Hlavní navigace

Jak vyplnit přehledy, když měla OSVČ část záloh odpuštěných?

23. 4. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Během minulého roku měly OSVČ odpuštěné zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Jak tento fakt změní letošní vyplňování přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny?

Na podání daňového přiznání a přehledů zatím letos zbývá dost času. Ne každý si chce ale formuláře vyřizovat na poslední chvíli, jiní na daně spěchají třeba kvůli přeplatku. Proto si k přehledům řekneme pár užitečných informací už nyní.

Přehledy a přiznání i letos později

Jak už bylo řečeno na Měšci i jinde, termín pro podání daňového přiznání se letos posouvá. Papírové daňové přiznání musíte podat (a daň zaplatit) do 3. května. Elektronické přiznání vám dá ještě další měsíc navíc. Musíte ho podat (a daň zaplatit) do 1. června.

Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu je letos potřeba podat do 2. srpna. Případný nedoplatek pojistného musíte na účet zdravotní pojišťovny poukázat nejpozději do 8 dnů po podání přehledu nebo do 8 dnů po datu, do kterého měl být podán, tedy nejpozději do 10. srpna.

Termín se posunul i pro Přehled o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Musíte ho podat nejpozději do 30. června. K tomuto datu je třeba uhradit i případný doplatek na pojistném.

Odpuštěné zálohy

Podávání přehledů letos ovlivní fakt, že stát loni podnikatelům odpustil za březen až srpen platby záloh na pojištění. V případě, že jste odváděli jen minimální zálohy, byly vám povinné platby odpuštěny v plné výši. Pokud byla vaše předepsaná záloha vyšší než minimum, bylo od března do srpna 2020 prominuto právě toto minimum a rozdíl musíte při podání přehledů zpětně doplatit.

Činnost OSVČ se podle § 9 odst. 6 zákona 155/1995 Sb. považuje za vedlejší, pokud OSVČ vykonává zároveň zaměstnání s účastí na nemocenském pojištění, má nárok na mateřskou či rodičovský příspěvek, byl jí přiznán invalidní či starobní důchod, pečuje o osobu závislou na péči jiných či je nezaopatřeným dítětem.

Zákonem č. 136/2020 Sb. bylo stanoveno snížení pojistného na důchodové pojištění stanoveného z ročního vyměřovacího základu, které je OSVČ povinna zaplatit na základě podání přehledu o příjmech a výdajích, o pevně stanovenou částku za každý kalendářní měsíc, ve kterém byla v období 3–8/2020 vykonávána hlavní (2544 Kč) nebo vedlejší (1018 Kč) činnost. Vyměřovací základ není citovaným zákonem nijak ovlivněn, uvedla před časem pro server Měšec.cz Jitka Drmolová, mluvčí ČSSZ.

Období odpuštěných záloh se bude z hlediska osobního vyměřovacího základu považovat u OSVČ s hlavní činností za vyloučenou dobu, aby se nesnížil příjem pro stanovení procentní výměry důchodu.

U důchodového pojištění tedy mají OSVČ za březen až srpen zaplaceno v případě hlavní činnosti každý měsíc 2544 Kč a v případě vedlejší 1018 Kč měsíčně.

V případě zdravotního pojištění jsou zálohy za březen až srpen 2020 považovány za uhrazené do výše minimální zálohy, tj. do 2352 Kč měsíčně. Pokud máte hradit zálohu nižší, než je 2352 Kč, pak je měsíční záloha odpuštěna přesně ve výši vaší zálohy. Pokud máte povinnost hradit zálohu vyšší, než je minimální výše, pak jste povinen hradit rozdíl mezi výší své předepsané zálohy a minimální výší záloh. Tento rozdíl můžete uhradit buď během roku 2020, nebo až po podání přehledu za rok 2020 v roce 2021, informovala na svém webu o odpuštěných zálohách Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Stát platí zdravotní pojištění podle § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. za OSVČ, které je nezaopatřeným dítětem, je poživatel důchodu, je na mateřské či rodičovské dovolené nebo pobírá mateřskou či rodičovský příspěvek, je uchazečem o zaměstnání, pečuje o osobu závislou na pomoci jiných apod.

U zdravotního pojištění zákon nestanovuje přímo tzv. vedlejší činnost. I tak ale přiznává určitým skupinám pojištěnců možnost platit nižší než minimální zálohu. Jde o OSVČ, jejichž hlavní činností je zaměstnání, z jehož titulu také platí zálohy. Pojistné z podnikatelské činnosti pak doplácí tyto osoby až po podání přehledu. Dále pak jde o OSVČ, za které platí pojistné stát (např. OSVČ pobírající rodičovský příspěvek či OSVČ v důchodu). Ty v prvním roce tohoto režimu nemusí hradit zálohy, pojistné posléze uhradí po podání přehledu. V něm si také vypočtou výši záloh na další období, která vyplývá ze zisku předchozího období.

U zdravotního pojištění tedy mají OSVČ za březen až srpen zaplaceno v případě hlavní činnosti každý měsíc 2352 Kč. Pojištěnci, kteří platí zálohy odvozené od skutečných příjmů, mají zálohy odpuštěné právě v této předepsané výši.

Jak s přehledy?

Při vyplňování Přehledu o příjmech a výdajích pro ČSSZ na změnu narazíte v řádku č. 23, kam vyplňujete počet měsíců vaší činnosti (hlavní a/nebo vedlejší) v období odpuštěných záloh od března do srpna, během kterých jste vykonávali činnost aspoň po část měsíce. Za ty vám bude sníženo celkové předepsané pojistné. Současně musí jít o měsíce, ve kterých jste neměli nárok na výplatu nemocenského, mateřské nebo dlouhodobého ošetřovného po celý měsíc.

Do řádku č. 34 vypočítáváte částku, o kterou se snižuje celkové předepsané pojistné na důchodové pojištění z řádku č. 33. Řádek 34 vyplňujete v případě, že jste vykonávali činnost v některém z měsíců od března do srpna 2020. Uvádíte měsíce, ve kterých jste neměli nárok na nemocenské, mateřskou či dlouhodobé ošetřovné. Vykonáváte-li hlavní činnost, stanovíte výsledek jako součin částky 2544 Kč a počtu měsíců z řádku 23. U vedlejší činnosti bude výsledkem součin částky 1018 Kč a počtu měsíců z řádku 23. Při výkonu hlavní i vedlejší činnosti sem uveďte součet součinu ř. 23 za hlavní činnost s částkou 2544 Kč a součinu ř. 23 za vedlejší činnost s částkou 1018 Kč. Bude-li výsledek  vyšší než částka ř. 33, zapište hodnotu z ř. 33.

Formulář daňového přiznání, přehledu pro ČSSZ i všech přehledů pro zdravotní pojišťovny najdete na Daňovém portálu serveru Měšec.cz.

Přehledu OSVČ pro zdravotní pojišťovnu vyplňte v druhé části Prohlášení pojištěnce měsíce vaší činnosti bez ohledu na odpuštěné zálohy v období od března do srpna 2020. Ty se v této části nijak nezohledňují.

Řádek 40 slouží pro pomocný výpočet pro stanovení covid zálohy. Pokud vám vyjde částka vyšší než 2352 Kč, zapisujete 2352 Kč.

CHP22

Úhrn covid záloh, které se považují za zaplacené, stanovíte v řádku 41a. Zde budete v uvedeném vzorci pracovat s pomocnými proměnnými. Hodnota 6a znamená počet měsíců v období od března do srpna 2020, ve kterých jste byli u dané zdravotní pojišťovny a platil pro vás minimální vyměřovací základ (platila pro vás povinnost hradit aspoň minimální zálohy). Hodnota 6b znamená počet měsíců v období od března do srpna 2020, ve kterých jste byli u dané zdravotní pojišťovny a neplatil pro vás minimální vyměřovací základ (nemuseli jste hradit minimální zálohy – více o tématu viz výše).

Celkové předepsané pojistné z řádku 16 se poměří se skutečně uhrazenými zálohami z řádku 41 a odpuštěnými covid zálohami z řádku 41a v buňce 43, kde vyjde přeplatek, či nedoplatek.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).