Hlavní navigace

Jak poslat peníze do Íránu?

28. 3. 2012
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Peníze může potřebovat turista v nouzi, nebo třeba obchodník s koberci. Lze provádět transakce do Íránu, nebo to kvůli embargu již není možné? Možná budete překvapeni.

Tiskem proběhla informace, které si nejspíše všimlo jen několik málo lidí, kteří se o téma zahraničních transakcí zajímají, a to, že 17. března v 17 hodin ukončila společnost SWIFT provádění transakcí do a z Íránu.

Co je to SWIFT?

Zkratka SWIFT znamená Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, tedy Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci. Jde o systém výměny zpráv mezi bankami a dalšími finančními institucemi (u nás jsou do tohoto systému zapojeny i některé družstevní záložny a obchodníci s cennými papíry).

Není to sice jediný způsob mezinárodních plateb, ale v současné době naprosto převládající.  Do tohoto systému je (přesněji řečeno bylo) zapojeno 19 íránských bank a 25 dalších institucí. Írán je v historii této organizace první vyloučenou zemí. Přes systém SWIFT bylo ročně provedeno zhruba dva a čtvrt milionu finančních transakcí mezi Íránem a okolním světem, což je asi šest tisíc denně.

Mezinárodní platbu lze poslat i mimo SWIFT

Mezibankovní platbu lze zaslat samozřejmě i jinak, stejně jako se to dělalo před rokem 1973, kdy systém SWIFT vznikl, a to přes systém korespondenčních bank. Tento systém by se dal přirovnat k dnes tolik populárním sociálním sítím. Pracuje na principu „znám někoho, kdo zná někoho, který zná cílového příjemce“. Používá se, pokud chcete platbu poslat do banky, která není do systému SWIFT zapojena. Vaše banka se tak spojí s jinou bankou v dané zemi, která v systému zapojena je a ta peníze pak již klasickým vnitrostátním platebním stykem přepošle do cílové banky. Může se takto řetězit i několik bank za sebou.

Tento systém má však podstatné nevýhody. Jednak je velmi drahý (každá banka, přes kterou platba prochází, si z posílané částky strhne nějaký poplatek) a hlavně platba musí být v domácí měně cílové země – což může být problém u exotičtějších měn, protože vaše banka nemusí mít tuto měnu na kurzovním lístku. Teoreticky by tak platbu do Íránu i přes bojkot ze strany organizace SWIFT mělo být možné stále zaslat (stačí, aby v okolních zemích byla jediná banka, která je schopna a ochotna zprostředkovat kontakt s jakoukoliv bankou „uvnitř“), prakticky si ale nedovedu představit, že by to některá z českých bank provedla, i když sankce Evropské unie platby z a do Íránu zcela nevylučují.

Ve většině případů je totiž i v tomto případě využit systém SWIFT, protože banka odesílající platbu přes tento systém pošle peníze do některé z bank v cílové zemi a systém korespondenčních bank se využije až v rámci dané země.

Obchodníci na to stejně vyzrají

Při pátrání po možnosti zaslání platby do Íránu jsem se dostal  k člověku, kterému v roce 2008 při pobytu v Íránu nabízel obchodník, ať si nabízený koberec odveze a peníze ať po návratu pošle na účet jeho kamaráda ve Španělsku, že už si to spolu nějak zařídí. A když si s tím poradí obchodníci, nepředpokládám, že státní aparát by s tím měl mít problém. Jen to bude zase o něco pomalejší a dražší.

Pozn. red.: V Íránu nelze oficiálně platit mezinárodními platebními kartami všech typů, ale někteří íránští obchodníci přesto transakci kartou umí provést. Zpravidla se platby kartou odehrávají takto: íránský obchodník zavolá svému dobrému známému do Spojených arabských emirátů nebo do Turecka. Sdělí mu číslo karty, on provede transakci (v měně své země) v odpovídající částce a sdělí íránskému obchodníkovi, že transakce je v pořádku. Íránec vám s úsměvem vrátí kartu a odvážíte si třeba perský koberec. Na první pohled riziková transakce se zúčtuje správně a zprostředkovatel z třetí země si nevezme víc, než bylo dohodnuto.

Poslat peníze v balíku? Nejsou pojištěné!

Další variantou je zaslání peněz v hotovosti klasickou poštou. Cenné psaní do Íránu není možné poslat, takže zbývá cenný balík a EMS. Zásilka EMS (cena za přepravu 0,5 kg zásilky do Íránu je 1080 Kč) je ale pojištěna (paušální částka) pouze na 840 Kč v případě dokumentů a 3640 Kč u zboží. Za cenný balík o hmotnosti 1 kg zaplatíte 494 Kč za prioritní a 367 za ekonomický plus pojištění 3 Kč za každých započatých 1 000 Kč udané ceny.

Maximálně ho ale můžete pojistit na částku 11 074 Kč. Maximální částka pojištění se mění dle aktuálního kurzu, uvádí se totiž v DTS (kurz pro rok 2012 je 27,6869 Kč za 1 DTS), což je v rámci pošty dohodnutý mezinárodní standard navázaný na koš měn. Kromě vysokých nákladů zaslání peněz také bude trvat mnohem déle než klasický bankovní převod. Bohužel to má jeden velký háček – v zahraničních poštovních podmínkách, v článku 223, který se týká Íránu, se dočteme, že obsahuje-li balík (mimo jiné) peníze, pošta za tento obsah neodpovídá.

Devizové společnosti si daly na odpovědi záležet. Oslovil jsem i několik devizových společností, zda jsou schopny provést platbu do Íránu a dle očekávání mě všechny odpověděly, že tuto službu nemohou poskytnout. Podrobnější vysvětlení zaslaly společnosti Exchange, Travelex, Citfin a Akcenta:

Vyjádření společnosti Exchange:

Platbu do Íránu nikomu zcela jistě neprovedeme, stejně jako do jiných problematických regionů. Důvodů je mnoho, z těch nejdůležitějších bych jmenoval požadavky našich servisních bank, které by takovou platbu vyhodnotily jako pokus o porušení vzájemných dohod, nedostatečnou kontrolu a následně by to mohlo mít negativní dopad na naši další činnost, a dále problémy s těmito destinacemi z hlediska AML/CFT a nutnosti všechny transakce hlásit, zadržet prostředky klienta a případně je na výzvu FAÚ MF ČR zajistit tak, jak nám ukládá zákon tuším č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Efekt to na nás nemělo žádný, požadavky na platby do Íránu nemáme.

Vyjádření společnosti Akcenta:

Zrušení SWIFTového spojení na nás nemělo ve vztahu k platbám do Íránu žádné dopady, protože platby do této země neprovádíme (stejně tak do těchto zemí: KLDR, Kuba, Myanmar, Sýrie, Súdán a Libye). Nicméně máte pravdu, že EU tyto platby zcela nezakázala. Problém nastává, pokud pro platby v dolarech do těchto zemí chcete využít americké banky, protože ty uplatňují přísnější restriktivní politiku vůči těmto zemím.

AKCENTA CZ zkrátka požadavky klientů provést transakce do těchto zemí i na základě interních postupů zamítá. Podle stejných pravidel postupuje společnost AKCENTA CZ, a.s. vůči všem dalším subjektům, které jsou vedeny v rámci EU jako rizikové (maximálně respektujeme doporučení Finančního analytického útvaru Ministerstva financí a věnuje maximální obezřetnost při vstupování do obchodních vztahů a při platebním styku s osobami a finančními institucemi z těchto zemí.).

Vyjádření společnosti Travelex:

Naše společnost je nucena aplikovat mezinárodní sankční politiku v globálním měřítku, tzn. veškeré platby do Íránu jsou již delší dobu odmítány, od podzimu 2010.EU nabízí jistý, ale velmi omezený prostor pro elektronický platební styk dle http://www.mfcr­.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/11­0420_komentar_k_N961­.pdf.  Naše společnost poskytuje služby, které nejsou určeny pro privátní sektor zákazníků, a případná aplikace EU sankčního programu je pro naši klientelu velmi nebezpečná. Proto jsme aplikovali kompletní blok na platby do Íránu.

Vyjádření společnosti Citfin:

Toto opatření je v souladu s restrikcemi a politicko-ekonomickými sankcemi uplatňovanými ze strany OSN a ze strany Evropské unie vůči těmto zemím, je ze strany skupiny CITFIN uplatňováno již od roku 2009. Írán patří do skupiny vysoce rizikových zemí ze strany FATF. Na základě vnitřních směrnic neprovádíme žádné odchozí ani příchozí transakce z nebo do Íránu, ani ve spolupráci s našimi bankami.

Společnost Fortissimo se vyjádřila, že platby provádí přes banky a tedy je omezena jejich službami.

Česká spořitelna a ČSOB překvapily

U bank jsem očekával podobnou odpověď a tak spíše jen „z povinnosti“ jsem kontaktoval několik velkých i menších bank. Většina odpovědí byla dle očekávání, tedy, že platby do Íránu není banka schopna realizovat (FIO), případně doplněné o informaci, že je tomu tak již delší dobu a aktuální rozhodnutí společnosti SWIFT na to nemělo žádný vliv (GE Money Bank, Komerční banka od 8. 1. 2010). Evropsko-ruská banka obohatila svoji odpověď odkazem na seznam vysoce rizikových zemí s nedostatečným uplatňováním pravidel proti legalizaci příjmů z trestní činnosti nebo financování terorismu dle FATF .

Zcela překvapivá byla však odpověď od České spořitelny.

Paní Eva Žváčková z Klientského centra České spořitelny napsala, že obecně do Íránu zaslat platbu lze a pokud sdělím SWIFT kód cílové banky, bylo by možné zjistit, zda do této konkrétní banky by mohla být platba realizována. Přiznám se, že jsem se původně domníval, že jen někdo odbyl svoji práci a nepřečetl si celý můj dotaz, kde jsem uváděl, že SWIFTové spojení Íránu se světem bylo přerušeno. Poslal jsem tedy ještě jednu zprávu, kde jsem na tuto skutečnost upozornil a dotázal se, jakým že způsobem ČS platby provádí, když přes SWIFT to již není možné, jestli třeba přes korespondenční banky a v jaké měně by bylo nejvhodnější platbu zaslat a dostal jsem následující odpověď.

Konkrétní informace k převodu nemám k dispozici, odborný útvar mi pouze potvrdil, že platby do některých íránských bank mohou probíhat. Doporučená měna pro převod je v EUR.

Zajímavá byla i odpověď z ČSOB

Mluví sice o zastavení plateb do sankcionovaných Íránských bank od 15. 3. 2012, nicméně platbu do této země zcela nevylučuje:

Co se týče prohlášení mezinárodní společnosti SWIFT, ta neprovádí, od 15. 3. 2012, platby do Íránu, které by směřovaly na sankcionovanou banku. Pro ČSOB se ale tímto prohlášením nic nemění, protože naše banka platby prostřednictvím sankcionovaných íránských bank neprovádí. Platby do Íránu podléhají zvýšené kontrole a monitoringu osoby, která platby poukazuje a rovněž banka prověřuje, kam dané prostředky mají odejít. Platby v současnosti zprostředkujeme pouze v měně EUR (transakce v USD jsou zakázány). Nicméně je v této souvislosti potřeba uvést, že sankce vůči Íránu, jeho osobám a bankám se neustále zpřísňují a aktualizují. Pokud se tedy chystáte provést transakci do Íránu někdy v budoucnosti, určitě vám doporučujeme nejprve konzultovat podmínky a pravidla případné transakce ve své domovské pobočce.

Účet v Íránu (zatím) nemám, nemohu tak platbu vyzkoušet, ale musím přiznat, že obě odpovědi ve mně vzbudily opravdový zájem.

skoleni_8_6

Hlavně se nesmíte ocitnout v Íránu bez prostředků

Protože v mém okolí je několik lidí, kteří v Íránu byli a docela mě navnadili se tam také podívat, začal jsem se zajímat, co dělat, pokud bych se na místo vypravil a došly mi peníze (ztráta, krádež nebo jen nečekaně vyšší útrata). Moc pozitivně to nevyznělo. Zaslal jsem dotaz dvěma hlavním společnostem, které se zabývají urgentními hotovostními převody do zahraničí. Společnost PES, která zastupuje v ČR Western Union, odpověděla, že …není možné přes Western Union provádět žádné platby do Íránu. Společnost MoneyGram sdělila, že v Íránu nemá pobočky.

Na platební kartu bych také nespoléhal, takže, než vám zcela dojde hotovost, musíte se nějak dostat do nejbližší země mimo mezinárodní sankce (přesněji do Iráku, Turecka, Arménie, Ázerbájdžánu nebo Pákistánu). Poslední nadějí je požádat známé nebo příbuzné v ČR, aby vám poslali peníze přes ministerstvo zahraničí na na náš zastupitelský úřad. Tuto možnost pro řešení nouzových situací mi ministerstvo na e-mailový dotaz potvrdilo.

Autor článku

Neúnavný přispěvatel do diskuzních fór na českém internetu je zároveň moderátorem diskusí na serverech Měšec.cz a FinExpert.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).