Hlavní navigace

Jaké daňové novinky vám příští rok ovlivní peněženku?

10. 12. 2021
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Přelom roku přenese do praxe řadu daňových novinek. Vytěží z toho hlavně peněženky obyčejných lidí. Poplatníky s vyššími příjmy naopak změny moc nepotěší.

Jako každý rok i ten příští ovlivní daňové novinky, které zamíchají s rodinnými rozpočty. Dnes si shrneme, jaké to budou.

Vyšší daňová sleva na poplatníka

Od příštího roku dojde k dalšímu navýšení daňové slevy na poplatníka. Pro příjmy za rok 2022 bude ve výši 30 840 Kč. Už od počátku roku si slevu užijí zaměstnanci, kterým se promítne v měsíční výši do výplat. OSVČ ji využijí až při podání daňového přiznání za rok 2022.

Sleva na poplatníka se zvyšovala už druhý rok v řadě. V roce 2021 vzrostla o tři tisíce na současných 27 840 Kč. Tuto výši slevy si OSVČ uplatní v přiznání, které budou podávat na začátku příštího roku.

Vyšší sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení

S růstem minimální mzdy se zvýší také maximální limit pro slevu za tzv. školkovné. Pro příjmy za rok 2022 bude možné odečíst maximálně 16 200 Kč. Sleva se uplatňuje až po skončení období buď v rámci daňového přiznání, nebo ročního zúčtování daní od zaměstnavatele.

Uvedená částka není výše slevy, ale její maximální limit. Reálná výše slevy se řídí tím, kolik jste skutečně zaplatili na tzv. školkovném v předškolním zařízení. Doklad s celkovou částkou vám vyhotoví provozovatel zařízení.

Pro příjmy za rok 2021 může sleva za školkovné dosáhnout maximálně 15 200 Kč. Právě tento limit bude aktuální po skončení letošního roku při podávání daňového přiznání nebo zúčtování daní od zaměstnavatele.

Vyšší sleva na druhé a další dítě

Během letošního roku vzrostla také sleva na druhé a další dítě (tzv. daňové zvýhodnění). Ačkoli byla novinka schválena během roku, platí zpětně od jeho počátku.

Sleva na dítě tedy za rok 2021 činí:

  • sleva na první dítě 15 204 Kč (1267 Kč měsíčně) – beze změny,
  • sleva na druhé dítě 22 320 Kč (1860 Kč měsíčně),
  • sleva na třetí a další dítě 27 840 Kč (2320 měsíčně).

Pokud je vaše dítě držitelem průkazu ZTP/P, je daňové zvýhodnění dvojnásobné:

  • sleva na první dítě ZTP/P 30 408 Kč (2534 Kč měsíčně) – beze změny,
  • sleva na druhé dítě ZTP/P 44 640 Kč (3720 Kč měsíčně),
  • sleva na třetí a další dítě ZTP/P 55 680 Kč (4640 měsíčně).

Protože zaměstnancům, kteří si slevu na dítě uplatňují na měsíční bázi, byla vyšší sleva zohledněna až během roku (nešla zohlednit zpětná platnost od počátku roku), dopočte se jim rozdíl v rámci zúčtování daní, o které musí požádat svého zaměstnavatele nejpozději do 15. února. Do stejného data mu musí také dodat všechny potřebné podklady pro potvrzení nároku na uplatňované daňové slevy a nezdanitelné části základu daně. Pokud zaměstnanec nemůže požádat zaměstnavatele o zúčtování daní (např. protože má i příjmy z podnikání), musí podat daňové přiznání, kde si vyšší neuplatněnou slevu na děti zohlední sám.

Zrušený strop pro daňový bonus i vyšší nutné příjmy

Pro čerpání měsíčního daňového bonusu musíte mít hrubou mzdu vyšší než polovinu minimální mzdy, která činí 15 200 Kč a v roce 2022 bude činit 16 200 Kč.

Další staronovou změnou je faktické zrušení zastropování daňového bonusu. Roční limit pro výši daňového bonusu (60 300 Kč) byl zrušen tzv. daňovým balíčkem od roku 2021. Zákonodárci však zapomněli na to, že legislativní úprava obsahuje i měsíční limit 5025 Kč. Roční limit tak nebyl v platnosti, zatímco měsíční, který se používá u výplat zaměstnanců, ještě ano. Dorovnání bonusu, který se případně neuplatnil v letošním roce právě kvůli měsíčnímu limitu, proběhne buď v rámci zúčtování daní zaměstnavatelem (o které musíte požádat do 15. února 2022), nebo při podání daňového přiznání.

Daňový bonus mohou využít poplatníci, kteří měli v daném roce příjem ze zaměstnání nebo podnikání minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy. Za rok 2021 je to částka 91 200 Kč, za rok 2022 je to 97 200 Kč. Do této hranice se už nepočítají příjmy z nájmu a kapitálového majetku.

Vyšší paušální daň

Od příštího roku se zvýší také tzv. paušální daň. Měsíční záloha na paušální daň se skládá z minimální zálohy na zdravotní pojištění, minimální zálohy na důchodové pojištění navýšené o 15 % a z odvodu na daň z příjmů ve výši 100 Kč.

Záloha na zdravotní pojištění pro rok 2022 bude ve výši 2627 Kč měsíčně.

Záloha na důchodové pojištění pro rok 2022 bude ve výši 2841 Kč měsíčně. Pro účely výpočtu nové zálohy na paušální daň ještě navýšíme minimální zálohu na důchodové pojištění o 15 % a vyjde nám po zaokrouhlení částka 3267 Kč.

Výpočet záloh pro rok 2022, minimálních a maximálních vyměřovacích základů a další podrobnosti najdete v těchto článcích: 

Zdravotní pojištění 2022: Kolik si připlatíte na zálohách?

Sociální pojištění 2022: Na minimálních zálohách si připlatíte. O dost víc než loni

Připočteme-li stovku na daň z příjmů, vyjde nám, že záloha na paušální daň bude měsíčně činit 5994 Kč (2627 + 3267 + 100).

Jen pro srovnání, letošní záloha na paušální daň činí 5469 Kč, takže v příštím roce vzroste o 525 Kč měsíčně.

Nová podmínka u osvobození příjmů za prodej nemovitosti

Zákon o daních z příjmů (ZDP) stanovuje situace, kdy máte nárok na osvobození od daně. V souvislosti s prodejem nemovitosti je možné uplatnit osvobození na získané příjmy hned v několika případech. Novelizací ZDP došlo s platností od začátku letošního roku k zúžení nároku na osvobození v jednom z nich. Změna se případně poprvé projeví v daňovém přiznání za letošní rok, podávaném na začátku příštího roku.

Týká se příjmů z prodeje rodinného domu nebo bytu získaných způsobem, který popisuje § 4 odst. 1 písm. a) ZDP, tedy příjmů z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku nebo bytu (vč. souvisejícího pozemku), který nezahrnuje jiný nebytový prostor než garáž, sklep či komoru v situaci, kdy prodáváte nemovitost, v níž jste bezprostředně před prodejem měli bydliště méně než 2 roky.

Abyste v tomto případě splnili nárok na osvobození od daně, musí platit, že

  • získané prostředky použijete na obstarání vlastní bytové potřeby,
  • podáte oznámení o získání těchto prostředků finančnímu úřadu do konce lhůty pro podání daňového přiznání za to období, ve kterém jste tyto prostředky získali.

Další podrobnosti o změnách v této oblasti najdete v článku Jak se nepřipravit o osvobození příjmů z prodeje nemovitosti?

Uplatnění sníženého limitu pro odpočet úroků

Při podání následujícího daňového přiznání také u některých poplatníků dojde poprvé k aplikaci sníženého maximálního limitu pro odpočet úroků pro bytovou potřebu. Limit se snížil z 300 000 Kč na 150 000 Kč, ale pouze v případě, že byla bytová potřeba obstarána od 1. ledna 2021 dál (rozhodující je datum obstarání bytové potřeby, a ne uzavření úvěrové smlouvy).

U bytové potřeby obstarané do konce roku 2020 zůstává nárok na odpočet úroků nezměněný. Pokud byste ale navyšovali úvěr o další prostředky např. na rekonstrukci dokončenou po prvním lednu letošního roku, bude pro vás už platit nový limit.

Zvýšení limitu pro osvobození důchodů od daně

Pravidelně vyplácené penze jsou osvobozené od daně příjmů, pokud vyplácený důchod nepřesáhne 36násobek minimální mzdy. Pro letošní rok limit platí ve výši 547 200 Kč, pro příjmy za rok 2022 bude platit hranice 583 200 Kč.

Vyšší daňové pásmo

Máte-li roční příjmy vyšší než 48násobek průměrné mzdy, aplikuje se na ně od této hranice vyšší zdanění, konkrétně 23% sazba. Pro příjmy za rok 2021 je ve výši 1 701 168 Kč, resp. ve výši 141 764 Kč měsíčně. Pro příjmy za rok 2022 pak ve výši 1 867 728 Kč, resp. 155 644 Kč měsíčně.

Vyšší daňové pásmo nahradilo od roku 2021 solidární přirážku. Na rozdíl od ní se vztahuje i na příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a tzv. ostatní příjmy.

OSVČ s vyššími příjmy budou s touto novinkou poprvé pracovat právě v následujícím daňovém přiznání.

Rozšíření okruhu příjmů osvobozených od daně z příjmů

V souvislosti s uzákoněním nároku na odškodné, které vyplácí stát, bude osobám sterilizovaným v rozporu s právem a osobám poškozeným letošní událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice vyplacené odškodnění osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob.

Osvobození příjmů pro zahraniční rezidenty

Opětovně také začne platit osvobození příjmů z výnosu dluhopisů emitovaných v zahraničí pro poplatníky, kteří splňují definici zahraničního rezidenta.

školení účto Kučerová

Toto osvobození mělo být zrušeno, ale pro podporu možnosti získat finanční prostředky na zahraničních trzích byla tato úleva znovu zavedena, uvedl Tomáš Weiss z tiskového oddělení Ministerstva financí ČR.

Dodal také, že k osvobození dojde v případě výnosu dluhopisu a příjmu plynoucího z práva na splacení dluhopisu vydaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v ČR, jestliže plynou daňovému nerezidentovi, který není kapitálově spojen s emitentem ani s ním nevytvořil právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).