Hlavní navigace

Osvobození od cla

 • Zboží, které nemá obchodní charakter, to je zboží, které je vzhledem k druhu a množství určeno výlučně k osobní potřebě nebo spotřebě příjemce nebo cestujícího a členů jeho domácnosti nebo má být předáno jako dar, může osoba vstupující do České republiky dovézt za dále uvedených podmínek.

Sdílet

Platné ke dni 17. 6. 2002
Návrat do článku Cla a zdanění při dovozu

Od dovozního cla (a také od dalších poplatků) je osvobozeno zboží, jehož úhrnná vlastní hodnota nepřesahuje:

 • 6 000,– Kč u každého cestujícího staršího 15 let 
 • 3 000,– Kč u každého cestujícího do 15 let

 • Uvedené limity jsou platné jak pro zahraniční fyzické osoby přijíždějící do České republiky, tak i pro tuzemské osoby vracející se ze zahraničí 
 • Uvedené hodnoty nelze u více osob sčítat (předmět v hodnotě 10 000 Kč bude proclen, přestože ho dovážejí dva cestující) a zároveň nejsou nezdanitelným minimem ( v případě zboží v hodnotě 6001 Kč bude základem pro výpočet cla celá tato částka).
 • Za zboží dovážené cestujícím s výše uvedeným osvobozením od cla se považuje také zboží dovážené v osobních zavazadlech cestujícího nebo v prostorech dopravních prostředků, kterými cestující vstupuje do tuzemska. 
 • Tyto limity se netýkají dovozu zboží z protilehlého příhraničního území sousedního státu cestujícími, kteří mají obvyklé místo pobytu v příhraničním území, členům posádek dopravních prostředků, kteří při výkonu této činnosti přestupují státní hranice nejméně 1× týdně a cestujícím vykonávajícím své povolání v příhraničním území sousedního státu. 
 • Další možnosti osvobození zboží od dovozního cla např. osobního majetku dováženého osobami při převedení jejich obvyklého místa pobytu v zahraničí do tuzemska nebo žáky nebo studenty přijíždějícími k dlouhodobému pobytu v tuzemsku nebo dováženého v souvislosti s ukončením dočasného pobytu v zahraničí stanoví vyhláška o osvobození zboží od dovozního cla (č. 136/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

V rámci výše uvedených limitů je každému cestujícímu osvobozeno od cla nejvýše toto množství následujícího zboží:
a) tabáku a tabákových výrobků

 1. 200 kusů cigaret,
 2. 100 kusů cigarillos (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 gramy na kus), 
 3. 50 kusů doutníků,
 4. 250 gramů tabáku na kouření, nebo
 5. úměrná souprava těchto tabákových výrobků

b) alkohol a alkoholické nápoje

 1. 1 litr destilátů nebo lihovin mající skutečný obsah alkoholu převyšující 22% vol nebo 
 2. 1 litr nedenaturovaného ethylalkoholu s objemovým obsahem alkoholu 80% vol nebo více nebo 
 3. 1 litr aperitivu vyrobeného z vína nebo alkoholu nebo tafie, saké nebo podobných nápojů s objemovým obsahem alkoholu nepřevyšujícím 22% vol nebo 
 4. 1litr šumivého vína nebo likéru obsahujícího víno 
 5. 2 litry vína.


Alkohol a alkoholické nápoje je možné v rámci daného limitu osvobodit od cla pouze osobám starším 18 let, tabák a tabákové výrobky pouze osobám starším l6 let.

c) pohonné hmoty

 1. v běžných nádržích motorových vozidel
 2. pohonné hmoty v přenosných nádržích, dovážené do tuzemska osobními motorovými vozidly a motocykly v množství nejvýše 10 litrů, určené ke spotřebě těmito vozidly
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).