Hlavní navigace

Jaká je hypotéka Volksbank?

23. 5. 2006
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Druhý díl našeho miniseriálu o hypotéčních úvěrech nabízených méně známými bankami bude věnován Volksbank. Mottem této banky je snaha o maximální vstřícnost a minimální poplatky. Daří se jí ho naplňovat v praxi? Stojí za to zajímat se o hypoteční úvěr právě u této banky?

Kdo je Volksbank?

Na českém trhu Volksbank působila od roku 1993 do konce roku 1996 jako pobočka Österreichische Volksbanken – AG (ÖVAG), což je banka zastřešující šest desítek rakouských Volksbank (družstevních bank). Od roku 1997 pak v Česku působí již jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ. Na jejím základním jmění se podílí především rakouský a od roku 2004 i německý a francouzský kapitál.

Na svých stránkách se Volksbank prezentuje jako univerzální obchodní banka se širokým spektrem produktů a služeb v oblasti drobného a podnikového bankovnictví. Banka uvádí, že její obchodní strategie vychází z orientace na klienta a plnění jeho individuálních požadavků a potřeb. Proto si banka klade za cíl nabízet především produkty a služby „šité na míru“.

Svou velikostí se Volksbank řadí do druhé desítky bank působících na českém trhu. Provozuje tu 19 poboček, z toho po čtyřech v Brně a v Praze. Tento počet však není konečný. V rozhovoru pro týdeník Ekonom v polovině loňského roku Ing. Václav Vitha, člen představenstva Volksbank, uvedl, že banka chce mít v Česku v horizontu několika příštích let desítky poboček a 150 000 klientů. Získat je chce především vstřícností a nízkými poplatky.

Jaké hypotéky Volksbank nabízí?

Základní nabídka zahrnuje klasický hypotéční úvěr poskytovaný na dobu 5 – 25 let až do 100 % odhadní ceny zastavené nemovitosti a americkou hypotéku splatnou do 15 let a poskytovanou do 60 % odhadní ceny nemovitosti sloužící k jejímu zajištění. Délku fixace úrokové sazby Volksbank slibuje přizpůsobit individuálním potřebám žadatele o hypotéku, standardně v rozmezí jednoho roku až pěti let.

Úrokové sazby jsou stanovovány individuálně. Přehled o nich není klientovi běžně k dispozici dokonce ani na pobočkách banky. Konkrétnější informace lze získat až v rámci osobního jednání o podmínkách úvěru. Podle tiskové zprávy Volksbank od konce dubna poskytuje při pětileté fixací klasické hypotéční úvěry s úrokovou sazbou od 4,15 % a americké hypotéky od 6,52 %. Minimální úroková sazba 3,15 % se týká klasického hypotéčního úvěru s jednoletou fixací a splatností do 10 let. Informace o počtu a parametrech doposud poskytnutých úvěrů banka nezveřejňuje.

Poplatek za vyřízení úvěru činí 0,75 % z objemu poskytnutého úvěru, minimálně 5 000 Kč, maximálně 25 000 Kč. Za vedení úvěrového účtu Volksbank požaduje 100 Kč měsíčně, což je o 50 Kč méně, než je obvyklé. Tuto výhodu však poněkud stírá měsíční poplatek 25 Kč za vedení povinného běžného účtu sloužícího ke splácení hypotéky. Jak je tedy zřejmé, v základních parametrech se hypotéční úvěry Volksbank ničím nevymykají z toho, co se na českém trhu nabízí.

Volksbank dále umožňuje hypotéční úvěr kombinovat se stavebním spořením nebo kapitálovým životním pojištěním. O těchto produktech se však ani na stránkách banky, ani v materiálech, které lze získat na pobočkách, mnoho nedozvíte. Snad jen to, že tyto produkty Volksbank nabízí ve spolupráci s Českomoravskou stavební spořitelnou a VICTORIA-VOLKSBANKEN pojišťovnou.

Paradoxní přitom je, že na stránkách pojišťovny se lze dočíst o její spolupráci v oblasti kombinace kapitálového životního pojištění s hypotéčním úvěrem s Komerční bankou, Hypoteční bankou a HVB Bank Czech Republic. O spolupráci se sesterskou Volksbank jsem však na stránkách VICTORIA-VOLKSBANKEN pojišťovny nenašel ani slovo.

Už víte, jakou nemovitost chcete hypotékou financovat? – Katalog nemovitostí

Kam pro informace?

Internetové stránky Volksbank jsou vcelku přehledné, ale problémem je, že zde některé obvykle dostupné informace prostě nenajdete. Například úrokové sazby banka uvádí jen pro korunové a devizové vklady. Příliš nepomůže ani hypotéční kalkulátor, do něhož si můžete zadat úrokovou sazbu zcela dle vlastního uvážení. Jedinou stopou je kusá informace, že banka nabízí hypotéční úvěry s ohledem na dobu fixace a dané pásmo úročení s úrokovou sazbou již od 3,15 %.

Dokonale utajeno je také číslo bezplatné infolinky 800 133 444. Nenalezl jsem ho nejen na stránkách banky, ale ani na produktovém prospektu hypotéčních úvěrů, který je zde nabízen ke stažení v PDF formátu. Na tomtéž prospektu získaném na pobočce banky už odkaz na infolinku uveden je. Pozitivní je, že infolinka se zdá být funkční a lze na ní získat základní informace i o hypotékách. Operátorka zaváhala jen při požadavku na detailní informaci a odkázala mě na pobočku nebo přímo na hypotéčního specialistu, což je zcela v pořádku.

Problémy však nastaly při mé návštěvě jedné pražské pobočky banky, kde je mimochodem rovněž regionální centrála a metodické středisko pro hypotéky. Slečna na přepážce na téma hypoték příliš sdílná nebyla s tím, že je podávají hypotéční specialisté. Z nich však žádný nebyl přítomen. Bylo mi tedy alespoň nabídnuto buď si sjednat schůzku, nebo získat informace hned, ale jen po telefonu. Já si však chtěl odnést základní informace o hypotékách a nejlépe i orientační propočet konkrétního příkladu úvěru bez sjednávání další schůzky.

Nakonec se mě tedy ujala další slečna z oddělení drobného bankovnictví a bez zaváhání odpovídala na mé dotazy. Zákeřné na tomto vcelku příjemném jednání bylo, že většina poskytnutých informací byla nepřesná. Také modelaci hypotéky pro konkrétní případ (úvěr 1 mil. Kč se splatností 20 let a fixací úrokové sazby na 5 let, čistý disponibilní měsíční příjem čtyřčlenné domácnosti žadatele 23 000 Kč), kterou mi slečna přislíbila zaslat e-mailem do druhého dne, jsem nedostal. S dvoudenním zpožděním mi dorazila pouze stručná informace, že hypotéční úvěr banka v daném případě neposkytne z důvodu nízké bonity žadatele.

Vstřícnost jen na papíře?

Volksbank v řadě svých materiálů uvádí, jak velký důraz klade na vstřícnost při řešení individuálních požadavků klientů. Individuální přístup ostatně ve svých materiálech nabízejí skoro všechny banky. V praxi však bývá vůle k hledání jakýchkoliv atypických řešení značně omezená. Mé zkušenosti získané při přípravě podkladů pro tento článek nelze zobecňovat, ale obávám se, že se tato zkušenost do značné míry týká i Volksbank.

Po obdržení e-mailové informace o neposkytnutí úvěru jsem obratem požádal o navržení nějakého řešení a sám jsem uvedl možnost zajištění úvěru nemovitostí s hodnotou ve výši dvojnásobku úvěru, dozajištění bianko směnkou a vinkulací životního pojištění. Zmínil jsem také možnost snížit výši měsíční splátky prodloužením splatnosti úvěru na 25 let. Dostalo se mi však stručné odpovědi, že stanovisko dané hypotéční poradkyně o neposkytnutí úvěru je vzhledem k deklarované bonitě klienta konečné. Snad při osobním jednání bych dopadl lépe.

Aby byl obrázek úplný, musím dodat, že z tiskového odboru banky jsem na své dotazy téměř současně dostal informaci, že minimální výše čistého měsíčního příjmu čtyřčlenné domácnosti pro daný úvěr požadovaná bankou činí 23 087 Kč. Doplněno samozřejmě větou, že v případech, kdy klient o úvěr sice nabízí kvalitní zajištění úvěru, ale nemůže doložit dostatečně vysoké příjmy, je možnost poskytnutí hypotéčního úvěru posuzována individuálně.

Výhody a „výhody“

Trochu podobné je to i s některými výhodami, které Volksbank k hypotéčním úvěrům uvádí na internetu i v produktovém letáku. Není zde nic, co by nebylo pravda. Některé informace se mi ale zdají být poněkud zavádějící. Například uváděná možnost předčasného splacení znamená, že úvěr můžete splatit vždy po ukončení období fixace úrokové sazby. Můžete ho samozřejmě splatit i kdykoliv jindy, ale Volksbank po vás bude chtít 0,25 % z předčasně splacené částky za každý měsíc zbývající do ukončení období fixace úrokové sazby. Možnost předčasného splacení tu tedy je, ale někdy za velmi nevýhodných podmínek.

Výjimečně výhodná se zdá být inzerovaná možnost odkladu splátek až na dva roky. Praktický význam sjednaného odkladu splátek z pohledu zatížení rodinného rozpočtu však bude minimální, protože odklad se týká jen splátek jistiny úvěru a nikoliv úroků. Právě úroky přitom zpočátku tvoří naprostou většinu anuitní splátky. To, že věta o odkladu splátek neobsahuje slůvko „jistiny“, ji tedy podle mě činí zavádějící. Dlužno však dodat, že tato připomínka se zdaleka netýká jen Volksbank.

Hypotéční úvěr Volksbank můžete použít mj. i na pořízení družstevního bytu. Musíte však k tomu mít k dispozici jinou nemovitost odpovídající hodnoty, kterou dáte bance do zástavy. Překvapivě pozitivní informace, kterou jsem získal na pobočce banky, že se lze při splnění určitých podmínek obejít i bez ručení jinou nemovitostí, se posléze ukázala být nepřesnou. Úvěr na financování pořízení družstevního bytu, byť nacházejícího se již ve fázi převodu do vlastnictví žadatele o úvěr, by totiž nebyl hypotéční, a byl by tudíž poskytnut za méně výhodných podmínek.

Za zmínku stojí i nabízená kombinace hypotéky s kapitálovým životním pojištěním anebo se stavebním spořením. Jak bylo uvedeno, podrobnější informace k těmto produktům nejsou běžně k dispozici. Bohužel se to opět týká i poboček banky. Po jednání s hypotéční poradkyní jsem nabyl dojmu, že spíše než na nabídku hotových propracovaných balíčků kombinujících výhody jednotlivých produktů Volksbank spoléhá na schopnost svých hypotéčních poradců zájemci o hypotéční úvěr vytvořit nabídku „na míru“ ze standardně nabízených samostatných produktů – hypotečního úvěru, stavebního spoření a kapitálového životního pojištění.

školení říjen - GDPR

Proč chtít hypotéku Volksbank?

Rád bych svůj článek zakončil pozitivně. Upřímně řečeno však marně hledám důvody, proč bych měl komukoliv doporučit, aby se při shánění hypotéčního úvěru orientoval právě na Volksbank. V její nabídce neshledávám v podstatě nic, co by nebylo možno získat jinde za stejných nebo i výhodnějších podmínek. Ať už se jedná o úrokové sazby, poplatky, požadavky na bonitu klienta nebo variabilitu hypotéčního úvěru. Volksbank přitom v této oblasti není úplným nováčkem, protože hypotéční úvěry v Česku nabízí již třetím rokem.

Stranou navíc ponechávám informační šumy a své negativní zkušenosti s malou vstřícností pracovníků banky při poskytování informací a řešení mých mírně nestandardních požadavků. Ty lze připsat na vrub náhodě a osobnímu selhání jednotlivců. Pevně věřím, že Volksbank má spoustu spokojených klientů, jejichž zkušenosti se od těch mých diametrálně liší. Jinak by nedosahovala výsledků, jakých dosahuje. Obávám se však, že pokud bude chtít na českém hypotéčním trhu uspět výrazněji než dosud, bude se muset daleko více snažit.

Plánujete čerpat v následujícím roce hypotéku?

73 %
27 %
Odpovědělo 135 čtenářů.

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).