Hlavní navigace

Jak požádat o odklad splátek úvěrů a co to bude pro vás znamenat?

2. 4. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Sněmovna odsouhlasila půlroční odklad splácení úvěrů a hypoték, zbývá už jen, aby jej schválil senát a podepsat prezident. O odložení splátek si musíte požádat sami, nestane se tak samo. Kdo chce splácet dál, samozřejmě může. Ale pozor, úroky běží.

Poslanecká sněmovna 7. dubna 2020 schválila půlroční odklad splácení úvěrů a hypoték uzavřených před 26. březnem 2020, je závazný pro všechny banky a nebankovní společnosti. Ještě jej ale musí odsouhlasit senát a podepsat prezident. Schválená podoba Zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, obsahuje pozměňovací návrhy, které zohledňují časté dotazy žadatelů, jež se na odkladu splátek dohodli už před přijetím zákona. Schválením zákona se celková lhůta odkladu splátek neprodlužuje, ale zákon ponechává na rozhodnutí žadatele, jestli i po nabytí účinnosti zákona ponechá bez dalšího v platnosti dohodu o odkladu splátek, kterou uzavřel před nabytím účinnosti zákona. Jestliže se rozhodne využít ochranné doby a požádá o odklad splátek podle zákona, původní dohoda o odkladu splátek končí a nahrazuje se dohodou podle zákona.

Platí, že o odložení splátek si dlužníci budou muset požádat. Takzvané moratorium se nedotkne půjček sjednaných po 26. březnu 2020, přičemž u hypoték stačí, že byly sjednány před 26. březnem 2020, i když klient peníze z nich ještě nezačal čerpat. Dále se odklad splátek netýká kreditních karet ani kontokorentů.

O odklady splátek na tři měsíce už požádalo 100 tisíc lidí

Podle Pavla Štěpánka, výkonného ředitele ČBA, banky momentálně se svými klienty řeší již přes 100 tisíc případů žádostí o odklad splátek.

Výsledné znění návrhu zákona tak v řadě ohledů reflektuje návrhy a podněty, které banky do diskuze přinášely. Důležité je zdůraznit, že možnost odkladu splátek až o 6 měsíců zákon otevírá pouze pro ty klienty, kteří zaznamenali negativní ekonomický dopad pandemie COVID-19 a kteří tuto skutečnost vůči své bance deklarují spolu s žádostí o poskytnutí odkladu. V tomto smyslu návrh zákona odpovídá představě, se kterou banky do expertních jednání s MF vstupovaly. Jednání za ČBA vedly 4 členské banky, a to na základě pověření vrcholného řídícího orgánu ČBA, kterým je její prezidium, říká k tomu Pavel Štěpánek.

Za ekonomicky opodstatněné považuje moratorium i Česká národní banka. Podle vyjádření centrální banky tak nedojde kvůli výpadkům příjmů firem, živnostníků a domácností v souvislosti s koronavirovou pandemií ke zbytečným či předčasným insolvencím, které by české ekonomice způsobily nevratné škody, což by se následně negativně promítlo i do situace bank a dalších finančních institucí.

Naší snahou bylo najít rovnováhu mezi potřebami spotřebitelů a firem na jedné straně a bank a nebankovních poskytovatelů úvěrů na straně druhé, protože obě strany jsou důležité pro udržení finanční stability. Jde o jedno ze záchranných opatření, které by tuzemské banky měly být schopny absorbovat díky dostatečným rezervám vytvořeným v dobrých časech, podotýká Jiří Rusnok, guvernér ČNB.

Důvody nebude nutné prokazovat

Ti, kteří uzavřeli půjčku nebo hypotéku před datem 26. března 2020 a mají o odložení splátek zájem, musí bance či nebankovní společnosti, u které mají úvěr, oznámit, že se potýkají s následky epidemie COVID-19. Tyto důvody ale nebudou muset nijak prokazovat. Fyzické osoby i firmy budou moci přerušit splácení podle svého vlastního uvážení buď na tři, nebo na šest měsíců.

Chceme pomoci občanům, živnostníkům i firmám, kteří se kvůli nouzovému stavu dostali do tíživé finanční situace. Po intenzivních jednáních se zástupci České národní banky a čtyř hlavních tuzemských bank jsme proto připravili řešení pro ty, které aktuální situace zasáhla nejcitelněji. Odložení splátek bude pro klienty dobrovolné a nebudou s ním spojeny žádné poplatky, objasňuje Alena Schillerová, ministryně financí.

Jak je uvedeno výše, splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. U hypoték půjde splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, pokud byly čerpány po tomto datu. Moratorium se naopak nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky nebude možné odložit ani u úvěrů, u kterých byl dlužník k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů.

Tip do článku - účto fakturace duben

Pokud možnost odložení splátek využijete, doba splácení úvěru se vám prodlouží o adekvátně dlouhou dobu. Přerušení splácení nepovede k negativnímu zápisu v úvěrových registrech. Úroky zaplatí živnostníci i fyzické osoby ve smluvní výši, v případě fyzických osob ale mohou dosáhnout maximálně zákonné výše úroku z prodlení na úrovni repo sazby navýšené o 8 procentních bodů. Díky tomuto stropu na úroky se zabrání situaci, že by po skončení odkladu musel spotřebitel zaplatit úroky v takové výši, která by pro něj byla likvidační, vysvětluje ministryně financí.

Kromě moratoria sněmovna 8. dubna schválila také novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která rozšiřuje okruh úvěrů, u nichž jsou stanoveny maximální sankce za opožděné splátky. Doteď byla výše sankcí omezena u úvěrů pro spotřebitele. Nově se ochrana bude vztahovat i na úvěry pro osoby samostatně výdělečně činné. Pokud dlužník nebude splácet déle než 90 dnů, nesmí výše smluvní pokuty přesáhnout 0,1 % denně z dlužné částky. Součet všech smluvních pokut přitom nesmí přesáhnout polovinu z celkové výše jistiny. Úrok z prodlení zase po 90 dnech nesmí přesáhnout zákonnou výši.

Jak odložit splátky

Nemůžete splácet?

  • Požádáte věřitele (banku, nebankovní společnost) o odklad, volíte si dobu 3 měsíce, nebo 6 měsíců. Je to jen na vás.
  • Parametry půjčky se nemění! Úroky se účtují i za dobu přerušení splátek, jen je zaplatíte později a budou mít stanovený strop, ledaže by od nich banka/nebanka dobrovolně ustoupila.
  • Úroky z prodlení u spotřebitelů nově mohou dosáhnout maximálně zákonné výše na úrovni repo sazby navýšené o 8 procentních bodů, tj. v době publikace článku to je max. 9 % p.a.
  • Regulace sankcí za opoždění splátky se nově rozšiřuje i na úvěry pro OSVČ. Při prodlení delším než 90 dnů nově nebude výše smluvní pokuty moci přesáhnout 0,1 % denně z dlužné částky. Součet všech smluvních pokut přitom nesmí přesáhnout polovinu z celkové výše jistiny. Úrok z prodlení zase po 90 dnech nesmí přesáhnout zákonnou výši (9 % p.a.), OSVČ však nemají stanoven strop běžných úroků.
  • Přerušení splátek podle tohoto moratoria nepovede k záznamu v úvěrovém registru.
  • Takto můžete odložit pouze úvěry a hypotéky sjednané do 25. března 2020 včetně.
  • Odklad platí pro spotřebitelské úvěry (splátkové úvěry, překlenovací úvěry, úvěry ze stavebního spoření) a pro hypotéky.
  • Odklad/moratorium neplatí pro revolvingové úvěry, tj. kontokorent, kreditní kartu a pro leasing, neplatí ani pro specializované úvěry pro kapitálové trhy (sjednává je např. Fio banka pro nákup akcií).
  • Odklad nemůžete použít, pokud jste v prodlení se splátkou 30 dnů a déle k datu 26. března 2020.

Můžete splácet?

  • Nic se pro vás nemění, pokračujte ve splátkách. Odložení je dobrovolné, není to automatické.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).