Hlavní navigace

Důvody zadlužení: Lidé přeceňují své schopnosti a doufají, že "se to nějak vyřeší"

11. 5. 2012
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Problémy se splácením, neférové praktiky při sjednávání smluv, hazard evropských vlád, ale i marketingové chytáky při koupi auta. Tato slova se skloňovala na Konferenci o finanční gramotnosti.

Lidé si neumí spočítat, kolik celkem zaplatí

Včerejší Konferenci o finanční gramotnosti po úvodním slovu zahájil Pavel Voříšek z České spořitelny, který analyzoval jednotlivé případy lidí, kteří se dostali do dluhové spirály. Dlužníci podle něj přeceňují své schopnosti a můžou se dostat do insolvence neboli neschopnosti splácet. Lidé si také neumí spočítat celkovou částku, kolik při úvěru přeplatí. 

Na modelovém příkladě 250 000 Kč při 14% úroku na 5 let ukázal, že člověk přeplatí téměř 100 000 Kč. V polovině života úvěrů je během anuitního splácení splaceno jen 41 % jistiny. U nebankovních společností, které půjčují s vyššími úroky, je v polovině úvěru často splacena jen třetina jistiny. Úroky tak často u některých finančních predátorů mohou tvořit dominantní složku úvěrů a člověk stále splácí a splácí. Úvěr však nikdy nesplatí.

Řešením situace však rozhodně není dělat „mrtvého brouka“ a nechat si narůstat sankční úroky. Vhodným řešením podle něj by měla být restruktu­ralizace nebo­li prodloužení splá­cení úvěru.

Úvěrový navigátor pomůže odhalit firmy na hraně zákona

Další přednášku měl  Petr Teplý ze společnosti EEIP, který uvedl, že dlouho přemýšlel jak své znalosti z teoretické sféry z finančnictví uplatnit v praxi. Napsal několik knih, jejichž obsah se stále zmenšoval, aby byly atraktivnější pro širší veřejnost. Nakonec ho napadl Úvěrový navigátor. Tento navigátor by měl sloužit k tomu, aby odhadl serióznost jednotlivých úvěrových institucí. V navigátoru rozdělil úvěrové společnosti na  seriózní poskytovatele úvěrů a predátory, kteří se snaží klienty vysávat a předlužit.

Nejvíce bodů získaly v úvěrovém navigátoru všechny komerční banky a tzv. značkové nebankovní společnosti. Jinými slovy, půjčit si peníze od takovýchto institucí není nebezpečné z pohledu úvěrových smluv.

Neznačkové nebankovní společnosti skončily s obrovským propadem (nejlepší z nich získala jen cca 3 body). Společnosti nenabízely úvěrovou kalkulačku, chyběla jména kontaktních osob ve společnosti, smlouvy byly dlouhé a netransparentní. 

Roste počet exekucí

David Šmejkal Poradny při finanční tísni zdůraznil, že neustále vzrůstá počet exekucí. Nejvíce problémové úvěry jsou od  300–600 tisíc korun, které tvoří 36 % nesplácených úvěrů. V současné době však podle něj narůstá i procento nesplácených úvěrů do 300 tisíc, které mají druhé nejvyšší zastoupení (32 %).

Nejčastější problémy jsou podle něj zprostředkovatelské společnosti, společnosti nabízející oddlužení, za­jišťování bian­ko směnkou, rozhod­čí doložky, nemožnost odkladu podpisu smlouvy, neúměrné zástavy a zajišťovací pře­vody práva nebo minimální hodnocení úvě­ruschopnosti kli­enta.

Podle něj by každá úvěrová společnost měla důkladně posoudit klientovu schopnost splácet. To si uvědomuje i Ministerstvo financí, které chce zvýšit sankci až na 20 milionů korun, při špatném posouzení klientovi schopnosti splácet, a to od České obchodní inspekce, což Šmejkal vítá. Na druhé straně podotkl, že i v současné době má ČOI pravomoci pokuty udělit, ale tato instituce to nevyužívá dostatečně. Sám by rád znal metodiku, kterou ČOI používá pro zjišťování těchto případů neschopnosti splácet.

Nejčastěji chyby podle něj jsou v podpisu smlouvy, kterou lidé nepřečetli, uvádění nepravdivých údajů, neschopnost komunikace s věřitelem, pozdní řešení  problémů, nenechávání si dostatečné rezervy, brání si úvěrů na splácení předchozích úvěrů atd.

Cestou musí být etické poskytování úvěru, takzvaného sociálního úvěru, kdy firma adekvátně posoudí schopnost splácet klienta, poradí mu jak splácet a v případě nutnosti mu pomůže s oddlužením.

Osobní bankrot jako legální krádež?

Moderátor konference Dalibor Z. Chvátal poté uvedl odvrácenou stranu osobního bankrotu, kdy dlužníkovi stačí zaplatit jen 30 % svého dluhu. Pak nemusí pracovat tak tvrdě a snažit se, neboť mu stejně zbude jistá minimální částka a zbytek peněz musí odevzdat. Vlastně se tak jedná o „krádež podle zákona“, protože dlužník už není příliš motivovaný k vyššímu příjmu a tedy k rychlejšímu splacení dluhů.

Uvedl také případ oddlužení paní Martiny, která nebyla schopná splácet, protože přecenila své závazky vůči příjmům. Nejvíce se zadlužila u GE Money Bank, která neustále paní Martině poskytovala nové úvěry, a to i přesto, že se jednalo o vytloukání klínu klínem a celkové zadlužení paní Martiny tím jen narůstalo. Banka se tak sama paradoxně podepsala na tom, že Martina skončila v oddlužení, správně jí už neměla peníze půjčit.

Finanční gramotnost na školách

Daniel Kozák, ředitel obecně prospěšné společnosti Terra-Klub  (nezisková akreditována společnost pro realizaci programu finančního vzdělávání), přišel s tématem Finančního vzdělávání na školách. 

Situace výuky finanční gramotnosti je značně roztříštěná a není ideální. Zatímco na některých středních školách se studenti snaží vypočítat úroky a splátky u úvěrů, v těch dalších je finanční gramotnost založená jen na umění si spočítat odvody ze mzdy.

Proto Terra-Klub realizuje finanční vzdělávání společně s Českou spořitelnou. Poskytuje také metodické výstupy pro pedagogy druhého stupně základních škol a pedagogy gymnázii a středních škol, prostřednictvím metodologických listů a modelového portálu.

Součástí výuky finanční gramotnosti jsou i odborné semináře akreditované MŠMT, které se pořádají v 11 krajských městech v ČR pro celkem 400 vyučujících.

Ti, kdo mají největší mezery, se nechtějí vzdělávat

Petra Průšová ze společnosti  Millward Brown účastníky konference seznámila s průzkumem finanční gramotnosti, který měl kvantitativní a kvalitativní část a zúčastnilo se ho 1002 respondentů. Nejméně lidé jeví zájem o oblast finanční (jen 17 bodů ze 100), jejich znalosti bankovních produktů dosahují výsledku 31 bodů. Nejlépe jsou na tom v oblasti finanční zodpovědnosti, kde získali 68 bodů. Každé z těchto částí byla přiřazena jiná váha a celkové skóre finanční gramotnosti dosáhlo jen 35 bodů.

Bohužel se také ukazuje, že lidé, kteří přiznávají nejnižší finanční gramotnost, mají také nejmenší zájem se v této oblasti dále vzdělávat. Lidé údajně samotnému vzdělávání v oblasti financí věnují průměrně každý měsíc jen 1–2 hodiny. Lidé přiznávali největší neznalost v oblasti investování, hypoték a půjček. Mají však důvěru ve finanční poradce a bankovní poradce. Přejí si, aby tyto zdroje byly v dostupné v blízkém okolí.

Finanční gramotnost je závislá na vzdělání a věku (vyšší věk a vzdělání = vyšší finanční gramotnost) nikoliv však na pohlaví. Ženy dokonce dosáhly mírně lepšího výsledku ve finanční zodpovědnosti, může se však jednat o statistickou odchylku.

Banky potřebují infúzi

Další přednášku měl Petr Zahradník z České spořitelny, který nám pověděl o současné krizi v eurozóně. Italské banky budou podle něj potřebovat na rekapitalizaci 20 miliard eur, ty španělské 10 miliard. Některé státy se stále chovají nezodpovědně a pokračují v zadlužování. Ve Španělsku navíc už čtvrtina lidí nemá práci a situace tam není dlouhodobě udržitelná. Čtete také: Názorový duel: Udržet eurozónu pohromadě je jako smrtící koktejl

Trvalé bydliště na městském úřadě vám nepomůže, exekutoři si vás najdou

Poté se konala panelová diskuze, které se zúčastnil Kamil Kavka z inkasní společnosti M. B. A. Finance, Jiří ProšekExekutorského úřadu Plzeň – město a David ŠmejkalPoradny při finanční tísni. Nejdříve pánové vysvětlili rozdíly mezi inkasní společností, která není nijak zákonně definovaná a slouží jen k zastupování věřitele.

Inkasní společnost se vždy snaží s dlužníkem dohodnout. Pokud se to nepovede, míří celá věc k soudu. Pokud soud pravomocně rozhodně, nastupují exekutoři jako úřední vykonavatelé pokynu soudu. Exekutoři jen vykonávají  rozhodnutí. Pokud s tím nesouhlasíte, musíte jít za tím, kdo rozhodnutí vynesl. Tedy za soudy, řekl Jiří Prošek během panelové diskuze. Na dotaz, zdali se exekutoři poté snaží s věřitelem dohodnout, uvedl, že nikoliv. Jelikož se jedná o rozhodnutí soudu k provedení exekuce, už je na dohodu pozdě.

Ani registrace na městském úřadě nepomůže dlužníkovi, neboť exekutoři se pomocí plateb za telefon, poštu a dalších údajů snaží zjistit reálné místo bydliště dlužníka. Na něm poté proběhne soupis movitých věcí. Věcí obvyklé k žití se však nechávají. O americkou ledničku nejspíše dlužník přijde, zatímco malou ledničku společně s postelí mu nechají.

Na druhé straně Prošek řekl, že výpady při exekucích jsou minimální. Raději by byl, jelikož se jedná o úřední výkon, kdyby se každé exekuce účastnila policie. Bohužel to není možné a policie zasahuje jen tehdy, když je ohroženo zdraví exekutora nebo dlužníka. To jsou však podle něj ojedinělé případy.

Co zaznělo na Konferenci o finanční gramotnosti

 • Finanční zodpovědnost roste s věkem a se vzděláním.
 • Nejméně vzdělavatelnou skupinou, ale zároveň tou, co vzdělání nejvíce potřebuje a přitom jej nejvíce odmítá, jsou základní školy. U středních a vysokých škol je na finanční gramotnost už pozdě, po opuštění ZŠ je problém přimět studenty k finančnímu vzdělání.
 • Pojištění vkladů v bankách od evropských vlád je morálním hazardem.
 • Dlužníky nemotivuje splácet své dluhy, když vidí, že ani vlády evropských zemí své dluhy nesplácejí. O České republice nemluvě… Jenže do parlamentu exekutor nepřijde, do domácnosti ano.
 • Lidé velmi důvěřují zaměstnancům bank a pojišťoven na pobočkách. Pro tyto poradce by to mělo být zavazující, často však jde o opak.
 • Při sjednání půjčky musí být férová hra na všech stranách. Znám kvalitu služeb svého věřitele, chápu parametry svého úvěru a chápu důsledky nesplácení.
 • Peníze jsou pro mnoho spotřebitelů cílem. Správně by měly být jen nástrojem.
 • Hlavním důvodem dluhů jsou větší náklady a menší příjmy. Jinými slovy přecenění vlastních schopností. Problémy se zaměstnáním tvoří minoritu, přestože se na ně dlužníci vymlouvají.
 • Exekutor vykonává pouze to, co mu nařídil soud. Je posledním článkem řetězu.
 • Blokace účtu v bance při nařízené exekuci může trvat zpravidla 6 měsíců až 1 rok.
 • Penzijní připojištění a životní pojištění lze v exekuci postihnout pouze blokací, nelze jej vyplatit, dokud nejsou splněné podmínky (např. věk výplaty, konec pojistného období apod.)
 • Při oddlužení se exekuce nezastavuje, jen ji nelze vykonat. Během následujících 5 let čeká, jak dopadne oddlužení, do té doby může být blokovaný majetek apod.
 • Při oddlužení se splatí v průměru jen 48 % celkových závazků.

Kupte si auto za 198 000 Kč, zaplatíte 320 000 Kč

Další přednášku měl Miloš BorovičkaObčanského sdružení dTest, jehož přednáška se věnovala především úvěrům na auta. Bohužel leasingové společnosti většinou neřeknou, kolik na úvěru klient přeplatí.

Smlouvy jsou navíc dlouhé a strukturované, většinou velmi obtížně pro běžného zájemce. Je navíc nelehké tyto smlouvy od leasingové společnosti vymámit a prostudovat je poté v klidu domova. A pokud nejste schopni splácet, leasingová společnost vám může auto sebrat. Jedna má v podmínkách dokonce větu, že pokud auto neprodá po 9 měsících, klesá jeho hodnota na cenu vraku, i kdyby to byl poslední model Bugatti. Dluh se vám tak ze zabaveného auta nemusí snížit ani o korunu.

Jak fungují úvěrové registry?

Jak funguje bankovní a nebankovní registr? To nám osvětlil Jiří RajlLLCB. Klient sám dává bance při žádosti o úvěr souhlas k nahlédnutí do registru a k zadávání údajů. Pokud se pak klient například opozdí se splácením jen o dva dny, bude to v registru zaznamenáno.

Banky podle Rajla však řeší jen případy, kdy nesplácení úvěru trvá více než 90 dní, to většinou uvedou i jako negativní status do tohoto registru. Tento negativní status je poté velkým škraloupem při získání dalšího úvěru. Registr obsahuje 16 milionů kontraktů a jsou průběžně každý měsíc aktualizovány. Ale pozor, banka může nahlásit již jednodenní prodlení se splátkou, a to do budoucna znamená horší pozici při sjednávání půjček.

Jelikož banky musí uvádět, proč úvěr odmítly, často jako důvod uvádějí nahlédnutí do registru. Banky se tím údajně schovávají, neboť klient v mnoha případech neprošel samotným skóringem banky (jeho příjmy například nebyly dostatečné).

FIN revoluce - tip do článku 1

Morální hranice odpovědného chování

Poslední přednášku měl Petr Nacher, provozovatel serveru www.bankovnipo­platky.com. Zamýšlel se nad morálními a etickými hranicemi odpovědného chování a kde je hledat.

Podivoval se nad tím, že lidé své problémy řeší často nevhodně. Při problémech se splácením neoznámí tuto skutečnost věřiteli. A pokud problémy narostou, volají kartářkám a „Vlastům Plamínkům“. Lidé se taky neuvědomují, že úvěry jim bohatství ani štěstí nepřinesou, spíše omezí jejich svobodu. A všem doporučuje používat heslo NMV (nemusím mít všechno), které ho úspěšně provází již několik let.

Autor článku

Nejčastěji se věnuje tématům z oblasti investování, financí a makroekonomie.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).