Hlavní navigace

Jak proclít suvenýry? - DPH a spotřební daň

21. 6. 2002
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ze zahraniční dovolené si čas od času chceme přivést nějaký nákladnější suvenýr, který podléhá proclení. Clo však není jediným poplatkem, který při dovozu musíme zaplatit. Stát po nás chce ještě DPH a spotřební daň. Chcete na nich ušetřit?

Daně při dovozu
Dovážené zboží může podléhat kromě cla také DPH a spotřební dani. Proto zde uvedeme další pojem, a tím je celní dluh.

Celní dluh znamená povinnost zaplatit clo při dovozu zboží, přičemž jeho součástí jsou kromě samotného cla i další daně (DPH, případně spotřební daň) a poplatky vznikající během celního řízení. Celní dluh je tak zastřešujícím pojmem, který ve svém souhrnu pro dané zboží vyměří a vymáhá celní orgán v rámci celního řízení.

Zopakujme, že pokud je zboží osvobozeno od cla, je také osvobozeno od všech dalších daní a poplatků. Pokud však osvobozeno není, může se ho týkat následující text.

V případě, že je převáženo zboží, které spadá do tzv. vybraných výrobků (uhlovodíková paliva a maziva, pivo, víno, líh, cigarety a tabákové výrobky), je toto zboží předmětem spotřební daně. Ta, spolu s vyměřeným clem a samotnou celní hodnotou zboží, vchází do základu DPH, kde se použije základní sazba 22 %. Dlužné clo, spotřební daň a DPH jsou potom ve svém souhrnu celním dluhem, který musí dovážející zaplatit.

Pokud naše zboží mezi vybrané výrobky nespadá, ale není osvobozeno od cla, stává se pouze předmětem daně z přidané hodnoty. Do jejího základu pak vchází celní hodnota zboží a clo.

Pokud budeme mít k dispozici doklad prokazující výši zaplacení ceny a DPH v zahraničí, za celní hodnotu zboží se bude počítat pouze cena bez DPH (v opačném případě se za celní hodnotu zboží bude považovat celá cena včetně zahraniční DPH, čímž vzroste základ pro výpočet DPH v ČR).

Je nutné si uvědomit, že pokud například koupíme v zahraničí 3 litry kvalitní whisky v hodnotě 10 000 Kč, zaplatíme tamnímu obchodníkovi v ceně i spotřební daň a DPH platné pro stát nákupu. To by znamenalo, že naše whisky bude zdaněna dvakrát (jednou v zahraničí, podruhé u nás na hranicích) a nám se nákup poněkud prodraží. V řadě zemí však lze uplatnit tzv. vrácení DPH, což znamená, že pokud splníme určité podmínky, DPH zaplacenou v ceně zboží dostaneme zpět.

Institut vracení DPH funguje i u nás, z logiky věci se ovšem týká jen zahraničních osob, vyvážející od nás jimi zakoupené zboží v hodnotě přes 1 000 Kč.

Průběh celního řízení a sankce
V případě fyzických osob dovážející zboží pro svou osobní spotřebu stačí zboží při přechodu státní hranice přihlásit. V drtivé většině vydá dovozci pohraniční celní úřad platební výměr a celní dluh se zaplatí na místě v hotovosti. Další možnosti typu poukázání zboží vnitrozemnímu celnímu úřadu a složení celní jistiny (sloužící jako záloha do okamžiku zaplacení celního dluhu) se týkají spíše právnických osob a obchodních vztahů.

V případě, že bychom se celnímu dluhu vyhnuli (ať už záměrně nebo nedbalostí), má k dispozici celní orgán určité možnosti, které mu dává celní zákon (hlava 14, týkající se celních přestupků a deliktů).

Podle závažnosti přestupku může celní orgán uložit pokutu až 50 000 Kč, v blokovém řízení do 5 000 Kč. Další možností je zabrání zboží. Poznamenejme, že celní zákon též obsahuje možnost pouhé domluvy, záleží tedy na benevolenci celníka, jak daný případ posoudí.

Dále jsou v celním zákoně poměrně podrobně definovány povinnosti a oprávnění celníka. Při pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu a zjišťování osoby, která zboží celnímu dohledu odňala, je například celník oprávněn zastavovat osoby a dopravní prostředky, provádět celní kontrolu zavazadel, dopravních prostředků, jejich nákladů, přepravních a průvodních listin. V těchto případech postupuje obdobně jako příslušník Policie České republiky.

Shrnutí a doporučení
Při dovozu zboží je dobré mít na paměti výši celní hodnoty zboží, do které je možné uplatnit osvobození od cla a tím i od ostatních daní. Tou je částka 6 000 Kč. Přitom je třeba pamatovat na výjimky pro tabákové výrobky, alkohol apod.

Vždy je třeba mít k dispozici doklad o původu zboží a zaplacené ceně (nevyhazujte proto pokladní doklady, mohou se hodit).

V některých zemích je možné nechat si vrátit DPH. O této možnosti se informujte přímo u obchodníka, kde zboží nakupujete.

FIN21

Pokud částka přesahuje hranici pro osvobození, je třeba počítat s placením cla, DPH a v případě vybraných výrobků také se spotřební daní. Tyto položky spolu s případnými administrativními poplatky tvoří dohromady celní dluh.

Pokud plánujete v zahraničí nějaký větší nákup (automobil apod.), je lepší se detailně informovat přímo na Generálním ředitelství cel (www.cs.mfcr.cz), kde by vám měli poskytnou k danému případu přesné informace.

Anketa

Schováváte účtenky zboží nakoupeného v zahraničí?

19 %
22 %
16 %
22 %
19 %
Odpovědělo 267 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).