Hlavní navigace

Jak zabezpečit domácnost, aby vám pojišťovna nezkrátila plnění?

23. 6. 2009
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

Čas dovolených je tu a s nimi i žně zlodějů. Máte-li pojištěnou domácnost proti krádeži, ještě to neznamená, že dostanete plnění ve smluveném rozsahu. Pokud nedodržíte úroveň zabezpečení, porušujete pojistné podmínky. Jste-li ale zabezpečeni více, než pojišťovna požaduje, čekají vás zajímavé slevy.

Kromě kvalitního zabezpečení je pojištění domácnosti další alternativou, jak zmírnit následky případného útoku zlodějů. Obojí spolu přitom úzce souvisí. Kvalitní zajištění nejen že může hrozbu krádeže odvrátit, může ale také přispět k nižším platbám pojistného.

Zabezpečení je základ

Máte-li byt v přízemí, svou pozornost byste při zabezpečování své domácnosti měli věnovat oknům, lodžiím a vstupním dveřím. Zajištění lze zvýšit instalací mříží, bezpečnostních skel či fólií nebo bezpečnostních zámků. Ve vyšších patrech se zaměřte nejvíce na vstupní dveře, které se dají oplechovat, zajistit bezpečnějším zámkem nebo rovnou vyměnit za bezpečnostní. U rodinného domu už byste si měli všímat i všech dveřních a sklepních otvorů. Optimálním řešením proto může být elektrický zabezpečovací systém s napojením na pult centralizované ochrany bezpečnostní služby.

Jak zabezpečit svou domácnost podle požadavků pojišťovny

Pojištění domácnosti vás před zloději neochrání, může být ale částečnou náplastí za zcizený majetek. Abyste však na plnění dosáhli, musíte dodržet úroveň zabezpečení, kterou si velmi často pojišťovny ve svých podmínkách stanovují. Ta se odvozuje ze stanovené hodnoty vaší domácnosti a v některých případech se nevztahuje na cennosti, věci zvláštní umělecké nebo historické hodnoty, starožitnosti a sbírky. Tyto věcí jsou v některých případech z tohoto pojištění úplně vyjmuty, nebo pro ně platí další speciální úrovně zabezpečení.

Allianz pojišťovna

Allianz pojišťovna má ve svých podmínkách pět stupňů zabezpečení, které závisejí na hodnotě domácnosti. Slevu za zabezpečení poskytujeme až do výše 20 % z pojistného za pojištění domácnosti, sdělila serveru Měšec Štěpánka Douchová z Allianz Pojišťovny s tím, že výše slevy záleží na umístění bytu v patře nebo přízemí, výši pojistné částky a nainstalovaném zabezpečení.

Vyžadované zabezpečení:

 • Do 300 000 Kč – uzamčení jakýmkoli zámkem
 • Do 1 mil. Kč – bezpečnostní uzamykací systém
 • Do 2 mil. Kč – zajištění bezpečnostními dveřmi pro domácnosti v patře a navíc zabezpečení oken nebo elektronickou zabezpečovací signalizaci (EZS) pro domácnosti, které se nacházejí v přízemí
 • Do 3,5 mil. Kč – zabezpečení bezpečnostními dveřmi, zabezpečení oken nebo EZS pro domácnosti v patře a vyžaduje EZS pro domácnosti v přízemí
 • Nad 3,5 mil. Kč – zabezpečení kombinací mechanického zabezpečení a EZS.
O zabezpečení majetku před cestou nebo dovolenou čtěte více v článku: Jak zabezpečit domov a majetek během cesty

Česká podnikatelská pojišťovna

Česká podnikatelská pojišťovna také poskytuje slevu za vyšší stupeň zabezpečení než vyžaduje hodnota domácnosti. V případě, že klient splňuje vyšší stupeň zabezpečení, než je předepsán, poskytujeme slevu ve výši 5 – 10 %, uvedla pro Měšec Renata Svobodová z České podnikatelské pojišťovny.

Vyžadované zabezpečení:

 • Do 500 000 Kč – bezpečnostní zámek a bezpečnostní kování
 • Do 800 000 Kč – bezpečnostní zámek + přídavný bezpečnostní zámek
 • Do 1 mil. Kč – jako stupeň 2. + elektronická zabezpečovací signalizace
 • Nad 1 mil. Kč – jako stupeň 2. + Pult centrální ochrany (PCO)

Česká pojišťovna

Slevy za nadstandardní zabezpečení se mohou u České pojišťovny vyšplhat až na 20 % z pojistného. Zde však nejsou stanoveny jednotlivé stupně zabezpečení ve vztahu k celkové hodnotě domácnosti. V případě odcizení krádeží a vloupání je limit plnění podle toho, jaký stupeň zabezpečení pachatel překonal, prozradila Dagmar Koutská z České pojišťovny. Čím je tedy vyšší zabezpečení, tím je vyšší i limit. Například po rozbití okna v přízemí bytu či domu je limit plnění do výše 300 000 Kč, vnikne-li pachatel bezpečnostními dveřmi, je limit plnění maximálně 1 250 000 Kč, doplnila Koutská. Čtěte více: V pojištění domácnosti jsou velké rozdíly, dostaňte z pojišťovny maximum 

ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna používá podobná pravidla. Poskytujeme pojistné plnění z pojistné události do výše limitu, který odpovídá skutečnému způsobu zabezpečení věcí v době vzniku pojistné události, sdělil serveru Měšec Tomáš Hejda.

Vyžadované zabezpečení:

 • Do 50 000 Kč – uzamčení zámkem
 • Do 300 000 Kč – bezpečnostní zámek nebo bezpečnostní uzamykací systém nebo bezpečnostní celoplošná závora nebo dva bezpečnostní visací zámky
 • Do 800 000 Kč – bezpečnostní uzamykací systém a bezpečnostní zámek nebo bezpečnostní uzamykací systém a celoplošná závora nebo bezpečnostní uzamykací systém a bezpečnostní visací zámek nebo bezpečnostní vícerozvorový, minimálně však tříbodový zámek
 • Do 1 200 000 Kč – bezpečnostní uzamykací systém a bezpečnostní zámek nebo bezpečnostní uzamykací systém a bezpečnostní celoplošná závora nebo bezpečnostní uzamykací systém a bezpečnostní visací zámek nebo bezpečnostní vícerozvorový, minimálně však pětibodový zámek (dveře musí být kromě uzamčení opatřeny zábranou proti vysazení)
 • Do 2 000 000 Kč – kromě uzamčení všemi instalovanými zámky je nutné zajistit i spodní části prosklených tvorových výplní, které jsou níže než 2,5 m nad okolním terénem a nad přiléhajícími snadno dostupnými konstrukcemi. Skla musí být opatřena mechanických zabezpečením nebo střežena elektrickým zabezpečovacím systémem, jehož svod poplachového signálu je vyveden na PCO. Prostor musí být dále střežen EZS, jehož svod poplachového signálu je vyveden na pult centralizované ochrany.
 • Nad 2 000 000 Kč – kromě předchozího se další zabezpečení specifikuje v pojistné smlouvě

V případě zcizení jízdního kola uloženého na místě pojištění poskytne pojišťovna plnění v případě, že bylo kolo uzamčeno lankovým zámkem nebo visacím zámkem s řetězem. Pokud došlo k odcizení předmětu pojištění loupežným přepadením, pojistitel poskytne pojistné plnění, jestliže pachatel použil proti pojištěnému nebo spolupojištěné osobě násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí, doplnil Hejda.


bezpečnostní zámek, bezpečnost, zámek, zabezpečení, ochrana

Ilustrační foto


DIRECT Pojišťovna

DIRECT Pojišťovna podmínku úrovně zabezpečení nestanovuje. Jakékoli zabezpečení znamená slevu na pojistném – čím je vyšší úroveň zabezpečení, tím je větší sleva na pojistném, informoval server Měšec Tomáš Zavoral. Pojišťovna uvádí, že sleva může činit až 50 % z pojistného. Čtěte více: Pojištění domácnosti pomůže, problémem je ale podpojištění

Pojišťovna uznává tyto zabezpečovací prvky:

 • bezpečnostní zámek
 • bezpečnostní závora
 • přídavný zámek
 • bezpečnostní dveře
 • funkční roleta
 • funkční mříž
 • bezpečnostní fólie
 • alarm
 • kamerový systém
 • pult centralizované ochrany

Generali pojišťovna

Ve svých pojistných podmínkách Generali pojišťovna kromě jednotlivě uvedených stupňů zabezpečení, které odpovídají hodnotě domácnosti, stanovuje i tzv. obecně platná bezpečnostní opatření, která platí pro všechny stupně zabezpečení. Tato pravidla plnění podmiňují požadovanými vlastnostmi stěny, stropu a podlahy, oken, vstupních a prosklených vstupních dveří a zámků.

Vyžadované zabezpečení:

 • Do 200 000 Kč – bezpečnostní zámek nebo zadlabaný dozický zámek
 • Do 500 000 Kč – bezpečnostní uzamykací systém nebo dozický zámek a přídavný bezpečnostní zámek
 • Do 800 000 Kč – bezpečnostní uzamykací systém a přídavný bezpečnostní zámek nebo vícebodový závorový systém se zvýšenou odolností proti překonání
 • Do 1,5 mil. Kč – dveře pevné konstrukce, jeden zadlabací a přídavný bezpečnostní zámek nebo bezpečnostní dveře nebo bezpečnostní zámek a přídavný bezpečnostní zámek
 • Do 2 mil. Kč – okna s vyšší odolností, dveře pevné konstrukce opatřené jedním zadlabacím zámkem nebo bezpečnostními dveřmi, nebo bezpečnostním zámkem a přídavným bezpečnostním zám­kem

  Dále musí být instalován funkční elektronický zabezpečovací systém s prostorovou nebo plášťovou ochranou a poplachový signál, který je vyveden na PCO s dobou zásahu smluvně stanovenou do 10 minut po přijetí signálu o narušení objektu.

 • Nad 2 mil. Kč – Individuálně stanovený stupeň zabezpečení. Není-li uveden ve smlouvě, musí odpovídat minimálně předchozímu stupni zabezpečení.

HALALI, Všeobecná pojišťovna

HALALI, Všeobecná pojišťovna konkrétní stupně zabezpečení nezohledňuje. Ve svých pojistných podmínkách pouze uvádí, že právo na plnění vzniká, jestliže byla pojištěná věc odcizena způsobem, při kterém musel pachatel překonat překážky nebo opatření, chránící věc před odcizením. Podmínky také uvádí, že nárok na plnění vznikne i v případě, že pachatel proti pojištěnému použil pohrůžky bezprostředního násilí. Čtěte více: Provize v pojištění pod pokličkou

Hasičská vzájemná pojišťovna

Hasičská vzájemná pojišťovna stupně zabezpečení nezohledňuje. Smluvní ujednání pro pojištění domácnosti obsahuje pouze podmínku, že pojištěný domácnost zabezpečil tak, aby všechna uzamykací a zabezpečovací zařízení byla v provozuschopném stavu a v činnosti a pachatel je tak musel překonat násilím.

Kooperativa pojišťovna

Kooperativa pojišťovna poskytuje za vyšší stupeň zabezpečení slevy až do výše 20 %.

Vyžadované zabezpečení:

 • Do 200 000 Kč – řádné uzamčení vchodových dveří, vnitřní uzavření uzavíracím mechanismem všech prosklených otvorů (včetně sklepních a střešních oken, vikýřů apod.) – platí i pro garáž
 • Do 500 000 Kč – jako předchozí s doplněním: všechny vchodové dveře musí být opatřeny bezpečnostním uzamykacím systémem nebo elektrický bezpečnostní uzamykací systém.
 • Do 750 000 Kč – jako předchozí s doplněním: plné dveře (dřevěné, resp. z jiného materiálu s obdobnou odolností; případný prosklený díl nesmí snižovat jejich odolnost) musí mít přídavný bezpečnostní zámek. Dvoukřídlé dveře musí mít zástrč v horní i dolní neotvírané části dveří a být zabezpečeny proti vyháčkování, nebo instalovaná EZS.
 • Do 1 mil. Kč – jako předchozí s doplněním: u hlavních vchodových dveří instalována bezpečnostní dveřní závora nebo dveře uzamčeny rozvorovým zámkovým mechanismem.

  Okna, lodžiové, balkonové a terasové dveře: tam, kde vzdálenost mezi zemí nebo nejbližší plochou a okenním parapetem, resp. podlahou lodžie, balkonu či terasy nepřesáhne 2,5 m, musí být instalována mříž nebo bezpečnostní roleta nebo shrnovací mříž nebo bezpečnostní fólie nebo instalovaná elektrická zabezpečovací signalizace.

 • Do 2 mil. Kč – stejně jako předchozí s doplněním: vchodové dveře musí být vyztuženy ocelovou mříží nebo celoplošně pokryty plechem nebo typizované bezpečnostní dveře s uzamykacím systémem s nejméně třemi uzamykacími body nebo EZS se svodem signálu na automatický telefonní hlásič na dvě určená telefonní čísla nebo na PCO policie nebo civilní bezpečnostní služby.
 • Nad 2 mil. Kč – stejně jako předchozí způsob zabezpečení navíc s individuálně ujednaným způsobem zabezpečení

Maxima Pojišťovna

Při vyšším stupni zabezpečení než vyžaduje hodnota domácnosti je u Maxima pojišťovny poskytnuta sleva 10 %. Čtěte více: Nejčastější chyby v pojistných smlouvách 

Vyžadované zabezpečení:

 • Do 300 000 Kč – vchodové dveře zabezpečeny zámkem s vložkou proti rozlomení, odvrtání nebo vyhmatání.
  Lodžiové a terasové dveře uzamčeny zevnitř uzavíracím mechanismem.
  Všechna okna (včetně sklepních, střešních, vikýřů apod.) musí být uzavřena zevnitř plně funkčním a úplným uzavíracím mechanismem
  Garáž: u rodinných domů přístupných také z garáže musí být garážová vrata, dveře i okna zabezpečena jako vchodové dveře a okna bytu
 • Do 500 000 Kč – stejně jako předchozí s doplněním: vchodové dveře: například bezpečnostní uzamykací systém nebo odpovídající elektronický uzamykací systém
 • Do 750 000 Kč – stejně jako předchozí s doplněním: vchodové dveře: přídavný bezpečnostní zámek u vstupních dveří
 • Do 1 mil. Kč – stejně jako předchozí s doplněním: vchodové dveře např. závora
  Lodžiové, balkónové a terasové dveře, popř. celý balkónový nebo lodžiový prostor celoplošně zabezpečen
  Okna: do výše 2,5 m od země nebo nejnižší plochy k parapetu instalována mříž s oky nebo například bezpečnostní rolety
 • Do 3 mil. Kč – stejně jako předchozí s doplněním: vchodové dveře: vyztuženi dveří ocelovou mříží s oky nebo např. celoplošné krytí dveří plechem
 • Do 5 mil. Kč – stejně jako předchozí s doplněním: vchodové dveře: uzamykací systém s nejméně třemi uzamykacími body + elektronické zabezpečení bytu: dveřní magnetický kontakt, v bytě s okny do výše 2,5 m od země nebo nejnižší plochy k parapetu, dále instalována čidla destrukce skla a prostorová čidla s vyvedením na zvukovou a světelnou signalizaci umístěnou na obvodové zdí nebo na přenos signálu automatizovaným telefonním hlásičem na dvě určená telefonní čísla.

Jaké používáte ve své domácnosti zabezpečení?

Slavia pojišťovna

Slavia pojišťovna ve svých pojistných podmínkách stanovuje tyto stupně zabezpečení:

 • Do 50 000 Kč – zabezpečení uzamčenými dveřmi
 • Do 300 000 Kč – zabezpečení bezpečnostním uzamykacím systémem nebo např. bezpečnostním zámkem
 • Do 800 000 Kč – zabezpečení bezpečnostním uzamykacím systémem a bezpečnostním zámkem nebo např. bezpečnostním uzamykacím systémem a bezpečnostní celoplošnou závorou
 • Do 1 200 000 Kč – zabezpečení dveřmi, které jsou opatřeny zábranou proti vysazení a jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem a bezpečnostním zámkem nebo například bezpečnostním uzamykacím systémem a bezpečnostní celoplošnou závorou
  Pokud jsou spodní části prosklených tvorových výplní tohoto prostoru níže než 3,5 m nad okolním terénem a nad přiléhajícími a snadno přístupnými konstrukcemi, musí být skla opatřena mechanickým zabezpečením nebo střežena EZS se svodem do vnějšího akustického a optického signalizačního zařízení nebo na PCO. Prostor musí být také střežen EZS.
 • Nad 1 200 000 Kč – dle předchozího příkladu s případnou další specifikací ve smlouvě

Triglav pojišťovna

Triglav pojišťovna vyžaduje tyto stupně zabezpečení:

 • Do 50 000 Kč – vstupní dveře uzamčeny uzamykacím mechanismem a všechny prosklené výplně zevnitř řádně uzavřeny uzavíracím mechanismem
 • Do 400.000 Kč – jako předchozí a navíc vstupní dveře musí být opatřeny bezpečnostním štítem a bezpečnostním nebo elektrickým bezpečnostním uzamykacím systémem
 • Do 700.000 Kč – jako předchozí a navíc vstupní dveře musí být opatřeny přídavným bezpečnostním zámkem nebo jsou např. vstupní dveře opatřeny bezpečnostním uzamykacím systémem s nejméně 3 uzamykacími body
 • Do 1.000.000 Kč – jako předchozí a navíc vstupní dveře do musí mít instalovanou dveřní závoru nebo funkční rozvorový zámkový mechanismus, dále musí být lodžiové, balkónové nebo terasové dveře a všechna okna, u nichž výška prahu nebo parapetu nad terénem nebo přiléhající konstrukcí je 2,5 m a menší, opatřena bezpečnostní folií nebo např. funkční mříží
 • Do 2.500.000 Kč – vstupní dveře jsou bezpečnostní dveře s uzamykacím systémem s nejméně třemi uzamykacími body. Lodžiové, balkónové nebo terasové dveře a všechna okna u nichž výška prahu nebo parapetu nad terénem nebo přiléhající konstrukcí je 2,5 m a menší musí být opatřena bezpečnostní folií nebo např. funkční mříží
 • Limit plnění nad 2 500 000 Kč u domácností lze sjednat pouze na základě individuálně ujednaného způsobu zabezpečení, výslovně uvedeného v pojistné smlouvě

UNIQA pojišťovna

„UNIQA pojišťovna nevyžaduje způsob zabezpečení od konkrétní částky a při pojistném plnění hradíme vždy až do výše sjednaných pojistných částek či limitů bez ohledu na zabezpečení v době pojistné události,“ uvedla pro server Měšec Barbora SlánskáUNIQA pojišťovny s tím, že způsob zabezpečení zásadním způsobem ovlivňuje výši pojistného a posuzuje se pouze při sjednání pojištění. „Klient s dobře zabezpečenou domácností má tedy cenu pojištění o více jak jednu třetinu nižší než klient, který neinvestoval do zabezpečení,“ doplnila Slánská. Čtěte více: Neplaťte za pojištění,které nepotřebujete 

účto říjen 23 - tip do článku

Wüstenrot pojišťovna

Wüstenrot pojišťovna má předepsaných pět stupňů zabezpečení dle hodnoty domácnosti a navíc stanovená obecně platná bezpečnostní opatření.

 • Do 200 000 Kč – jeden bezpečnostní zámek, nebo zadlabací dozický zámek
 • Do 500 000 Kč – bezpečnostní uzamykací systém, nebo dozický zámek a přídavný bezpečnostní zámek
 • Do 1 000 000 Kč – vstupní dveře dveře pevné konstrukce a vícebodový uzamykací systém, nebo jeden zadlabací zámek a přídavný bezpečnostní zámek
 • Do 2 000 000 Kč – Okna s vyšší odolností, vstupní dveře dveře pevné konstrukce, jeden zadlabací zámek a přídavný bezpečnostní zámek, nebo například bezpečnostní dveře, nebo bezpečnostním zámek a přídavný bezpečnostní zámek. Dále musí být instalována funkční EZS s prostorovou nebo plášťovou ochranou a poplachový signál je vyveden na PCO nebo na automatický telefonní volič.
 • Vyšší částka – individuálně stanovený způsob zabezpečení

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).