Hlavní navigace

Bohatí se v Česku mají dobře

25. 3. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Od letošního roku je v Česku u daně z příjmu fyzických osob zavedena rovná daň ve výši 15 %. Nejvyšší úsporu samozřejmě přináší občanům s nadprůměrnými příjmy, jejichž daňová povinnost tak v Česku nyní patří v rámci Evropské unie k nejnižším…

Z členských zemí Evropské unie je míra zdanění u nadprůměrné mzdy (tj. ve výši 167 % průměrné mzdy) nižší než v Česku pouze na Slovensku, ve Španělsku a Irsku. Dokonce platí rovnice, že čím vyšší příjem bychom posuzovali, tím by byl díky rovné dani rozdíl nižší. U velmi nadprůměrných mezd je potom zdanění v Česku vůbec nejnižší…Nejvíce je zdaněna práce u nadprůměrných příjmů v Dánsku, Belgii a Německu.

OECD: rovná daň pouze v Česku a na Slovensku

Míra zdanění a způsob výpočtu daně se v jednotlivých členských zemích OECD liší. V drtivé většině vyspělých zemích světa je zavedeno u daně z příjmu fyzických osob více sazeb a příjmy lépe vydělávajících občanů jsou zatíženy vyšší sazbou daně, rovná daň je zavedena pouze v Česku (15 %) a na Slovensku (19 %).

Výše daňových sazeb je velmi rozdílná. V některých zemích platí nejvyšší sazba daně až pro velmi nadprůměrné příjmy, jinde už u mzdy dosahující dvojnásobku průměrné mzdy v zemi. Nejvyšší horní sazba u daně z příjmu fyzických osob je v Nizozemí (52 %) a je zavedena pro příjmy nad 52 228 euro za rok.

Stanovení nadprůměrné mzdy

Ve statistických ročenkách OECD se nejčastěji v jednotlivých porovnávacích studiích uvádí nadprůměrná mzda ve výši 167 % průměrné mzdy. V přiložené tabulce jsou údaje za rok 2007. Výpočet celkové míry zdanění si ukážeme na příkladu v Česku, průměrná mzda za rok 2007 činila 21 692 Kč – nadprůměrná mzda (167 %) tedy činila 36 226 Kč. Občan je svobodný a bezdětný.

Zdanění v roce 2007
Hrubá mzda 36 226 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnancem (8 %) 2899 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (4,5 %) 1631 Kč
Záloha na daň 5813 Kč
Čistá mzda 25 883 Kč

Celková míra zdanění na straně zaměstnance tak v roce 2007 činila 28,55 %. Problémem Česka je však vysoké sociální pojištění na straně zaměstnavatele.

Zdanění v roce 2008
Hrubá mzda 36 226 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnancem (8 %) 2899 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (4,5 %) 1631 Kč
Záloha na daň 5280 Kč
Čistá mzda 26 416 Kč

Celková míra zdanění na straně zaměstnance tak v letošním roce činí 27,08 %, daňová úspora tak činí 533 Kč.

Zdanění v Evropě je vyšší

Jak vidíme z přiložené tabulky, je v Evropě je oproti ostatních členským zemím OECD vyšší zdanění i o desítky procent. Hodnotám mimoevropských zemí se přibližuje z evropských zemí OECD přibližuje pouze Slovensko či Irsko. V Mexiku, Novém Zélandu či Koreji jsou občané více odkázáni sami na sebe a svoji rodinu. Ze své mzdy odvedou na daních méně, avšak státní penze či podpora v nezaměstnanosti je nízká. Z tohoto důvodu si většina občanů musí uzavírat soukromé zdravotní, penzijní, nemocenské pojištění. Pouze na jejich pravidelných příspěvcích potom závisí, kolik finančních prostředků budou v době nemoci či penze čerpat ke státním nízkým dávkám. Pro občany pobírající podprůměrnou mzdu to však např. v době nemoci není rozhodně jednoduché.

Tip do článku - účto fakturace duben

Kdo se může radovat z nadprůměrného příjmu?

Vyšší příjmy dosahují všude na světě vzdělaní a kvalifikovaní občané. Pro výrobu produktů s vysokým podílem nových technologií je vždy zapotřebí to nejdůležitější – schopní zaměstnanci. Zaměstnanci pracující v oborech náročných na jejich znalosti a dovednosti tedy dosahují nadprůměrných mezd. Mezi náročné obory patří elektronika, komunikace, digitalizace, výroba lékařských strojů, doprava, kultura, sport, finanční služby, vzdělání, výroba měřících a optických přístrojů… Společnosti podnikající v těchto oborech zabezpečují vznik nových pracovních míst a jsou důvodem vysoké výkonnosti ekonomiky daného státu. Produktivita práce v těchto oborech je mnohem vyšší, než je průměr v zemi. Nejvíce v posledních třech letech roste reálná průměrná mzda v zemích východní Evropy (pobaltské země, Česko a Slovensko). Důvodů je několik: atraktivita těchto zemí pro zahraniční investice díky kvalifikované a pořád ještě levné pracovní síle (i když to už neplatí ve všech regionech), podnikatelskému rozvoji a inovacím a v neposlední řadě i nižším daním než v západoevropských zemí. Např. v Česku nominální průměrná mzda za poslední čtyři roky rostla ročně vždy o více než 5 %.

Zdanění nadprůměrných mezd (167 % průměrné měsíční mzdy v zemi, údaje za rok 2007)
Země Zdanění
Dánsko 49,30
Belgie 48,60
Německo 46,30
Maďarsko 41,60
Nizozemí 40,70
Švédsko 40,00
Finsko 37,90
Rakousko 37,70
Lucembursko 35,90
Norsko 35,30
Itálie 33,70
Polsko 33,60
Francie 33,30
Řecko 33,30
Turecko 32,80
Austrálie 30,40
Velká Británie 30,40
Island 28,80
Portugalsko 28,80
Česko 28,55
USA 28,40
Kanada 27,40
Irsko 27,10
Švýcarsko 26,90
Nový Zéland 26,70
Španělsko 25,30
Slovensko 25,10
Japonsko 23,20
Korea 15,00
Mexiko 13,70

Pramen: • OECD, Statistics: Part I. Taxation of Wage Income and OECD: Statistics, Sumary statistics: Taxation: Table II.:Average personal income tax

Anketa

Jste spokojeni se současnou sazbou daně z příjmu?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).