Hlavní navigace

Jak na zdanění dohod

31. 3. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Počet lidí pracujících na dohody (dohodu o provedení práce a dohodu o provedení činnosti) roste. Rádi je využívají především studenti. Důvodem jsou nižší administrativa a nižší povinné odvody. Kdy může zaměstnavatel uzavřít dohodu a jaké jsou tyto příjmy zdaněny?

Příjem z dohod je zdaňován stejně jako ostatní příjmy ze závislé činnosti. Důležitou změnou od ledna letošního roku je zavedení rovné daně ve výši 15 %. Příjmy do výše 5000 Kč se totiž daní srážkovou daní ve výši 15 % a příjmy nad 5000 Kč se daní zálohovou daní ve výši 15 %. Z tohoto důvodu je míra zdanění stejná při jakémkoliv příjmu.

Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. V případech, kdy je to pro ně účelné, mohou s občany uzavírat dohody o pracech konaných mimo pracovní poměr (tj. dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti).

Dohoda o provedení práce (§ 75 zákoníku práce)

Tuto dohodu je možné se zaměstnancem použít v případě, že se jedná o práci vymezenou individuálními znaky, uzavírá se v souladu se zákoníkem práce. Může být uzavřena i ústě nebo dokonce konkludentním způsobem. Lze ji uzavřít, pokud rozsah práce nepřesáhne 150 hodin za rok. Dohoda se zpravidla využívá k jednorázovým pracem.

Pro lepší průkaznost se doporučuje uzavírat dohody o provedení práce písemně (je to lepší i pro zaměstnavatele pro případnou kontrolu Úřadem práce). Zaměstnanec má potom větší oporu při domáhání se svých práv (především finanční odměny) soudní cestou. Dohodu o provedení práce lze samozřejmě uzavřít během roku s více zaměstnavateli, ale s každým zvlášť nesmí počet hodin přesáhnout 150 hodin za rok. To znamená, že s jedním zaměstnavatelem lze uzavřít dohodu o provedení práce v dubnu na 80 hodin a v listopadu na 70 hodin.

Dohoda o provedení práce nezakládá účast na nemocenském a důchodovém pojištění, a proto se z příjmu z této dohody neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. Výše odměny není rozhodující, tj. i z dohody za 30 000 Kč se sociální ani zdravotní pojištění neodvádí.

Příklad – dohoda o provedení práce

Protože se sociální ani zdravotní pojištění u dohody o provedení práce neodvádí, liší se celková čistá mzda kvůli dani z příjmu fyzických osob (existují dvě možnosti: buď zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani, či nikoliv).

Jestliže zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani, je postup výpočtu následující:

 • dohodnutý příjem 6000 Kč
 • záloha na daň (15 %) 900 Kč
 • čistá mzda 5100 Kč
 • celkové mzdové náklady zaměstnavatele 6000 Kč

Jestliže zaměstnanec podepsal prohlášení k dani, je postup výpočtu následující:

 • dohodnutý příjem 6000 Kč
 • záloha na daň (15 %) 0 Kč
  (od zálohy na daň ve výši 900 Kč musíme odečíst měsíční slevu na poplatníka 2070 Kč, daň je proto nulová)
 • čistá mzda 6000 Kč
 • celkové mzdové náklady zaměstnavatele 6000 Kč

Dohoda o pracovní činnosti (§ 76 zákoníku práce)

Dohodu o pracovní činnosti musí zaměstnavatel uzavřít písemně, jinak je neplatná. V této smlouvě musí být sjednáno: práce, rozsah pracovní doby, doba výkonu práce a odměna. Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když předpokládaný rozsah práce nepřesahuje 150 hodin.

Výpovědní doba činí 15 dní a výpovědní lhůta začíná běžet dnem, v němž byla písemná výpověď doručena. Na základě této dohody nesmí být vykonávána práce ve větším rozsahu než činí polovina pracovní týdenní doby.

Zaměstnanci pracující na základě dohody o pracovní činnosti jsou účastni na nemocenském pojištění. Výjimkou je jednorázová nahodilá práce, která trvá méně než 7 dní nebo s příjmem nižším než 400 Kč.

Příklad – dohoda o provedení činnosti

U dohody o provedení činnosti se již pojistné odvádí, výše čisté mzdy se opět liší podle toho, je-li podepsáno prohlášení k dani či nikoliv.

Prohlášení k dani není podepsáno:

skoleni_27_5

 • dohodnutý příjem 6000 Kč
 • záloha na daň (15 % ze superhrubé mzdy) 1215 Kč
  (superhrubá mzda = 6000 Kč + 0,35 (zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem) x 6000 Kč; tj. superhrubá mzda = 8100 Kč)
 • zdravotní pojištění (4,5 % z příjmu) 270 Kč
 • sociální pojištění (8,0 % z příjmu) 480 Kč
 • čistá mzda 4035 Kč
 • celkové mzdové náklady zaměstnavatele 8100 Kč

Prohlášení k dani je podepsáno:

 • dohodnutý příjem 6000 Kč
 • záloha na daň (15 % ze superhrubé mzdy)0 Kč
  (od zálohy na daň ve výši 1 215 Kč musíme odečíst měsíční slevu na poplatníka 2070 Kč, daň je proto nulová)
 • zdravotní pojištění (4,5 % z příjmu)270 Kč
 • sociální pojištění (8,0 % z příjmu)480 Kč
 • čistá mzda 4035 Kč
 • celkové mzdové náklady zaměstnavatele 8100 Kč

Prameny:

 • Zákoník práce v platném znění 262/2006 Sb.
 • Zákon č. 589/1992 Sb. O pojistném na sociální zabezpečení
 • Zákon č. 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění v platném znění

Anketa

Pracujete často na dohody?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).