku, poté za ní klient zaplatí 150 Kč. Opakovaná upomínka je pak zpoplatněna 360 Kč. V případě prodlení delšího než jeden kalendářní měsíc dosahuje sankce 500 Kč. 

Po zesplatnění (výpovědi), které může nastat neuhrazením dvou splátek, dosahuje smluvní pokuta 10 % neuhrazené jistiny a úroku a úroková sazba u úvěru se zvyšuje o 8 %. Vše je uvedené přehledně na první straně u smlouvy s názvem „Co byste měli vědět o svém úvěru“.

ESSOX

Veškeré pokuty jsou uvedené v Sazebníku poplatníků. V závěrečných us­tanoveních se na ně smluvní ujednání odkazují. Poplatek za odeslání upomínky dosahuje 150 Kč. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy, pokuta činí 200 Kč. 

V případě prodlení splátek hrozí pokuta ve výši 10 % z dlužné částky, která je naúčtována po 30 dnech od data počátku nesplácení.  Poplatek za ukončení smlouvy je ve výši 200 Kč. Pokud klient omylem zadá chybný variabil­ní symbol, pak zaplatí 50 Kč. 

Zhodnocení a na co si dát pozor?

Mezi časté neduhy určování pokut u úvěrových smluv patří uvedení pokut v jiných ustanoveních, než jsou k tomu vyhrazené (např. místo samotného odstavce smluvní pokuty jsou pokuty uvedeny v závěrečných ustanoveních). 

Dochází také k odkazování pokut, které jsou uvedeny v jiném článku, což také nepřispívá k přehlednosti (např. pokud nastane daná situace, bude uplatněna pokuta dle článku…). V některých případech mohou být také pokuty nemravné. 

Na druhé straně u vybraných finančních společností chválíme zveřejňování po­platků a sazeb v přehledném sazebníku. I přesto by však měli klienta lépe informovat, v jakých případech budou dané pokuty uplatněny. To se dozví až ve smlouvě. 

Pokuty a sankce u úvěrových společností za pozdní splácení měsíčních splátek
Název společnosti Zpoždění do 2 úvěrových splátek Zpoždění nad 2 úvěrové splátky
COFIDIS 250 Kč v případě opoždění o více než 12 dní + úroky z prodlení v zákonné výši a paušální pokuta 1000 Kč, 20 % z dlužné částky
PROFI CREDIT Czech 8 % z dlužné splátky od 15. dne, 12 % z dlužné splátky od 30. dne 50 % z celkové sjednané částky
CETELEM Od 30. dne nesplácení pokuta ve výši 20 % ze splátky + 300 Kč za upomínku, spuštění vymáhacího procesu za 400 Kč (v případě opakování pokuta 800 Kč) V případě neuhrazení 3 měsíčních splátek úrok z prodlení ve výši 0,08 % denně
Provident Financial Nárok na úrok z prodlení (repo sazba ČNB + 7 %) není
Home Credit první upomínka bez poplatků (poté 150 Kč a následně 360 Kč), v případě prodlení více než 30 dní pokuta 500 Kč pokuta 10 % ze zbylé dlužné částky a jistiny, úrok se také zvyšuje o 8 %
ESSOX 150 Kč za upomínku, pokuta 10 % z dlužné částky od 30. dne nesplácení nejspíše 200 Kč (odstoupení od smlouvy ze strany společnosti)

Závěr

Římský senátor Marcus Tullius Cicero tvrdil, že „šetrnost představuje velký příjem“. Půjčovat si peníze na spotřebu a řešit své problémy prostřednictvím úvěrových společností bohužel nepředstavuje dlouhodobé řešení. Úvěrové a splátkové společnosti jsou dobře zajištěné proti jakékoliv situaci, ve které klient přestane splácet. A dluhy posléze budou jenom narůstat. 

Část lidí, kteří mají jisté znalosti finanční gramotnosti, řeší své problémy ve složité životní situaci právě dalším vypůjčením peněz. Příběh paní Martiny, který se objevil na Konferenci o finanční gramotnosti v praxi, kterou v květnu 2012 pořádal server Měšec.cz, to jenom dokládá. Nyní paní Martina prochází osobním bankrotem. Více se dozvíte v článku: Lidé přeceňují své schopnosti a doufají, že „se to nějak vyřeší“

Autor článku

Nejčastěji se věnuje tématům z oblasti investování, financí a makroekonomie.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).