Hlavní navigace

Jak vyplnit přehled pro ČSSZ a do kdy ho podat?

20. 2. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

S termínem daňového přiznání se blíží i datum odevzdání přehledu o příjmech a výdajích České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Kdo má povinnost přehled podat a jak jej vyplnit?

Kdo přehled podává

Přehled pro ČSSZ podávají všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Týká se to jak hlavní, tak vedlejší činnosti. Podle zákona musí OSVČ podat přehled nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy měla podat daňové přiznání.

Ti, kteří využívají služeb daňového poradce, mají k dispozici tři měsíce navíc. Do 30. dubna to však musí oznámit místní správě sociálního zabezpečení.

Jak vyplnit přehled

Stáhněte si formulář Přehled o příjmech a výdajích přímo na webu ČSSZ nebo na serveru Měšec.cz v kategorii Sociální pojištění – formuláře. V oddílu A formuláře vyplňte své jméno, bydliště a datum narození a ID vaší datové schránky, pokud ji máte.

V pravém horním rohu doplňte variabilní symbol důchodového pojištění, který vám sociálka přidělila při registraci. Pokud si ho nepamatujete, najdete ho na přehledu předpisů a plateb, který ČSSZ zasílala na přelomu ledna a února, nebo na kopii loňského přehledu. Dále v pravém horním rohu do políčka číslo 5 doplňte své rodné číslo.

Ve třetí části C vyplňte, zda jste jako OSVČ loni podnikali na hlavní, nebo vedlejší činnost. Případně obojí. V případě, že hlavní či vedlejší činnost trvala celý kalendářní rok, dejte jednoduše variantu 1–12. 

Oddíl D vyplňuje jen ten, kdo loni podnikal jako OSVČ na vedlejší činnost a dokládá, z jakého důvodu to bylo. Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší v případě, že jste loni: byli zaměstnaní nebo jste pobírali rodičovský příspěvek nebo jste pečovali o osobu závislou na pomoci jiné osoby nebo jste byli v invalidním či starobním důchodu. Dále v případě, že jste student, nebo u žen v případě, že pobíraly peněžitou pomoc v mateřství.

Termíny podání přehledu za rok 2019 

Přehled za rok 2019 je OSVČ povinna podat na předepsaném tiskopise příslušné OSSZ: nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, tj. nejpozději do 4. 5. 2020.

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. 4. 2020, posunuje se termín podání přehledu na 3. 8. 2020

Poslední část první strany (E) se týká samotného výpočtu pojistného. Do řádku 25 napište svůj daňový základ, tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji. Pod to napište, kolik měsíců jste byli považováni za OSVČ. Na řádek 38 nezapomeňte doplnit úhrn plateb na zálohách, které jste loni na pojistném zaplatili.

Dopočítejte vše potřebné a na řádku 39 zjistíte, zda musíte pojistné doplatit, či zda vám ČSSZ peníze vrátí. Pokud by vám vyšel přeplatek, na druhé straně přehledu v části G vyplníte, jakým způsobem chcete peníze vrátit – zda na bankovní účet, nebo složenkou.

V oddílu H poté zaškrtněte, zda budete letos OSVČ hlavní, či vedlejší, a z řádku 41 si opište výši záloh, kterou budete muset příští rok platit. Zálohy se z loňské výše mění až za měsíc, ve kterém přehled podáte.

V oddílu J udělujete ČSSZ souhlas se zpracováním osobních údajů. V oddílu L poté přidejte datum, kdy jste přehled vyplnili, svůj podpis a případně i razítko.

Způsoby podání přehledu

Přehled je možné podat několika způsoby. Tím prvním je osobní doručení vyplněného formuláře na některou z poboček OSSZ. Další možností je podání prostřednictvím interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ. Přehled odešlete ve formátu XML přímo příslušné okresní správě sociálního zabezpečení takzvaným přímým kanálem (tlačítko Odeslat přes ePortál), a to buď přes veřejné rozhraní pro e-podání (VREP/APEP), jestliže vlastníte uznávaný elektronický podpis, nebo prostřednictvím datové schránky, pokud ji vlastníte. Dále je možné přehled doručit například ve formátu PDF i na e-podatelnu nebo do datové schránky příslušné OSSZ, jestliže vlastníte elektronický podpis anebo datovou schránku.

Podle ČSSZ není vyplnění interaktivního tiskopisu přes ePortál ČSSZ podmíněno přihlášením se do systému datových schránek. Pokud se však klient k ePortálu ČSSZ přihlásí, budou mu při práci s formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ. Zároveň bude klientům umožněno uložit byť i rozepsaný formulář na vlastní počítač.

Platba nedoplatku sociálního pojištění

Pokud vám vyjde nedoplatek na sociálním pojištění, je nutné ho zaplatit nejpozději 8 dní od podání přehledu. Tento den musí být doplatek složen na pokladně příslušného úřadu ČSSZ, případně připsán na její bankovní účet. Sociální pojištění můžete zaplatit:   

  • složenkou,
  • převodem na účet,
  • přímo na pracovišti místně příslušné ČSSZ

Seznam jednotlivých pracovišť ČSSZ, kde jsou i příslušná čísla bankovních účtů, naleznete na stránkách ČSSZ

skoleni_29_6

Variabilní symbol, pod kterým musíte platbu zaslat, vám přiděluje ČSSZ na základě přihlášení k provozování samostatně výdělečné činnosti. Tento údaj tedy najdete v korespondenci s ČSSZ nebo vám jej sdělí úřednice vaší okresní správy (ti, kteří si platí měsíční zálohy, si variabilní symbol mohou zjistit ve své historii bankovního účtu).

Nová výše zálohy sociálního pojištění

Zálohy na sociální zabezpečení se stanoví z podaného přehledu. Jejich minimální výše se každoročně zvyšuje. Zálohy ve stejné výši jako loni platíte do doby, než podáte přehled za rok 2019. To znamená, že vyšší (případně nižší) zálohy vypočtené z přehledu je nutné začít platit nejpozději od měsíce následujícího po podání přehledu. Pokud tedy podáte přehled například v březnu, nová záloha musí být na účtu ČSSZ nejpozději 20. dubna. Jestliže využíváte trvalý příkaz, nezapomeňte si výši zálohy včas změnit.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).