Hlavní navigace

Jak se pojistit na dlouhodobý pobyt v zahraničí?

23. 6. 2005
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Cestujete-li na dlouhodobější pobyt do některé z členských zemí EU, jistě si pokládáte otázku, jak vyřešit své zdravotní pojištění. Nabízí se hned několik možností, přičemž výběr té nejvhodnější vyžaduje pečlivý a uvážlivý výběr. Která z možností nabízí největší jistotu za přijatelnou cenu?

Řada z nás již podobnou situaci zažila. Před námi je dlouhodobý několikaměsíční pobyt v zahraničí (budeme uvažovat pouze země EU) a my přemýšlíme nad tím, jakým způsobem se pojistit. Stačí nám veřejné zdravotní pojištění? Nebo zdravotní pojištění v kombinaci s cestovním pojištěním na naší platební kartě? Roční cestovní pojištění, nebo standardní cestovní pojištění za danou denní sazbu? Zhruba takové otázky mohou vyvstat. Nejprve si stručně shrňme, jaké možnosti máme v případě několikaměsíčního pobytu k dispozici:

 • veřejné zdravotní pojištění v rámci EU,
 • klasické komerční cestovní pojištění celoroční, dlouhodobé,
 • klasické komerční cestovní pojištění s denní sazbou,
 • komerční cestovní pojištění k platební kartě.

Podívejme se na jednotlivé alternativy blíže a pokusme se je detailněji charakterizovat.

Veřejné zdravotní pojištění

V souvislosti s naším přistoupením k EU se ve společnosti rozšířil mýtus o bezplatné zdravotní péči v ostatních členských státech. Bohužel tomu tak není a s velkou pravděpodobností ani nikdy nebude. Je sice pravda, že má občan jakéhokoliv členského státu EU nárok na zdravotní péči za stejných podmínek a stejné úrovně, jaká je poskytována místním občanům, ale problém tkví v tom, že zdravotní péče nemusí být levná a zdarma ani pro místní obyvatele.

Poskytování zdravotní péče v rámci Evropské unie je upraveno Nařízeními Rady EHS, která jsou přímo platná ve všech státech EU, mají přednost před zákonem a respektují je i některé nečlenské státy (Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko).

V případě, že se při svém dlouhodobém pobytu v dané zemi spolehnete na veřejné zdravotní pojištění, musíte počítat s několika zásadními riziky:

 • Zdravotní péči musíte čerpat pouze ve státních zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů, jinak budete muset zpravidla zaplatit celou péči sami. Pokud vás ovšem převezou do daného zařízení v bezvědomí, těžko někomu vysvětlíte, že potřebujete klasické veřejné zdravotnické zařízení.
 • Veřejné pojištění nekryje náklady na přepravu zpět do ČR ani repatriaci ostatků. Let vrtulníkem tak může být velmi drahé dobrodružství.
 • Pojišťovna vám doma neuhradí náklady na spoluúčast, která se v dané zemi běžně za zdravotní péči vyžaduje.

Na tomto místě je dobré uvést, jaké výše mohou náklady na spoluúčast v různých zemích EU dosáhnout. Ve Francii je například spoluúčast pacienta u lékařského ošetření 30 % a u léků až 65 %, v Itálii u léků 100 %, v Dánsku může při ošetření zubů dosáhnout až 100 %. V sousedním Rakousku zaplatí pacient za léky 4,55 euro za položku na receptu a zhruba 10 euro za jeden jediný den hospitalizace, v Německu je to pak 10 euro a 10 euro za návštěvu zubaře.

Další nevýhodou je v případě spoléhání se na veřejné zdravotní pojištění to, že nemůžete využít asistenční služby, které komerční pojištění zahrnuje a které vám v případě potřeby mohou pomoci vyhledat příslušné zdravotní zařízení, nemocnici, případně zorganizovat převoz z místa nehody do tohoto zařízení.

Pokud se přesto rozhodnete využít veřejného zdravotního pojištění a rizika podstoupíte, je nutné si ve vaší zdravotní pojišťovně vyzvednout příslušný formulář:

 • pro turisty formulář E111,
 • pro vyslané pracovníky a jejich nezaopatřené rodinné příslušníky formulář E128,
 • pro studenty a jejich nezaopatřené rodinné příslušníky formulář E128,
 • pro přeshraniční příslušníky a jejich nezaopatřené rodinné příslušníky formulář E106,
 • pro pracovníky bydlící v členském státě formulář E106,
 • pro české důchodce a jejich nezaopatřené děti E121,
 • pro uchazeče o zaměstnaní v členském státě E109.

V případě, že se komerčně připojistíte, je nutné v případě potřeby předložit v cizině doklad o komerčním pojištění. U veřejného postačuje Evropská karta zdravotního pojištění, která nahrazuje formulář E111. V každém případě si raději po příjezdu do zahraničí ověřte u místní zdravotní pojišťovny, která zdravotnická zařízení jsou pro vás přístupná, a doklad noste vždy s sebou.

Vyhledali-li jste během pobytu v cizině lékařskou pomoc a museli jste ji uhradit v hotovosti, obraťte se po návratu do ČR na pobočku své české zdravotní pojišťovny a zde předložte originály dokladů o zaplacení péče.

Komerční pojištění

Komerční pojišťovny obecně nabízejí řadu speciálních pojistných produktů a je možné si vybrat podle vlastních představ, potřeb a účelu zahraniční cesty. Může jít o klasické cestovní pojištění turistických i pracovních cest, krátkodobé nebo dlouhodobé pojištění, individuální, rodinné nebo skupinové, s minimálními nebo neomezenými pojistnými limity atp.

Pojistit lze léčebné výlohy, které zahrnují například i úhradu nákladů na cestu na nejbližší zastupitelství za účelem vydání náhradních cestovních dokladů, úhradu výdajů za zdravotní péči, která nám bude při cestě do zahraničí poskytnuta zahraničním zdravotnickým zařízením, převoz nemocných či tělesných ostatků, asistenční služby apod. Kromě toho se lze pojistit i úrazově, pojistit svou odpovědnost za škodu, pojistit zavazadla či stornování cesty. Pojistné limity je pak v případě léčebných výloh nejvhodnější volit v rozsahu 1,5 a více milionu korun.

Další výhodou, která mluví ve prospěch komerčního pojištění, je to, že v případě, že budete pojištěni u několika pojišťoven najednou, pojistné částky se sčítají. To znamená, že budete-li mít pojištěnu vaší platební kartu s limitem 500 000 Kč a pojistíte se na další 1,5 mil. Kč, získáte proplacení léčebných výloh do výše 2 mil. Kč, a to dokonce i v případě, že jste pojištěn u dvou různých pojišťoven. V této souvislosti je nutné upozornit, že se nejedná o dvojnásobné plnění, neboli nedostanete proplacenou jednu pojistnou událost každou pojišťovnou, ale každá vám uhradí léčebné výlohy až do výše limitu. Naopak kombinace veřejného a komerčního pojištění není možná, v tomto případě platí princip „buď, anebo“.

Jak uzavřít pojištění?

Nejvýhodnější je uzavřít pojištění ve vaší zdravotní pojišťovně, která vám díky tomu nabídne sazbu i 14 Kč na den pobytu u nepracovních cest, popřípadě můžete pojištění uzavřít i v cestovní kanceláři, která váš pobyt organizuje a která může na pojištění nabídnout množstevní slevu. Další možností je internet, který je zpravidla pojišťovnami cenově zvýhodňován. Studenti mají zase možnost uzavřít pojištění u organizací vystavujících mezinárodní studentské průkazy (např. GTS International ve spolupráci s pojišťovnou Uniqa).

Na jak dlouho pojištění uzavřít?

U dlouhodobého pobytu vyvstává zásadní otázka: uzavřít celoroční pojištění, které je cenově výhodnější, nebo klasické pojištění s denní taxou? V tomto případě záleží na tom, jak často se chcete do ČR vracet. Téměř každá pojišťovna nabízí pojištění pro dlouhodobé pobyty, které však pojišťovny chápou jako opakované výjezdy, z čehož vyplývá, že se po určité době musíte do ČR vracet. Některé pojišťovny vyžadují návrat do 30 dnů, jiné do 45 dnů. Česká pojišťovna vyžaduje dokonce i setrvání ve vlasti minimálně 7 dní. Jistě, myslíte si, že vám nikdo neprokáže, že jste se ze zahraničí nevrátili, avšak při likvidaci pojistné události vás může likvidátor požádat o důkaz toho, že jste se v zahraničí nezdržoval déle jak stanovenou lhůtu (např. předložením jízdenky, letenky, razítka v pasu).

skoleni_29_6

Komerční cestovní pojištění k platebním kartám

Dobré cestovní pojištění obsahují pouze dražší platební karty, jejichž cena je již sama o sobě poměrně vysoká. Ve většině bank platí, že získáváte-li cestovní pojištění s platební kartou bez dalšího poplatku, jedná se o pojištění v poměrně redukované formě a s velmi nízkými pojistnými limity (např. 0,5 milionu korun). Tím se ovšem logicky neredukují rizika spojená s vaším pobytem, který je navíc zpravidla omezený na 30 až 90 dnů.

Shrnutí

Základní výhodou veřejného zdravotního pojištění je ta skutečnost, že není nutné platit zvláštní pojistné. Avšak levné je pouze do doby, než přijde pojistná událost, která vám může velmi důkladně provětrat peněženku. V případě komerčního pojištění jsou výhodou vysoké léčebné limity, asistenční služby a nevýhodou je jeho cena, u dlouhodobého pobytu pak v případě celoročního pojištění nutnost opakovaných návratů. Cestovní pojištění k platební kartě je zpravidla nevýhodné vzhledem k nízkým limitům a možným výlukám, výhodné je zejména svou cenou. Nejlepším řešením je proto komerčně se připojistit u vaší zdravotní pojišťovny a případně i čerpat výhody kumulovaných pojistných limitů s cestovním pojištěním k vaší platební kartě, a tím si zajistit klidný pobyt a bezstarostný přístup k místní zdravotní péči.

Anketa

Kterou z uvedených variant preferujete?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).