Hlavní navigace

Jak vybrat pojištění odpovědnosti při výkonu povolání?

14. 12. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Pokud zaměstnavateli způsobíte neúmyslně škodu, může ji po vás vymáhat do 4,5násobku měsíčního platu. Ochránit vás ale může dobrá pojistka.

Věděli jste, že pokud zaměstnavateli způsobíte při výkonu svého zaměstnání neúmyslně nějakou škodu, může ji po vás vymáhat? Škodu můžete nahrazovat až do částky, která odpovídá 4,5násobku vašeho měsíčního příjmu. S odpovídajícím pojištěním však vaše peněženka nemusí utrpět takové ztráty.

Pojištění odpovědnosti slouží k vaší ochraně pro případ, že svou nedbalostí způsobíte škodu jiné osobě. Pojištění odpovědnosti se dělí na tři základní typy:

 • pojištění odpovědnosti za škodu občana;
 • pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání;
 • povinné ručení.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání má za cíl ochránit vás v případě, že způsobíte nedopatřením zaměstnavateli škodu, ať už při plnění konkrétních úkolů v rámci pracovněprávního vztahu (polijete kávou notebook či rozbijete drahý elektronický přístroj apod.), nebo na služební cestě po České republice či v zahraničí. V lepším případě vás čeká uvedení poškozených věcí do původního stavu, ale v horším případě si sáhnete hlouběji do kapsy.

Podle zákona po vás totiž v takovém případě zaměstnavatel může požadovat náhradu škody až do výše 4,5násobku vašeho měsíčního příjmu. V praxi to pak znamená, že například při měsíční mzdě ve výši 20 000 Kč po vás může požadovat uhrazení částky až do výše 90 000 Kč, při měsíčním příjmu ve výši 30 000 Kč dokonce téměř 150 000 Kč.

Jak na limit pojistného plnění

Než si sjednáte pojištění u konkrétní pojišťovny, měli byste se zamyslet, na jakou pojistnou částku si chcete pojištění uzavřít. Na tuzemském trhu pojišťovny standardně nabízí limity pojistného plnění ve výši od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, ale samozřejmě je možné si nastavit konkrétní limity individuálně. Než si však určíte, na jakou konkrétní částku se pojistíte, měli byste si provést kalkulaci, kolik ve vašem případě činí 4,5násobek vašeho měsíčního příjmu, a na tuto částku se poté pojistit. Pokud se pojistíte na minimální částku, v případě pojistné události vám příliš nepomůže.

Pojišťovna Limity pojistného plnění
Česká pojišťovna 50 000 Kč, 100 000 Kč, 150 000 Kč, 200 000 Kč, 250 000 Kč, 300 000 Kč
ČSOB pojišťovna 60 000 Kč, 80 000 Kč, 120 000 Kč, 200 000 Kč, 300 000 Kč, 400 000 Kč, 500 000 Kč, 600 000 Kč, 700 000 Kč
Ergo pojišťovna 50 000 Kč – 500 000 Kč1
Generali pojišťovna 60 000 Kč, 80 000 Kč, 100 000 Kč, 120 000 Kč, 150 000 Kč, 200 000 Kč, 250 000 Kč, 300 000 Kč, 400 000 Kč, 500 000 Kč
Hasičská vzájemná pojišťovna 75 000 Kč, 120 000 Kč, 200 000 Kč
Kooperativa pojišťovna neposkytla informace
UNIQA pojišťovna 35 000 Kč – 200 000 Kč

1) v nabídce je 8 volitelných limitů pojistného plnění

Ne všechna povolání jsou stejně riziková

Stejně jako v případě, že si chcete sjednat rizikové životní pojištění (resp. připojištění denních dávek či připojištění trvalých následků úrazu), můžete počítat s tím, že po vás některé pojišťovny mohou požadovat tzv. loading, tedy navýšení výše pojistného s ohledem na rizikovost povolání či za provozování konkrétního sportu. Pro znázornění je níže uveden příklad kalkulace pojištění odpovědnosti u České pojišťovny:

Příklad:

Limit pojistného plnění – 150 000 Kč, výše spoluúčasti – 10 %

 • Povolání – asistent (administrativní pracovník) – 679 Kč
 • Povolání – lékař (chirurg) – 803 Kč

Pozor na spoluúčast

Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání se vyznačuje mimo jiné také tím, že součástí pojištění je spoluúčast pojištěného. Většina pojišťoven má ve svém portfoliu na výběr mezi spoluúčastí ve výši 20 % a 30 %, není však výjimkou, že si můžete sjednat i spoluúčast nižší. V takovém případě však musíte počítat s tím, že dané pojištění bude dražší. 

Jak by podíl na spoluúčasti vypadal v praxi, si můžeme ukázat na následujícím příkladu.

Příklad

 • Příjem pojistníka – 30 000 Kč hrubého
 • Výše pojistného plnění u sjednaného pojištění odpovědnosti – 150 000 Kč
 • Výše spoluúčasti u sjednaného pojištění – 20 %

Pojistník způsobí nedopatřením škodu ve výši 50 000 Kč (rozbije drahý elektronický přístroj), zaměstnavatel po něm chce uhradit škodu v plné výši. Vzhledem k výši sjednané spoluúčasti mu pojišťovna uhradí škodu ve výši 40 000 Kč, 10 000 Kč si pojistník musí uhradit z vlastní kapsy.

Pojišťovna Výše spoluúčasti v %
Česká pojišťovna 10 %, 20 %, 30 %
ČSOB pojišťovna 10 %, 25 %, min. 1000 Kč
Ergo pojišťovna 10 % (min. 1000 Kč), 1000 Kč – fixní
Generali pojišťovna 1000 Kč, 2000 Kč, 3000 Kč, 5000 Kč, 1/3 limitu pojistného plnění
Hasičská vzájemná pojišťovna 10 % (min. 1000 Kč), 20 % (min. 2000 Kč)
Kooperativa pojišťovna neposkytla informace
UNIQA pojišťovna 10 %, 30 %

Nejčastější výluky

Před sjednáním konkrétního pojištění je třeba být ve střehu i z hlediska výluk z pojištění. Mezi standardními výlukami, které mají uvedené ve všeobecných pojistných podmínkách všechny tuzemské pojišťovny, můžeme zmínit

 • škody, které byly způsobeny úmyslně,
 • pod vlivem alkoholických či jiných psychotropních látek,
 • škody způsobené v rámci vzpoury nebo stávky apod.

ČSOB pojišťovna má ve svých výlukách kromě výše uvedeného i

 • výluky týkající se nefunkčnosti softwaru,
 • v souvislosti s poskytováním hromadného zpracování dat a internetových služeb,
 • vadnou manuální prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích, pokud škoda vznikla pouze zaměstnavateli, aniž by náhradu škody na zaměstnavateli nárokovala jiná osoba
 • chybným zaměřením věci při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích,

což může být pro některé pojištěnce zásadní.

Generali pojišťovna má pro změnu ve svých výlukách uvedené výluky týkající se

 • škod způsobených na motorovém vozidle převzatém od zákazníka za účelem provedení objednané,
 • zadané či jinak požadované činnosti či škod způsobených zanedbáním předepsané obsluhy a údržby nebo nedodržením technologického postupu.

Kooperativa pojišťovna na rozdíl například od ČSOB pojišťovny nekryje

 • škody způsobené při výkonu činnost na základě dohody o provedení práce.

Nebojte se zeptat, jaká volitelná připojištění vám pojišťovna může nabídnout navíc.
Pokud se podíváte na nabídky všech tuzemských pojišťoven nabízejících pojištění odpovědnosti zaměstnance, zjistíte, že se jedná o varianty pojištění s výrazně obdobným rozsahem a podobou. Některé pojišťovny vám však mohou nabídnout i volitelná připojištění, která mohou být právě pro vaše zaměstnání stěžejní.

Například Generali pojišťovna má ve svém portfoliu připojištění vztahující se mimo jiné i na pokuty a penále a ztrátu svěřených věcí, které bývají standardně součástí výluk z pojistného plnění.

Slevy za online sjednání

Za online sjednání pojišťovny nabídnou slevy, ale ne bohužel každá umí toto pojištění sjednat online.

Pojišťovna Možná sleva na pojistném
Česká pojišťovna 5 % pro neřidiče při online sjednání
ČSOB pojišťovna 10 % při online sjednání
Ergo pojišťovna možnost slevy při sjednání dalších produktů pojišťovny
Generali pojišťovna
Hasičská vzájemná pojišťovna
Kooperativa pojišťovna neposkytla informace
UNIQA pojišťovna

Autor článku

Pokračuji ve své zálibě psaní a studování problematiky ekonomiky a financí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).