Hlavní navigace

Jak komunikovat s úřady v souvislosti s daňovým přiznáním?

31. 3. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Karanténa vyhlášená vládou omezila provoz na úřadech. Ty žádají klienty, aby komunikovali především elektronicky. Česká správa sociálního zabezpečení také omezila přijímání hotovosti jen na výjimečné případy.

Úřad práce

Úřady práce po dobu celostátní karantény zavedly speciální režim, který má omezit kontakt pracovníků s klienty. Komunikace by měla probíhat primárně elektronicky, telefonem nebo poštou. Zaměstnanci jsou připraveni konzultovat s lidmi jednotlivé případy na dálku.

Tiskopisy a další dokumenty mohou lidé odevzdat také do schránek umístěných obvykle při vstupu na úřad práce, případně na jiném označeném místě. Výplata dávky v hotovosti nebo v poukázkách proběhne v případě jednotlivých klientů po předchozí telefonické domluvě.

Stejně tak osobní jednání se zaměstnanci úřadů práce je nyní možné jen po předchozím objednání. Žádosti, které si klienti běžně vyřizují na příslušném kontaktním pracovišti úřadu práce, je možné zaslat také e-mailem, a to i bez zaručeného elektronického podpisu. Přílohou takového emailu může být sken nebo fotografie s příslušnými doklady (například sken nebo fotografie žádosti o dávku s podpisem, sken nebo fotografie uhrazených nákladů na bydlení apod.).

Pokud klient touto cestou požádá o jakoukoli podporu nebo dávku vyplácenou úřadem práce, je nutné do žádosti uvést také telefonní číslo a e-mail. Zaměstnanci úřadů práce jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem.

Česká správa sociálního zabezpečení

Stejně jako v případě úřadů práce i Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) žádá veřejnost o komunikaci primárně elektronicky, telefonicky nebo poštou.

Lidé by měli zvážit, zda podání, která nejdou udělat elektronicky, je nutné dělat okamžitě. Je možné například odložit sepsání žádosti o důchod, ten pak vyplatit až 5 let zpětně. Také zaměstnanci ČSSZ jsou připraveni jednotlivé případy konzultovat na dálku.    

Tiskopisy a další důležité dokumenty (včetně tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ) je také možno odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu do budov OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno a ČSSZ.

Hotovostní platba pojistného bude umožněna pouze výjimečně, po předchozí domluvě. ČSSZ žádá veřejnost, aby platby realizovala primárně prostřednictvím bezhotovostního styku.

Pokud to místní podmínky dovolí, bude po předchozím objednání prostřednictvím objednávkového systému, e-mailu či telefonu možné setkat se s pracovníkem ČSSZ osobně.

Žádosti klientů o vyhotovení různých potvrzení (dokumentů), pro které si klienti běžně chodí na příslušné okresní správy sociálního zabezpečení osobně, je možné zaslat i e-mailem na elektronickou podatelnu příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. 

Pokud bude ze zaslané žádosti vyplývat, že má být příslušné potvrzení (dokument) doručeno buď poštou na trvalou adresu klienta, anebo například přímo zasláno jinému úřadu (organizační složce státu), který dané potvrzení (dokument) vyžaduje, nemusí být takový e-mail elektronicky podepsán, jelikož potvrzené údaje se tímto způsobem předají pouze osobě, které se týkají, případně jinému úřadu. V ostatních případech (zejména má-li být příslušné potvrzení či dokument zasláno přímo žadateli zpět elektronicky) musí být žádost zaslána buď datovou schránkou, nebo s elektronickým podpisem.

Finanční správa

Také Finanční správa v těchto dnech preferuje především online komunikaci. Pobočky finančních úřadů jsou od pondělí 16. března 2020 veřejnosti přístupné v rozsahu úředních hodin podatelen. Úřední hodiny podatelen jsou v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00. Omezen je i provoz pokladen.

Finanční správa také zrušila výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšíření úředních hodin finančních úřadů. To bylo plánované na období 23. března do 1. dubna 2020. Úřad jedná se starosty obcí o umístění schránek finančních úřadů, do kterých by lidé mohli vhazovat svá podání, například vyplněná daňová přiznání, která tímto budou platně podaná.

Daně a jiné formuláře můžete podat elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo s uznaným elektronickým podpisem. Dále je také můžete poslat poštou i formou obyčejného psaní (nemusí být doporučeně).

dan_z_prijmu

Doručování informací ze strany finanční správy je možné prostřednictvím datové schránky, poštou, neformálně pak prostřednictvím SMS nebo e-mailem. 

Placení daní je možné bezhotovostním převodem bez návštěvy úřadu nebo pošty. Pokud nemáte internetové bankovnictví, můžete o zaplacení daně požádat třeba příbuzné. Stejně tak můžete někoho blízkého pověřit, aby za vás s finančním úřadem komunikoval. Pro uplatnění plné moci by měla v těchto výjimečných případech stačit naskenovaná kopie s vlastnoručním podpisem zmocnitele, která bude zaslána správci daně v souladu se zákonnou procesní úpravou pro podání v daňovém řízení, uvedl úřad.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).