Hlavní navigace

Vrácení DPH při vývozu

 • Podmínky pro vrácení daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH") zahraniční fyzické osobě při vývozu zboží stanovené v § 45e zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů jsou tyto:

Sdílet

Platné ke dni 15. 6. 2002
 1. Fyzická osoba nemá v ČR trvalý pobyt ani přechodné bydliště. 
 2. Předmětný nákup je uskutečněn v jenom dni u jednoho prodejce (plátce daně). 
 3. Cena zakoupeného zboží včetně DPH je vyšší než 1000 Kč. 
 4. Vývoz zboží je uskutečněn do 30 dnů od doby nákupu. 
 5. Nárok na vrácení DPH lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od datumu nákupu zboží.

Vývoz zboží potvrzují na tiskopisu Ministerstva financí pohraniční celní úřady. Tento tiskopis je volně k disposici na všech finančních úřadech a pro zahraniční fyzické osoby – turisty též na pohraničních celních úřadech. Prodejci a zprostředkovatelské firmy zabývající se vracením DPH si tyto tiskopisy obstarávají zejména u příslušných finančních úřadů.

Zmíněný tiskopis vyplňuje turista, prodávající nebo zprostředkovatelská firma v souladu s poučením, které je uvedeno na zadní straně tohoto tiskopisu. Tiskopis vrácení DPH formátu A5 se skládá ze dvou listů, přičemž první list se svislým zeleným pruhem je opatřen propisovací vrstvou tak, že se údaje na prvním listu propisují na druhý list.

Po potvrzení vývozu zboží pohraničním celním úřadem si první list ponechá tento úřad ke kontrolním účelům a druhý list (kopie) se vrátí zahraniční fyzické osobě.

Prodávající nebo zprostředkovatelská firma zabývající se vracením DPH může uvést (napsat nebo natisknout) na tiskopis vrácení DPH své účetní nebo jiné údaje za předpokladu, že nedojde ke znehodnocení původních údajů na předepsaném tiskopisu.

Tiskopis vrácení DPH nebude při vývozu pohraničním celním úřadem potvrzen, když:

 • nebude obsahovat všechny požadované údaje, na něm uvedené 
 • nebude předložen doklad o nákupu
 • zboží nebude předloženo pohraničnímu celnímu úřadu zahraniční fyzickou osobou 
 • částka nákupu nebude přesahovat 1000 Kč
 • předloží jej jiná osoba (byť i zmocněná) než ta, které nárok na vrácení DPH vzniká 
 • bude předložen jiný tiskopis, než který vydalo Ministerstvo financí

Vzhledem k tomu, že zahraniční fyzická osoba musí předložit zboží pohraničnímu celnímu úřadu, nemůže být tento tiskopis použit v případě kusových zásilek v poštovní, letecké, silniční, železniční, případně lodní dopravě a dále u zásilek přepravovaných v jakékoliv dopravě expresními spedičními firmami, u kterých nebude tato osoba přítomna u pohraničního celního úřadu. Dále tento tiskopis nelze použít při vývozu pohonných hmot (PHL) v nádržích motorových vozidel (lze jej použít pouze při vývozu PHL v kanystrech k tomu určených).

Vrácení DPH je možné uplatnit pouze u prodávajícího (osobně nebo osobou zmocněnou). Vrácení daně může též provést zprostředkovatelská firma, která se zabývá vracením DPH po zaplacení služby za tuto činnost. Daň nevrací celní ani daňové úřady. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).