Hlavní navigace

Osvobození od cla

Zboží, které nemá obchodní charakter, to je zboží, které je vzhledem k druhu a množství určeno výlučně k osobní potřebě nebo spotřebě příjemce nebo cestujícího a členů jeho domácnosti nebo má být předáno jako dar, může osoba vstupující do České republiky dovézt za dále uvedených podmínek.

Platné ke dni 17. 6. 2002
Návrat do článku Cla a zdanění při dovozu

Od dovozního cla (a také od dalších poplatků) je osvobozeno zboží, jehož úhrnná vlastní hodnota nepřesahuje:

 • 6 000,– Kč u každého cestujícího staršího 15 let 
 • 3 000,– Kč u každého cestujícího do 15 let

 • Uvedené limity jsou platné jak pro zahraniční fyzické osoby přijíždějící do České republiky, tak i pro tuzemské osoby vracející se ze zahraničí 
 • Uvedené hodnoty nelze u více osob sčítat (předmět v hodnotě 10 000 Kč bude proclen, přestože ho dovážejí dva cestující) a zároveň nejsou nezdanitelným minimem ( v případě zboží v hodnotě 6001 Kč bude základem pro výpočet cla celá tato částka).
 • Za zboží dovážené cestujícím s výše uvedeným osvobozením od cla se považuje také zboží dovážené v osobních zavazadlech cestujícího nebo v prostorech dopravních prostředků, kterými cestující vstupuje do tuzemska. 
 • Tyto limity se netýkají dovozu zboží z protilehlého příhraničního území sousedního státu cestujícími, kteří mají obvyklé místo pobytu v příhraničním území, členům posádek dopravních prostředků, kteří při výkonu této činnosti přestupují státní hranice nejméně 1× týdně a cestujícím vykonávajícím své povolání v příhraničním území sousedního státu. 
 • Další možnosti osvobození zboží od dovozního cla např. osobního majetku dováženého osobami při převedení jejich obvyklého místa pobytu v zahraničí do tuzemska nebo žáky nebo studenty přijíždějícími k dlouhodobému pobytu v tuzemsku nebo dováženého v souvislosti s ukončením dočasného pobytu v zahraničí stanoví vyhláška o osvobození zboží od dovozního cla (č. 136/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

V rámci výše uvedených limitů je každému cestujícímu osvobozeno od cla nejvýše toto množství následujícího zboží:
a) tabáku a tabákových výrobků

 1. 200 kusů cigaret,
 2. 100 kusů cigarillos (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 gramy na kus), 
 3. 50 kusů doutníků,
 4. 250 gramů tabáku na kouření, nebo
 5. úměrná souprava těchto tabákových výrobků

b) alkohol a alkoholické nápoje

 1. 1 litr destilátů nebo lihovin mající skutečný obsah alkoholu převyšující 22% vol nebo 
 2. 1 litr nedenaturovaného ethylalkoholu s objemovým obsahem alkoholu 80% vol nebo více nebo 
 3. 1 litr aperitivu vyrobeného z vína nebo alkoholu nebo tafie, saké nebo podobných nápojů s objemovým obsahem alkoholu nepřevyšujícím 22% vol nebo 
 4. 1litr šumivého vína nebo likéru obsahujícího víno 
 5. 2 litry vína.


Alkohol a alkoholické nápoje je možné v rámci daného limitu osvobodit od cla pouze osobám starším 18 let, tabák a tabákové výrobky pouze osobám starším l6 let.

c) pohonné hmoty

 1. v běžných nádržích motorových vozidel
 2. pohonné hmoty v přenosných nádržích, dovážené do tuzemska osobními motorovými vozidly a motocykly v množství nejvýše 10 litrů, určené ke spotřebě těmito vozidly