Hlavní navigace

Jak zaplatit studium na VŠ

16. 10. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Odedávna platí, že život studentský je život veselý. Každá legrace ale něco stojí. A studium na vysoké škole stojí docela velký balík peněz. Jediným způsobem financování studia však nemusí být apanáž od rodičů! I student může získat bankovní úvěr.

Kolik stojí studium

V současné době má mladý člověk s maturitou, který chce dále studovat, poměrně pestré možnosti výběru. Dříve si vybíral jen ze státních vysokých škol, nyní může zvolit i vysoké či vyšší odborné školy soukromé nebo třeba i studium na zahraničních univerzitách. U posledních jmenovaných možností bude jedním z největších výdajů studenta školné. Drtivá většina mladých lidí u nás však zamíří na školy státní, kde se školné (zatím) neplatí. I tak skromný student potřebuje minimálně 3 – 5 tisíc korun měsíčně na výdaje přímo či nepřímo se studiem související.

Jaké jsou možnosti

Základním zdrojem příjmů pro většinu studentů zůstává finanční podpora od rodičů. Plně se spolehnout na rodiče a nechat si od nich vše platit je však dospělého, inteligentního a jinak zcela nezávislého člověka poněkud nedůstojné. Mimo to ne vždy jsou rodiče schopni či ochotni krýt všechny studentovy potřeby, zejména v případě výdajů, u nichž se názory obou stran na jejich nezbytnost podstatně liší.

Nadaní a zodpovědní studenti mohou získat prospěchová stipendia, sociálně slabí studenti pak mimořádná stipendia sociální. Existuje např. i možnost získání stipendia z Fondu vzdělání, společného projektu ČSOB a Výboru dobré vůle Olgy Havlové, určeného pro podporu zdravotně či sociálně hendikepovaných nadaných mladých lidí. Podmínkou jeho vyplácení je mj. udržení studijního průměru do 2,0 po celou dobu studia.

Činorodá mladá žena či mladý muž mohou i při studiu zejména vyšších ročníků podstatnou část svých výdajů pokrýt příjmem z různých brigád, pracovních poměrů na částečný úvazek nebo dokonce podnikání. Kromě peněz lze takto získat velmi cenné zkušenosti i perspektivní zaměstnání. Některé firmy si vybírají své zaměstnance již na vysokých školách, poskytují jim praxi a zároveň je i finančně podporují.

Kde si vypůjčit? V bance!

Všeobecně platí, že nesoulad mezi příjmy a výdaji lze řešit buď snížením výdajů, zvýšením příjmů nebo kombinací obojího. Časový nesoulad mezi příjmy a výdaji pak lze řešit půjčkou. Platy vysokoškolsky vzdělaných lidí jsou podstatně vyšší a vykazují strmější nárůst s délkou praxe než u ostatní populace. Pro banky jsou tedy studenti perspektivními klienty. Na rozdíl od zvýhodněných studentských kont, jimž byl věnován samostatný článek (Konta pro studenty VŠ), je nabídka úvěrů na studium nelogicky velmi omezená.

Banky v rámci studentských kont poskytují kontokorentní a kartové úvěry, které lze s výhodou použít na krátkodobou finanční výpomoc prázdné peněžence. Tomuto účelu odpovídá nižší úvěrový rámec – od 2 do 20 000 Kč, krátká doba splatnosti – maximálně 1 rok a vyšší úročení – 12,9 až 19,8%. Rozhodně se však tyto úvěry nedají použít na dlouhodobé financování studia.

Hotovostní úvěr pro studenty vysokých škol najdeme pouze v nabídce České spořitelny a Komerční banky. Ve všech ostatních bankách trvají na doložení pravidelných příjmů žadatele o úvěr, nanejvýš by byli ochotni poskytnout úvěr zajištěný vinkulací termínovaného vkladu. Věnujme se tedy dále pouze porovnání speciální nabídky úvěrů pro studenty uvedených dvou bank.

Studentské úvěry
Česká spořitelna – hotovostní úvěr pro studenty VŠ Komerční banka – úvěr Gaudeamus
Infolinka 800 207207 800 111055
Pro koho je určen studenti od 3. ročníku VŠ studenti VŠ, VOŠ, MBA, DBA
Druh úvěru hotovostní neúčelový hotovostní neúčelový
Maximální výše úvěru 80 000 Kč 500 000 Kč
Doba splatnosti 1 – 10 let 1 – 10 let
Úroková sazba 8,9 % od 8,11 % +)
Poplatek za vyřízení úvěru bezplatně bezplatně
Poplatek za vedení úvěru bezplatně 50 Kč měsíčně
Zajištění úvěru rodiče jako spoludlužníci ručitelský závazek rodičů,
zástavní právo k pohledávce, atd.
Rychlost vyřízení úvěru ihned do 14 dnů
Možnost čerpání jednorázově postupně – vždy min. 20 000 Kč
Odložení splácení jistiny ano jen u úvěru do 150 000 Kč
Možnost dřívějšího splacení ano – bez sankcí ano – bez sankcí

Poznámka:
+) Základní sazba pro úvěr na 5 let. Úroková sazba je stanovována individuálně pobočkou banky a závisí zejména na délce splatnosti úvěru.

Co mají oba úvěry společné?

Pozitivní na obou produktech je především to, že umožňují získat úvěr i osobám bez doložitelných pravidelných vlastních příjmů. V obou případech je podmínkou jejich získání věk nad 18 let a doklad o studiu žadatele a dále třetí osoba s dostatečnými příjmy, garantující splácení úvěru.

V případě České spořitelny zde musí student mít vedeno konto Student+, v případě Komerční banky konto Gaudeamus, popř. jiný nepodnikatelský běžný účet. V obou případech vyřídí banky úvěr poměrně rychle a zdarma, přičemž čerpat jej lze v hotovosti nebo bezhotovostním převodem.

Velkou výhodou je možnost odkladu splátek jistiny úvěru po dobu studia, kdy jsou měsíčně hrazeny pouze úroky z vyčerpané jistiny úvěru. Po ukončení studia probíhá splácení úvěru pravidelnými měsíčními anuitními splátkami, přičemž lze úvěr splatit mimořádnými splátkami i dříve, než je uvedeno ve smlouvě, a to bez jakýchkoliv sankčních poplatků. Zvýhodněná úroková sazba je pevná po celou dobu splácení úvěru.

Který úvěr je lepší?

Z porovnání obou produktů vychází lépe úvěr Gaudeamus Komerční banky. Jeho poskytnutí není limitováno ročníkem studia a mohou jej získat i studenti vyšších odborných škol, v případě kvalitního zajištění lze získat podstatně vyšší částku úvěru a je variabilnější – lze čerpat postupně. Nevýhoda v podobě poplatku za vedení úvěrového účtu bude ve většině případů kompenzována o pár desetinek procenta nižší úrokovou sazbou. Jednoznačně tedy první místo.

Účto_tip_změny21

S mírným odstupem obsadil čestné druhé místo hotovostní úvěr pro studenty VŠ od České spořitelny. Nejvíce mi na něm vadí skutečnost, že jej mohou získat pouze studenti vyšších ročníků vysokých škol. Maximální výše úvěru je relativně nízká. Rovněž Spořitelnou deklarovaná výhoda poskytnutí úvěru bez zajištění je pravdou jen napůl. Skutečně není uzavírána ručitelská smlouva, ale osoba, jejíž bonita je testována při posuzování žádosti o úvěr (zpravidla rodič studenta), podepisuje úvěrovou smlouvu jako spoludlužník, a tedy de facto ručí za splacení úvěru.

Spořitelně, ale především všem ostatním bankám lze v souvislosti s poskytováním úvěrů studentům vzkázat větu pronesenou členem správní rady pivovaru v Hrabalových Postřižinách: Musíte se víc snažit, pane správče!

Anketa

Využíváte studentský úvěr?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).