Hlavní navigace

Jak získat přídavek na dítě, když vám minule „nevyšel"?

31. 3. 2020
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Stát proklamuje, že podporuje děti, případně tradiční rodinu. Je zde několik příjmů, které za určitých podmínek můžete získat na děti. Bohužel podmínky jsou složité a terminologie nesjednocená.

To vše znamená, že abyste tyto příjmy získali, strávíte pravděpodobně nezanedbatelné množství času vyplňováním a mnozí i cestováním. Věřím, že mnozí zjistí, že na dávky mají nárok, zvláště se zvýšením životního minima od 1. 4. 2020. Tento článek se bude věnovat přídavku na dítě.

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný (čistý) „příjem“ v rodině je nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Lidé, co jsou zvyklí vyplňovat daňové přiznání, pod „příjmem“ berou příjem ve smyslu daňového přiznání. Špatně. On to dokonce není ani zisk, odečítá se i daň z příjmů. A mimochodem, na mnoha serverech to popisují různě zkresleně, ne-li přímo špatně.

Číst zákon a porozumět mu? To vůbec není snadné a v každém případě to vezme čas na porozumění. Pro přesný text vás i já odkážu na § 4 a § 5 zákona č. 117/1995 Sb., kde to najdete přesně. Jen se musíte poprat s tím, že v jednom zákoně používají pojem příjem jak dle významu daňového přiznání, tak ve významu pro žádost, např.

Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují“…příjmy… „a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, přičemž jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální částkou, považují se za výdaje vynaložené na jeho dosažení, zajištění a udržení předpokládané výdaje, po odpočtu dalších výdajů, odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, po odpočtu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pokud nebyly pojistné a příspěvek zahrnuty do těchto výdajů, a po odpočtu daně z příjmů připadající na tyto příjmy.

Pokud v žádosti o přídavek na dítě vyplníte příjem dle daňového přiznání, je možné, že se zbytečně připravíte o přídavky či jinou sociální dávku. Nelze vůbec spoléhat na úředníky, že vám odhalí, že jste výdaje nebo daň neodečetli. Dokonce nelze spoléhat, že vás neuvedou v omyl. Protože když jsem za příbuznou podával žádost o příspěvek na bydlení (používá stejný pojem „příjem“ jako přídavky na děti) na kontaktním pracovišti Úřadu práce Břeclav a uvedl „příjem“ z nájmu pole snížený o 30% výdaje a 15% daň, přišla zpátky výtka, jak to, že se částka na složence nerovná částce uvedené na formuláři. Podáte žádost, přídavky jsou vám zamítnuty a nikdy se třeba nedozvíte, že jste je mohli dostat. Takže zdůrazňuji: pro přídavky na děti nevyplňujte příjem z daňového přiznání.

Je složité to napsat přesně, to musíte číst zákon, nicméně pro první přiblížení:

  • u závislé činnosti (zaměstnání) uvedete součet čistého příjmu za tři měsíce (tj. po odpočtu sociální a zdravotní daně i daně z příjmu)
  • u podnikání píšete dle posledního daňového přiznání jednu čtvrtinu zisku a odečtete navíc příslušnou část daně z příjmu. (U podnikání hlavního ale nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, u podnikání vedlejšího nejméně nulu, jsou tam ještě další speciální případy.)
  • u nájmu píšete příjmy přijaté v daném čtvrtletí a odečtete výdaje v daném čtvrtletí (popř. 30 % jako paušální/předpokládané výdaje) a odečtete i daň z příjmu.

Pokud váš „příjem“ (příjem po odpočtu nákladů a daně z příjmu) je nižší než 2,7násobek životního minima rodiny, odměna za to, že máte děti a nízké příjmy, ve formě přídavků na děti, je vaše.

Podle tabulky:

Věk dítěte Základní příspěvek Zvýšený příspěvek Rozhodný příjem pro přiznání
do 6 let 500 Kč 800 Kč 2,7násobek životního minima
6–15 let 610 Kč 910 Kč 2,7násobek životního minima
15–26 let 700 Kč 1000 Kč 2,7násobek životního minima

Jak získáte zvýšený přídavek na dítě? Viz § 18 (2):

Pokud některá ze společně posuzovaných osob má v každém kalendářním měsíci rozhodného období „příjem“:
a) podle § 5 odst. 1 písm. a) bodu 1 (pozn. autora: závislá činnost), alespoň ve výši částky životního minima jednotlivce,
b) podle § 5 odst. 1 písm. a) bodu 2 (podnikání)
c) podle § 5 odst. 1 písm. b) bodu 5 (náhrada mzdy za první 14 dní pracovní neschopnosti)
d) z dávek nemocenského pojištění,
e) z dávek důchodového pojištění,
f) z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
g) z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku, nebo
h) z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství,
náleží nezaopatřenému dítěti přídavek na dítě ve zvýšené výměře.

Co dělat v dalším čtvrtletí jinak?

I když zjistíte, že na přídavky na děti nemáte, není vše ztracené pro další čtvrtletí. Je tu dost věcí, které můžete ovlivnit.

Máte moc vysoký „příjem“ pro přídavky na dítě a jedná se o relativně malou částku? Např. máte dvě děti a příjmy máte vyšší o necelé dva tisíce? Nežádejte zaměstnavatele o využívání základní slevy na poplatníka v průběhu roku – i jen tento jeden formální krok může pomoci pro získání přídavku, ale za cenu podávání daňového přiznání. Popř. požádejte zaměstnavatele i o snížení mzdy, ideálně výměnou za benefity, např. příspěvek na DPS (penzi). Nebo za příslib o to vyššího navýšení v budoucnu. Nebo nemějte tolik přesčasů, proč mít přesčasy, když to samé můžete mít téměř bez práce od státu? Nebo se domluvit na větší odměnu jednou ročně a menší v ostatních čtvrtletích.

Nesplňujete podmínku min. „příjmu“ u zvýšeného přídavků na dítě? Domluvte si někde závislou práci. Stačí si domluvit např. týdenní úklid nějakého menšího bytového domu za fixní měsíční mzdu 3860 Kč (zhruba 12 hodin úklidu měsíčně) a od státu dostanete ve formě zvýšených přídavků na dvě děti 600 Kč měsíčně navíc. Pokud máte nějakou odbornost, domluvte si miniúvazek ve svém oboru. Je to i řešením pro podnikatele, co díky nákladům mají nízké zisky. Ano, obvykle pro mnoho z vás těch 600 Kč nestojí za to. Ale třeba už dávno o nějakém rozptýlení na rodičovské přemýšlíte, např. už dlouho zvažujete učit, proč to nerealizovat aspoň miniúvazkem, na který vám stát přidá 600 Kč?

Máte příjmy rozkolísané během roku? Zkuste se místo ročních plateb domluvit s protistranou na čtvrtletních platbách. Může se jednat o vyšší nájemné za pole nebo prémie v zaměstnání. Nebo naopak nahrňte všechny tyto roční příjmy do jednoho čtvrtletí – typicky čtvrté čtvrtletí s vánočními prémiemi, kde oželíte přídavky a díky tomu vám poklesne příjem v ostatních čtvrtletích.

Rodičovský příspěvek můžete právě na jedno čtvrtletí navýšit, výživné vám druhý rodič může zaplatit předem, pokud máte dobré vztahy. Někdy stačí, když nájemce jedno měsíční nájemné nezaplatí 30., ale až 1. Takhle mohou získat přídavky i lidé, kteří mají celoroční průměrný příjem vysoko nad 2,7násobek životního minima rodiny, a navíc ušetří jedno podání žádosti a s tím spojenou byrokracii.

Režie výplaty

U přídavku na děti je třeba každého čtvrt roku vyplňovat typicky tři různé formuláře (vlastní žádost, čtvrtletní příjem za každého vydělávajícího, prohlášení za osoby bez příjmů – typicky děti). Pro dva rodiče s dětmi je to 4+2×4+1+13 stránek formulářů k vyplnění každého čtvrt roku. Formuláře žádosti a prohlášení stačí zkopírovat z minulého čtvrtletí, přepsat čtvrtletí a zkontrolovat, že se něco nezměnilo.

Formulář příjmu je horší. Každého čtvrt roku každý druh příjmu zvlášť uvést, speciálně rozepsat. Musíte myslet na jednou ročně příchozí příjem z nájmu polí, nedej bože pokud je máte pronajaty vícero nájemcům a každý nájemné platí v jiném čtvrtletí.

Pak si musíte dávat pozor na platby od ostatních, které nemusí být pravidelné: jak výživné, když druhý rodič nemá perfektní platební morálku, nebo naopak pošle něco navíc dítěti bez oznámení, nebo třeba dary.

Pokud pronajímáte byt, je to dle vašeho nastavení taky složité, zvláště pokud máte datum splatnosti na přelomu měsíce a nájemce platí nepřesně. A není to o opisování částek, co vám přišly, musíte tu správnou částku spočítat bokem (odečíst náklady a daň z příjmu). A to vše pro 500 Kč až 1000 Kč měsíčně na 1 dítě.

Vážně nechápu podmínky výplaty přídavků na děti. Ano, formálně se na přídavcích vyplatí méně, než kdyby se přídavek na dítě vyplatil všem, co mají dítě. Ale už nejsou tolik vidět náklady na platy úředníků, kteří ty žádosti vysvětlují, pomáhají, kontrolují, schvalují, odnímají. Na provoz budov, informačních systémů a všeho dalšího, co úředníci pro svou práci potřebují. A už vůbec není vidět čas lidí, kteří o ty přídavky žádají, shánějí doklady, vzpomínají, počítají, ověřují platby. Čas, který by místo toho mohli strávit placenou prací, hledáním práce nebo „jen“ věnováním se dětem. (Když jsem formulář vyplňoval za příbuzného poprvé, vzalo mi to celý den, podruhé by to mohlo vzít už „jen“ hodinu, když bych měl všechny údaje nachystané od příbuzného, což jsem neměl.)

Nebo jaké jsou následky demotivace lidí mít vyšší výdělek, když jsou na hraně toho limitu. Kolik nás to všechny stojí. Proč by kdokoliv, kdo má těsně pod 2,7násobek životního minima rodiny, se snažil o zvýšení platu? Když navýšení i o 2000 Kč měsíčně znamená, že si celkově finančně pohorší?

Nebylo by pro stát méně nákladné, kdyby přídavky vyplácel všem bez ohledu na příjem? A nebylo by to pro stát i výnosnější, když lidé by každého čtvrtroku neztráceli čas s vyplňováním formulářů, mnozí z nich chodí navíc osobně na Úřad práce (!), a místo toho by se mohli věnovat nějaké smysluplnější činnosti? Navíc by nebyli demotivováni ti, co jsou hraně, aby vydělávali víc.

Resp. proč má čtyřčlenná rodina s čistým měsíčním příjmem 33 183 Kč nárok na odměnu až 6000 Kč (má tedy měsíčně k dispozici 35 183 Kč), jiná rodina s čistým příjmem 33 184 Kč nemá nárok na odměnu žádnou? Přitom by stačilo, když by i oni měli nárok na přídavky, ale snížené o nějaký podíl částky, o kterou životní minimum překročili, aby dostali alespoň 35 183 Kč, ideálně aby to nebyl strop, ale aby zvýšením platu o 200 Kč nepřišli o 200 Kč přídavků, to by bylo stále ještě demotivační.

dan_z_prijmu

Anketa pro čtenáře

Na formuláři přídavků na dítě je uvedeno:

Veškeré údaje uvedené v této žádosti (přídavků na dítě nebo jakékoliv jiné žádosti o sociální dávky) jsou pravdivé a jsem si vědom(a) případných následků, které by pro mne z nepravdivě uvedených údajů vyplývaly.

Víte, jaké následky to jsou? Víte alespoň, kde je najdete popsané?

Autor článku

Autor je finančním poradcem firmy OK Klient a předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).