Hlavní navigace

Jak vyřídit příspěvek na bydlení?

18. 5. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: K – system. CZ s.r.o.
Jak postupovat co nejrychleji a co si vzít sebou, aby k vyřízení žádosti došlo co nejdříve? A jaký příjem dokládají podnikatelé?

Pro koho je určen příspěvek na bydlení?

Obecně platí, že příspěvek na bydlení náleží těm rodinám, jejichž příjmy nestačí na pokrytí nákladů na bydlení, ať už v nájemním bytě nebo domě. Ale v současnosti, kdy dochází k neustálému navyšování přidělované částky a změnám podmínek přiznání této dávky, na ni dosáhne stále více rodin i jednotlivců. Například pro rodinu, kde jeden dospělý člen pracuje a druhý je na mateřské dovolené, je tento příspěvek velmi vítaný. Dále na něj mohou dosáhnout, jak už je uvedeno výše, jednotlivci, kteří žijí sami, svobodné matky a důchodci.

Podmínky a termíny

První a nejzákladnější podmínkou pro přidělení příspěvku je skutečnost, že jako žadatelé o příspěvek jste vlastníky nebo nájemci bytu nebo domu. Současně pak zde musíte být hlášeni k trvalému pobytu.

Rozhodující pro přiznání dávky je výše nákladů a příjmů rodiny nebo jednotlivce, a to zpětně za kalendářní čtvrtletí.

Příklad:

Pokud žádáte o příspěvek na bydlení například v dubnu, musíte podat žádost a doklady k tomu související za období leden až březen. To znamená vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Navíc každé tři měsíce je nutné doložit jak náklady, tak příjmy, aby byla platnost příspěvku dále prodloužena. V případě, že dojde ke změně v příjmech vaší rodiny nebo jednotlivce, může dojít i k zamítnutí podané žádosti. V tomto případě pak máte možnost podat žádost v následujícím měsíci znovu a uplatnit v ní náklady, které do rozhodného období nespadaly.

Rozhodné náklady

Aby bylo možné vyřídit žádost o příspěvek na bydlení, je nutné doložit skutečně uhrazené náklady, a to především nájemné a zálohy na služby a energie. Konkrétně se jedná o zálohy na plyn, elektřinu, vodu a topení. Lze zahnout náklady na odvoz komunálního odpadu. Všechny výše zmíněné náklady musí být dále podloženy doklady o zaplacení. Stačí výpis z účtu s označením příslušné platby pro snazší orientaci, nebo potvrzení od příslušných dodavatelů energií a služeb, že vůči nim žadatel nemá žádné neuhrazené závazky. Dokládané faktury musí být samozřejmě originálem a případné výpisy z účtu musí být opatřeny razítkem příslušné banky.

Pozor na elektronické dokumenty

Preferujete-li elektronickou komunikaci a elektronicky vám chodí např. výpisy z banky, faktury od dodavatelů energií či SIPO, Úřad práce po vás bude vyžadovat razítko, že jde o pravý dokument, protože neuznává výpisy z účtu v PDF.

V případě platby pomocí SIPO stačí jednou za tři měsíce dojít na poštu a nechat si vyhotovit tzv. výpis zaplacených plateb, ten pošta potvrdí razítkem. Za každý dáte 5 Kč (tj. celkem 15 Kč/3 měsíce) a ty předložíte Úřadu práce.

Žádost o příspěvek na bydlení můžete odeslat i přes datovou schránku, musí však být bezchybná, v opačném případě si budete s Úřadem práce dopisovat. Proto doporučujeme raději osobní návštěvu, při které vám pracovník Úřadu práce poradí a ihned vám sdělí, zda máte kompletní podklady k žádosti, nebo zda vám něco chybí.

Jaké dokládáte příjmy

Mimo výši nákladů musíte doložit i příjmy, kterých jste za příslušné kalendářní čtvrtletí dosáhli. A to jak své, tak i ostatních členů domácnosti. Jedná se zejména o příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a dále dávky nemocenského a důchodového zabezpečení a podporu v nezaměstnanosti.

Pokud jste byli v rozhodném období zaměstnáni, musí vám zaměstnavatel na příslušný „Doklad o výši čtvrtletního příjmu“ potvrdit výši vašich příjmů. V případě, že se jedná o ženu na mateřské dovolené, do příjmů se započítává výše rodičovského příspěvku a příspěvek na dítě. Tento příjem se do formuláře žádosti uvádět nemusí, protože jej vyplácí přímo Úřad práce a informaci tak má.

Pokud byl druhý člen nebo žadatel v rozhodném období studentem, musí doložit také potvrzení o studiu a potvrzení, že v daném období neměl žádné příjmy.

Osoby samostatně výdělečně činné příjmy nedokládají, stačí jen zaškrtnout příslušný boxík v žádosti a Úřad práce si sám zjistí informaci o výši příjmů za uplynulé zdaňovací období.

OSVČ a příjmy

Pokud je pro vás samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů, pro účely dávek státní sociální podpory se za měsíční fiktivní příjem považuje 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, tj. k datu publikace článku to je 13 306 Kč měsíčně (polovina částky 26 611 Kč platné pro rok 2015). Při podnikání na „vedlejšák“ jsou rozhodující skutečné příjmy.

Další potřebné doklady

Kromě žádostí si s sebou přineste také občanský průkaz (svůj a manžela nebo manželky), rodný list dítěte do 15 let, doklad o výši čtvrtletního příjmu druhé posuzované osoby a listinu, která vás opravňuje užívat byt nebo dům, tedy nájemní nebo kupní smlouvu.

Děti školou povinné musí doložit potvrzení o studiu.

Jak vypočítat příspěvek na bydlení

Výše příspěvku se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady a rozhodným příjmem. Normativní náklady jsou stanovené jako průměrné náklady, které se odvíjí od velikosti příslušné obce a počtu členů domácnosti, viz. tabulky níže.

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2015 do 31. 12.2015 podle počtu obyvatel obce v Kč měsíčně

Tabulka 1: Byty užívané na základě nájemní smlouvy 

skoleni_29_11

Počet osob v rodině Praha více než 100 000 50 000 – 99 999 10 000 – 49 999 do 9999
1 7 623 6 052 5 767 4 913 4 730
2 10 957 8 807 8 417 7 249 6 998
3 14 903 12 092 11 581 10 053 9 726
4 a více 18 674 15 283 14 668 12 825 12 430

Tabulka 2: Družstevní byty a byty vlastníků

Počet osob v rodině Praha více než 100 000 50 000 – 99 999 10 000 – 49 999 do 9999
1 4 409 4 409 4 409 4 409 4 409
2 6 588 6 588 6 588 6 588 6 588
3 9 159 9 159 9 159 9 159 9 159
4 a více 11 676 11 676 11 676 11 676 11 676

Formulář žádosti o příspěvek na bydlení a další doklady pak stačí jen donést na úřad práce s rozšířenou působností, kam spadáte podle místa trvalého bydliště. Následně pak obdržíte vyrozumění o vyřízení vaší žádosti. Výplata příspěvku pak probíhá na uvedený účet v bance či záložně nebo poštovní poukázkou.

Pobíráte příspěvek na bydlení?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).