Hlavní navigace

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2016?

18. 1. 2016
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Jaké všechny údaje budete potřebovat pro vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí? Podívejte se na náš přehled.

Konec řádného termínu pro odevzdání přiznání k dani z nemovitých věcí se blíží. Dnes se proto zaměříme na shrnutí údajů, které budete pro vyplňování formuláře přiznání k dani z nemovitých věcí potřebovat.

Kdo letos musí podat daňové přiznání?

Obecně daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podávají poplatníci, kteří loni nabyli (koupí či darem) do vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Povinnost podat daňové přiznání vznikne i v případě, že jste v minulém roce provedli nástavbu či přístavbu nebo jste třeba nemovitost částečně zlikvidovali. Povinnost se přiznat vzniká také v případě, že jste demolovali, darovali nebo prodali nemovitost na území působnosti finančního úřadu, kde máte ještě nějakou jinou. Pokud na tomto území už žádnou jinou nemovitost nemáte, měli byste o změně finanční úřad do konce ledna informovat.

Zkráceně se dá říci, že přiznání podáváte, pokud došlo ke změnám, které ovlivní vyměření daně z nemovitých věcí. 

Daňové přiznání musí podat též majitelé nemovitých věcí v katastrech, kde v loňském roce proběhla tzv. digitalizace, uvedla Petra Petlachová, mluvčí Finanční správy ČR.

Letošní rok navíc přinesl novinky, kvůli kterým bude muset přiznání podat více lidí. Podrobnosti najdete v článku Kdo musí v roce 2016 podat přiznání k dani z nemovitých věcí?

Přiznání naopak nepodáváte, pokud jste tak už učinili v uplynulých letech a od té doby nedošlo k žádné změně, která by vyměření daně ovlivnila. Povinnost podávat formulář nevzniká kvůli změně místních koeficientů, které určují obce, nebo změně ceny půdy ani kvůli případné letošní změně koeficientu pro stanovení upravené podlahové plochy. V obou případech výši daně přepočte finanční úřad automaticky. 

Do kdy musíte přiznání podat?

Řádný termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí končí 1. února, protože letos vychází 31. leden na neděli. Po tomto termínu máte ještě pět dní na to, abyste podali formulář bez sankce. Pokuta vám totiž začne nabíhat až od šestého pracovního dne po skončení řádného termínu. Pak činí 0,05 % vyměřené daně za každý den prodlení, maximálně ale 5 % z daňové povinnosti (nejvíce 300 tisíc korun). Pokutu od finančního úřadu nedostanete, pokud nedosáhne 200 korun.

Na placení daně ještě máte čas. Pokud daň nepřesáhne 5000 Kč, je nutné ji uhradit do konce května. Pokud bude vyšší, můžete peníze poslat ve dvou splátkách. První má splatnosti opět na konci května, druhá na konci listopadu.

Nezapomeňte také, že letos už můžete zaplatit daň z nemovitých věcí přes SIPO.

O dalších novinkách, které přinesl nový rok do oblasti daně z nemovitých věcí, si přečtěte v článku Daň z nemovitých věcí 2016: co se mění?

Jak spočítáte daň?

Daň z nemovitých věcí se počítá jako součin výměry nemovitosti a sazby daně, koeficientu platného pro vaši obec a místního koeficientu, který stanovuje město vyhláškou. Daň se ještě zaokrouhluje na celé Kč nahoru.

Sazby daně ze staveb najdete v následující tabulce:

Druh nemovitosti Sazba daně
H – Obytný dům 2 Kč/m2
I – Ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu 2 Kč/m2
J – Stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci 6 Kč/m2
K – Stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci 2 Kč/m2
L – Garáž vystavěná odděleně od obytného domu 8 Kč/m2
M – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
N – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2
O – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
P – Ostatní stavba 6 Kč/m2
R – Byt 2 Kč/m2
S – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
T – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2
U – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
V – Samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž 8 Kč/m2
Z – Ostatní samostatný nebytový prostor 2 Kč/m2

Sazby daně z pozemků najdete v této tabulce: 

Druh pozemku Sazba daně
A – Orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 0,75 %
B – Trvalý travní porost 0,25 %
C – Hospodářský les 0,25 %
D – Rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %
E – Zastavěná plocha a nádvoří 0,20 Kč za 1 m2
F – Stavební pozemek 2 Kč za 1 m2
G – Ostatní plocha 0,20 Kč za 1 m2
X – Zpevněné plochy pozemků, užívané k následující podnikatelské činnosti: zemědělské prvovýroby, lesní a vodní hospodářství 1 Kč za 1 m2
Y – Zpevněné plochy pozemků, užívané k následující podnikatelské činnosti: průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba, ostatní podnikatelská činnost 5 Kč za 1 m2

Dílčí základ daně se dále upravuje o koeficienty podle velikosti obce

(Ty se použijí v případě, že obec nestanoví obecně závaznou vyhláškou pro své jednotlivé části jiné koeficienty.)

Koeficient podle velikosti obce
Velikost obce Koeficient
Do 1000 obyvatel 1,0
1000 až 6000 obyvatel 1,4
6000 až 10 000 obyvatel 1,6
10 000 až 25 000 obyvatel 2,0
25 000 až 50 000 obyvatel 2,5
Nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 3,5
V Praze 4,5

Základní koeficient může každá obec pomocí vyhlášky o jednu kategorii zvýšit nebo o jednu až tři kategorie snížit. Hlavní město Praha může koeficient zvýšit na hodnotu 5. Koeficient podle velikosti obce se ale uplatňuje jen u staveb a stavebních pozemků.

Kromě základního koeficientu může každá obec stanovit i místní koeficient v hodnotě od jednoho do pěti bodů, a tím případně vaši daňovou povinnost dále zvýšit.

Koeficienty daně z nemovitostí
Základní (2015) Základní (2016) Místní (2015) Místní (2016) Podnikatelský (2015) Podnikatelský (2016)
Praha 5 5 1 1 1,5 1,5
Středočeský kraj
Benešov 2 pro stavby (2,5 pro pozemky) 2 pro stavby (2,5 pro pozemky) 2 2 1 1
Beroun 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Kladno 3,5 3,5 1 1 1 1
Kolín 2,5 2,5 2 2 1 1
Kutná Hora 2 2 2 2 1 1
Mělník 2 2 1 1 1 1
Mladá Boleslav 3,5 3,5 2 4 1,5 1,5
Nymburk 2 2 2 2 1 1
Příbram 2,5 2,5 1 2 1 1
Rakovník 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Jihočeský kraj
České Budějovice 3,5 3,5 1 1 1 1
Český Krumlov 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5
Jindřichův Hradec 2,5 2,5 2 2 1 1
Písek 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5
Prachatice 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Strakonice 2 2 1 1 1,5 1,5
Tábor 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5
Plzeňský kraj
Domažlice 2 2 1 1 1,5 1,5
Klatovy 2 2 1 1 1 1
Plzeň 4,5 4,5 1 1 1,5 1,5
Rokycany 2 2 1 1 1 1
Tachov 2 2 2 2 1 1
Karlovarský kraj
Cheb 2,5 2,5 2 2 1 1
Karlovy Vary 4,5 4,5 2 2 1,5 1,5
Sokolov 2,5 2,5 2 2 1 1
Ústecký kraj
Děčín 3,5 3,5 1 1 1 1
Chomutov 4,5 4,5 2 2 1,5 1,5
Litoměřice 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5
Louny 2 (1,4 u staveb) 2 (1,4 u staveb) 2 2 1 1
Most 3,5 3,5 2 2 1,5 1
Teplice 4,5 4,5 1 1 1,5 1,5
Ústí nad Labem 3,5 3,5 2 2 1,5 1,5
Liberecký kraj
Česká Lípa 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5
Jablonec nad Nisou 2,5 1,6 1 1 1 1
Liberec 3,5 3,5 2 2 1 1
Semily 1,6 1,6 2 2 1,5 1,5
Královéhradecký kraj
Hradec Králové 4,5 pro pozemky (2 pro stavby 4,5 pro pozemky (2 pro stavby) 3 3 1,5 1,5
Jičín 2 2 1 1 1,5 1,5
Náchod 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Rychnov nad Kněžnou 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5
Trutnov 3,5 3,5 1 1 1 1
Pardubický kraj
Chrudim 2 2 1 1 1 1
Pardubice 4,5 (u daně ze staveb 3,5) 4,5 (u daně ze staveb 3,5) 2 2 1,5 1,5
Svitavy 2 2 1 1 1,5 1,5
Ústí nad Orlicí 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Vysočina
Havlíčkův Brod 2 2 2 2 1,5 1,5
Jihlava 4,5 4,5 1 1 1,5 1,5
Pelhřimov 2 2 1 1 1,5 1,5
Třebíč 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Žďár nad Sázavou 2 2 1 1 1,5 1,5
Jihomoravský kraj
Blansko 2 2 1 1 1 1
Brno 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5
Břeclav 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Hodonín 2,5 2,5 1 1 1 1
Vyškov 2,5 u pozemků (2 u staveb) 2,5 u pozemků (2 u staveb) 1 1 1,5 1,5
Znojmo 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5
Olomoucký kraj
Jeseník 2 2 2 2 1 1,5
Olomouc 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5
Prostějov 3,5 3,5 1 1 1 1
Přerov 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5
Šumperk 2,5 2,5 1 1 1 1
Zlínský kraj
Kroměříž 2,5 2,5 1 1 1 1
Uherské Hradiště 3,5 3,5 2 2 1 1
Vsetín 2,5 2,5 2 2 1 1
Zlín 4,5 4,5 1 1 1,5 1,5
Moravskoslezský kraj
Bruntál 2 2 1 1 1,5 1,5
Frýdek-Místek 3,5 3,5 2 2 1,5 1,5
Karviná 3,5 3,5 1 2 1,5 1,5
Nový Jičín 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Opava 3,5 pro pozemky (stavby 2) 3,5 pro pozemky (stavby 2) 2 2 1 1
Ostrava 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5

U řady měst platí pro okrajové části jiné koeficienty než pro centrum. V tabulce jsou vždy uvedeny koeficienty pro nemovitosti v centru.

Máte správné číslo účtu?

Ač to opakujeme stále dokola, podle Finanční správy se stále některé daňové subjekty snaží platit daně na stará čísla účtů. Z těch už se ale nyní platby ani nepřesměrovávají na správné účty. Aktuální předčíslí a čísla účtů finančních úřadů najdete na serveru Měšec.cz.

Které dokumenty budete potřebovat?

Daňové přiznání nevyplníte „jen tak z fleku“, jak se lidově říká. Pro identifikaci staveb a pozemků budete potřebovat výpis z katastru nemovitostí. Najdete v něm číslo parcely, výměru a druh pozemku či stavby. Všechny tyto údaje budete muset do tiskopisu vyplnit.

Pokud u sebe výpis nemáte, můžete informace najít i na internetu. Kód a název katastrálního území můžete zjistit z Číselníků katastrálního území a pracovišť resortu.

Pokud neznáte parcelní číslo, taktéž pomůže internet, resp. stránka Nahlížení do katastru nemovitostí. Zde zadáte možnost „Vyhledat stavbu“ a po zadání obce, části obce, typu stavby a čísla popisného najdete údaje o objektu včetně čísla parcely.

V příštím článku už si ukážeme vyplnění formuláře přiznání k dani z nemovitých věcí na konkrétním modelovém příkladu.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).